Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenete: Krisztus születése az irgalmasság, a béke és az öröm napja

Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenete: Krisztus születése az irgalmasság, a béke és az öröm napja

Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenete: Krisztus születése az irgalmasság, a béke és az öröm napja

2015-12-25 Péntek   |   #Egyház   |   ARCHIVÁLT

Ferenc pápa december 25-én pénteken, Karácsony napján délben a Szent Péter bazilika központi erkélyéről fordult Urbi et Orbi üzenetével a Városhoz és a földkerekséghez. A Szent Péter teret és a környékét is megtöltötték a hívek és a zarándokok, jóllehet a kettős ellenőrző pontokon átjutás nagyon nehézzé tette és késleltette is mindenki megérkezését.   

 

  

A szokásos egyszerű fehér reverendában, mosolyogva jelent meg Ferenc pápa a bazilika központi erkélyén és mondta el karácsonyi üzenetét, külön kihangsúlyozva a világ számos válságövezetét, ahová a Gyermek Jézus békéjét és megszabadítását kívánta.

  

Ferenc pápa karácsonyi üzenete: Krisztus születése újítson meg mindent!

 

Kedves Testvéreim, boldog karácsonyt! Krisztus megszületett értünk, ujjongjunk üdvösségünk napján! Nyissuk meg szíveinket, hogy elnyerjük ennek a napnak a kegyelmét, amely maga Jézus: ő az a fényes „nap”, amely felkelt az emberiség látóhatárán. Az irgalmasság napja, amelyen az Atyaisten kinyilatkoztatta az emberiségnek végtelen gyöngédségét. A fény napja, amely elűzi a félelem és a szorongás árnyait. A béke napja, amikor lehetőségünk nyílik találkozni, párbeszédet folytatni, kiengesztelődni. Az öröm napja: „nagy öröm” a kicsinyeknek és alázatosaknak, s az egész népnek (vö. Lk 2,10).

 

Ezen a napon megszületett Szűz Máriától Jézus, az Üdvözítő. A jászol megmutatja nekünk az Isten által adott „jelet”: „egy pólyába takart, jászolba fektetett gyermeket” (Lk 2,12). Ahogyan a betlehemi pásztorok, úgy mi is elindulunk, hogy lássuk ezt a jelet, ezt az eseményt, amely minden esztendőben megújul az Egyházban. Karácsony olyan esemény, amely megújul minden családban, minden plébánián, minden közösségben, amely befogadja Istennek Jézus Krisztusban megtestesült szeretetét.

 

Csakis Isten irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor szörnyű formájától

 

Ahogyan Mária, úgy az Egyház is megmutatja mindenkinek Isten „jelét”: a Gyermeket, akit Mária a méhében hordozott s akit a világra hozott, ám aki a Magasságbelinek a Fia, mivel „a Szentlélektől van” (Mt 1,20). Azért Ő az Üdvözítő, mert Ő az Isten Báránya, aki magára veszi a világ bűnét (vö. Jn 1,29). A pásztorokkal együtt mi is boruljunk le a Bárány előtt, imádjuk Isten testté lett Jóságát, és engedjük, hogy a bűnbánat könnyei töltsék el szemeinket s mossák meg szívünket. Erre mindannyiunknak szüksége van. Csak Ő, csak Ő tud megmenteni minket. Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor szörnyű formájától, amelyeket az önzés hoz létre benne. Isten kegyelme megtérítheti a szíveket, és kiutat kínálhat az emberileg megoldhatatlan helyzetekből.

 

Az izraeliek és a palesztinok kezdjék újra a közvetlen párbeszédet

 

Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény. Ő hozza el nekünk a reményt. Ahol megszületik Isten, ott megszületik a béke. Ahol pedig megszületik a béke, ott nincs többé helye a gyűlöletnek és a háborúnak. És mégis, éppen ott, ahol Isten testté lett Fia a világba jött, folytatódnak a feszültségek és az erőszakos cselekmények, s a béke továbbra is olyan ajándék, amelyet kérni és építeni kell. Az izraeliek és a palesztinok legyenek képesek a közvetlen párbeszéd újrakezdésére, s jussanak olyan megállapodásra, amely lehetővé teszi a két nép számára, hogy összhangban éljen együtt, túlhaladva a konfliktust, amely hosszú ideje szembeállítja őket, súlyos kihatásokkal bírva az egész térségre.

 

Az ENSZ megállapodás jegyében legyen béke Szíriában és Líbiában

 

Azt kérjük az Úrtól, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében elért megállapodás legyen képes mihamarabb elhallgattatni a fegyverek zaját Szíriában, és nyújtson segítő oltalmat a kimerült nép igen súlyos humanitárius helyzetében. Hasonlóképpen sürgető, hogy a Líbiára vonatkozó megállapodás elnyerje mindenki támogatását, hogy leküzdjék a súlyos megosztottságot és erőszakot, amely az országot sújtja.

 

Nemzetközi segítséggel Irak és Jemen megbékéléséért

 

A nemzetközi közösség figyelme egyhangúlag forduljon afelé, hogy véget vessenek az atrocitásoknak, amelyek úgy a fenti országokban, mint Irakban, Jemenben és a Szaharától délre eső afrikai területeken még most is számos áldozatot követelnek, hatalmas szenvedést okoznak és nem kímélik meg még egész népek történelmi és kulturális örökségét sem. Gondolatomban közel vagyok mindazokhoz is, akiket féktelen terroristacselekmények, különösen is a nemrégiben bekövetkezett egyiptomi légi, bejrúti, párizsi, bamakói és tuniszi támadások sújtottak. A világ számos helyén hitünk miatt üldözött testvéreinknek a Kisded Jézus nyújtson vigasztalást és erőt. Ők a mi mai vértanúink.

 

Párbeszéd, közös elkötelezettség Afrika országaiért

 

Békét és egyetértést kérünk a Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi és Dél-Szudán szeretett népének, hogy a párbeszéd által megerősödjék a közös elkötelezettség olyan civil társadalmak felépítésére, amelyeket a kiengesztelődés és a kölcsönös megértés lelkülete hat át.

 

Enyhülést Ukrajnának

 

Karácsony hozzon valódi békét Ukrajna számára is, nyújtson enyhülést azoknak, akik elszenvedik a konfliktus következményeit, és ösztönözze az akaratot az eddig már megszületett egyezmények véghezvitelére, hogy újra helyreálljon az egyetértés az egész országban. Ennek a napnak az öröme világosítsa meg a kolumbiai nép erőfeszítéseit, hogy a reménytől vezetve elkötelezetten haladjon előre a vágyott béke megvalósításának az útján.

 

Méltóságot az embernek, főként a nőknek és gyerekeknek

 

Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény; és ahol megszületik a remény, ott az emberek újra megtalálják méltóságukat. Mégis, még ma is férfiak és nők tömegei emberi méltóságuktól megfosztva élnek, és akárcsak a Kisded Jézus, hidegtől, szegénységtől és az emberek elutasításától szenvednek. Jusson el ma közelségünk a leginkább védtelenekhez, különösen a gyermekkatonákhoz, az erőszakot elszenvedő nőkhöz, az embercsempészet és a drogkereskedelem áldozataihoz.

 

A nyomor vagy a háború elől menekülők ne nélkülözzék támaszunkat, amikor túl gyakran embertelen körülmények között utaznak, és nem ritkán az életüket teszik kockára. Bőséges áldás legyen mindazok jutalma – akár egyénekről, akár államokról van szó –, akik nagylelkűen munkálkodnak, hogy segítsék és befogadják a számos migránst és menekültet, segítve őket egy méltó jövő felépítésében úgy önmaguk, mint szeretteik számára, és az őket befogadó társadalomba való integrálódásukban.

 

Munkát és megélhetést a rászorulóknak

 

Ezen az ünnepnapon az Úr adjon reményt mindazoknak, akiknek nincs munkájuk – nagyon sokan vannak –, s támogassa mindazok elkötelezettségét, akik közéleti felelősséget viselnek a politika és a gazdaság terén, hogy a közjó megvalósításán fáradozzanak és védelmezzék minden emberi élet méltóságát. Ahol megszületik Isten, ott kivirul az irgalmasság. Ez Isten legértékesebb nekünk juttatott ajándéka, különösen is ebben a jubileumi évben, amikor arra nyertünk meghívást, hogy felfedezzük azt a gyöngédséget, amellyel a mi mennyei Atyánk mindannyiunk irányában viseltetik. Az Úr különösen is a bebörtönzötteknek adja meg, hogy megtapasztalják irgalmas szeretetét, amely gyógyítja a sebeket és legyőzi a rosszat.

Így ma együttesen ujjongjunk üdvösségünk napján. A jászolt szemlélve szögezzük tekintetünket Jézus kitárt karjaira, amelyek Isten irgalmas ölelését mutatják meg nekünk, miközben hallgatjuk a Csecsemő sírását, aki ezt suttogja nekünk: „Testvéreim és barátaim miatt könyörgök: jöjjön el neked a béke!” (Zsolt 121 [122],8).

 

A Szentatya az ünnepélyes áldás után még ezeket szavakat fűzte hozzá:

Kedves Fivérem és Nővéreim, akik a világ minden tájáról érkeztetek ide erre a térre, és akik a televízió, a rádió és más hírközlési eszközökön keresztül kapcsolódtak a közvetítésbe, a legszívélyesebb jókívánsággal köszöntelek benneteket. Az Irgalmasság Szentévének a Karácsonya ez, azért azt kívánom nektek, hogy tudjátok befogadni a saját életetekbe Isten irgalmasságát, melyet Jézus Krisztus ad nekünk, hogy mi is irgalmasok lehessünk a testvéreinkkel. Így gyarapítani fogjuk a békét. Áldott Karácsonyt.  

 

 

Vatikáni Rádió//Szaléziak.HU

A kategória cikkei

Tudnivalók a szaléziakról – szalézi bíborosok

Tudnivalók a szaléziakról – szalézi bíborosok

#Egyház 2019-10-09, Szerda

Az első szalézi bíboros az első szaléziak között található Giovanni Cagliero, Don Bosco tanítványa volt, aki Nicaragua apostoli küldöttjeként szolgált..

Ferenc pápa imára hív, hogy megerősítse a missziós lelkületet

Ferenc pápa imára hív, hogy megerősítse a missziós lelkületet

#Egyház 2019-10-01, Kedd

Októberi imaszándéka videó-üzenetében Ferenc pápa a világ katolikus keresztényeihez szól: szembesüljenek azzal a kihívással, hogy hirdessék a meghalt és..

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyermekvédelmi közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyermekvédelmi közleménye

#Egyház 2019-09-05, Csütörtök

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) gyermekvédelmi közleményét olvashatják.

Vatikán – „Semmi nem lehet annál több, mint Isten gyermekének lenni”

Vatikán – „Semmi nem lehet annál több, mint Isten gyermekének lenni”

#Egyház 2019-09-02, Hétfő

Szeptember elsején a vasárnap déli Úrangyala imádság végén Ferenc pápa váratlanul bejelentette, hogy október 5-én konzisztóriumot tart, amelyen tizenhárom..

Ferenc pápa üzenete a teremtett világ védelmének imanapjára

Ferenc pápa üzenete a teremtett világ védelmének imanapjára

#Egyház 2019-09-01, Vasárnap

A keresztény egyházak évről évre szeptember 1-jén tartják a teremtésvédelem érdekében elindított imanapot. Szeptember 1-én, az Úrangyala elimádkozása..

Címkék

28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • Egyetemes Tanács • együttműködés • életvédelem • elhunyt • ...
Összes címke
< A szalézi rendfőnök videó üzenete 2015 karácsonyáraKazincbarcika - Betlehemes játék >