Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / A megszentelt élet alappillérei: az evangélium, a közösség és a misszió

A megszentelt élet alappillérei: az evangélium, a közösség és a misszió

A megszentelt élet alappillérei: az evangélium, a közösség és a misszió

2010-11-29 Hétfő   |   #Egyház   |   ARCHIVÁLT

1_13_5824_8005XVI. Benedek pápa november 26-án kihallgatáson fogadta az általános rendi elöljárók kétévenkénti közgyűlésének résztvevőit, akikhez a következő beszédet intézte a megszentelt életről:
Kedves Testvérek és Nővérek!

Örömmel találkozom veletek most, hogy az általános elöljárók szövetségének féléves gyűlésén folytatjátok a múlt májusban felvetett témát a megszentelt élet európai helyzetéről.

Köszöntöm Don Pascual Chávezt és köszönöm hozzám intézett szavait, köszöntöm a szervező bizottságot és különösen is a Szövetség elnökségét és a nagy számban jelenlevő általános elöljárókat. Gondolok rendi közösségeitek és intézményeitek tagjaira szerte a világon, különösen azokra, akik az evangélium melletti tanúságtételük miatt üldözést szenvednek. Őszinte köszönetem mindenért, amit az egyházban és az egyházzal tesztek az evangelizációért. Gondolok arra a sokféle lelkipásztori munkára a plébániákon, kegyhelyeken s az imádság más centrumaiban, valamint a gyermekek, fiatalok, és felnőttek katekézisére, melyből kitűnik a Krisztus és az ember iránti szenvedélyes szeretetetek. Arra a nagy munkára is gondolok, melyet a nevelés terén végeztek az egyetemeken és iskolákban, a sokféle szociális tevékenységre, amivel azok felé fordultok, akik leginkább rászorulnak Isten szeretetére. S azokra a hitvallókra is gondolok, akik veszélyes körülmények között tesznek tanúságot az evangéliumról „ad gentes", vagyis a népek között.

Legutóbbi két konferenciátokon a megszentelt élet európai sorsával foglalkoztatok. Ez egyben saját hivatásotok újragondolása is volt, mely elsősorban nem más, mint „quaerere Deum", azaz Isten keresése. Ti magatok hivatásotok alapján istenkeresők vagytok. Erre szentelitek legértékesebb életerőtöket. Lemondtok a kevésbé fontos dolgokról azért, ami egyedül lényeges, egyedül fontos, határozottan keresitek az Istent, tekintetetek szüntelenül feléje fordul.

Az első szerzetesekhez hasonlóan fontos számotokra az eszkatologikus jelleg. A mulandó dolgok mögöttit, a maradandót, az el nem múlót keresitek (vö. Address at the Collège des Bernardins, Paris, September 12, 2008). Istent keresitek a testvérekben, akiket Isten adott nektek, akikkel megosztjátok az életet és a küldetést. Őt keresitek kortársaitokban, azokban a férfiakban és nőkben, akikhez küldetésetek szól, hogy felkínáljátok nekik életetekkel, szavaitokkal az evangéliumot. Különösen keresitek őt a szegényekben, akiknek elsősorban szól az evangélium (Lk 4,18). Keresitek az egyházban, ahol az Úr mindenekelőtt az Eucharisztiában és a többi szentségben van jelen. S keresitek az igében, mely az istenkeresés legbiztosabb útja, mert elvezet a vele való párbeszédhez, és kinyilatkoztatja nekünk az ő igazi arcát. Mindig legyetek szenvedélyes keresői és tanúi az Istennek!

A megszentelt élet alapvető megújulása Isten igéjének, konkrétan az evangéliumnak a középpontba helyezésével kezdődik. Ez számotokra a legfőbb szabály, amint  azt a II. Vatikáni Zsinat a Perfectae Caritatis dekrétumban megerősítette (vö. n.2), s ahogyan azt alapítóitok értelmezték. A konszekrált élet az evangéliumban gyökerező, sokágú növény. Erre mutat rá intézményeitek történelme, mely hordozza azt az erős akaratot, hogy Krisztus üzenetét megéljétek, s az formálja az életeteket. Ma is ez a hivatásoknak, valamint a személyes és közösségi megkülönböztetésének alapvető kritériuma. A mindennap megélt evangélium adja meg a megszentelt élet szépségét, és teszi életeteket  hiteles alternatívává a világ előtt. A mai társadalom és az egyház azt várja tőletek, hogy legyetek élő evangéliummá.

A megszentelt élet másik alapvető szempontja, amelyet szeretnék kiemelni, a testvériség, a Szentháromság megvallása, (vö. II. János Pál:  Vita Consecrata 41) és a tanúságtétel arról, hogy az egyház: közösség. Ezen keresztül történik a Ti konszekrációtok. A testvéri közösség nagyon vonzó a közeletekbe kerülő fiatalok számára. Ezzel az individualista társadalmak számára prófétai jel vagytok. Tudom, mennyi erőfeszítést tesztek ezen a területen, s azt is, hogy vannak nehézségei a közösségi életnek. Állandó, komoly megkülönböztetésre van szükség ahhoz, hogy meghalljuk, mit mond a Lélek a közösségeknek. (Jel 2,7), hogy felismerjük, mi az, ami az Úrtól van, s mi az, ami ellenkezik vele (Vita Consecrata 73). A megszentelt élet imádságos, megfontolt megkülönböztetés nélkül annak a veszélynek teszi ki magát, hogy a világ kritériumaihoz alkalmazkodik, pedig az individualizmus, a fogyasztói szemlélet, a materializmus tönkreteszi a testvériséget és kiirtja a konszekrált életből azt, amire az irányul, és ami miatt vonzó. Legyetek a megkülönböztetés szakemberei, hogy testvériségetek és közösségetek egyértelmű jel lehessen a világ számára! Mint akik a tekintélyt képviselitek szolgálatotokkal, s akiknek feladata a vezetés és a rátok bízott szerzetesintézmény jövőjének tervezése, gondoljatok arra, hogy a lelki irányítás és kormányzás fontos része a közösségépítés, a kölcsönös kommunikáció az igazi kölcsönös szeretetkapcsolatok által.

Az utolsó elem, amit hangsúlyozni szeretnék, a misszió. A misszió az egyház létmódja, s az egyházban ez maga a megszentelt élet. A misszió identitásotok része, ez késztet arra, hogy az evangéliumot elvigyétek mindenkihez, ezt erősíti a mély Isten-tapasztalatotok, az erős képzés, a testvéri élet a közösségben, s ez a kulcsa a konszekrált élet megértésének és megújításának. Menjetek, és kreatív hűséggel tegyétek magatokévá az új evangelizáció kihívásait! Újítsátok meg jelenléteteket korunk areopagusán, és hirdessétek, ahogyan Szent Pál tette, az  „ismeretlen Istent"! (vö. Address at the Collège des Bernardins).

Kedves általános elöljárók! A jelen kor, különösen Európában, sok intézmény számára számbeli csökkenést hoz. De nem szabad, hogy a nehézségek elfeledtessék velünk, hogy a megszentelt élet eredete az Úrban van. Azért akarta az Úr, hogy legyen, hogy általa is épüljön és megszentelődjön az egyház. Az egyházból soha nem fog hiányozni a megszentelt élet. Ezért arra biztatlak, hogy hitben és reményben járjatok! Kérlek benneteket, hogy újítsátok meg a hivatásokért végzett munkátokat, különös tekintettel a bevezető és a folyamatos képzésre!

A Boldogságos Szűz Máriára, szentéletű alapítóitokra és védőszentjeitekre bízlak benneteket, és apostoli áldásomat adom rátok és közösségeitekre.


Forrás: Magyar Kurír

A kategória cikkei

A gyermekek megváltoztatják a szentségről alkotott képünket

A gyermekek megváltoztatják a szentségről alkotott képünket

#Egyház 2020-07-02, Csütörtök

A francia püspökök június 10-én megindították a nyolcéves Anne-Gabrielle Caron boldoggá avatását, aki 2010-ben halt meg egy rendkívül ritka rák..

Vatikán - Megjelent a katekézis új direktóriuma

Vatikán - Megjelent a katekézis új direktóriuma

#Egyház 2020-07-01, Szerda

Ferenc pápa 2020. március 23-án hagyta jóvá a Katekézis új Direktóriumát, melyet az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa szerkesztett és Salvatore Fisichella..

A gyermekmunka elleni világnapon

A gyermekmunka elleni világnapon

#Egyház 2020-06-12, Péntek

Június 12-én tartják a gyermekmunka elleni világnapot, mely megfosztja a fiúkat és lányokat a gyermekkoruktól, lehetővé teszi a kizsákmányolásukat és..

Az MKPK közleménye június 3-án

Az MKPK közleménye június 3-án

#Egyház 2020-06-03, Szerda

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások és országosan lehetővé vált a liturgia..

Ferenc pápa pünkösdi üzenete: Jobb emberként jöjjünk ki a világjárványból!

Ferenc pápa pünkösdi üzenete: Jobb emberként jöjjünk ki a világjárványból!

#Egyház 2020-05-31, Vasárnap

Május 30-án több mint száz országban kapcsolódtak be a hívők a pünkösd előestéjén online tartott imavirrasztásba, amelyet a Katolikus Karizmatikus..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • Egyetemes Káptalan • ...
Összes címke
< Nyilvánosságra hozták az Európa Terv logójátSzombathely - Javítják a toronyórát >