Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Májusi missziós üzenet

Májusi missziós üzenet

Májusi missziós üzenet

2018-05-12 Szombat   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

misszió  • misszionárius  • Szűz Mária  •

A Cagliero 11, a Szalézi Missziós Ügyek havi újságja a szalézi közösségek és Don Bosco barátai számára májusban is örömteli újdonságokkal várja az olvasókat.

A fiatalokról szóló szinódus mindennap egyre változatosabb és erőteljesebb. Ugyanakkor készülünk a 2019-es különleges missziós hónapra is, megemlékezve arról a száz évről, amely eltelt XV. Benedek pápa ad gentes missziós lelkesedéssel teli apostoli levele, a Maximum Illud óta.
Ha nincsenek misszionáriusok, nincs misszió. Ezért kell támogatnunk a missziós elhivatottságot ad gentes, ad exteros, ad vitam. Lelkesen kell ezt végeznünk, ,, amint valaki is elhivatottságot is mutat a missziók iránt” - mondja XV. Benedek pápa. A legjobbakat kell küldenünk: „Ügyeljenek arra azon szerzetesrendek elöljárói, amelyek külföldi misszióknak szentelik magukat, hogy diákjaik színe-virágát küldjék!” Ferenc pápa majdnem ugyanezen szavakat használta, amikor 27. Egyetemes Káptalanon szólt hozzánk: „A legjobbakat kell küldeni, a legjobbakat.” Ez ne csak az első alkalommal legyen így, hanem állandóan. Olyan misszionáriusok kellenek, akik miután egy misszióban éltek és dolgoztak éveken át, hajlandóak újabb misszióba menni. Most, Mária hónapjában kiváltképpen kérjük Szűz Máriát, a Keresztények Segítségét, hogy leheljen belénk nagyszerű missziós lelkületet. Fiat! (Úgy legyen) – írja bevezetőjében Guillermo Basañes szalézi atya, a missziókért felelős egyetemes tanácsos.

A festmény, amely erőteljes missziós üzenetet hordoz

Lorenzone híres festménye, amely uralja a torinói Segítő Szűz Mária bazilikát, kisebb, mint ahogy Don Bosco szívében egykor megfogalmazódott. Don Bosco eredetileg azt akarta, hogy az apostolokon kívül legyenek rajta mártírok, próféták, szüzek és gyóntatók, szűz Mária nagy győzelmei a történelemben és a világ különböző tájairól való népek. A festő azonban meggyőzte Don Boscót, hogy egy akkora kép túl nagy lenne, nem férne el a bazilikában. Don Bosco elfogadta ezt. Később 1891-ben Rollini a kupolába festette mindazt, amit még Don Bosco akart. Világosak az evangélium apostoli kiegészítésének missziós témái, ezek: a hívők különböző kategóriái, a Szalézi Család növekedése világszerte (az első misszionáriusok Patagóniában tűnnek fel), a nagy missziós rendek. Azt mutatja meg a kép, hogy Don Bosco szíve akkora volt, mint a tenger. Ábrázolja a kép Szűz Máriát, amint a harcos és győzelmes Egyházat egyesíti az Atya iránti egyetemes imádásban. Szűz Mária megnevezése a keresztények segítőjeként az összes népet szándékozik felölelni. Ha a festményt minden elemét meg akarnánk magyarázni, az túl nagy terjedelmű lenne, ezért csak néhányat említünk. A kép nagyszerű eszköze a katekizmusnak. Egyensúly van és összhang, melyet a Szentháromság ural, az ég és a győzelmes egyház; az alsó részen a bazilika, az oratórium és a Superga. Az ég vöröses, vihar közeledik. Ez a részlet hivatásunkat jelzi, oratóriumi elkötelezettségünket, amelyet a fiatalok között kell teljesítenünk, nagy kihívások közepette, de égi Anyánk segélyével.
Szűz Mária ábrázolásában különféle jelképek szerepelnek: a függőleges elem – a karjában tartott gyermek, a Szeplőtelen Szűz csillagai, az arany korona, a jogar. A korona csillaga a Stella Marisra emlékeztet, aki a tengerészeket biztos kikötőbe vezérli, minket pedig arra, hogy bevessük hálónkat a mély vizekbe. A jogar (az értékén kívül) a Pastorella jogarára emlékeztet, amely azonos a Jó Pásztor botjával. A világnak felmutatott gyermek kitárja karjait, ezzel utalva a mi megelőző módszerünk lelkiségére: olyan Jézusra, aki mosolyog és örömmel fogad, nem tanít éppen vagy megáld (más Jézus-ábrázolásokkal összevetve, melyeken könyvvel vagy a kezében tartott Földdel vagy áldást osztva látható). De ami a leghatásosabban missziós és apostoli jellegű, az a Szűz melletti apostolok és evangélisták köre. Az ő jelenlétük a missziós életre és a vértanúságra utal. Minden apostol a földünk más és más részére indul az evangéliummal és ott adja életét érte. A vértanúság attribútumai jelzik ezt. Figyeljünk fel szent Pálra az apostolok között és arra, mennyi tűz van a tekintetében: ez felidézi missziójának kockázatosságát. Itt van az ,,előretörő” Egyház, amely evangéliumi radikalizmusát éli.

A fiatalok segítettek kitárni a szívemet

Vietnamban születtem, pap szerettem volna lenni. Elolvastam Savio szent Domonkos életrajzát és rajongással töltött el, ahogy egy pap irányt adott az ő életének. Nagy hatással volt rám a Don Boscóról szóló film. Ezt mondtam magamnak: ilyen pap szeretnék lenni. Akkor alakult ki bennem a missziós elhivatottság, amikor kapcsolatban kerültem a szaléziakkal. 2014 végén érkeztem Brazíliába a gyakorlati évemre. Az ottani négy év alatt különféle kulturális, szociális és etnikai tapasztalatokkal gazdagodtam. Campo Grande-ban azonnal a xavante bennszülöttek közé küldtek misszióba. Nem beszéltem portugálul, még kevésbé a xavante nyelven, akik a számomra ,,ígéret földjének” népe voltak. Süketnémának éreztem magamat a misszióban, én voltam ,,a más”. Nehéz kezdet volt, de később gyümölcsöző lett. Másfél évet töltöttem ott.
Egyszerre két kultúrát kezdtem megtanulni: a ,,nyugati” brazilt és a xavantét. Nyelvi problémaim miatt előadódtak kritikus helyzetek, ezért ott akartam hagyni az egészet, de az ima továbbsegített, és maradtam. Attól a pillanattól, hogy ezt eldöntöttem, ráleltem magamban az erőre és elhatározásra, és életem pozitív fordulatot vett. Xavante misszióm legszebb része az volt, amikor a bennszülöttek között élhettem. Részt vettem egy „Wai-a” elnevezésű fontos kulturális fesztiváljukon. Befogadtak, miután itt a fiatalokkal együtt táncoltam, énekeltem a forróságban, meztelen felsőtesttel, szomjasan, reggeltől délután négyig.
A xavante falu után a Mato Grosso egyik városába küldtek, ahol portugálul tanultam és szociális munkát végeztem. Nagyon intenzív volt ez a szalézi missziós munkám a portugál nyelvórák mellett: a tevékenységek és kihívások kitöltötték az életem. Fárasztó volt, de nem csüggesztő, mert úgy éreztem: „ez a hivatásom, itt vagyok Don Bosco gyermeke”. Életem e korszakában sokat tanultam a fiataloktól: nemcsak a nyelvet, de azt is, hogyan tárjam ki szívemet. Sokuknak volt ilyen szélesre tárt szíve, gyakran kérdezték, segíthetnek-e. Sok kreatív lelkipásztori tevékenységben volt alkalmam részt venni.
Most másodéves teológus hallgató vagyok Sao Paulóban. Hatalmas közösség ez, sok különféle kulturális hátterű emberrel. Vannak közöttünk misszionáriusok Vietnámból, Indonéziából és Brazília különböző részeiről. Ez gazdagítja szalézi életemet, a brazil kultúrát pedig rendtársaimtól sajátítom el. Kihívást is jelent egy ekkora közösség, mert annyian vagyunk, hogy lehetetlen mindenkivel szoros kapcsolatot kiépíteni. Amellett, hogy tanulunk, néhány helyen, egyházközségben az apostoli munkába is bevonnak minket. Tavaly óta veszek részt a munkában egy olyan oratóriumban, ahová többszáz gyerek és fiatal jár. Szeretem ezt az oratóriumot, mert ott találkozom Don Bosco kedven-ceivel, a szegény gyerekekkel. Ők adják szalézi hivatásom örömét.
Két tanácsot adok azon fiatal szaléziaknak, akik misszionáriusok akarnak lenni. Az első: légy egyre jobb szalézi, kövesd még hívebben rendünk szabályzatát - máris misszionárius leszel. A második: éld meg a szalézi örömöt, amely belülről jön, Jézus Krisztus közelségéből, azt a mosolyt, amelynek mélyek a gyökerei. Ez az örömünk fogja segíteni a fiatalokat, hogy úrrá legyenek a nehézségeken. Mindig vannak nehézségek és bajok, de öröm is, csak rajtunk áll, hogy az örömet választjuk-e.

Joseph Tran Van Lich vietnami misszionárius Brazíliában

A szalézi misszionárius életszentség tanúságtétele

Don Pierluigi Cameroni SDB, a szentté avatási ügyek posztulátora írja:
Mazzarello szent Mária Dominika (1837-1881), társalapítója Don Boscóval együtt a Segítő Szűz Mária leányai női rendnek. Közösségének vezetőjeként, formátoraként, lelkesítőjeként mély spirituális anyai érzelmekkel volt meg-áldva, aki mindig azt kutatta, mi a legjobb az emberek számára. „Kitűnő volt elöljáróként minden tekintetben: jó ember volt, igazságos, bölcs és pontos, azaz soha nem habozott testvéri figyelmeztetést adni, de olyan erőteljesen, hogy akik hallották, úgy gondolták, az egyedüli helyes utat választotta ,,a nagyobb jó” érdekében.

Májusi szalézi missziós imaszándék

A Szalézi Család világi tagjaiért, hogy meglegyen bennük Don Bosco alkotókedve a fiatalok evangelizációjában, felismerve a mai világ különféle helyzeteit a kihívások fényében. A Szalézi Családot a megszentelt személyeken kívül sok laikus is alkotja, munkatársak, volt növendékek, és mindnyájuk kötelessége, hogy a különféle szent feladatok ,,fénye és sója” legyenek. Imádkozzunk értük: legyen meg bennük a Szentlélek fénye és alkotóereje, hogy hirdetni tudják az evangéliumot!

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Lengyelország – Misszionáriusok a járvány elleni harcban

Lengyelország – Misszionáriusok a járvány elleni harcban

#Szalézi világ 2020-05-26, Kedd

A varsói szalézi missziós hivatal kampányt hirdetett annak érdekében, hogy a szalézi misszionáriusokon keresztül támogassák azokat, akik a koronavírus..

Ferenc pápa levele a hívekhez május hónapra

Ferenc pápa levele a hívekhez május hónapra

#Egyház 2020-05-01, Péntek

A Szűzanyának szentelt hónap során a rózsafüzér imádkozására buzdít Ferenc pápa április 25-én szombaton közzétett levele, melyet minden hívőhöz..

A járvány miatt tolódnak a missziós önkéntes programok

A járvány miatt tolódnak a missziós önkéntes programok

#Magyar Tartomány 2020-04-04, Szombat

Az újonnan megválasztott Egyetemes Missziós Tanácsos úgy véli: az emberiségnek ez a tragédiája (a járvány) felhívás arra, hogy megértsük, mit kíván..

Interjú Alfred Maravilla egyetemes missziós tanácsossal

Interjú Alfred Maravilla egyetemes missziós tanácsossal

#Szalézi világ 2020-04-04, Szombat

Alfred Maravilla atya egyetemes missziós tanácsosként tért vissza a Szalézi Missziós Bizottságba. A Fülöp-szigeteki illetőségű, sok személyes missziós..

Annecy - A keresztre szegezett mosolygó Jézus – Európa Terv missziós találkozó

Annecy - A keresztre szegezett mosolygó Jézus – Európa Terv missziós találkozó

#Szalézi világ 2020-03-01, Vasárnap

Háromnapos találkozót szerveztek a franciaországi Annecy-ben az Európa Terv misszionáriusai részére, hogy fokozatosan léphessenek be Szalézi Szent Ferenc..

Címkék

1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • Egyetemes Káptalan • Egyetemes Tanács • ...
Összes címke
< Odaadni önmagunkat – szalézi missziós önkéntesség MagyarországonAusztria - „Legyen bátorságotok boldognak lenni” >