Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Élt 72 évet, 5 hónapot és 15 napot - a földön...

Élt 72 évet, 5 hónapot és 15 napot - a földön...

Élt 72 évet, 5 hónapot és 15 napot - a földön...

2019-01-31 Csütörtök   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

Don Bosco  • megemlékezés  • szent  •

Don Bosco munkatársa és életrajzírója, Giovanni Battista Lemoyne atya (1839-1916) részletesen leírta a nagy szent utolsó óráit.

Január 31-én éjfél után háromnegyed kettőkor beállt a haláltusa. Don Rua fölvette a stólát, és folytatta a haldoklók imáját. A többi elöljárókat is sürgősen hivatták. Egy pillanat alatt a szobácska megtelik papokkal, kispapokkal, laikus testvérekkel. Térdre hullanak valamennyien. Megérkezik Cagliero püspök. Don Rua átadja neki a stólát, maga pedig a haldoklónak jobbjára megy át. Jó Atyjuknak füléhez hajlik, s úgy rimánkodik neki fájdalomtól szaggatott hangon:

— Don Bosco, mi vagyunk itt, az ön fiai. Bocsánatot kérünk Öntől azért a sok kellemetlenségért, amelyet miattunk kellett elszenvednie. A megbocsátás és atyai jóindulata jeléül szentáldását adja reánk még egyszer. Majd én vezetem a kezét, és a szavakat is elmondom. — Most, miközben az áldás szavait mondja, Don Boscónak megmerevedett jobbját fölemeli, és a Segítő Szűz Mária oltalmát esdi le jelenlevő fiaira s az összes távollevőkre egyaránt.

Hajnali 3 órakor újabb távirat érkezett Rómából: „A Szentatya apostoli áldását küldi a nagybeteg Don Boscónak." Fél ötkor Cagliero a Proficiscere-t[1] imádkozza. Éppen a végére ért, amikor a Segítő Szűz Mária harangja hajnali üdvözletre kondult meg. A szobácskában valamennyien az Úrangyalát imádkozzák.

Don Bonetti azt a fohászimát súgja a haldokló fülébe, amelyet annakelőtte már annyiszor idézett fel neki: Viva Maria! Most megszűnik a hörgés, mely a szobácskát idestova másfél óráig tompa zúgással töltötte meg. Pár pillanatra a lélegzet szabaddá lesz, és nyugodt ütemben folyik. Aztán egyszerre csak megszűnik...

— Don Bosco meghal! — kiáltja Don Belmonte.

Valamennyien az ágy köré fonódnak, s látják, amint rövid szünettel hármat lélegzik. Cagliero püspök most súgja neki az utolsó fohászimát: „Jézus, Mária, Szent József, nektek ajánlom a szívemet és a lelkemet!”

Don Rua és a többi elöljárók, igazgatók, papok, kispapok és laikus testvérek, ők is mind a fájdalommal tusakodnak jó Atyjukkal együtt, aki itt hagyja őket a földön, maga pedig fölszáll az égbe! 72 évet, 5 hónapot és 15 napot élt.

Cagliero püspök nagy zokogással belekezd a Subvenite Sancti Dei[2] kezdetű imádságba, szenteltvízzel hinti meg a testet, s örök nyugodalmat esd le a lélekre. A stólát a saját válláról átteszi Don Bosco tetemére, s kezébe illeszti azt a feszületet, melyet életében annyiszor csókolt meg. Most mindnyájan letérdelnek, és a De profundis[3] zsoltárt zsolozsmázzák. Vers és vers közé sok sóhajtás, zokogás és felszisszenés vegyül. Végre Don Rua felemelkedik, s rendtársaihoz fordulva, sírástól elfojtott hangon, a következő buzdítást intézi hozzájuk:

— Kétszeresen árvák lettünk! Ám vigasztalódjunk! Ha atyánkat vesztettük el itt a földön, ugyanakkor pártfogót nyertünk az égben. Mi pedig mutatkozzunk méltóknak hozzája, az ő szent példáit követve!

  1. január 31-et írtak. Hajnali háromnegyed ötöt mutatott az óra.

 

Szaléziak.HU

 

[1] Proficiscere, anima christiana . . . Indulj, keresztény lélek ... A haldoklók imádságából.

[2] Jertek, Isten szentjei… A haldoklók imádságából

[3] A mélységből kiáltok fel, Uram, Hozzád… (129. zsoltár)

Kapcsolódó cikkek

Olaszország – Pietro Ricaldone születésének 150. évfordulóján

Olaszország – Pietro Ricaldone születésének 150. évfordulóján

#Szalézi világ 2020-07-31, Péntek

Idén nemcsak Egidio Viganò születésének 100. évfordulóját ünnepelik a Szalézi Családban, aki Don Bosco hetedik utóda volt a Szalézi Társaság élén, hanem..

Olaszország - Egidio Viganòra emlékeztek születésének 100. évfordulóján

Olaszország - Egidio Viganòra emlékeztek születésének 100. évfordulóján

#Szalézi világ 2020-07-29, Szerda

A sondriói Szalézi Család július 26-án, vasárnap ünnepelt: a hely szülöttére, Egidio Viganòra emlékeztek, Don Bosco hetedik utódjára, akinek idén lesz..

Ignacy Antonowicz, pap és vértanú

Ignacy Antonowicz, pap és vértanú

#Szalézi világ 2020-07-21, Kedd

Ignacy Antonowicz nevét Jan Świerc vértanútársai között találjuk, akiket 1941. május 23-án tartóztatott le a Gestapo, és kegyetlen kínzások után az..

Boldog Romero Meneses Mária és a csodatevő csapvíz

Boldog Romero Meneses Mária és a csodatevő csapvíz

#Szalézi világ 2020-07-07, Kedd

Július 7-én Romero Meneses Máriát ünnepeli a Szalézi Család. Maria egy kirobbanó erejű lélek volt, akárcsak szülőhelye, Nicaragua, a negyven vulkán..

Don Bosco névnapja - Don Bosco Volt Növendékeinek 150. évfordulója

Don Bosco névnapja - Don Bosco Volt Növendékeinek 150. évfordulója

#Szalézi világ 2020-06-24, Szerda

Keresztelő Szent János ünnepén, június 24-én, amikor Don Bosco hagyományosan a névnapját ünnepelte, utódait, a mindenkori rendfőnököket ünnepli a Szalézi..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldozat • állandó • állás • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • ...
Összes címke
< Markiewicz Bronisław, a szegények papja Imádkozzunk együtt: Bosco Szent János litániája >