Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

2020-12-11 Péntek   |   #Magyar Tartomány

plébánia  • elmélkedés  • szalézi élet  •

A plébánia a krisztushívők közössége, amelynek lelkipásztori gondozását a püspök egy papra bízza, akit plébánosnak neveznek. Tehát egy plébánia kialakításának elsőleges és alapfeltétele: pap és hívő közösség. A plébániai épületek csak másodlagosak. (lásd CIC 515)

A plébánia létesítése a megyéspüspök hatáskörébe tartozik. A plébánia nem csupán területi jellegű, hanem indokolt esetben személyi jellegű is lehet: krisztushívőinek rítusa, nyelve, nemzetisége szerint. (lásd CIC 518) A vietnami ajkú magyar szaléziak a vietnami hívek között is kiváló lelkipásztori munkát végeznek hazánkban immár több mint tíz éve.

Az Egyház Törvénykönyve azt írja, hogy a plébánia lelkipásztori gondozása a plébánosra van rábízva, aki a megyéspüspök krisztusi szolgálatában vesz részt. A plébániai feladatot nem feltétlenül egyedül kell végeznie a plébánosnak, hanem paptestvéreivel, illetve a közösséggel együtt láthatja el hármas feladatát: 1. a tanítóit, 2. a megszentelőit, 3. kormányzóit. Adott esetben a világi Krisztushívők együttműködésével is végezheti a lelkipásztori munkát. (lásd CIC 519)

Mint tudjuk, csak pap lehet plébános, és akit plébánosnak kineveznek, annak az Egyház tanításainak alapos ismeretével, jó erkölccsel és a lelkek iránti buzgalommal kell rendelkeznie. (lásd CIC 521)

Plébániai hivatalt, illetve plébánosi kinevezést szerzetes pap is nyerhet. (CIC 682) Így például a szombathelyi, újpest-megyeri, clarisseumi, kazincbarcikai, nyergesújfalui plébániai lelkipásztori munkát a szaléziak közösen végzik.

Tudtommal a „papi közösség” koncepciót némely egyházmegyében megvizsgálják, utána alkalmazzák a megyéspüspökök. A plébániai központok létrehozásával nemcsak pótolják a hiányzó papokat, hanem megéreztetik a közösség erejét is, mivel a papok közösségben együtt élve nem magányosak, együtt látják el egyetlen plébánia vagy egyszerre több plébánia lelkipásztori munkáját, s ez megelőzi a kiégést, megkönnyíti a lelkipásztori munkát és mivel változatos is, frissességet hoz a hívek közösségének.  (lásd CIC 517)

A Szalézi Társaság Általános Szabályzatának 26. cikkelye megerősíti: a plébánia éltető központja a szerzetes közösség legyen. A szalézi plébánia különös figyelmet fordít a fiatalokra, főleg a legszegényebbekre, valóban olyan lelkipásztori terület, ahol a szalézi közösség megvalósítja az evangelizációs munkát a fiatalok között. (Általános Szabályzat 25) A szalézi plébánosok rendes esetben nem maradhatnak hivatalukban egyfolytában 9 évnél tovább. (Általános Szabályzat 28) Minden szalézi plébánia lelkipásztori tervet készít, amelyet a szalézi közösség felelősséggel teljesít (Általános Szabályzat 29).

A plébánosi hivatalt olyan papra bízza a püspök, aki bebizonyítja alkalmasságát, akár vizsga útján is, (lásd CIC 521) mert a püspök tudatában van annak, hogy a plébánia hivatal önmagában hatalmas felelősség. Ezért a plébánosnak „állandósággal” kell rendelkeznie, mert jól meg kell ismernie nyáját (lásd CIC 522).

A szalézi plébánosnak a saját ordináriusai (megyéspüspök és tartományfőnök) iránt tiszteletet és engedelmességet kell tanúsítania úgy, hogy elfogadja és hűségesen teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket ordináriusai rábíztak. (lásd CIC 273, 274) A plébános köteles Isten igéjét hirdetni a plébánia híveinek, megtanítani őket a hit igazságaira, különösen vasárnaponként a homília és a hittan oktatás kereteiben. Naponta maximum két misét, vasárnap vagy ünnepnapokon maximum három misét mutathat be. A plébános gondot fordít a társadalmi igazságosságra az evangélium szellemében.  A plébánia középpontja a legszentebb eucharisztia. A plébános elsődleges feladata a szentségek kiszolgáltatása, például a gyóntatás és a szentmiseáldozat bemutatása. Gyakran látogat családokat. Jól ismeri a híveit, osztozik gondjaikban, bajaikban, gyászukban. Erősíti a híveket a hitben, eligazítja őket, amikor tévútra térnek. Segíti a betegeket, haldoklókat, szegényeket és a szenvedőket lelkileg és anyagilag. (lásd CIC 528)  

A plébános szolgáltatja ki a keresztséget, a bérmálást indokolt esetben és a halálveszélyben lévőknek. Közreműködik házasságkötésnél, különleges áldásoknál és temetésnél is. (lásd CIC 530)

Minden plébános köteles törekedni az életszentségre, mert a felszenteléssel Istennek szentelődött és Isten misztériumainak szolgálatában kötelezte el magát. Hűségesen teljesíti lelkipásztori szolgálatát, táplálja lelki életét az Igével és az Eucharisztia által. A püspökök nyomatékosan felhívják a plébánosok figyelmét, hogy „naponta” ajánlják fel a szentmisét. Alkalmanként a plébánia híveiért is ajánlja fel az eucharisztikus áldozatot. A pap köteles naponta elvégezni a zsolozsmát. Évente legalább egyszer lelkigyakorlaton kell részt vennie. Különösen tiszteljék a Szűzanyát. (lásd CIC 276) Amikor a papok, szerpapok vagy szerzetesek végzik a zsolozsmát, akkor nemcsak kötelességeiket teljesítik, hanem hallgatják a népéhez szóló Istent, megemlékeznek az üdvösség titkáról, Istent dicsőítik és imádsággal szüntelenül dicsérik, és közbenjárnak az egész világ üdvösségéért. (lásd CIC 1173)

A plébános felismerve a hivatalától elvárt kötelességeit, tevékenységeit, ne szubjektív módon töltse be hivatalát, hanem objektív módon, hogy a hívek ne a személyét lássák, hanem hivatását. Ezt vázolja fel világosan az Egyház Törvénykönyve. A plébános tekintélye az életszentségre való törekvésen múlik. Bosco szent János atyánk ezt tudatosította, amikor a következőképpen köszöntötte a plébánosokat: „Mások megmentésével mentsétek meg magatokat!”

De Rossi Raja SDB/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Szalézi gondolatok Szent Józsefről

Szalézi gondolatok Szent Józsefről

#Magyar Tartomány 2021-01-05, Kedd

Szent Józsefnek, Don Bosco Szalézi Társasága pártfogójának szentelt évben vagyunk. Az új év kezdetén Szent József személyére összpontosítva figyeljünk..

„Vuhantól Betlehemig” - karácsonyi köszöntés Óbudáról

„Vuhantól Betlehemig” - karácsonyi köszöntés Óbudáról

#Magyar Tartomány 2020-12-24, Csütörtök

Decemberben nap mint nap közelebb kerülünk ahhoz, hogy búcsút vegyünk a 2020-as esztendőtől, amely szörnyű évként fog bekerülni az emberiség..

Duna TV Hajnali gondolatok a szaléziakkal

Duna TV Hajnali gondolatok a szaléziakkal

#Magyar Tartomány 2020-12-20, Vasárnap

A Duna TV „Hajnali gondolatok” című műsorban az óbudai szalézi rendház néhány tagja fog megszólalni 2,5 percben.

Üzenet advent 4. vasárnapjára

Üzenet advent 4. vasárnapjára

#Magyar Tartomány 2020-12-20, Vasárnap

Kedves fiatalok, várakozásunk utolsó vasárnapján vagyunk. Visszatekintve, az első adventi vasárnapon az egyház a virrasztásra hívott minket, hogy álljunk..

Annuska nővér 100 éves!

Annuska nővér 100 éves!

#Magyar Tartomány 2020-12-15, Kedd

Bognár Anna szüleinek kilencedik gyermekeként született 1920. december 15-én Káldon, 1942. augusztus 6-án tette le első fogadalmát, 1948. augusztus 5-én tett..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • ...
Összes címke
< Óbuda – „Angyalka Projekt”Cagliero 11 - 2020. december >