Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Boldog Rinaldi Fülöp, Don Bosco harmadik utóda

Boldog Rinaldi Fülöp, Don Bosco harmadik utóda

Boldog Rinaldi Fülöp, Don Bosco harmadik utóda

2017-12-05 Kedd   |   #Szalézi világ

rendfőnök  • megemlékezés  •

Rinaldi Boldog Fülöp olasz szalézi pap, Bosco Szent János harmadik utóda a szalézi rend élén, aki 1931. december 5-én távozott az örökkévalóságba. Az alábbi összeállításban néhány jellemző momentumot szeretnénk kiemelni életéből az általa alapított Don Bosco Önkéntesei (volontáriák) összeállítása alapján.

Aki nemet mondott Don Boscónak…

Rinaldi Fülöp életrajzában talán az egyik legérdekesebb, mindenképp elgondolkoztató momentum Don Boscóval való sajátos kapcsolata – első találkozásuktól egészen Don Bosco haláláig.

Fülöp először gyermekként találkozott a fiatalok nagy apostolával, és Don Bosco már akkor felfigyelt a fiúra. 10 éves volt, amikor Don Bosco új házat nyitott nem messze szülőfalujától. Apja úgy döntött, ez lesz a legjobb hely, ahol fia megfelelő neveltetésben részesülhet. Mirabellóban többször is találkozott Don Boscóval, sokat beszélgettek, és jó barátok lettek. Fülöpöt azonban bántotta az egyik asszisztens kérkedő, öntelt magatartása. Egy alkalommal, amikor különösen feszült volt, az asszisztens viselkedése mélyen megbántotta. Elhatározta, hogy hazamegy. Sokan azt hitték, csak pillanatnyi szeszély, ő azonban döntött, és döntése mellett a paraszt emberek makacsságával kitartott. Az ember azt gondolhatná, ez a történet így ért véget, valójában azonban itt kezdődött. Amikor Don Bosco megtudta, hogy Fülöp hazatért családjához, a hír őszintén elszomorította. Levelet írt a fiúnak, amelyben arra kérte, fontolja meg még egyszer döntését. A következő években Fülöp több levelet is kapott Don Boscótól, mindegyik egy kedves, barátságos hívás volt: „Ne feledd, Fülöp, Don Bosco házai mindig nyitva állnak előtted”. Amint életrajzírói megjegyzik: „ritkán ostromolt Don Bosco egy fiút ilyen kitartóan”. Fülöp azonban újra és újra nemet mondott Don Bosco hívásaira.

„Az Úr és Mária – mondja később alázatosan – segítsenek abban, hogy a kegyelemmel, amelyet a múltban oly gyakran visszautasítottam, soha többé ne éljek vissza.” – és valóban, miután Don Bosco kitartó ösztönzésére mégis szalézi lett, a fiatalok Apostolának nem kellett csalódnia hozzá fűzött reményeiben.

Egy érzékeny lélek

Amint az előző történetből látszik, Don Rinaldi természetéből adódóan makacs és érzékeny lélek volt. Általában egyik vonást sem a pozitív emberi tulajdonságok között tartjuk számon. Don Rinaldi élete mégis jó példa lehet arra, hogy valójában nem léteznek önmagukban jó és rossz tulajdonságok. Ahogy Weöres Sándor írja: „Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak”. Vagyis minden adottságot használhatunk jóra is és rosszra is. Amilyen makacs volt Don Rinaldi kezdetben Don Boscóval szemben, olyan „makacs” elszántsággal, kitartással fáradozott később szaléziként, nehéz helyzetekben is jelentős eredményekkel. És amilyen érzékenyen reagált elöljárója önteltségére, olyan érzékenyen ügyelt később, hogy a hasonló botránkoztatásokat tőle telhetően megelőzze. Érzékenysége segítette abban is, hogy mások problémáit átérezze és megfelelően reagáljon a nehéz helyzetekre.

Mária szerepe Don Rinaldi életében

Don Rinaldi, hűen őrizve a szalézi lelkiséget, őszinte, gyermeki bizalmat táplált a Szent Szűz iránt. A hagyományos Mária tisztelet elemein kívül volt egy sajátos szokása: ha valami nagyobb gond miatt aggódni kezdett, és elveszítette vidámságát, írt egy kis cédulát, és azt az gyermeki bizalommal egy Segítő Szűz szobrocska alá tette. Halála után találtak egy dobozt tele ilyen cédulákkal. Íme néhány közülük:

„Fölajánlom magam Neked, Pátrónánk. Nincs már más reményem. Fordítsd jóra a mi tudatlanságunkat, az én oktalanságomat és mindent, amit teszünk. Te tudod, milyen sok kétség és bizonytalanság kíséri a munkámat. Vezess minket a jóra az emberek üdvösségéért és Isten dicsőségére. Nélküled semmi sem fog sikerülni.”

„Drága Anyám! Gondomat a Te oltalmadba ajánlom, mert tényleg nem tudom, mit tehetnék.”

„Te tudod, mi bánt engem és milyen veszély leselkedik rám. Hozzád fordulok, hogy megszabadíts engem. Emlékezz, hogy a Tiéd vagyok, és a Tiéd akarok maradni örökre. Te tudod, hogy magamtól semmit sem tehetek, hisz nem is értek és nem is tudok semmit. Világosíts meg, erősíts meg, szabadíts meg, ments meg engem!”

A Szalézi Család menedzsere

II. János Pál pápa az ünnepélyes boldoggá avatás szertartásán elhangzott beszédében jellemezte így Don Rinaldit. Íme néhány gondolat beszédéből:

"Lángoló szeretettel szerette az Egyházat, és igazi missziós szenvedély fűtötte, hogy annak szüntelen megújulásra kész arcát minden nemzettel megismertesse és megszerettesse."

"Korát megelőzve felismerte az Egyházban a világiak szerepét, akik számára szervezeteket alapított, és megfelelő, a kor igényeit is szem előtt tartó lelki irányítást biztosított. A szalézi nővérek Don Rinaldi lelki vezetése alatt álló oratóriuma a szabadidő szervezésével foglalkozó szervezetek és egyesülések segítségével a keresztény élet virágzó központja lett. Az élő hit légköre által átjárt közösségben bontakoztak ki az Istennek szentelt világi életforma első csírái, amelyek mára az Egyház egyik legdinamikusabban működő Világi Intézményében (Volontarie di Don Bosco – Don Bosco Önkéntesei) bontott virágot."

"Don Rinaldit elsősorban a szerteágazó Szalézi Család fáradhatatlan menedzsereként jellemezhetjük. Felismerte a jól szervezett és elasztikus Intézményben rejlő széleskörű apostoli, nevelői lehetőségeket, és ezért erejét nem kímélve kereste további fejlődésének lehetőségeit."

(Margaréta 2010. december)

ELMÉLKEDÉS

Don Rinaldi nem sokkal Don Bosco halála előtt arra kérte a szentet, engedje meg, hogy utoljára meggyónjon nála. Nem akarta fárasztani, ezért az javasolta: „csináljuk így, én meggyónom a bűneimet és csak egy szót mondjon”. Don Bosco végighallgatta a gyónást, és valóban egy szót mondott: ELMÉLKEDÉS. Talán ezzel is magyarázható, hogy Don Rinaldi olyan nagy hangsúlyt fektetett az elmélkedésre.

 

Aki többet szeretne megtudni Don Bosco Önkénteseiről, kövesse közösségi oldalukat.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Róma - Don Bosco nagy sírásának évfordulója

Róma - Don Bosco nagy sírásának évfordulója

#Szalézi világ 2018-05-17, Csütörtök

A szalézi rendfőnök, Ángel Fernández Artime az egyetemes ekonómussal, Jean Paul Müllerrel és az újonnan kinevezett tartományi ekonómusokkal együtt a római..

A jelenvaló anya - a rendfőnök májusi üzenete

A jelenvaló anya - a rendfőnök májusi üzenete

#Szalézi világ 2018-05-01, Kedd

Április elsején ünnepeltük a húsvétot. Bejrútból, Libanonból írok most, és hálával emlékezem arra, mennyire fontosak ezek a dátumok a Szalézi Család..

Budapest – Ember maradt az embertelenségben – megemlékezés Ádám Lászlóról

Budapest – Ember maradt az embertelenségben – megemlékezés Ádám Lászlóról

#Magyar Tartomány 2018-04-16, Hétfő

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából április 15-én, vasárnap délután a Terror Háza Múzeum előtt megtartott ünnepségen a..

A magyar költészet napja - József Attila - szalézi diák

A magyar költészet napja - József Attila - szalézi diák

#Magyar Tartomány 2018-04-11, Szerda

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Életrajzaiban sokszor föl sem tüntetik, így..

Szíria – Damaszkusz után Aleppóba látogatott a rendfőnök

Szíria – Damaszkusz után Aleppóba látogatott a rendfőnök

#Szalézi világ 2018-04-10, Kedd

A rendfőnök folytatja útját Szíria városaiban, a helyeken, amelyeken a háború szenvedései rajta hagyták bélyegüket. De ezeken a helyeken ott él a remény..

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggá avatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • előadás • emberkereskedelem • emlékhely • ...
Összes címke
< ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS DON RINALDIVAL – első hétKazincbarcika – Hitéleti közösségi lelki nap Miskolcon >