Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Márciusi missziós üzenet

Márciusi missziós üzenet

Márciusi missziós üzenet

2018-03-04 Vasárnap   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

misszió  • zarándoklat  • misszionárius  • Európa Terv  •

A márciusi missziós üzenet, a Szalézi Missziós Ügyek a „Cagliero 11” című hírlevele a szalézi közösségek és Don Bosco barátai számára hagyományosan a missziókért felelős egyetemes tanácsos bevezetőjével kezdődik, amelyben felhívja figyelmünket rá, hogy bár most is zajlanak a történelem drámai pillanatai, kövessük a történelem járását, ne tántorítsanak el a nehézségek és legyünk mindig vidámak.

Bár még csak a 2018-as évben járunk, hittel teli tekintetünket a 2019-es évre függesztjük, arra az évre, amelynek október-ében különleges missziós hónapot fogunk ünnepelni, így emlékezve meg XV. Benedek pápa apostoli levelének, a Maximum Illudnak 100 éves évfordulójáról. Közvetlenül az első világháború utáni évben (1919) hívta fel XV. Benedek pápa az egész egyház figyelmét a történelem ama drámaian fájdalmas órájára, amely ugyanakkor a remény pillanata, a legalkalmasabb pillanat Jézus Krisztus hirdetésének mindenki számára. XV. Benedek pápa ezt mondja: „az üldöztetés dühe” a kereszténység első évszázadaiban arra emlékeztet minket, hogy reálisan és felelősségteljesen tekintsünk erre az órára, amelyet az evangéliummal való szembenállás, fényének el nem fogadása jellemez.

Teljesen nyilvánvaló a párhuzam a saját korunkkal. Ahogy Ferenc pápa annyiszor ismétli, a kellős közepén vagyunk „egy darabokban zajló harmadik világháborúnak”. Mégsem a panaszkodás ideje van most, hanem a gazdag és termékeny magvetésé. Nekünk, szaléziaknak szól a hívás: kövessük a történelem járását, ne tántorítsanak el a nehézségek. Mivel az örömhírt hirdetjük, mindig vidámak vagyunk (lásd A Szalézi szent Ferenc Társaság Alapszabályai 19 és 17 cikkelyeit). Kívánjunk hát jó missziót mindenkinek!

Don Guillermo Basañes SDB, a missziós ügyek egyetemes tanácsosa

A missziós Európa Terv lelkesen „halad” előre

„Vándor, nincs út, az úgy születik, lépted nyomán” - így kezdődik Antonio Machado költő ’Caminante’ című verse, nagyon jól ki-fejezve, hogy életünk és hivatásunk néha bizony egy meg nem tervezett utazás. Az út formálja az utazót. Azok a fiatal misszionáriusok, akik vállalták a Projekt Európa kalandját, nagyon konkrét módon tapasztalták ezt meg a „Camino de Santiago”-n.

Az Európa Terv résztvevői között Indiából, Vietnámból, KeletTimorból, Indonéziából, Peruból, Lengyelországból, Kongóból, Zambiából, Nigériából és Guatemalából származó fiatal misszionáriusok vannak. A következő országokban szolgálnak: Franciaország, Belgium, Hollandia, Írország, Anglia, Magyarország, Koszovó, Ausztria, Bulgária és Olaszország. Február 11 és 18 között együtt tették meg gyalogosan a zarándokutat Santiago de Compostelába. Velük együtt zarándokoltak a tartományokból a missziós ügyek felelősei és az egyetemes missziós bizottság tagjai.

„Zarándoklatunk olyan volt, mint az európai misszió: mivel február egyáltalán nem könnyű időszak Galíciában, a hideggel, széllel, hóval, állandó esővel kellett megküzdenünk, és ez emlékeztetett minket arra a nehéz útra, amelyet járnunk kell az evangelizációkor az európai szekularizmusban. Ez az út ugyanakkor a reményt is felvillantotta: célhoz értünk Compostelában. Az öreg kontinens 38 misszionáriusa közösséggé formálódott. A zarándoklat erőt adott, révén érettebbé váltunk szalézi és missziós választásunkban.”

Nagy Szent Jakab apostol, az Úr egyik szeretett tanítványa megerősített minket hivatásunkban (mint tanítvány-misszionáriusokat) és megtisztította evangéliumi indítékainkat. Segített felkészülni még a vértanúságra is az „Ő szent Nevéért”, ahogy Ő maga is elszenvedte a kereszthalált. Kétévente tartanak Európában a fiatal misszionáriusok számára programot a folyamatos kísérés részeként. Ezeken a találkozókon értékelik, hogyan halad a projekt és elemzik a kihívásokat. Az az út, amelyet a szalézi rend bejár Európa különböző országaiban, az élet és remény gyümölcseit termi.

Ezen a helyen (Compostelában) hangzottak el szent II. János Pál pápa híressé vált szavai: „Én, Róma püspö-ke és az egyetemes egyház pásztora könyörgök hozzád szeretettel, vén Európa: Térj vissza magadhoz! Ismerd fel újra magadat és legyél önmagad, fedezd fel újra alapjaidat. Erősítsd meg gyökereidet. Élj ismét azok szerint a valódi értékek szerint, amelyek történelmedet nagyszerűvé tették, áldássá jelenlétedet más földrészeken. Építsd újra lelki egységedet, olyan légkörben, amely tisztelettel adózik más vallásoknak. Lehetsz még a világ számára a civilizáció fénye és a fejlődés ösztönzője.”

Milyen öröm Don Bosco karizmáját továbbadni!

Meggyőződésem, hogy missziós hivatásom ugyanakkor kovácsolódott ki, mint szalézi hivatásom. A gondviselés jóvoltából Sevillának egy nagyon szegény részén nőttem fel, gyerekkoromban pedig egy nagyon fiatal szalézi közösség költözött a szomszédunkba. A második vatikáni zsinat utáni korszak jellegzetességei látszottak: szegényes épületek, tanúságtétel az evangéliumi és a szalézi élet mellett, és a legszegényebbekkel való, kézzel fogható szolidaritás. Gyerekkoromat, mint sok más gyerekét a környéken, teljesen átformálta az oratóriumi légkör. Vonzó volt számunkra, egyben át is alakított, nyitottá a vidámságra és a közösségi életre, a Jézus iránti szeretetre, és mások, főleg a legszegényebbek szolgálatára. Az a közösség segített sok gyereket, engem is, hogy folytassuk tanulmányainkat. Az ottani szaléziak mély benyomást tettek rám, annyira, hogy olyan akartam lenni, mint ők. Spontán adódott, már a képzésem kezdetétől, hogy Afrikába akarok menni.

Missziós életemben számos kihívással találkoztam. Kettőt leírok. Az első a betegség volt. A malária majdnem megölt a legelső missziós évemben, Togóban. Csak az azonnali távozásom mentett meg. Ekkor majdnem vége lett az ad gentes missziós életemnek. A második próbatétel az új szalézi jelenlét volt Ouagadougouban, Burkina Fasso fővárosában. Úgy tűnt, mintha nekem kellene feléleszteni, amit annyira csodáltam a szaléziakban gyerekkoromban. Anyagi források nélkül, infrastruktúra nélkül, saját otthon nélkül…csupán egyetlen rendtárssal közösségünkben. Közösségünk és munkánk alapja az volt, hogy spontán oratóriumokat tartottunk az utcán, ellátogattunk családokhoz és a fák árnyékában tartottunk vasárnapi miséket. Két évig tartott, mire előállhattunk egy stabil tervvel, hogyan oktassunk és végezzünk lelkipásztori tevékenységet, de mindezeket csak azután tudtuk megtervezni, miután alaposan megvizsgáltuk azt a területet. Tervünk egyszerű volt és gyakorlatias: teljesen az ottani egyszerű gyerekek és fiatalok szolgálatáért.

Egyik nagyobb örömöm misszionáriusként a jelenlétünk kezdete volt Ouagadougouban. Nagy kihívást jelentett, mégis hatalmas öröm volt. Láthattuk, hogy át tudjuk adni a karizmát a szavainkkal, tetteinkkel, döntéseinkkel. Don Bosco munkájának alapjait fektettük itt le. Emellett át tudtam érezni a missziós küldetést, mert olyan helyen éltem és dolgoztam, amelyre az első evangelizáció volt jellemző, olyan emberek között, akik szomjazták az evangéliumot, olyan országban, ahol jelentős volt a keresztény jelenlét.

A második örömömet azok az évek jelentették, amikor Maliban éltem – 6 évet töltöttem el egy csodálatos országban, amely nagyrészt muzulmán, de toleráns más vallások, főleg a kereszténység iránt. A szalézi központokat nagyon sokra tartják, az egyházat nagyon tisztelik. Sok diákunk és munkatársunk igazi keresztény életet élt, és nagyszerűen be tudtuk őket vonni a szalézi munkába. Számomra ez arra adott reményt, hogy a vallások tudnak békében egymás mellett élni. Van jövője az egyház és a szaléziak munkájának azokban az országokban, ahol főleg muzulmánok élnek.

Egy rövid gondolat a fiatalok számára: hiszem, hogy érdemes szalézi életet élni. Ha missziós lelkülettel, derűs elkötelezettséggel éljük, szeretjük a szegény fiatalokat és mindig elérhetőek vagyunk számukra, ez be-tölti egész létezésünket.

Antonio Herrera, spanyol szalézi misszionárius Beninben (AFO)

A szalézi misszionárius életszentségének tanúságtétele
Don Pierluigi Cameroni SDB, a szentté avatási ügyek posztulátora

Boldog Alberto Marvelli (1918-1946), a rimini oratórium volt növendéke. Születésének századik évfordulója március 21-én lesz. Arra emlékeztet minket, ahogyan előkészítjük a földet a magvetésre. Az Úr Lelkéért dolgozók végezték ezt a munkát, Alberto családján belül és a szalézi oratóriumban. Vigyáztak Alberto életére, emberi és keresztényi növekedésére. Tehát mindnyájunknak nagy a felelőssége, és hogy ennek tudatában cselekedjünk, szívünkben legyen meg az életszentségnek az a szikrája, amely az Istenkeresőket mint közösséget segíti, hogy a mennyek országáért dolgozzanak.

 Szalézi missziós imaszándék: A szaléziakért Európában

Hogy Jézus Krisztus Kezdeti Igehirdetése megvalósuljon az európai kontinensen, hogy a szalézi család multikulturális és vallások között kontextusában megkapja a megkülönböztetés képességének ajándékát a Szentlélekben.

Európa nagyszerű multikulturális és sokféle vallású olvasztótégely. A keresztény közösségek számára kihívás, hogy tiszteletteljes párbeszédet folytassanak le, emellett legyen bátorságuk felajánlani keresztény lelki örökségüket, hogy párbeszédben és igehirdetésben beteljesíthessék hivatásukat.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Lehetsz te is szalézi missziós önkéntes!

Lehetsz te is szalézi missziós önkéntes!

#Magyar Tartomány 2020-01-15, Szerda

Tarts szünetet a mindennapi életben! Missziós önkéntesként idődet és tehetségedet ajánlod ajándékba. A szalézi missziós önkéntesség lehetőség a..

Nyergesújfalu - Éjszakai zarándoklat

Nyergesújfalu - Éjszakai zarándoklat

#Magyar Tartomány 2020-01-14, Kedd

Már hagyomány, hogy minden év januárjában a Nyergesújfaluban működő Szalézi Oratórium és a Zafféry Károly Szalézi Középiskola közös szervezésében,..

Carlo Braga, Kína kis Don Boscója

Carlo Braga, Kína kis Don Boscója

#Szalézi világ 2020-01-03, Péntek

A Szalézi Család január 3-án Isten szolgája Carlo Braga égi születésnapjára emlékezik. Braga atya, akit „Kína kis Don Boscója” néven emlegetnek,..

Komorek Rudolf szalézi misszionárius, a szegények apostola

Komorek Rudolf szalézi misszionárius, a szegények apostola

#Szalézi világ 2019-12-11, Szerda

Hetvenedik égi születésnapján, december 11-én Tiszteletreméltó Komorek Rudolf lengyel szalézi misszionáriusra emlékezik a Szalézi Család, aki mély..

Önkéntesek: rendkívüli képességekkel rendelkező hétköznapi emberek

Önkéntesek: rendkívüli képességekkel rendelkező hétköznapi emberek

#Szalézi világ 2019-12-06, Péntek

December 5-én ünneplik a Nemzetközi Önkéntes Napot. A Szalézi Családban nagy fontosságot tulajdonítanak az önkéntességnek, mivel ez a szaléziak által..

Címkék

28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • Egyetemes Káptalan • Egyetemes Tanács • együttműködés • életvédelem • elhunyt • ...
Összes címke
< Venezuela – 107-ik születésnapját ünnepelte a legidősebb szaléziÚj ünnepet rendelt el Ferenc pápa >