Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Cagliero 11 – 2019. január

Cagliero 11 – 2019. január

Cagliero 11 – 2019. január

2019-01-10 Csütörtök   |   #Szalézi világ

misszió  • misszionárius  •

Megjelent a Szalézi Missziós Bizottság 2019. januári hírlevele, amely most Ángel Fernández Artime rendfőnök missziós felhívásával kezdődik.

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe alkalmából 2018

Kedves Rendtársak!

Testvéri szeretettel küldöm üdvözletemet mindnyájatoknak Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának az ünnepén, azon a napon, amelyet három éve arra választottam ki, hogy missziós felhívásomat elküldjem minden rendtársnak, a világ minden tartományában. Megismétlem felhívásomat ebben az évben, és mellé küldök egy körülbelül 5 perces videót is.

Ferenc pápa 2019 októberét különleges missziós hónapnak nyilvánította XV. Benedek pápa Maximum Illud apostoli levelének centenáriuma alkalmából, melyet az első világháború végén írt.

A nehéz idők biztató idők. A mostani nehéz idők arra valók, hogy jót tegyünk, nagyszerű dolgokat cselekedjünk, ahogy megállapította Savio szent Domonkos is, miután elolvasta Don Bosco irodájában a következő szavakat: „Da mihi animas ceatera tolle.” Ez volt a legfontosabb, és ahogy látjuk a népek evangelizációját Don Bosco atyánk szíve legmélyebb szenvedélyeként, most is azt mondjuk: ez a legfontosabb.

Kedves Rendtársak, mit is akarok javasolni? Felhívlak benneteket, emlékezzünk meg Don Bosco fiainak missziós nagylelkűségéről, ünnepeljük ezt meg.

A következő missziós küldetés a 150. lesz, 2019. szeptember 29-én, vasárnap indul a valdoccói Segítő Szűz Mária-bazilikából, mint ahogy mindig is, Don Bosco működése óta. Mennyire óhajtanám, hogy a missziós felhívásra adott válaszok legyenek azon ajándékok, amelyeket Szalézi Szent Ferenc Társasága, mi, szaléziak felajánlunk az Úrnak, Ferenc pápának, az Egyháznak és mindenekfelett az általunk szeretett fiataloknak a világon mindenhol, ahol valamiképpen jelen vagyunk.

Bárcsak minden tartomány a rendfőnök rendelkezésére tudná bocsátani legalább egy rendtársát a missio ad gentes, ad exteros, ad vitam céljaira. Túl nagy kívánság lenne ez? Még azon tartományok is meg tudják ezt tenni, ahol kevés rendtárs él. Már van olyan tartomány, amelyben hat rendtárs tett tanúbizonyságot szalézi missziós hivatásáról és áll a rendfőnök rendelkezésére a 150. missziós expedícióban.

Kedves Tartományfőnökök! Bátorítalak titeket, segítsetek rendtársaitoknak kimunkálni életükben a missziós törekvést, szert tenni biztos ítélőképességre. Szólítsátok meg őket, s a veletek való személyes elbeszélgetés után jelentkezzenek a rendfőnöknél. Tartsuk észben mindahányan, hogy Isten nagylelkűségét lehetetlen felülmúlni, de a rend is nagylelkűségről tesz tanúbizonyságot, amikor a tartományok szükségleteire gondol, különösen azokéra, amelyek nagylelkű felajánlásokat tesznek, hasonlóan az evangéliumi özvegy templombéli felajánlásához.

A missziós bizottsággal folytatott párbeszéd és - az elmúlt hónapok folyamán - az Egyetemes Tanácson belüli visszajelzések lehetővé teszik, hogy pontosan rámutassunk, hol van még szükség misszionáriusokra:

- amazóniai jelenlétünk helyszínein és egy új helyszínen a panamai Colónban

- Szudánban és Afrika különböző részein, ahol van szalézi jelenlét, a menekülteket segítendő

- Litvániában, Albániában, Koszovóban, Bulgáriában és az Európa Terv új határterületein

- Mongóliában, Laoszban, Nepálban, Jakutföldön

- Óceánia szigetein lévő számos helyszínünkön

- Latin-Amerika néhány missziós határvidékén, ha van elegendő erőnk.

Természetesen minden azon múlik majd, mennyi válasz érkezik a missziós felhívásra.

A tartományi káptalant a 28. Egyetemes Káptalanra való felkészülésben a központi téma teljes és gyümölcsöző megítélése hatja át: „Milyenek ma a szaléziak, akik tenni akarnak a fiatalokért?”  Mielőtt világos és lelkesítő válaszokat fogalmaznánk meg, hagyjuk, hadd szóljon ékesen azon fiatal és érettebb rendtársak lelkes, bátor arca, akik úgy érzik, figyelniük kell az Úr missziós hívására, amelyet hozzájuk intéz.

Kedves Rendtársak, ezért imádkozom, és a Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására bízom ezt a szándékot, Don Boscót pedig arra kérem, segítse továbbra is a szaléziakat abban, hogy ugyanazt a missziós lelkesedést érezzék, mint ő.

Szeretettel üdvözöllek Benneteket: Ángel Fernández Artime, rendfőnök

Szalézi Missziós Nap 2019

Itt a 2019-es szalézi missziós nap témája, amelyet hivatalosan vízkereszt napján, 2019. január 6-án tettek közzé: „Tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül. ” (Zsid 13, 2). A plakát két afrikai lányt ábrázol, az egyik átöleli a másikat. Ez az afrikai vendégszeretet jelképe: Afrika átöleli Afrikát. Napjaink legnagyobb migrációja Afrikában zajlik: milliók kényszerülnek elhagyni otthonukat. A plakáton a háttérben a táborok és a menekültek ideiglenes lakóhelyeinek valósága látható, továbbá lelkipásztori és oktatási-nevelési tevékenységek, főleg szakképzés. A szaléziak ott vannak a menekültek, otthonukból elűzöttek között, osztozva életükben. Amire a téma összpontosít, a következő: figyelmünk az apostoli hivatásunk eme új határterületeinek kihívásai felé fordul – itt rengeteg a fiatal, akik igénylik a szaléziak barátságát, oratóriumainkat, iskoláinkat, képzéseinket - és Jézus evangéliumát. De ez a téma arra is lehetőséget ad, hogy megéljük és támogassuk a vendégszeretet evangéliumi erényét, amelynek nevében megnyitjuk otthonainkat, kitárjuk karunkat, megnyitjuk szívünket mások felé, elsősorban a szükséget szenvedő felé. Ha így teszünk, angyalokat és magát Istent fogadjuk be.

Szalézi missziós imaszándék

Az afrikai menekültekért és mindazokért, akik otthonukat elhagyni kényszerültek

Azokért a testvéreinkért, akiknek háborús konfliktusok miatt el kell hagyniuk otthonukat - ők leljenek elfogadásra és méltóságban építhessék újjá életüket.

A 2019-es szalézi missziós nap az első igehirdetésre összpontosít Afrika menekültjei és az otthonukból elűzöttek között, akik száma körülbelül 24 millió. A szaléziak ott vannak, ezen a periférián különféle lelkipásztori, oktatási-nevelési, emberjogi segítségnyújtási programokkal. Imádkozzunk békéért és igazságért azon országokban, amelyek ezeket a helyzeteket teremtik, a menekültek számára, különösen a gyerekek és fiatalok számára pedig azért, hogy a Názáreti Családhoz hasonlóan ők is leljenek békére, biztonságra, és esélyre ahhoz, hogy jövőjüket alakíthassák és megtapasztalhassák eme „exodusban” az Úr segítő és békét adó jelenlétét.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A missziós álom tovább él - a rendfőnök novemberi üzenete

A missziós álom tovább él - a rendfőnök novemberi üzenete

#Szalézi világ 2019-11-14, Csütörtök

Olyan vállalkozásokat láttam, amelyek lehetetlennek tűntek: férfiakat és nőket, akik naponta az életüket adják szörnyű erdőkben és rettenetes sivatagokban..

A 150. missziós expedíció: "Ha nem kilépő, akkor nem Egyház"

A 150. missziós expedíció: "Ha nem kilépő, akkor nem Egyház"

#Szalézi világ 2019-10-25, Péntek

1875-ben Don Bosco maga köré gyűjtött egy tíz fiatalból álló csoportot, akik arra készültek, hogy átkelnek az Atlanti-óceánon. Erről az útról..

Ferenc pápa üzenete a 2019. évi missziós világnapra

Ferenc pápa üzenete a 2019. évi missziós világnapra

#Egyház 2019-10-21, Hétfő

2019. június 9-én, Pünkösd főünnepén tették közzé Ferenc pápa missziós világnapra, 2019. október 20-ra írt üzenetét, mely miközben az egyház nagy..

Cagliero 11 – 2019. október

Cagliero 11 – 2019. október

#Szalézi világ 2019-10-16, Szerda

A Szalézi Missziós Bizottság 2019. októberi hírlevelének középpontjában a szalézi misszionáriusok 150. csoportjának indulása és a missziós hónap áll.

Vincenzo Cimatti szalézi missziónáriusra emlékezünk

Vincenzo Cimatti szalézi missziónáriusra emlékezünk

#Szalézi világ 2019-10-06, Vasárnap

Tiszteletre méltó Vincenzo Cimatti nagy és sokoldalú egyéniség volt, emberi és erkölcsi talentumokban gazdag, az erények, főleg a szeretet buzgó gyakorlója,..

Címkék

28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • Egyetemes Tanács • együttműködés • életvédelem • elhunyt • ...
Összes címke
< Nyergesújfalu – Idén is éjszakai zarándoklat Szalézi Szent Ferenc tiszteletéreVatikán – A pápa előszava az „Evangelii gaudium Don Boscóval” című könyvhöz >