Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Élt 72 évet, 5 hónapot és 15 napot - a földön...

Élt 72 évet, 5 hónapot és 15 napot - a földön...

Élt 72 évet, 5 hónapot és 15 napot - a földön...

2019-01-31 Csütörtök   |   #Szalézi világ

Don Bosco  • megemlékezés  • szent  •

Don Bosco munkatársa és életrajzírója, Giovanni Battista Lemoyne atya (1839-1916) részletesen leírta a nagy szent utolsó óráit.

Január 31-én éjfél után háromnegyed kettőkor beállt a haláltusa. Don Rua fölvette a stólát, és folytatta a haldoklók imáját. A többi elöljárókat is sürgősen hivatták. Egy pillanat alatt a szobácska megtelik papokkal, kispapokkal, laikus testvérekkel. Térdre hullanak valamennyien. Megérkezik Cagliero püspök. Don Rua átadja neki a stólát, maga pedig a haldoklónak jobbjára megy át. Jó Atyjuknak füléhez hajlik, s úgy rimánkodik neki fájdalomtól szaggatott hangon:

— Don Bosco, mi vagyunk itt, az ön fiai. Bocsánatot kérünk Öntől azért a sok kellemetlenségért, amelyet miattunk kellett elszenvednie. A megbocsátás és atyai jóindulata jeléül szentáldását adja reánk még egyszer. Majd én vezetem a kezét, és a szavakat is elmondom. — Most, miközben az áldás szavait mondja, Don Boscónak megmerevedett jobbját fölemeli, és a Segítő Szűz Mária oltalmát esdi le jelenlevő fiaira s az összes távollevőkre egyaránt.

Hajnali 3 órakor újabb távirat érkezett Rómából: „A Szentatya apostoli áldását küldi a nagybeteg Don Boscónak." Fél ötkor Cagliero a Proficiscere-t[1] imádkozza. Éppen a végére ért, amikor a Segítő Szűz Mária harangja hajnali üdvözletre kondult meg. A szobácskában valamennyien az Úrangyalát imádkozzák.

Don Bonetti azt a fohászimát súgja a haldokló fülébe, amelyet annakelőtte már annyiszor idézett fel neki: Viva Maria! Most megszűnik a hörgés, mely a szobácskát idestova másfél óráig tompa zúgással töltötte meg. Pár pillanatra a lélegzet szabaddá lesz, és nyugodt ütemben folyik. Aztán egyszerre csak megszűnik...

— Don Bosco meghal! — kiáltja Don Belmonte.

Valamennyien az ágy köré fonódnak, s látják, amint rövid szünettel hármat lélegzik. Cagliero püspök most súgja neki az utolsó fohászimát: „Jézus, Mária, Szent József, nektek ajánlom a szívemet és a lelkemet!”

Don Rua és a többi elöljárók, igazgatók, papok, kispapok és laikus testvérek, ők is mind a fájdalommal tusakodnak jó Atyjukkal együtt, aki itt hagyja őket a földön, maga pedig fölszáll az égbe! 72 évet, 5 hónapot és 15 napot élt.

Cagliero püspök nagy zokogással belekezd a Subvenite Sancti Dei[2] kezdetű imádságba, szenteltvízzel hinti meg a testet, s örök nyugodalmat esd le a lélekre. A stólát a saját válláról átteszi Don Bosco tetemére, s kezébe illeszti azt a feszületet, melyet életében annyiszor csókolt meg. Most mindnyájan letérdelnek, és a De profundis[3] zsoltárt zsolozsmázzák. Vers és vers közé sok sóhajtás, zokogás és felszisszenés vegyül. Végre Don Rua felemelkedik, s rendtársaihoz fordulva, sírástól elfojtott hangon, a következő buzdítást intézi hozzájuk:

— Kétszeresen árvák lettünk! Ám vigasztalódjunk! Ha atyánkat vesztettük el itt a földön, ugyanakkor pártfogót nyertünk az égben. Mi pedig mutatkozzunk méltóknak hozzája, az ő szent példáit követve!

  1. január 31-et írtak. Hajnali háromnegyed ötöt mutatott az óra.

 

Szaléziak.HU

 

[1] Proficiscere, anima christiana . . . Indulj, keresztény lélek ... A haldoklók imádságából.

[2] Jertek, Isten szentjei… A haldoklók imádságából

[3] A mélységből kiáltok fel, Uram, Hozzád… (129. zsoltár)

Kapcsolódó cikkek

Carlo Della Torre, szalézi misszionárius Thaiföldön

Carlo Della Torre, szalézi misszionárius Thaiföldön

#Szalézi világ 2019-04-04, Csütörtök

Égi születésnapján, április 4-én Isten szolgája Carlo Della Torrére, a Szeplőtelen Mária Királynő Leányai Világi Intézetének alapítójára emlékezik a..

Francisco Marto, az alázatos győztes

Francisco Marto, az alázatos győztes

#Aktuális 2019-04-04, Csütörtök

Francisco Marto, a fatimai jelenések tanúja égi születésnapjának centenáriumáról emlékezünk meg 2019. április 4-én. Ezt a szelíd, kedves fiúcskát a mai..

85 éve avatták szentté Bosco Jánost

85 éve avatták szentté Bosco Jánost

#Szalézi világ 2019-04-01, Hétfő

XI. Piusz pápa 85 évvel ezelőtt, 1934. április 1-én avatta szentté Bosco Jánost. Húsvét volt. Don Bosco Egyik életrajzírója, Eugenio Ceria szalézi atya ezt..

Don Bosco szenttéavatása előtt - a két csoda

Don Bosco szenttéavatása előtt - a két csoda

#Szalézi világ 2019-04-01, Hétfő

1933. november 14-én harmadszor és utoljára tárgyalták meg XI. Pius pápa jelenlétében Don Bosco szentté avatásához szükséges két csoda érvényességét.

Boldog Maddalena Morano, aki egy pillantást vetett a földre, de tízet az égre

Boldog Maddalena Morano, aki egy pillantást vetett a földre, de tízet az égre

#Szalézi világ 2019-03-26, Kedd

Március 26-án, égi születésnapján Boldog Maddalena Moranóra emlékezik a Szalézi Család, aki már egészen fiatalon vállalta a nevelői feladatot, és Don..

Címkék

28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • ...
Összes címke
< Markiewicz Bronisław, a szegények papja Imádkozzunk együtt: Bosco Szent János litániája >