Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Szalézi szavak - Advent 2. vasárnapja

Szalézi szavak - Advent 2. vasárnapja

Szalézi szavak - Advent 2. vasárnapja

2020-12-04 Péntek   |   #Magyar Tartomány

advent  • prédikáció  •

A mai evangéliumban az evangélista Keresztelő Jánost, Jézus előhírnökét és az ő tevékenységét mutatja be. De a történelmi keretben, amelyben Keresztelő János, majd pedig Jézus működése megkezdődött nem figyeltek föl Keresztelő János hangjára. Nem vonultak föl útépítő, útkészítő munkások Jézus érkezésének előkészítésére. A hegyek hegyek maradtak, a görbe utak görbék, a göröngyösek göröngyösek.

Jézus nem is úgy jött, ahogy a világ előkelőségei, királyok, államelnökök vagy miniszterelnökök látogatnak el valahová, valamely világvárosba csúcstalálkozóra vagy nemzetközi konferenciára. Őket szinte elképzelhetetlen biztonsági intézkedésekkel, útlezárásokkal, forgalomkorlátozással fogadják. Magasszintű tárgyalások és előkelő, látványos fogadások adnak jelentőséget ottlétüknek.

Jézus nem így jött el hozzánk. Nem rázkódott meg s föld lépteinek súlya alatt még jelképesen, átvitt értelemben sem, nem kísérték kocsikonvojok, sem biztonsági emberek sokasága. Úgy jött el, mint ahogy ezt később országának egyik alaptörvényeként megfogalmazta: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet ezt mondani: Nézd, itt van vagy amott! Isten országa köztetek van!” (Lk 17,21) Éppen ezért idézi Máté evangelista Izajás prófétának ezeket a szavait: „Az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom, … nem vitatkozik, s nem kiabál, szavát nem hallják a tereken. A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot.” (Mt 12,18-20)

Úgy jött el az Úr, olyan csendesen és szelíden, amint a harmat leszáll hajnalban a földre. A názáreti ház titokkal teli csendjében fogadta őt Mária az angyali üdvözletkor testének védelmező, biztonságos otthonába, és szülte a világra a betlehemi barlangistálló némaságában.

Így jött el hozzánk Krisztus első eljövetelekor, születésekor. És így jön el ma is az újra meg újra visszatérő karácsonyok csendes, bensőséges, családias melegében. Sőt, így születik meg titokzatos módon mindannyiunka szívében. Valóban, harmat-lábakon jön hozzánk. Sőt, már jelen van szívünkben akkor is, amikor még nem is ismerünk rá.

Ez a csendes, látványosság nélküli érkezés nem ment föl bennünket az alól a feladat alól, hogy előkészítsük szívünkben útját, érkezését. Ma is érvényes a próféta felszólítása, amely Keresztelő János ajkán hangzott föl annakidején: „Egyengessétek ösvényeit!”

Gyakran idézem föl első papi éveim élményeit, már csak azért is, mert azok a körülmények, amelyek közé újmisésként kerültem, mintha egy évszázaddal korábbi világ körülményei lettek volna. Ezt a világot a kezdetlegesség, az egyszerűség, s ezzel együtt a közvetlenség jellemezte. Első papi éveim tevékenységének színhelye a kecskeméti-kiskunfélegyházi tanyavilág volt, ott voltam káplán, hitoktató és kántor. Négy tanyai iskolába jártam hittant tanítani minden héten. Ezek az iskolák 5-6 km-re voltak a plébániától. Sajátos talaja volt annak a vidéknek: egyik részen szép, sárga homok, a másik része sűrű, barátságtalan, fekete agyag. (Az egyik tanyai iskolának is ez volt a neve: „Fekete”.) Itt ha leesett az első komolyabb őszi eső, attól kezdve csak gumicsizmában lehetett közlekedni, hiszen út sem volt, csak ösvény, afféle gyalogút.

Mélyen fekvő terület az Alföldnek az a része. Hóolvadáskor valóságos tavak keletkeznek, ameyeken gumicsizmában is nehéz volt átgázolni. Hétfőnként jártam Feketére, s gyakran megtörtént, hogy hétfőre virradó éjszaka végig havazott, s reggel aggódva kémleltem a tájat, a hatalmas egybefüggő havas fehérséget. Korábban el kellett indulnom, hiszen a töretlen hóban lassabban halad az ember. Aztán nagyon kellett ilyenkor ügyelni, hogy el ne tévesszem az irányt: a tanyák távolt voltak egymástól, a szürke és fehér egyformaságban nem volt mihez igazodni. Akkor és ott értettem meg igazán, mit jelent az úttalan út, mit jelent a göröngyös út: télen a hó, ősszel – tavasszal a ragacsos sár nehezítette a járást, nyáron a lovaskocsik által vágott, kőkeményre száradt, mély keréknyomok között kellett bukdácsolni.

De Jézus közeledésének útján nem a külső útviszonyok rendezetlensége az akadály. A göröngyök, az elegyengetésre váró völgyek és hegyek, gödrök és halmok, tehát görbe és göröngyös utak a szívünkben vannak. Tehát bennünk, és nem kívülünk. Nevezhetjük azokat lustaságnak, érdektelenségnek vagy közömbösségnek, sőt, ami rosszabb: közönynek mások gondjaival, bajaival szemben.

Vannak a szívünkben (vagy lehetnek) olyan nemtelen érzések és ösztönzések, amelyek a testi embert, az érzéki embert jellemzik, s mi gyakran tápláljuk, pátyolgatjuk azokat ahelyett, hogy szembe szállnánk velük és ajtót mutatnánk nekik. Vannak (vagy lehetnek) olyan megnyilatkozásaink, amelyek mások előtt is feltűnőek, észrevehetők: pl. hogy viszálykodunk, türelmetlenkedünk, keményen és (esetleg) igazságtalanul ítélkezünk. Az advent éppen annak az ideje, hogy ezeket a Jézus szemében méltatlan és magunk előtt is szégyellni való érzéseket, indulatokat eltávolítsuk a szívünkből. Így alkalmasakká válunk arra, megtisztult, megújult szívvel és lélekkel meglássuk az Üdvözítőt. Sőt, nem csak mi, hanem „minden ember”, tehát azok is, akik rajtunk keresztül, a mi életünket látva van módjuk megtapasztalni Isten boldogító jelenlétét Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, akinek legyen dicsőség, tisztelet és hatalom mindörökkön örökké.

P. Szikszay Sándor SDB

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Szalézi szavak - Évközi 3. vasárnap - Emberhalászok

Szalézi szavak - Évközi 3. vasárnap - Emberhalászok

#Magyar Tartomány 2021-01-20, Szerda

Szent Márk evangéliuma szerint – amelyet folyamatosan olvasunk ebben az esztendőben a vasárnapi szentmiséken – Jézus elhagyja Názáretet, neveltetésének..

Szalézi szavak - Halljuk meg a hívást!

Szalézi szavak - Halljuk meg a hívást!

#Szalézi világ 2021-01-18, Hétfő

A rendfőnök, Don Ángel Fernández Artime atya szentbeszéde január 17-én, vasárnap, a Szalézi Család 2021-es Lelkiségi Napjait záró szentmisén a római Szent..

Szalézi szavak - Évközi 2. vasárnap - Elhivatásunk története

Szalézi szavak - Évközi 2. vasárnap - Elhivatásunk története

#Magyar Tartomány 2021-01-13, Szerda

Amikor tisztes szakmáról, foglalkozásról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mindegyik foglalkozásban lehet értékeset, nemeset alkotni. Ha nem is a mérhető..

Szalézi szavak - Vízkereszt - Társörökösök

Szalézi szavak - Vízkereszt - Társörökösök

#Magyar Tartomány 2021-01-04, Hétfő

A vízkereszt a Katolikus Egyház január 6-án megtartott parancsolt ünnepe. A karácsonyi ünnepkörnek, így a vízkeresztnek is az egyházi jelképe a betlehemi..

Újév – Szűz Mária istenanyasága

Újév – Szűz Mária istenanyasága

#Magyar Tartomány 2021-01-01, Péntek

Az egyház karácsony nyolcadik napján, a polgári év kezdetén Szűz Mária istenanyaságát ünnepli. Számunkra, keresztények számára nem a polgári év kezdete..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • ...
Összes címke
< Kazincbarcika - Karácsonyi gyűjtés a rászoruló családok javára A Szalézi Család Lelkiségi Napjai 2021: különleges, innovatív, globális esemény >