Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Az első magyar szalézi munkatárs születésének 190. évfordulója

Az első magyar szalézi munkatárs születésének 190. évfordulója

Az első magyar szalézi munkatárs születésének 190. évfordulója

2017-09-12 Kedd   |   #Magyar Tartomány

szalézi munkatársak  • évforduló  •

2017. szeptember 12-én van Lonkay Antalnak, az első magyar szalézi munkatársnak a 190. születésnapja, s bár neve a történelem lapjain már elhalványult, de a magyar Szalézi Családban még őrzik emlékét.

Lonkay Antal, a tanár és pedagógus, író, műfordító, szerkesztő, laptulajdonos, nyomdaalapító és  kiváló szervező 1827-ben született Bocskón, Máramaros megyében. Apja államhivatalnok volt. A Máramarosszigeti Piarista Gimnáziumban tanult, a 6. osztály elvégzése után belépett a rendbe. Tanulmányait Szatmáron és Pesten fejezte be. Papnövendékként tanított Nagybecskereken.

A szabadságharc kitörésekor társaival együtt ő is felcsapott honvédnek. Főhadnagyi rendfokozattal Perczel Mór tábornok parancsőrtisztje volt - ő fogalmazta meg a napiparancsokat. A temesvári csatában megsebesült, majd a szabadságharc leverése után sok üldözésben volt része.

Miután nem vették vissza a szemináriumba, 1855-ben megnősült és Budán, majd Pesten telepedett le. Felesége, Tóth Jolán (1835-1890) költőnő, főleg gyermekverseket írt. Lonkay visszavonultan élt, irodalomtörténetet és neveléstudományt tanult, tanári állást vállalt, s mellette a Pesti Napló és az Új Magyar Múzeum munkatársa lett, közben műfordítással is foglalkozott.

A kiegyezés után a budai egyetemi, majd a pesti főgimnáziumban tanított magyar nyelvet és irodalmat, és folyamatosan publikált. Bátor tollú, határozott ember volt, aki a katolikus egyház politikai szerepét vallva a vallási közöny korában sok gúnynak volt céltáblája. A magyar sajtóélet egyik sokat támadott résztvevője volt, jórészt annak köszönhetően, hogy több szélsőséges mozgalomban is szerepet vállalt.

    

1856-ban megalapította a Tanodai Lapokat, ami 1871-ig fennállt, majd 1860-ban az Idők Tanúja című katolikus politikai napilapot, ami 1868-ban összeolvadt Török János Pesti Hírnökével Magyar Állam címen. A katolikus ügy körül kifejtett buzgó tevékenységének elismeréseként XIII. Leó pápa a Szent Gergely Rend lovagjává, a Szent Szilveszter Rend kommendátorává és aranysarkantyús vitézzé nevezte ki. Sokat utazott különböző zarándokhelyekre, ennek köszönhette találkozását Don Boscóval.

1880. május 23-án, második római zarándokútjáról hazatérőben Lonkay Antal megszakította útját Torinóban, hogy adományát letegye a Segítő Szűz Mária kegytemplomában. Amíg két pap útitársa a Torinói Nemzetközi Kiállítást nézte, Lonkay fölkereste Don Bosco valdoccói Oratóriumát. Hosszasan elbeszélgetett vele és kérte felvételét a szalézi munkatársak közé. Don Bosco saját kezéből és aláírásával vette át a felvételi okmányt és a Szalézi Munkatársak Kézikönyvét. Ettől fogva Lonkay állandóan Don Bosco hatása alatt élt, „hőn szeretett rendgenerálisát” erkölcsi életének eredményeként követte, lelkiigazgatójának és titkos figyelőjének tartotta, úgy érezte, állandóan a háta mögött áll. Hirtelen haragú ember lévén a legtöbb esetben azzal fogta vissza magát: „ ... szalézi vagyok, akinek sohasem szabad nagyon haragudni, hanem Don Bosco példájára vidám lélekkel kell fogadni mindent.”

Lonkay jóvoltából a Magyar Államból, az első, ízig-vérig katolikus napilapból ismerte meg a magyar katolikus társadalom Don Bosco személyét, közérdekű tevékenységét, gyermek-apostolságát, missziós kezdeményezéseit, első Oratóriumának belső életét, nevelési rendszerét, Társaságának terjesztését, édesanyjának s első papjainak a nevét; nem utolsó sorban Segítő Szűz Máriának és Szalézi Szent Ferencnek a kultuszát. Lonkay évről-évre bő ismertetést adott Don Boscónak a világi munkatársaihoz intézett év végi beszámolójából s újévi program-adásából. Nevére szóló leveleit mindig első lapon közölte eredeti nyelven, majd magyar fordításban is.  Don Bosco közvetlen baráti kapcsolatban állt Lonkayval, aki nagyon helyesen értékelve a szalézi munkatárs fogalmát az első találkozástól fogva valóságos szalézinak tartotta magát. Ezt a meggyőződését többször írásaiban is kifejezte.

Lonkay Antal Don Bosco iránt érzett rokonszenvét minden lehető módon - írásban, beszélgetések során - igyekezett átadni másoknak. Életével, példájával, írói képességeivel különösen sokat tett azért, hogy Magyarországon megismerjék a szalézi rendet. Ma úgy mondanánk: jól átgondolt propaganda-hadjáratot indított a szaléziak megismertetésére. Simor János, Vaszary Kolozs, Csernoch János prímások, Jedlicska Pál nagyszombati érseki helytartó, Viszolajszky Károly, Robitsek Ferenc, Krywald Ottó, Zafféry Károly és sokan mások erős indítékot kaptak tőle a szalézi munkásság értékelésében.

1884-től szinte hónapról-hónapra rövid összefoglalásban közölte Lonkay a Bollettino Salesianót, bővebben idézve Don Bosco újévi beszámolóit. Azt kell mondanunk, hogy akkoriban a Magyar Állam volt a „magyar Szalézi Értesítő”. Levelezett Don Boscóval, és amennyire lehetősége engedte, anyagilag is segítette a mindig szűkében lévő Szalézi Családot. 1886. március 7-én közölte egyik levelét a Magyar Államban, melyben Don Bosco köszönetét fejezi ki az adományokért, s abbeli kívánságát, hogy minél hamarább elküldhesse fiait magyar földre.

Lonkay Antal szívében, nyelvén s tollán hordozta Don Boscót egy emberöltőn át, halálában megsiratta, s hamarosan követte is. 1888. augusztus 29-én halt meg balatonfüredi villájában, sírja Balatonfüred arácsi részén, a református temetőben található.  

Álma a szaléziak magyarországi letelepedéséről csak halála után huszonöt évvel, 1913-ban vált valóra.

 

Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Mogyoród – Hálaadó ünnep a szalézi nővérek jelenlétéért

Mogyoród – Hálaadó ünnep a szalézi nővérek jelenlétéért

#Magyar Tartomány 2017-09-10, Vasárnap

Szeptember 10-én a 10 órai szentmisében a Segítő Szűz Mária Leányai Tóth József Miklós plébánossal és a mogyoródi hívekkel együtt hálát adtak 80 éves..

Kazincbarcika - Egyéves a Don Bosco Sportközpont

Kazincbarcika - Egyéves a Don Bosco Sportközpont

#Magyar Tartomány 2017-09-02, Szombat

2016. szeptember 1-jén rendhagyó tanévnyitóval, majd a másnapi ünnepélyes avatással és felszenteléssel nyitotta meg kapuit Kazincbarcikán a Don Bosco..

450 éve született Szalézi Szent Ferenc

450 éve született Szalézi Szent Ferenc

#Magyar Tartomány 2017-08-21, Hétfő

Ma van Szalézi Szent Ferenc születésének a 450-ik évfordulója, hiszen ő 1567. augusztus 21-én született Savoyában. Sokféle módon tehetjük meg azt, hogy rá..

140 éves a Bollettino Salesiano, Don Bosco lapja

140 éves a Bollettino Salesiano, Don Bosco lapja

#Szalézi világ 2017-08-11, Péntek

A Bollettino Salesiano Don Bosco eredeti műve, amelyet pont 140 éve, 1877 augusztusában alapított. Annak ellenére, hogy már 140 éves, mégis megőrizte hihetetlen..

A Segítő Szűz Mária Leányai alapításának 145. évfordulóján

A Segítő Szűz Mária Leányai alapításának 145. évfordulóján

#Szalézi világ 2017-08-05, Szombat

A Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye, amelyet 1872-ben alapított Mornesében Bosco Szent János és Mazzarello Szent Mária, 2017. augusztus 5-én ünnepeli..

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggá avatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • Clarisseum • család • cserkészek • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elmélkedés • előadás • emlékhely • ENSZ • ereklye • erőszak • Eucharisztikus Kongresszus • Európa • Európa Terv • évforduló • ...
Összes címke
< India - Tom Uzhunnalil atya kiszabadult!Budapest - Csapatépítő nap a metásoknak >