Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Decemberi missziós üzenet

Decemberi missziós üzenet

Decemberi missziós üzenet

2018-12-13 Csütörtök   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

misszió  • misszionárius  •

A misszionárius lelkét betölti az elmélkedés a megtestesülés csodáján. „Az Isten fiának példájára, aki mindenben hasonló lett testvéreihez, a szalézi misszionárius átveszi ezeknek a népeknek az értékeit és osztozik aggodalmaikban és reményeikben”. (Szabályzat, 30. cikkely). Jézus, Szent József és Szűz Mária erősítse meg a minden szalézi szívében rejlő misszionáriust! Kedves rendtársak és barátaink, ez a missziós bizottság karácsonyi üzenete mindnyájatok számára.

A karácsonyi készülődés ezúttal az elmélyült missziós ima időszakává válhat. XV. Benedek pápa arra buzdít apostoli levelében, a Maximum Illud-ban, hogy tudatosabban, hatásosabban imádkozzunk a missziókért és misszionáriusokért: „Minden kereszténynek segítenie kell imáival az evangélium hirdetőit, akik az Úr szöllejében izzadva fáradoznak”. Ezt teszi rendünk is, elsősorban azáltal, hogy missziós imaszándékot ajánl minden hónapra, és azzal is, ahogy az idős és beteg rendtársak imái hatékonyan segítenek a misszió vállalásában.

Szűz Mária, apostolok királynője, betlehemi szűz, imádkozz értünk!

P. Guillermo Basañes SDB , a missziókért felelős egyetemes tanácsos

A SZALÉZI CSALÁD SZEMINÁRIUMA AZ ELSŐ IGEHIRDETÉSRŐL DÉL-ÁZSIÁBAN

Vi. Pál pápa az Evangelii Nuntiandi-ban ezt mondja: az Egyház azért van, hogy evangelizáljon (EN 14). A bandeli bazilikában november 7-8-án tartott szeminárium a dél-ázsiai szalézi családért napjaink első igehirdetésére összpontosított. 45 résztvevő volt a szalézi családtól (SDB, FMA, MSMHC, SMI, Disciples). A szeminárium fő célja az volt, hogy megosszák egymással annak az öt éven át tartó (2010-15) tanulmánynak az eredményeit, amelyet az SDB-FMA folyatatott le erről a témáról minden szalézi régióban. Animátorokat is fel akartunk erre készíteni a szalézi családon belül. A résztvevők javaslatokat tettek, hogyan lehet az első igehirdetést gyümölcsözőbb hozzájárulássá tenni a dél-ázsiai evangelizációhoz.

Itt egy rövid összefoglaló erről, a teljesség igénye nélkül:

Első Igehirdetés a lelki növekedés személyes szintjén:
Mély személyes imát folytassatok Isten szavával, az Eucharisztiával, imádkozzatok Szűz Máriához és kövessétek őt olvasmányaitokban és elmélkedéseitekben.

Első Igehirdetés lendületes és örömteli tanúságtétellel:
Legyetek könyörületesek, mint Jézus, közeledjetek elfogadóan az emberekhez, őszinte barátsággal mindenkihez, különösen a más vallásúakhoz.

Képzés Első Igehirdetésre:
Tegyétek a napirendetek részévé az Első Igehirdetés művészetét. Osszátok meg ezzel kapcsolatos tapasztalataitokat.

Az Első Igehirdetés elterjesztése a tartományokban:
Szervezzetek róla szóló stúdiumokat, szemináriumokat, használjátok fel erre a tartományszintű találkozókat, készítsétek fel rá a laikusokat, elsősorban a fiatalokat.

Első Igehirdetés az apostoli hivatás minden területén:
Legyen a lelkipásztori nevelési terv (PEP) elsőrendű fontosságú része az apostoli küldetésnek (iskolákban, szakközépiskolákban, főiskolákban, kollégiumokban, plébániákon, ifjúsági központokban). Legyetek személyes kapcsolatban a fiatalokkal és nevelőikkel, látogassátok meg családjukat betegség, problémák, halál esetén. Élesszétek fel a ,,fülbe súgás” szalézi gyakorlatát.

Első Igehirdetés más vallásúak között:
A keresztény ünnepeket úgy ünnepeljétek más vallásúakkal, mint a karácsonyt. Bátorítsátok az embereket zarándoklatra, áhítatos imára és lelkigyakorlatra. Tegyetek baráti látogatásokat a családoknál, elsősorban a fájdalom perceiben. Segítsétek elő a vallások közötti párbeszédet.

Első Igehirdetés a családokon belül:
Tegyétek a családokat az első igehirdetés misszionáriusaivá. Segítsetek a hitehagyott katolikusoknak, hogy visszataláljanak a valláshoz. Bátorítsátok a családokat közös imára.

Első Igehirdetés a Szalézi Családban:
Képezzétek a szalézi munkatársakat és a volt növendékeket, hogy szalézi lelkiségű laikusokként dolgozzanak. Szorgalmazzátok a kapcsolatteremtést és együttműködést a szalézi család csoportjai között e témában, szervezzetek róla szemináriumokat és dolgozzatok ki új módszereket, amelyekkel Jézushoz vezetitek az embereket, hozzatok létre evangelizációs célú missziós csoportokat, bevezetve őket az első igehirdetésbe.

ISTEN ÉLTESSE A CAGLIERO 11-ET, AMELY MOST ÜNNEPLI 10. MISSZIÓS ANIMÁCIÓS ÉVÉT!

Isten meg tud lepni minket és többet tud adni, mint el tudnánk képzelni

Évekkel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy valaha Mongóliában leszek misszionárius. Az nyilvánvaló volt számomra, hogy mérnöknek kell mennem vagy legfeljebb a Cseh Köztársaságban misszionáriusnak – egy ateista európai országban.  Általános és középiskolában én voltam az egyetlen katolikus az osztályban, így aztán nem volt épp könnyű dolgom az osztálytársaim között.
Akkor ismerkedtem meg a szaléziakkal, mikor a prágai egyetemen megkezdtem műszaki tanulmányaimat - még a kommunizmusban. Hamarosan elkezdtem részt venni a szaléziak nem éppen nyilvános tevékenységeiben, például kis nyári táborokban, amelyek neve „chaloupky” volt, animátorképzésben és bibliaolvasó csoportokban. Lassanként felfedeztem: Isten hívása az, hogy hagyjam abba műszaki tanulmányaimat, kövessem őt, aki láthatatlan, de mindennél erősebb.
1993-ban lettem szalézi, 2002-ben pap. Három év szolgálat után a zlini szalézi plébánián új feladatot kaptam: indítsak missziós önkéntességet cseh tartományunkban, iskolát az animátorok számára, animációt a hivatás tisztázására és a Szalézi Ifjúsági Mozgalmat. Ezeken a területeken 11 éven át dolgoztam odaadással Segítő szűz Mária oltalma és vezetése alatt. Felfedeztem: a szalézi világ sokkal nagyobb, mind valaha is képzeltem. 2014-ben Ferenc pápa első enciklikájával, az Evangelii Gaudiummal váratlanul, de világosan megmutatta utamat: „Haladjunk előre, aztán pedig azért haladjunk előre, hogy mindenkinek felajánljuk Jézus Krisztus életét”. (EG 49). Ez mélyen megérintett engem.
Ezen kívül pedig a 2015-ös szalézi missziós nap témája érintett meg: „Uram, engem küldj”. Mikor ezt cseh nyelvre fordítottam, kezdtem hallani új küldetésemet: ,,Adj többet, egyre többet”. Ezt megosztottam tartományfőnökömmel, majd hathónapnyi személyes beszélgetés után levelet írtam a rendfőnöknek.
A hagyományos mongol életmód a nomád pásztorélet. Állataikkal, jurtáikkal évente többször vándorolnak legelőről legelőre. Még a városokban élő emberek is nomád módon gondolkodnak és cselekszenek. Őket megérteni igazi kihívás. 
A mongol nyelv az egyik legnehezebb a világon. Az alapszintű nyelvtanfolyam kétéves. Még mindig próbálgatjuk, hogyan lehetne hitünk alapvető fogalmait úgy kifejezni, hogy megértse ez a sámán és buddhista hagyományú társadalom.
Misszionáriusnak lenni ebben az országban azt jelenti: újból gyereknek lenni, mindent újra tanulni. Hányszor értem én is tűrőképességem határáig! Folyamatosan alázatosságot és szeretetet kellett tanulnom.
Legnagyobb örömöm, amikor látom, hogyan fejlődnek az emberek. Ez nem mindennapos, de időnként érezzük, hogy a közösség már jobban megért, vagy hogy némely gyereket megérintett, ahogyan mi szolgáljuk Istent. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Istennél mindennek szabott ideje van. Ez mindenki esetében más. Nagyszerű pillanat volt az, mikor néhány növendékünk animátor lett az oratóriumban, vagy amikor sok új gyerek jött a Don Bosco Központunkba. De a legcsodálatosabb az, hogy Isten missziójában szolgálhatunk, átadhatjuk a hit kincsét. Ezt mindennap átélhetem. „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket…” (Zsid 3, 7-8). Bárcsak mindnyájan nyitottabbak  lennénk Isten hívására mindennap, hogy elmélyíthessük vele a kapcsolatunkat. Isten meg tud lepni minket és többet tud adni, mint elképzelhetnénk.                                                             

P. Jaroslav Vracovský SDB, cseh misszionárius Mongóliában

A szalézi misszionárius életszentség tanúságtétele

Don Pierluigi Cameroni SDB, a szentté avatási ügyek posztulátora

Boldog Artemide Zatti (1880-1951) szalézi testvér. Mély lelki elkötelezettsége, őszinte hivatástisztázásának folyamata és az a vágya, hogy Istent és embertársait szolgálja, tette őt Don Bosco követőjévé. Hivatását Don Bosco életének olvasása közben fedezte fel, emellett egy csodálatos szalézi személyiségnek,

Cavalli plébánosnak köszönhette, akit aztán egész életében példaképének tekintett. Amikor tbc-s lett, elöljárói azt tanácsolták, legyen szalézi testvér, ne pap. Zatti nem sokat gondolkodott, mivel mindenképpen Don Boscot akarta követni – akár pap, akár testvér. Szalézi testvér lett, teljes életet élve ebben a hivatásban.

Szalézi missziós imaszándék

A konfliktus sújtotta területeken élő szaléziakért

A szalézi családért a társadalmi kommunikáció szolgálatában, hogy a szaléziaknak és a szalézi családnak legyen evangelizáló lendülete és alkotóképessége a társadalmi kommunikáció új, hatalmas lehetőségei között (ez a társadalmi kommunikáció Areioszpagosza).

Ma - még jobban, mint bármikor - a közösségi hálók és általában a társadalmi kommunikáció a kultúra építői. Imádkozzunk, hogy a kreativitás, hozzáértés és intelligencia révén mi is befolyással tudjunk lenni a kultúrára az evangélium és nevelési értékeink segítségével.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Stefano Ferrando szalézi püspök születésének 125. évfordulójára

Stefano Ferrando szalézi püspök születésének 125. évfordulójára

#Szalézi világ 2020-09-28, Hétfő

Szeptember 28-án Tiszteletreméltó Stefano Ferrando szalézi püspök, a Segítő Szűz Mária Missziós Nővérei alapítója születésének 125-ik..

Olaszország – Elhalasztották a misszionáriusok indulását a Covid-19 miatt

Olaszország – Elhalasztották a misszionáriusok indulását a Covid-19 miatt

#Szalézi világ 2020-09-28, Hétfő

Az a távoli 1875. november 11. óta, amikor az első tíz szalézi indult távoli országokba Don Cagliero vezetésével, a torinói Segítő Szűz Mária-bazilika..

Csehország – Befejeződött a missziós önkéntesek képzése

Csehország – Befejeződött a missziós önkéntesek képzése

#Szalézi világ 2020-09-24, Csütörtök

A csehországi szalézi missziós önkénteseket felkészítő „Cagliero” program utolsó találkozóját szeptember 11-13. között tartották meg Hradec..

India – A szaléziak megvalósítják a teamunkások álmait

India – A szaléziak megvalósítják a teamunkások álmait

#Szalézi világ 2020-09-15, Kedd

Manglu egy teaültetvényen dolgozik Indiában, Assam állam északkeleti részén, mint napszámos. Ez a 39 éves férj és apa már a globális járvány előtt is..

Dél-Szudán - Ösztöndíjakkal a lányok képzéséért

Dél-Szudán - Ösztöndíjakkal a lányok képzéséért

#Szalézi világ 2020-09-09, Szerda

Azok a fiatal nők, akik képzésben vesznek részt a dél-szudáni Jubában található Don Bosco Szakképzési Központban, ösztöndíjat kapnak, ami segíti a..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldozat • állandó • állás • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • ...
Összes címke
< Minden szentmise karácsony, azaz megtestesülésIndia – Összefogás a Gaja ciklon áldozataiért >