Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Ferenc pápa „Gaudete et exultate” apostoli buzdítása az életszentségről

Ferenc pápa „Gaudete et exultate” apostoli buzdítása az életszentségről

Ferenc pápa „Gaudete et exultate” apostoli buzdítása az életszentségről

2018-04-10 Kedd   |   #Egyház   |   KIEMELT

szentség   • Ferenc pápa  • felhívás  •

Április 9-én hétfőn délben mutatták be a Szentszék sajtótermében Ferenc pápa „Gaudete et exultate” kezdetű apostoli buzdítását, mely a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat.

A boldogmondások jelentik az életszentség főútját, mely ellenáramlatban halad a világ irányvonalával. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól, mert az egyház mindig azt tanította, hogy ennek a hivatásnak egyetemes elérése minden ember számára lehetséges. Az apostoli buzdítás a legszorosabban kötődik az irgalmasság életéhez, ami a mennyország kulcsa. Tehát szent az, aki résztvevő szívű és a rászorulók segítségére siet, hogy meggyógyítsa a nyomorúságot. Aki elkerüli a régi eretnekségek felújított változatait ebben a felgyorsított és agresszív világban, az képes lesz arra, hogy örömmel és humorérzékkel élje az életét.

Nem értekezés, hanem felhívás  

Ferenc pápa tudatosan helyezte az apostoli buzdítása elejére az öröm lelkületét, amit a „Gaudete et exultate” cím is kifejez. Jézus él ezekkel a szavakkal a hegyi beszédben, amikor az ötödik boldogságban boldognak mondja azokat, „akik üldözést szenvednek az igazságért: Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” – teszi hozzá (Mt 5,12). A 44 oldalas  apostoli buzdítás öt fejezetből áll, amelynek vezérfonalává Ferenc pápa a sokszor említett alapgondolatát tette: „az egyház legyen közel a szenvedő Krisztus testéhez”. Az elején rögtön arra inti az olvasót, hogy a 177 paragrafus nem egy értekezés az életszentségről, meghatározásokkal és megkülönböztetésekkel, hanem az életszentségre szóló hívás visszhangja kíván lenni.

Az életszentség középosztálya

Mielőtt részletezné Ferenc pápa, hogyan is kell szentté válni, az első fejezetben a szentségre szóló meghívást körvonalazza: mindnyájunk számára létezik a tökéletesség útja és értelmetlen dolog azon gyötrődik, hogy az életszentség bizonyos modelljei elérhetetlennek tűnnek. Ellenben a szentek, akik már Istennél vannak, bátorítanak és elkísérnek az útjainkon minket. Isten olyan szentségre hív bennünket, melyeket apró dologban kell gyarapítanunk a hétköznapokban, azokkal együtt, akikkel együtt élünk, mert ők az „életszentség középosztálya”.

A gnoszticizmus testetlen, Krisztus és egyház nélküli eretnek istene

A buzdítás második fejezetében a pápa megnevezi és megbélyegzi az életszentség két körmönfont ellenségét, amikről többször beszélt a Szent Márta-házban tartott homíliáiban és írt róla az „Evangelii gaudium” szinódus utáni buzdításában  és amiről legutóbb a Hittani Kongregáció „Placuit Deo” dokumentuma is értekezett. A pápa a gnoszticizmus és a pelagianizmus ősi eretnekségeire gondol, melyek riasztóan időszerűek napjainkban. A gnoszticizmus egy Isten nélküli, testetlen eszmeiség önmaga ünneplése; „üres felületesség, hideg logikával”, ami Isten és kegyelmének a titkát próbálja háziasítani, de ami oda jut, hogy végül Istene Krisztus nélkül, Krisztusa egyház nélkül, egyháza pedig hívek nélkül marad – ahogy Ferenc pápa egyik reggeli homíliájában fogalmazott.  

Az emberi akarat és erőfeszítés imádói

 A neo-pelagianizmus az előbbi eretnek gnoszticizmus származéka, melyben nem az emberi elmét, hanem az emberi erőfeszítést imádják, egy alázat nélküli akaratot, mely „felsőbbrendűnek érzi magát” egyszerűen annál fogva, mert „meghatározott normákat betart” és „hűséges bizonyos katolikus stílushoz”. Ennek jelei a pápa számára: „a törvény megátalkodott tisztelete; a liturgiának, a tanításnak és az egyház tiszteletének hivalkodó ápolása”, mely végül egy séma rabszolgáivá tesz.

Az életszentség öt útja

 Az elméletek útján túl azonban ott állnak a boldogságok útjai, melyek az életszentségre vezetnek. Erről beszél Ferenc pápa a buzdítás harmadik fejezetében. Jézus a hegyi  beszédben a maga egyszerűségében magyarázta el, mit is jelent szentnek lenni. A pápa sorra veszi mind a nyolc utat. A szív szegénysége az élet komolyságát jelzi, a szelídek alázattal válaszolnak a világ veszekedéseire. Miközben a korrupció bűnbandája az élet tortáján osztozkodik, addig az igazságot éhezőket és szomjazókat a boldogság elégíti ki. Az irgalmasok  megsegítik a többieket és meg tudnak bocsátani, miközben szívüket tisztán tartják mindattól, ami be tudná szennyezni a szeretetüket. A békességesek a társadalmi barátságot ápolják derűs lélekkel és érzékeny figyelemmel.

A keresztény magatartás főszabálya  

A boldogmondások között sorban az ötödik így hangzik: boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Ferenc pápa ezt a boldogságot a keresztény magatartás főszabályának nevezte, és amit a Máté evangélium 25. fejezete az utolsó ítéletről szóló részben részletesen leír. Eszerint szentnek lenni nem jelenti azt, hogy felragyognak a szemek egy vélt elragadtatástól, hanem hogy az Istent éljük az utolsók iránti szereteten keresztül. Sajnos azonban vannak olyan ideológiák, melyek megcsonkítják az evangéliumot. Egyik oldalról Isten-kapcsolat nélküli keresztények, akik a kereszténységet átalakítják egy „nem kormányzati szervvé”. A másik oldalon állnak azok, akik bizalmatlanok mások szociális elkötelezettségével és azt feleslegesnek, eviláginak, kommunistának, populistának minősítik, vagy pedig egy bizonyos etika nevében viszonylagossá teszik. A pápa ezen a ponton leszögezi, hogy a gyengék vagy védtelenek minden egyes emberi csoportját védelmezni kell szilárd és szenvedélyes eltökéltséggel. Ez vonatkozik a migránsokra is, akiknek a megsegítését bizonyos katolikusok kevésbé fontosnak tartanak a bioetikánál, márpedig az ő szolgálatuk egyszerűen kötelesség minden keresztény számára, hiszen Krisztus jelen van minden idegenben és nem arról van szó, hogy ez egy pápa találmánya vagy múló lázálom lenne.

Az életszentségre felszerelten…

Ferenc pápa a negyedik fejezetben szembeállítja az élet élvezetét és a hedonista fogyasztói szemléletet azzal a vágyakozással, mely meg akarja dicsőíteni az Istent és amely eltékozolja magát az irgalmasság műveiben. A pápa felsorolja az ehhez szükséges nélkülözhetetlen vonásokat, hogy jól megértsük ez életszentség stílusát, ami a nehézségek elviselése, türelem és szelídség, öröm és az életszentség stílusának a megértése, merészség és buzgó lelkület, a szentség közösségben és imádságban megélt útja, mely egészen a szemlélődésig jut el.

 Éber és értelmes küzdelem  

Ferenc pápa a „Gaudete et exultate” kezdetű apostoli buzdításának ötödik fejezetében az evilági gondolkodásmód elleni állandó küzdelemről beszél. Ez a mentalitás ugyanis elkábít és középszerűvé tesz. Éppen ezért a pápa küzdelemre szólít fel a Gonosz ellen, ami nem mítosz, hanem személyes lény, mely gyötör bennünket. Hazugságait éberséggel kell lefegyverezni a szeretet eszközeivel, az imádsággal és a szentségekkel.

 

Vatikáni Rádió/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Stefano Ferrando - egy szalézi, akinek nagy misszionárius szíve volt

Stefano Ferrando - egy szalézi, akinek nagy misszionárius szíve volt

#Szalézi világ 2018-06-20, Szerda

Június 20-án ünnepeljük Tiszteletreméltó Stefano Ferrando, a Mária Keresztények Segítsége Missziós Nővérei alapítójának égi születésnapját. „Ne..

Alexandrina da Costa, aki az Eucharisztiából élt

Alexandrina da Costa, aki az Eucharisztiából élt

#Szalézi világ 2018-06-06, Szerda

Néhány nappal Úrnapja után az ANS (Nemzetközi Szalézi Hírügynökség) munkatársa beszélgetést folytatott Dr. Maria Rita Scrimierivel Alexandrina Maria da..

Boldog Apor Vilmos - szalézi munkatárs

Boldog Apor Vilmos - szalézi munkatárs

#Egyház 2018-05-23, Szerda

„A kereszt erősíti a szelídet, szelídíti az erőset” – ez volt a püspöki jelmondata Apor Vilmosnak, akire május 23-án emlékezik az Egyház.

Vatikán – Hlond bíboros a tiszteletreméltóság felé

Vatikán – Hlond bíboros a tiszteletreméltóság felé

#Szalézi világ 2018-05-17, Csütörtök

A Szentek Ügyeinek Kongregációja rendes ülésén május 15-én a bíborosok és püspökök pozitív véleményt adtak Isten szolgája August Hlond (1881-1948)..

Ausztria - „Legyen bátorságotok boldognak lenni”

Ausztria - „Legyen bátorságotok boldognak lenni”

#Szalézi világ 2018-05-13, Vasárnap

Május 13-án, Mazzarello Szent Mária Dominika emléknapján az Osztrák Szalézi Tartomány egy új filmmel emlékezik erre a különleges szentre, a Don Bosco..

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggá avatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • előadás • emberkereskedelem • emlékhely • ...
Összes címke
< Óbuda - Szalézi Udvar – családi játékdélutánSzíria –Damaszkuszba látogatott a rendfőnök >