Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Boldog Apor Vilmosra emlékezünk

Boldog Apor Vilmosra emlékezünk

Boldog Apor Vilmosra emlékezünk

2019-05-23 Csütörtök   |   #Magyar Tartomány

megemlékezés  • szentség   • szalézi munkatársak  •

„A kereszt erősíti a szelídet, szelídíti az erőset” – ez volt a püspöki jelmondata Apor Vilmosnak, akire május 23-án emlékezik az Egyház. A szaléziak külön tisztelettel emlékeznek rá, hiszen Apor Vilmos szalézi munkatárs volt, szívesen látogatott el a szalézi intézetekbe és jó kapcsolatot ápolt a szaléziakkal.

Papi működését a nagyváradi egyházmegyében kezdte meg, ahová az 1911-ben áthelyezett Széchenyi Miklós püspök magával vitte. 1918 nyarán plébánosi kinevezést kapott Gyulára, ahonnan nemrég káplánként búcsúzott. Lelkipásztori tevékenysége során katolikus lapot alapított, segítette a szegényeket, a betegeket. Jelentős összegeket juttatott jótékony célokra – 1925 karácsonyán például elajándékozta a plébánia élelemkészletének nagy részét és minden pénzét. Plébánosi szolgálata alatt magára vállalta a legnehezebb feladatokat. Káplánjaival a kölcsönös tisztelet és barátság szellemében dolgozott együtt. Szívesen gyóntatott, másokat megértő tulajdonságai a gyóntatószékben érvényesültek a legjobban. Mint lelkivezető a mindent legyőző lelkierő kialakítására törekedett, fegyelmezettséget, igazságszeretetet igyekezett vezetettjeiben kialakítani.

Báró Apor Vilmos, akit II. János Pál pápa 1997. november 9-én avatott boldoggá, példaadó szalézi munkatárs volt. Mint gyulai plébános, szorosabb kapcsolatba került a szaléziakkal, amikor gróf Wenckheim Dénes az ő javaslatára a szaléziakra bízta a gyulai várral szemben lévő nevelőintézetet. Javaslatára az adományozólevélben feltételként szerepelt, hogy a szaléziak kötelesek minden évben öt szegénysorú fiatalt taníttatni. Ha a fiatalok közül valaki egyházi hivatásra mutatott hajlandóságot, természetesen előnyben részesült.

A gyulai plébános Apor Vilmos nem elégedett meg azzal, hogy az alapító okiratba ezeket a feltételeket beleíratta. Rendszeresen látogatta a szaléziak által vezetett intézetet, követte a nevelők munkáját és mindig találkozott a kedvezményben részesült fiatalokkal.

1941. január 21-én kapta kézhez a pápai nuncius iratát, miszerint a Szentatya győri püspökké nevezte ki. A Szalézi Értesítő arról számolt be, hogy már április 30-án Apor Vilmos meglátogatta a mosonmagyaróvári szalézi intézetet:

„Április 30-án nagy megtiszteltetés érte intézetünket. Új megyésfőpásztorunk, dr. br. Apor Vilmos a város meglátogatása alkalmával minket is fölkeresett. Pontosan negyed hét órakor gördült be autója az intézet kapuján. A rendtársak, növendékek és a munkatársak nagy serege kitörő lelkesedéssel, igazi szalézi szeretettel és tapssal fogadták a kocsiból kilépő magasrangú vendéget.  Egyik növendékünk üdvözölte s kérte, hogy miként a gyulai szaléziakat, úgy az óvári diákokat is fogadja jóságos atya szeretetébe.

Püspök atyánk mosolyogva felelte, hogy örömmel jött közénk, majd a fiúk közé elegyedve nyájasan elbeszélgetett velük, aztán megáldotta a szépen feldíszített új Jézus Szíve-szobrot és beszédet intézett a fiúkhoz. A Jézus Szíve iránti szeretetre buzdította őket. Az intézet megtekintésekor jóleső örömmel állapította meg annak szép fejlődését. Távozása előtt még egyszer elbeszélgetett a fiúkkal. Megyésfőpásztorunk első ízben jelent meg közöttünk, de kedvességével és szeretetreméltóságával máris meghódította mindenki szívét.”

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Elhunyt dr. Mezey Klára szalézi munkatárs

Elhunyt dr. Mezey Klára szalézi munkatárs

#Magyar Tartomány 2020-01-21, Kedd

A Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete mély fájdalommal tudatja, hogy január 21-én a délutáni órákban elhunyt a pécsi munkatársi csoport vezetője, a sokak..

Luigi Variara, a leprások apostola, egy egyedülálló szerzetesrend alapítója

Luigi Variara, a leprások apostola, egy egyedülálló szerzetesrend alapítója

#Szalézi világ 2020-01-15, Szerda

Január 15-én Boldog Luigi Variarára emlékezik a Szalézi Család, akit mint a leprások apostolát ismerünk. De nem csak minden áldozatra kész szalézi szerzetes..

Titus Zeman, a hivatások apostola és vértanúja

Titus Zeman, a hivatások apostola és vértanúja

#Szalézi világ 2020-01-08, Szerda

Ma január 8-án Titus Zemanra emlékezik a Szalézi Család, aki fiatal szerzeteseknek segített átjutni a határon, hogy hivatásukat beteljesíthessék és papok..

Budapest – Munkatársi formációfelelősök találkozója

Budapest – Munkatársi formációfelelősök találkozója

#Magyar Tartomány 2020-01-04, Szombat

Óbudán tartották január 4-én a szalézi munkatársi csoportok formációfelelőseinek találkozóját Sárvári Miklós, a munkatársak formációfelelőse..

Carlo Braga, Kína kis Don Boscója

Carlo Braga, Kína kis Don Boscója

#Szalézi világ 2020-01-03, Péntek

A Szalézi Család január 3-án Isten szolgája Carlo Braga égi születésnapjára emlékezik. Braga atya, akit „Kína kis Don Boscója” néven emlegetnek,..

Címkék

28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • Egyetemes Káptalan • Egyetemes Tanács • együttműködés • életvédelem • elhunyt • ...
Összes címke
< Kazincbarcika - A Don Bosco Barcika Tanoda a TiszánálOlaszország – Segítő Szűz Mária ünnepén követhetjük a torinói eseményeket >