Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza / Elhunyt szaléziak / Magyar Tartomány

Zafféry Károly

zaffery1840-1919
szalézi szerzetes pap
az első magyar szalézi
Elhunyt Nyergesújfalun 1919.12.27-én
Nyughelye: Nyergesújfalu, régi temető
Az első magyar szalézi hosszú vándorlás után, már a hatvanadik évében szegődik Don Boscóhoz. Születési helye Hosszúmező. Szatmáron 1864. március 31-én szentelték az egyházmegye szolgálatára. A buzgó, sok nyelvet ismerő, képzett pap először a jezsuitáknál, Innsbruckban töltötte a két évi noviciátust, és elvégezte a filozófiai tanulmányait. Fél évig a kalocsai gimnáziumban tanított. Mivel nem maradhatott a rendben bátyja miatt, más rendeknél kopogtat. De hiába. 1897. februárjában belépett egy karthauzi zárdába. Tizenöt hónapi boldog megelégedés után a fogadalomtétel előtt újra útra kelt. Próbálkozott egy Krakkó közelében fekvő kamalduli kolostorban is, de elutasították. A lazaristák és Majláth erdélyi püspök sem adtak neki letelepedési engedélyt. Nagy hitbuzgalmi és irodalmi tevékenységet fejt ki a nép között. Zarándoklatokat szervez, meghonosítja az élő rózsafüzért, szerkeszti annak folyóiratát. Fiumében a főgimnázium igazgatója lesz. 1900. április 12-én Don Rua-nál jelentkezik. Foglizzo-ban tesz fogadalmat 1901. szeptember 30-án. 1903-tól 1905-ig Don Rua mellett van, mint titkár, aztán, 1905-től, megbízzák a Szalézi Értesítő szerkesztésével. Haza jár, ismerteti Don Bosco művét, fiúkat toboroz Cavagliába, s odakíséri őket. 1913. november 3-án, amikor az intézet átköltözik Pélifölszentkeresztre, ő is eljön a fiúkkal, majd Nyergesújfalura kerül, ahol a karácsonyi szünetben megtalálja őt a halál angyala.