Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Szlovákia - Titus Zeman boldoggáavatására készülve

Szlovákia - Titus Zeman boldoggáavatására készülve

Szlovákia - Titus Zeman boldoggáavatására készülve

2017-05-30 Kedd   |   #Szalézi világ

boldoggá avatás  • vértanú  •

Tekintettel arra, hogy Isten Szolgája Titus Zeman, szalézi vértanú boldoggáavatása szeptember 30-án lesz Pozsonyban, a szlovák szaléziak, Jozef Ižold tartományfőnök és Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek-metropolita vezetésével együttműködésbe kezdtek, hogy egy előkészítő programot hívjanak életre, amely magában foglal három területet: az imádságot, Titus Zeman személye és karizmája megismerését, és maga a boldoggáavatás liturgikus és technikai előkészítésének megszervezését.

A boldoggáavatásért mondott imakilenced váltja a kilencedet, amelyben egy csodáért fohászkodnak, ami a feltétele Zeman atya szentté avatásának. Sokan vannak, akik kérik a közbenjárását új hivatásokért és a meglevőek megmaradásáért.

Eközben a találkozók, konferenciák, katekézisek, a rádióban és televízióban sugárzott műsorok, az életéről szóló dokumentumfilmnek, valamint a tituszeman.sk weboldalnak köszönhetően folyamatosan növekszik Zeman atya személyének és karizmájának ismertsége: minden területet felhasználnak, hogy minél többen megismerjék a papi és szerzetesi hivatások új patrónusát.

Nem kevésbé fontos a liturgia és a technikai háttér megszervezése, hiszen többezer hívő várható a boldoggáavatásra és az ezt megelőző virrasztásra, valamint a hálaadásra a következő napon.

Az előkészületek részeként a múlt héten a Vatikánba látogatott Jozef Slivoň atya, Titus Zeman boldoggáavatási ügyének viceposztulátora. A Szent Márta házban együtt mutatta be a szentmisét Ferenv pápával, majd a szertartás után átadta a pápának Titus Zeman új életrajzát „A folyón át az üdvösség felé” címmel, melyet dr. Maria Ludovica Zanet írt, az olasz fordítását Titus Zeman rövid életrajzának, amelyet Michal Titus Radošinský írt, és a vértanú egy kis ereklyéjét.

A Szentatya örömmel fogadta a könyveket, tiszteletét fejezte ki az ereklye előtt és áldását küldte. Végül a viceposztulátor elmondta a pápának, hogy Titus Zeman tisztelői a boldoggáavatását követően római zarándoklatra indulnak, megköszönve az Úrnak az új mártírt.

 

 Titus Zeman 1915. január 4-én született Vajnoryban, Pozsony mellett és 1969. január 8-án halt meg, mint hivatása mártírja. Nagycsaládban nőtt fel, tíz gyermek közül a legidősebbként, hívő szülők mellett, akik sekrestyési teendőket is elláttak. Már korán vallásos nevelést kapott, így nem csoda, hogy a kis Titus már tízéves korában elhatározta, hogy pap lesz. Megígérte Máriának, hogy „örökre a fia marad” és szalézi lett.

1931-ben belépett a szalézi noviciátusba, teológiai tanulmányait 1937-ben Rómában a Gergely Egyetemen folytatta, 1938-ban tette le örökfogadalmát Rómában. 1940. június 23-án szentelték pappá, majd visszatért hazájába, de a kommunista rendszert állhatatos ellenezője maradt. 1946-ban elbocsátották az iskolából, ahol tanított, mert megvédte a feszületet.

Az 1950. április 13-ról 14-re virradó éjszakán, az úgynevezett barbárok éjszakáján sikerült megúsznia a deportálást, de ezek után már minden erejével azon volt, hogy segítse a papnövendékeket, hogy befejezzék teológiai tanulmányaikat és elérjék céljukat: papok legyenek. Megszervezte, hogy a fiatal szerzetesnövendékek és szeminaristák illegálisan átjussanak a határon és eljutatta őket Torinóba. Titus Zeman két alkalommal több mint hatvan fiatal szalézi szerzetest segített át a határon, de a harmadik próbálkozás 1951 áprilisában kudarcba fulladt, és őt is elfogták.

13 év jogtalan fogvatartás és kegyetlen kínzás várt rá. Megtapasztalta a börtön és a kényszermunka minden nehézségét. Kénytelen volt elviselni a hosszú ideig tartó elszigeteltséget és minden védelem nélkül dolgozni radioaktív uránnal. Meg volt bélyegezve, mint „olyan ember, akit eliminálni kell”.

Titus Zemant közel tizenhárom év után, 1964. március 10-én, betegen, feltételesen szabadlábra helyezték a börtönből, de állandóan kémkedtek utána és üldözték. Tilos volt nyilvánosan gyakorolnia papi szolgálatát. 1969. január 8-án halt meg, hármas szívroham után. Már a halálának időpontjában mártírnak tekintették.

1991-ben újratárgyalták az ügyét és ártatlannak találták.

Zeman atya tanúságtétele megtestesülése Jézus meghívásának a papságra és a lelkipásztori elköteleződésre a fiatalok, különösen a fiatal szaléziak felé.

 

 

ANS – Pozsony/Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Angelo Amato bíboros beszéde Brenner János boldoggá avatásán

Angelo Amato bíboros beszéde Brenner János boldoggá avatásán

#Egyház 2018-05-03, Csütörtök

Hívek tízezrei gyűltek össze a magyar Egyház örömteli ünnepére, Brenner János vértanú pap boldoggá avatására május elsején Szombathelyen. A szentmise..

Boldog, aki hittel, nagy szívvel él! – Székely János gondolatai Brenner Jánosról

Boldog, aki hittel, nagy szívvel él! – Székely János gondolatai Brenner Jánosról

#Aktuális 2018-05-01, Kedd

Brenner János rábakethelyi káplánt, aki 1957 decemberében, két nappal 26. születésnapja előtt halt vértanúhalált, holnap, május 1-jén avatják boldoggá..

Krakkóban boldoggá avatták Hanna Chrzanowskát

Krakkóban boldoggá avatták Hanna Chrzanowskát

#Egyház 2018-04-29, Vasárnap

Krakkóban boldoggá avatták szombaton Hanna Chrzanowska ápolónőt, pedagógust, a betegek házi gondozásának lengyelországi úttörőjét, Karol Wojtyla érsek, a..

Magyar boldoggá avatás

Magyar boldoggá avatás

#Aktuális 2018-03-23, Péntek

Május 1-jén Szombathelyen boldoggá avatják Brenner Jánost. Hálatelt szívvel várjuk a jeles eseményt, és örömmel tesszük közzé, hogy Főegyházmegyénk..

Pakisztán - Új fény a johannabadi katolikus közösségben - Akash Bashir!

Pakisztán - Új fény a johannabadi katolikus közösségben - Akash Bashir!

#Szalézi világ 2017-11-12, Vasárnap

"A vértanúk vére az új keresztények magja" - mondta Tertullian a második században. Ez a "csoda" újra megtörtént Lahorban, Pakisztánban, Akash Bashirnak, a..

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggá avatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • előadás • emberkereskedelem • emlékhely • ...
Összes címke
< Szerbia - Harmadik családfesztivál MuzslyánNagy-Britannia - A manchesteri bombatámadás margójára >