Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Boldog Rua Mihály - Don Bosco utóda, aki mindenben felezett vele

Boldog Rua Mihály - Don Bosco utóda, aki mindenben felezett vele

Boldog Rua Mihály - Don Bosco utóda, aki mindenben felezett vele

2018-10-29 Hétfő   |   #Szalézi világ

megemlékezés  • szentség   •

Október 29-én a kiemelkedő lelkipásztori élet, a feltétel nélküli önátadás egyik kiváló példájaként Rua Mihályt állítja elénk az Egyház, aki Don Bosco szeretett tanítványa, az első szalézi és első utóda volt a rend élén. 1845 augusztusában, még gyermekként találkozott Don Boscóval, ekkor a szent egy jelképes gesztussal előre megmondta neki, hogy ők ketten az életben „felezni” fognak.

Rua Mihályban különösen a nagyszerű irányító, a bölcs tanácsadó és vezető képességek szembetűnőek, de erkölcsi profilját különösen erényes szokásai is meghatározták. Gyermekkorától kezdve követte Bosco Szent Jánost, és az ő irányítása alatt gyorsan magáévá tette a szerzetesi élet lényegét. A kitartó elmélkedés és a gondos lelkiismeret-vizsgálat által fomálódott, menekült a semmittevés elől, fáradhatatlanul dolgozott és jó vezetője mellett feddhetetlen életet vívott ki magának. A példás serdülőből pap, pedagógus, kiváló vikárius, végül Don Bosco utódja lett.

A fiatalok oktatása és nevelése iránt elkötelezett szerzetesrend képzési folyamatába ő vezette be a tirocínium – a gyakorlati képzés idejét, ezt a hároméves időszakot, amely alatt a fiatal szalézi szerzeteseket „a szalézi házakba küldték, hogy ott különböző szolgálatokat végezzenek, de leginkább asszisztensek vagy mesterek legyenek a fiúk mellett, aminek a fő célja az, hogy együtt éljenek a fiatalokkal, tanulmányozzák a mentalitásukat, velük együtt növekedjenek a katekista és az igazgató irányítása, felügyelete alatt ". Sőt, egyértelmű kijelentéseket és világos irányelveket ajánlott a szalézi küldetés legkülönbözőbb területein, az evangéliumi éberség szellemében.

Ezt a körültekintő gyakorlatot jellemezte a nyitottság a Szentlélek indíttatásaira és az a bölcs felismerő képesség, amellyel azokat a személyeket kiválasztotta, akik felelős pozíciókat töltöttek be, különösen az oktatás területén és a házak, a tartományok, a művek kormányzása területén, és különböző helyzetekben, mint például amikor Don Paolo Alberát választotta az amerikai házak vizitátorának, vagy Filippo Rinaldit egyetemes prefektusnak. "Minden testvért, de különösen az igazgatókat és a tartományfőnököket, a szabályok pontos betartására szólította föl, a jámborság gyakorlatainak példamutató teljesítésére, és a jótékonyság gyakorlására; és ő maga követendő példaként mindegyiküket megelőzte, mondván: "Az egyre több és több munkás bizalma elnyerésének egyik eszköze, hogy soha ne hanyagoljuk el a saját feladatainkat."

Őszinte ragaszkodása és hűsége miatt a rendi szabályzathoz Don Ruát ún. „eleven szabálykönyvnek" tartották. Olyan finom, érzékeny atyaiságot testesített meg, hogy ettől „a jóság birtokosának" nevezték. A körültekintő gondosság, különösen a kormányzás gyakorlatában azt eredményezte, hogy a rendtársak gyermeki bizalommal voltak iránta, mert szakszerű tanácsokat adott, nem csak a lelki, hanem az anyagi dolgok terén is. „Bölcsessége rendkívüli módon megmutatkozott abban is, ahogy féltékenyen megőrizte a bizalmas titkokat, amelyeket a lelkében temetett el. A legnagyobb körültekintéssel kezelte a személyes levelezéseket: úgy viszonyult ehhez, mint a gyónási titokhoz, ezért a bizalmatlanok is nagy bizalommal közeledtek hozzá, ő pedig mindenkinek a megkeresésére a  legérzékenyebb módon válaszolt ".

Aranymiséjének megünneplésére készülve, 1910. április 6-án, 73 esztendős korában halt meg Torinóban. Huszonkét éven keresztül volt rendfőnök; önzetlen szeretettel és áldozatos nagylelkűséggel dolgozva a szalézi mű felvirágoztatásán. „A forrásból folyót csinált” – mondta VI. Pál pápa 1972. október 29-én, Rua Mihály boldoggá avatásakor.

Boldog Rua Mihályra azért is nagy szeretettel és tisztelettel emlékezünk, mert ő volt az, aki befogadta a szalézi rendbe az első magyar szalézit, a 60 éves és sok vihart átélt Zafféry Károlyt és előkészítette a szaléziak letelepedését Magyarországon. Már 1901-ben gimnáziumi tanfolyamot nyitott Foglizzóban egy tucatnyi magyar fiú számára, majd a kis csapatot néhány hónap elteltével átköltöztette a biellai püspökség területén levő Cavagliába. Mindig fejedelmi bőkezűséggel s nagylelkűséggel kezelte a magyar ügyet: 1903-ban elindította és 12.000 példányban jelentette meg a magyar Szalézi Értesítőt;  a sokszor bizony nem sok reménnyel kecsegtető magyar növendékeket atyai szeretettel gondoztatta s neveltette a cavagliai Szent István Intézetben, több mint egy évtizeden át.

 

 

Pierluigi Cameroni SDB egyetemes posztulátor/Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Szent József ünnepén

Szent József ünnepén

#Szalézi világ 2019-03-19, Kedd

Bosco Szent János Szűz Márián és Szalézi Szent Ferencen kívül Szent Józsefre bízta Társaságát. Egészen különleges módon tisztelte Szent Józsefet, ezt a..

Boldog Artemide Zatti, Patagónia irgalmas szamaritánusa

Boldog Artemide Zatti, Patagónia irgalmas szamaritánusa

#Szalézi világ 2019-03-15, Péntek

Égi születésnapján, március 15-én Boldog Artemide Zatti olasz származású argentin szalézi testvérre emlékezik a Szalézi Család, aki ötven éven át..

Vatikán - Augusto Bertazzoni – egy volt oratórista a szentség útján

Vatikán - Augusto Bertazzoni – egy volt oratórista a szentség útján

#Szalézi világ 2019-03-13, Szerda

A Szenttéavatási Kongregáció teológiai konzultorainak különleges kongresszusán 2019. március 12-én pozitívan nyilatkoztak Isten szolgája Augusto Bertazzoni..

Nino Baglieri, Isten atlétája

Nino Baglieri, Isten atlétája

#Szalézi világ 2019-03-02, Szombat

Égi születésnapján, március 2-án Isten szolgája Nino Baglierire emlékezik a Szalézi Család, aki élete nagy részét lebénultan. Fiatalként elszenvedett..

Tiszteletreméltó Ottavio Ortiz, Peru első szalézi papja

Tiszteletreméltó Ottavio Ortiz, Peru első szalézi papja

#Szalézi világ 2019-03-01, Péntek

Égi születésnapján Tiszteletreméltó Octavio Ortiz Arrietáról emlékezik meg a Szalézi Család, aki asztalosnak készült, de Peru első szalézi papja, végül..

Címkék

28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • ...
Összes címke
< Lengyelország – August Hlond 70. égi születésnapjánOlaszország – Új koordinátor a szalézi munkatársak élén >