Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Boldog Rua Mihály - Don Bosco utóda, aki mindenben felezett vele

Boldog Rua Mihály - Don Bosco utóda, aki mindenben felezett vele

Boldog Rua Mihály - Don Bosco utóda, aki mindenben felezett vele

2018-10-29 Hétfő   |   #Szalézi világ

megemlékezés  • szentség   •

Október 29-én a kiemelkedő lelkipásztori élet, a feltétel nélküli önátadás egyik kiváló példájaként Rua Mihályt állítja elénk az Egyház, aki Don Bosco szeretett tanítványa, az első szalézi és első utóda volt a rend élén. 1845 augusztusában, még gyermekként találkozott Don Boscóval, ekkor a szent egy jelképes gesztussal előre megmondta neki, hogy ők ketten az életben „felezni” fognak.

Rua Mihályban különösen a nagyszerű irányító, a bölcs tanácsadó és vezető képességek szembetűnőek, de erkölcsi profilját különösen erényes szokásai is meghatározták. Gyermekkorától kezdve követte Bosco Szent Jánost, és az ő irányítása alatt gyorsan magáévá tette a szerzetesi élet lényegét. A kitartó elmélkedés és a gondos lelkiismeret-vizsgálat által fomálódott, menekült a semmittevés elől, fáradhatatlanul dolgozott és jó vezetője mellett feddhetetlen életet vívott ki magának. A példás serdülőből pap, pedagógus, kiváló vikárius, végül Don Bosco utódja lett.

A fiatalok oktatása és nevelése iránt elkötelezett szerzetesrend képzési folyamatába ő vezette be a tirocínium – a gyakorlati képzés idejét, ezt a hároméves időszakot, amely alatt a fiatal szalézi szerzeteseket „a szalézi házakba küldték, hogy ott különböző szolgálatokat végezzenek, de leginkább asszisztensek vagy mesterek legyenek a fiúk mellett, aminek a fő célja az, hogy együtt éljenek a fiatalokkal, tanulmányozzák a mentalitásukat, velük együtt növekedjenek a katekista és az igazgató irányítása, felügyelete alatt ". Sőt, egyértelmű kijelentéseket és világos irányelveket ajánlott a szalézi küldetés legkülönbözőbb területein, az evangéliumi éberség szellemében.

Ezt a körültekintő gyakorlatot jellemezte a nyitottság a Szentlélek indíttatásaira és az a bölcs felismerő képesség, amellyel azokat a személyeket kiválasztotta, akik felelős pozíciókat töltöttek be, különösen az oktatás területén és a házak, a tartományok, a művek kormányzása területén, és különböző helyzetekben, mint például amikor Don Paolo Alberát választotta az amerikai házak vizitátorának, vagy Filippo Rinaldit egyetemes prefektusnak. "Minden testvért, de különösen az igazgatókat és a tartományfőnököket, a szabályok pontos betartására szólította föl, a jámborság gyakorlatainak példamutató teljesítésére, és a jótékonyság gyakorlására; és ő maga követendő példaként mindegyiküket megelőzte, mondván: "Az egyre több és több munkás bizalma elnyerésének egyik eszköze, hogy soha ne hanyagoljuk el a saját feladatainkat."

Őszinte ragaszkodása és hűsége miatt a rendi szabályzathoz Don Ruát ún. „eleven szabálykönyvnek" tartották. Olyan finom, érzékeny atyaiságot testesített meg, hogy ettől „a jóság birtokosának" nevezték. A körültekintő gondosság, különösen a kormányzás gyakorlatában azt eredményezte, hogy a rendtársak gyermeki bizalommal voltak iránta, mert szakszerű tanácsokat adott, nem csak a lelki, hanem az anyagi dolgok terén is. „Bölcsessége rendkívüli módon megmutatkozott abban is, ahogy féltékenyen megőrizte a bizalmas titkokat, amelyeket a lelkében temetett el. A legnagyobb körültekintéssel kezelte a személyes levelezéseket: úgy viszonyult ehhez, mint a gyónási titokhoz, ezért a bizalmatlanok is nagy bizalommal közeledtek hozzá, ő pedig mindenkinek a megkeresésére a  legérzékenyebb módon válaszolt ".

Aranymiséjének megünneplésére készülve, 1910. április 6-án, 73 esztendős korában halt meg Torinóban. Huszonkét éven keresztül volt rendfőnök; önzetlen szeretettel és áldozatos nagylelkűséggel dolgozva a szalézi mű felvirágoztatásán. „A forrásból folyót csinált” – mondta VI. Pál pápa 1972. október 29-én, Rua Mihály boldoggá avatásakor.

Boldog Rua Mihályra azért is nagy szeretettel és tisztelettel emlékezünk, mert ő volt az, aki befogadta a szalézi rendbe az első magyar szalézit, a 60 éves és sok vihart átélt Zafféry Károlyt és előkészítette a szaléziak letelepedését Magyarországon. Már 1901-ben gimnáziumi tanfolyamot nyitott Foglizzóban egy tucatnyi magyar fiú számára, majd a kis csapatot néhány hónap elteltével átköltöztette a biellai püspökség területén levő Cavagliába. Mindig fejedelmi bőkezűséggel s nagylelkűséggel kezelte a magyar ügyet: 1903-ban elindította és 12.000 példányban jelentette meg a magyar Szalézi Értesítőt;  a sokszor bizony nem sok reménnyel kecsegtető magyar növendékeket atyai szeretettel gondoztatta s neveltette a cavagliai Szent István Intézetben, több mint egy évtizeden át.

 

 

Pierluigi Cameroni SDB egyetemes posztulátor/Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Lengyelország – August Hlond 70. égi születésnapján

Lengyelország – August Hlond 70. égi születésnapján

#Szalézi világ 2018-10-25, Csütörtök

August Hlond bíboros halálának 70 évfordulója alkalmából (október 22.), akit Ferenc pápa május 19-én tiszteletre méltónak nyilvánított, a Lengyel..

Luigi Guanella, a szolgáló szeretet géniusza

Luigi Guanella, a szolgáló szeretet géniusza

#Szalézi világ 2018-10-24, Szerda

Október 24-én, liturgikus emléknapján Szent Luigi Guanellára emlékezünk, a XX. század kezdetének egyik legnagyobb olasz szentjére, a szegények apostolára,..

Kazincbarcika - Ünnepi megemlékezés

Kazincbarcika - Ünnepi megemlékezés

#Magyar Tartomány 2018-10-23, Kedd

A kazincbarcikai Don Bosco Szakközépiskolában 10.-11. és 12. osztályos tanulói október 19-én ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1956-os forradalomról. Az idei..

Nyergesújfalu - Október 23-i ünnepi megemlékezés

Nyergesújfalu - Október 23-i ünnepi megemlékezés

#Magyar Tartomány 2018-10-23, Kedd

A nyergesújfalui Zafféry Károly Szalézi Középiskolában október 19-én emlékeztek meg 1956 mártírjairól.

Vándor József, a béke embere

Vándor József, a béke embere

#Szalézi világ 2018-10-08, Hétfő

Égi születésnapjának 39-ik évfordulóján, október 8-án Tiszteletreméltó Vándor Józsefre, kubai magyar misszionáriusra emlékezünk.

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • előadás • emberkereskedelem • ...
Összes címke
< Lengyelország – August Hlond 70. égi születésnapjánOlaszország – Új koordinátor a szalézi munkatársak élén >