Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Szlovákia - Boldoggá avatják Anna Kolesárovát, a tisztaság vértanúját

Szlovákia - Boldoggá avatják Anna Kolesárovát, a tisztaság vértanúját

Szlovákia - Boldoggá avatják Anna Kolesárovát, a tisztaság vértanúját

2018-08-31 Péntek   |   #Egyház

boldoggáavatás  • vértanú  •

Több mint 17 ezer hívőt, 200 autóbuszt és legalább 1000 vallási képviselőt és papot regisztráltak a 16 évesen, szüzessége védelmezése közben 1944. november 22-én erőszakos halált halt Anna Kolesárová boldoggá avatásának szeptember 1-jén Kassán sorra kerülő ünnepi szertartására.

Az ünnepi esemény a Lokomotív stadionban lesz, a szervezők több ezer résztvevőt várnak. A stadionban építik fel az oltárt, mely az ünnepi liturgia középpontja lesz. A stadion kapuit már reggel hatkor megnyitják, hogy az előre nem regisztráltak is kényelmesen elhelyezkedhessenek. Parkolni a környező bevásárlóközpontok parkolóiban lehet. A forgalmat rendőrök fogják irányítani. A szervezők azt ajánlják, a látogatók legalább egy órával a kezdés előtt, legkésőbb kilenckor foglalják el a helyüket.

Anna Kolesárová 1928. július 14-én született. Édesapja szigorú, de igazságos ember volt. Édesanyját korán, tízéves korában elvesztette, így rá hárult a házimunka, és gondoskodnia kellett idősebb testvéréről, Michalról is. Magasréven (Vysoká nad Uhom) éltek, egy faluban a nagymihályi járásban. Anna nagyon egyszerű körülmények között élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken és az ájtatosságokon, örömmel járult a szentségekhez. Szombatonként kortársaival együtt imádkozták a rózsafüzért.

A Vörös Hadsereg első csapatának megérkezése előtt a családok többsége a házakból a pincékbe költözött, ezt tette Ján Kolesár családja is. 1944. november 22-én rátalált a pincebejáratra a Vörös Hadsereg egy részeg katonája – írja Michal Potocký SJ visszaemlékezésében. „»Menj, adj neki valamit enni, bizonyára éhes« – mondta az édesapa a tizenhat éves leányának, aki hetek óta édesanyja fekete ruháiba öltözve járt, hogy ezzel is álcázza fiatalságát. Anna édesapja parancsára felment a konyhába, ahol a katona molesztálni kezdte, és tisztátalan cselekedetre akarta kényszeríteni, de ő kitépve magát karjai közül, visszafutott a pincébe. A felbőszült katona azonban utánaugrott, ráemelte puskáját, és rákiáltott. »Vagy nekem adod magad, vagy menj, és búcsúzz el a rokonaidtól!« Ő erre így felelt: »Rendben, habár fiatal vagyok, Istennek ajánlom magam.« »Búcsúzz el az apádtól!« – szólt rá, mire Anna felkiáltott: »Apácska, Isten veled! Jézus, Mária, József!« Erre a katona beváltotta fenyegetését, és két golyóval agyonlőtte.

Testét a szűnni nem akaró harcok miatt titokban hantolták el másnap, későeste. A temetési szertartást 1944. november 29-én utólag végezte el a plébános Anton Lukáč, aki a Halottak anyakönyve megjegyzés rubrikájába ezt írta: Tempora belli a rusico milite occisa. Hostia sanctae castitis (A háború idején egy orosz katona megölte. A szent tisztaság áldozata.) Ugyanő számolt be az eseményről az ungpálóci plébánia krónikájában. A történet hitelességét öt szemtanú bizonyította saját kezű aláírásával. A lelkiatya feljegyzése szerint Annát hőstettében az Eucharisztikus Krisztus erősítette, röviddel halála előtt gyónt és áldozott.

Az életszentségét vizsgáló eljárás idején megtalálták az ungpálóci plébánia archívumában Michal Potocký jezsuita szerzetes írását, amely összefoglalja a vértanú szlovák lány életét. Ebben feljegyezte, hogy Annát a viszokai temetőben temették el egy összetákolt koporsóban, amelyet a háború alatt a csűrajtóról leszaggatott deszkákból készített testvére, Michal. A helyiek ezzel a felirattal állítottak emléket neki: „Inkább a halál, mint a bűn.”

Michal Potocký említésre méltó ténynek találta és beleírta az életrajzba, hogy évek múltán az Úr magához hívta az örök nyugalomba Anna Kolesárová édesapját is, akit a lánya mellett temettek el. A sír ásása közben kimozdult a helyéről egy földdarab, és láthatóvá vált Anna Kolesárová koporsója, benne a lány holtteste: a legkisebb jelét sem mutatta az enyészetnek, de a sírásók visszatették rá a földet úgy, hogy a koporsót ne lehessen látni. Másnap, édesapja temetésekor a szertartás résztvevői látták, hogy Anna koporsójának oldalából éjszaka virágok nőttek ki. Ezt senki sem merte hangosan kimondani, az egész falu csak suttogott róla.

Az élet és az emberi méltóság Isten ajándéka. Mindkettőt kötelességünk védeni. Aki élete árán, eltökélten védi ezen erkölcsi értékeket, az a legmegkapóbban tanúskodik az emberi lét értelméről és szépségéről. Anna hőstette ezért csodálatraméltó, bátorítás és példa korunk fiatalságának.

Sírjához évente ezrek zarándokolnak, ami a hely lelki erejét bizonyítja. Sokan megélik itt személyes megtérésüket és lelki gyógyulásukat.

 

Szepsi Római Katolikus Esperesség/annakolesarova.sk/Szaléziak

Kapcsolódó cikkek

Öt éve avatták boldoggá Sándor István szalézi testvért

Öt éve avatták boldoggá Sándor István szalézi testvért

#Magyar Tartomány 2018-10-19, Péntek

Sándor István vértanú, szalézi testvér boldoggá avatására öt éve, 2013. október 19-én, szombaton, a Budapesti Szent István-bazilika előtti téren került..

Elia Comini, a lelkipásztori szolgálat vértanúja

Elia Comini, a lelkipásztori szolgálat vértanúja

#Szalézi világ 2018-10-01, Hétfő

Isten szolgáját Elia Comini szalézi szerzetest, bolognai vértanút a II. világháború alatt, 1944. október 1-jén végeztek ki.

Clarisseum - Meghívó

Clarisseum - Meghívó

#Magyar Tartomány 2018-09-28, Péntek

Boldog Sándor István boldoggá avatásának ötödik évfordulója alkalmából október 20-án hálaadó szentmisét mutatnak be a szaléziak a Clarisseumban,..

Románia - Boldoggá avatták Antal Veronikát, a „kukoricaföld mártírját”

Románia - Boldoggá avatták Antal Veronikát, a „kukoricaföld mártírját”

#Egyház 2018-09-22, Szombat

Szeptember 22-én boldoggá avatták Antal Veronikát (1935–1958) vértanút szülőfalujában, a moldvai Nisiporeștiben. A helyi Szűz Mária mennybevétele..

Venezuela – Venezuela áldott föld - mondta Angelo Amato bíboros

Venezuela – Venezuela áldott föld - mondta Angelo Amato bíboros

#Egyház 2018-06-26, Kedd

A Venezuelában tapasztalt politikai, társadalmi és gazdasági válság közepette az Egyház soha nem mulasztja el, hogy hangsúlyozza, hogy a nyugalom és a béke..

Címkék

adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • Clarisseum • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • díj • Don Bosco • Don Bosco Iskola • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Egyesült Királyság • egyetemes káptalan • együttműködés • életvédelem • elhunyt • elismerés • elkísérés • elmélkedés • előadás • emberkereskedelem • emlékhely • ...
Összes címke
< Imádkozzunk a teremtett világért!Budapest – Iránytű Hivatástisztázó Műhelysorozat szalézi részvétellel >