Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Januári missziós üzenet

Januári missziós üzenet

Januári missziós üzenet

2018-01-02 Kedd   |   #Szalézi világ   |   KIEMELT

misszió  • misszionárius  •

A január szalézi hónap – vallják Don Bosco fiai, és már a hónap elején olvashatjuk a Szalézi Missziós Ügyek a „Cagliero 11” című hírlevelét, amelyet a szalézi közösségek és Don Bosco barátai számára havonta adnak ki. A 2018 január hónapra szóló hírlevél a rendfőnök felhívásával kezdődik, amelyben „ad gentes” misszióba szólítja rendtársait.

Kedves Rendtársaim, fogadjátok szeretetteljes testvéri üdvözletemet.

A római Szent Szív házból írom Nektek ezt a levelet, ahol lakunk, a bazilikára tekintve, ugyanazzal a szándékkal, mint tavaly. Nagyon fontos nap a mai arra, hogy „ad gentes” missziós felhívást intézzek a világ minden tartományába és minden rendtárshoz, aki úgy érzi: az Úr meghívta arra, hogy különleges módon élje meg missziós hivatásunkat. Mi mindnyájan a fiatalok misszionáriusai vagyunk. Rendünk megalakulása óta az Úr sok rendtársunknak adta meg, hogy ezt a missziós hívást nagyon személyes és különleges módon érezze, hogy az evangélium és szalézi hivatás elérhesse a fiatalokat ott, ahol nagyobb a szükség, vagy ahol várnak ránk, esetleg ott, ahová még nem ért el.

2017 folyamán az Úr megadta nekünk azt a kegyelmet, hogy újból köreinkben üdvözölhetjük Tom Uzhunnalil atyát, aki nagyszerű bizonyítékát adta Jemeni küldetése során mély lelkiségének és nagyszerű missziós apostoli elkötelezettségének. Ez az adomány, és az ő áldozata kétségtelenül nagyon gyümölcsöző lesz.

A mai missziós felhívásom szándéka az, hogy visszhangot keltsen sok rendtársam szívében, minden tartományban és a világ minden szalézi házában, és nemeslelkű válaszokat vár. Don Boscóhoz sok szalézi állt közel, akiket el is küldött első expedícióira. Az ő nevében küldöm ezt az erőteljes felhívást minden rendtársunknak, akik szívükben érzik a vágyat, amelyet az Úr ültetett oda.

Minden évben a világ minden tájáról körülbelül 20 misszionárius ad csodálatos választ az Úr hívására. Biztos vagyok abban, hogy még többjükre számíthatunk, hogy elvigyék az evangéliumot és a gyerekek és fiatalok nevelésének szándékát még több emberhez, még több helyre.

Az apostoli erők nem ugyanolyanok Társaságunk minden területén. Vannak olyan tartományok és országok, ahol sok a hivatás, mások viszont szűkölködnek ebben. Testvériségünk és az az érzés, hogy mindnyájan Don Bosco Szaléziak vagyunk, az egész világon, de egy rendben, nem csupán saját országunkért és tartományunkért - mindez lehetővé teszi, hogy oda is eljussunk, ahol a legnagyobb szükség van ránk.

Még mindig vannak serdülők és fiatalok, akik ránk várnak, közöttük a legszegényebbek, elhagyatottak és nagy veszélyben levők. Várnak ránk Amazónia missziói, Latin-Amerika Andok-béli missziói, leginkább a bennszülött lakosság, az országhatárok mellett élők, az ugandai menekülttáborokban levők. Kelet-Európa is nyitott a szalézi jelenlétre. Hamarosan jelen leszünk Malajziában és Gambiában is. Sok országból, ahol már jelen vagyunk, meghívásunk más, igazán missziós területekre szólít.

Kedves Rendtársak, mindezek miatt erősen sürgetlek benneteket: legyetek nemeslelkűek. Főként azon rendtársak, akik érzik az Úr kifejezett hívását. A tartományok, az igazgatók, főleg a tartományfőnökök nemeslelkűségét kérem, hogy ne semmisüljön meg a rendtársak missziós óhaja, főleg ne a fiatal szaléziaké, akiknek a szívében nagyszerű eszmények élnek. Nem felejthetjük el sem gyökereinket, sem lelkiségünk identitását, amelyre Alapszabályaink emlékeztetnek: ,,Don Bosco megkülönböztetett figyelemmel és apostoli buzgósággal fordult a még nem evangelizált népek felé. Lássuk meg a missziós munkában Társaságunk lényeges vonását.” (Alapszabály 30. cikkely)

Nem kétlem, hogy az Úr megáldja nemeslelkűségünket.

Emlékezetekbe idézem az eljárás folyamatát. Miután a rendfőnök telefonhívást, levelet vagy emailt kap egy rendtárstól, aki kifejezi a misszionárius hivatás iránti vágyát, a missziós bizottság elkezdi higgadtan, komolyan és mélyen megvizsgálni az illetőnek a misszionárius hivatás iránti vágyát, együtt az illető rendtárssal és a tartományfőnökkel. Ezek után minden a rendfőnök felügyelete alá kerül. Az alkalmasságot azzal a szándékkal ellenőrizzük, hogy megfeleljen a rendtárs és a misszió szempontjából is.

Kedves Rendtársak, felhívásom ez, és kérlek Titeket, hogy imádkozzatok ezért a renden belül. Áldja meg nemeslelkűségeteket Segítő szűz Mária, kísérjen el bennünket Don Bosco, hogy Jézus hű missziós tanítványai lehessünk.

Szeretettel: Ángel Fernández Artime rendfőnök

Szalézi misszionárius életszentségének tanúságtétele
Don Pierluigi Cameroni SDB, a szentté avatási ügyek posztulátora

Boldog Titus Zeman (1915-1969) a hivatások vértanúja, aki a választás és döntés folyamatába beillesztette az alapvető lépéseket. Szalézi kispapokat segített külföldre szökni, ezzel megadva nekik a lehetőséget, hogy elköteleződhessenek az Úrnak. Hite volt forrása annak, hogy üldöztetése idején segítse fiatal rendtársait. Így lett igazi testvérük abban, hogy Isten kegyelmeként ismerjék fel hivatásukat.

 Szalézi missziós imaszándék

Az Ázsiában élő szaléziakért, hogy az ázsiai országokban a keresztények és más vallási kisebbségek is teljesen szabadon élhessék meg hitüket.

Ázsia különböző kultúrák és vallások sokszínűségét jelenti, de ezt nem mindenhol élhetik meg szabadon, nem mindenhol fogadja béke és türelem. Küldetésünk értéke, hogy a fiatalokat ráneveljük: tiszteljék az egyén meggyőződését és hitét, ugyanakkor segítsék a fiatal keresztényeket, hogy bátran, békében és szilárdan vallhassák meg hitüket Jézusban

 Január –  szalézi hónap

A január hónap a szaléziak hónapja, amely során most első alkalommal ünnepelhetjük Boldog Titus Zeman szalézi atyát január 8-án, aki a kommunista diktatúra alatt szalézi kispapokat segített külföldre, ezzel megadva nekik a lehetőséget, hogy elköteleződhessenek az Úrnak. Kérhetjük a hivatások vértanújának közbenjárását az új hivatásokért.

Boldog Luigi Variara a leprások apostola (emléknapja január 15-én), aki Don Bosco valdoccói oratóriumának volt a növendéke, majd 19 évesen már misszionárius a kolumbiai Agua de Diosban.

Boldog Laura Vicuña a szalézi nővéreknél volt kollégista lány, s a tiszta erény példaképe. (Emléknapja január 22.)

Január 24-én a szalézi rend névadójának, Szalézi szent Ferencnek van az ünnepe, aki ezt mondta: „Úgy kell betartani a szabályokat, mint az élet könyvét, az evangélium lényegét, a megváltásunk reményét, tökéletességünk mértékét, kulcsot a Mennyországhoz.”

Január 30-án megemlékezünk Boldog Bronislaw Markiewiczről, aki Don Bosco lelkiségének hatására alapított szerzetesi rendet, amely nemcsak Lengyelországban, hanem Pápua Új-Guineában és Belorussziában is építi Isten országát.

És természetesen január 31-én ünnepélyesen megemlékezünk rendünk alapítójáról, Bosco Szent Jánosról.

 

Derossi Raja SDB/Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Magyarország – Lendületben a missziós önkéntesség

Magyarország – Lendületben a missziós önkéntesség

#Magyar Tartomány 2018-09-13, Csütörtök

A missziós tudatosság ébren volt még nyáron is, amikor többen a rövidtávú missziós szolgálatra mentek Magyarországról Egyiptomba, Indiába, Belgiumba,..

Szeptemberi missziós üzenet

Szeptemberi missziós üzenet

#Szalézi világ 2018-09-13, Csütörtök

Szűz Mária szent nevének emléknapja alkalmából jelent meg a szeptemberi missziós hírlevél magyar nyelven, amelyben kifejezetten a 149. missziós expedícióról..

Isten szolgája Oreste Marengo, a feledhetetlen misszionárius

Isten szolgája Oreste Marengo, a feledhetetlen misszionárius

#Szalézi világ 2018-08-29, Szerda

„Oreste kereste az embereket, és az emberek keresték őt” – mondják róla. Don Pierluigi Cameroni megemlékezett arról, hogy Oreste Marengo 1906. augusztus..

Brazília - Egyesülve Isten Bárányának rejtélyében

Brazília - Egyesülve Isten Bárányának rejtélyében

#Szalézi világ 2018-07-15, Vasárnap

2018. július 15-én ünnepeljük Isten szolgái Rodolfo Lunkenbein szalézi szerzetes és Simão Bororo bennszülött katekista mártíromságának 42. évfordulóját...

Brazília - Egyetemisták projektje az őslakos indiánokért

Brazília - Egyetemisták projektje az őslakos indiánokért

#Szalézi világ 2018-07-02, Hétfő

"Az apátia, a szolidaritás hiánya, a konformizmus és az egyetemi hallgatók alacsony elkötelezettsége aggasztó jelek a latin-amerikai egyetemeken" - jelentette..

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggá avatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • előadás • emberkereskedelem • emlékhely • ...
Összes címke
< Kazincbarcika - Családok megáldása Olaszország – Elhunyt a szalézi munkatársak korábbi koordinátora világ-szinten >