Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Panama - Fiatalok, ti vagytok Isten jelene!

Panama - Fiatalok, ti vagytok Isten jelene!

Panama - Fiatalok, ti vagytok Isten jelene!

2019-01-28 Hétfő   |   #Egyház   |   ARCHIVÁLT

Ferenc pápa  • Ifjúsági Világtalálkozó  • fiatalok  •

A szombat késő esti virrasztást követően a pápalátogatás utolsó napján, január 27-én Ferenc pápa helyi idő szerint reggel nyolc órakor mutatott be szentmisét, ugyanazon a helyszínen, vagyis a panamavárosi Metro Park Szent II. János Pál mezején, ahol 600 ezer fiatal vett részt a virrasztás után a szentmisén. Ferenc pápa homíliájában a Jézus názáreti zsinagógai nyilvános fellépéséről szóló evangéliumot (Lk 1,1-4; 4,14-21) értelmezte és alkalmazta a világ katolikus ifjúságát képviselő hatalmas tömeg előtt. „Könnyen fennáll ugyanaz a veszély számunkra is, mint Názáretben, hogy bizonyos jól-ismertség jegyében elutasítsuk Jézust, illetve az Isten Fiával való konkrét találkozást egy bizonytalan jövőbe utaljuk”.

A pápa Isten konkrétságáról elmélkedett, arról, hogy Jézusban Isten nagyon közeli, megfogható módon mutatta meg, mi az álma rólunk, mi viszont jobban kedvelünk egy távoli, köreinket nem nagyon zavaró Istent.

„A zsinagógában minden szem rá szegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” (Lk 4,16) Így kezdődik Lukács evangéliumában Jézus nyilvános fellépése. A zsinagógai gyülekezet kiskorától fogva ismeri Jézust, aki annak az ölén nőtt fel. Izajás jövendölését azonban nem jövőbeli ígéretként értik, hanem jelenvalóságként: Ma beteljesedett!

Jézusban megkezdődik és életté válik megígért jövő           

Jézus kinyilatkoztatja az elénk jövő Isten jelenét, hogy részt vegyünk az ő mostani valóságában, aki a jelenben hirdeti az örömhírt, most gyógyítja a vakot, most hirdet szabadulást a foglyoknak, szabadságot az elnyomottaknak. Jézus ebben az ígéretben ölt testet, lesz ő maga az Isten ideje, mely alkalmassá tesz minden helyet és időt a jövendölés megvalósítására. Jézusban megkezdődik és életté válik a megígért jövő. Azonban kortársai közül nem mindenki értette meg őt ebben.

Kockázatos elfogadni, hogy az isteni szeretet konkréttá és tapasztalhatóvá válik

Ez velünk is megtörténhet hasonlóképpen – fordította a bibliai kép valóságát Ferenc pápa a panamai ifjak szentmiséjére. Nem mindig hisszük el, hogy az Isten ennyire közeli és ennyire valóságos lehet, hogy olyan munkára hív minket, mellyel bepiszkoljuk a kezünket. Kockázatos elfogadni azt, hogy „az isteni szeretet konkréttá válik és mintegy tapasztalhatóvá a történelemben, annak összes fájdalmas és dicsőséges vonásaival” idézett Ferenc pápa XVI. Benedek 2005-ös egyik szeptemberi  katekéziséből. 

A szeretet konkrét mivolta a keresztény élet legfőbb sajátossága        

Sokszor vagyunk úgy, mint a názáretiek – folytatta a pápa –, hogy a jónak, szépnek és nagylelkűnek tartott Istent távol tartjuk magunktól, mert kényelmetlennek tűnik, mert közelséget, mindennapiságot és legfőként testvériséget vár el tőlünk. Ő nem angyali és látványos módon akart megjelenni, hanem a testvér konkrét, baráti és családi arcvonásaiban. Isten valóságos, mert a szeretet valóságos, Isten konkrét, mert a szeretet is konkrét és éppen a szeretetnek ez a konkrét mivolta adja a keresztény élet legfőbb sajátosságát – hangsúlyozta a pápa. De mindig fennáll annak a veszélye, hogy a názáretiekhez hasonlóan, az ismeretségre hivatkozva, végül is elutasítsuk őt.

A jövő terméketlen és csalóka várokozásában

Veletek is megtörténhet, kedves fiatalok, valami hasonló dolog – fordult a pápa a szentmise ifjúságához –, hogy küldetésetek, hivatásotok és életetek csupán csak egy ígéret, ami a jövőt illeti és annak nincs semmi köze a jelenhez. Mintha a fiatalság egy várótermet jelentene, ahol a váltás ideje még nem jött volna el. Ebben az időközben jövünk rá, hogy az ilyen jól becsomagolt, egészségileg garantált jövő következmény nélküli. Csupán csak színlelése az örömnek. Csak megnyugtat, csak elaltat, zajt sem csap, és így az álmok elenyésznek – idézett a pápa múlt virágvasárnapi homíliájából.

Kedves fiatalok, ti nem a jövő vagytok, hanem az Isten jelene vagytok

Ezzel a torz várakozással szemben a közelmúltban tartott, a fiatalokról szóló szinódus főként a meghallgatás jelentőségét hangsúlyozta. A nemzedékek egymás közötti meghallgatása gazdagság és érték és azt tudatosítja, hogy szükségünk van egymásra. Együtt kell álmodni és együtt kell építkezni, de soha sem elszigetelten. Kedves fiatalok, ti nem a jövő vagytok, hanem az Isten jelene. Ő arra hív benneteket, saját konkrét világotokban, hogy induljatok a nagyszülők, az idősek keresésére és velük együtt vegyétek a szót és valósítsátok meg azt az álmot, amit az Úr megálmodott számotokra. Ne holnap, hanem ma kezdjétek el, mert ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Keljetek fel reggel, győzzétek le a fáradtságot, hiszen „küldetésetek van, amibe szeressetek bele és minden ettől függ” – idézte Ferenc pápa Pedro Arrupe jezsuita generális egykori mondását.

Az Úr és küldetése nem egy „időközben” a mi életünkben, hanem a mi életünk!

Jézus számára nincs „időközben”, hanem az irgalmasság szeretete, mely át akarja hatni a szívet, hogy megszerezze azt magának. Rejtett kincseddé akar válni az szeretet, készen arra, hogy tovább ajándékozzad. Ez konkrét, közeli és valós szeretet, ünnepi örömmel teli, a remény és a szeretet csodálatos halfogásában való részvételből ered. Az Úr és az ő küldetése nem egy „időközben” a mi életünkben, nem, hanem a mi életünk! – nyomatékosított a Szentatya.

Mária megérezte, hogy küldetés van, beleszeretett abba és ez mindent eldöntött

Ezekben a napokban mint egy zenei háttér kísért bennünket Mária Igenje. Ő nem csak hitt az Istenben és ígéretei lehetőségeiben, hanem volt bátorsága Igent mondani az Ő jelenében való részvételre is. Megérezte, hogy küldetése van, beleszeretett abba és ez mindent eldöntött. És ahogy egykor Názáretben történt, úgy az Úr most köztünk is feláll, kezébe veszi az Írást és mondja a szót: Ma beteljesedett mindaz, amit az előbb hallottatok! Akarjátok élni szeretete konkrét mivoltát? – tette fel a végső kérdést Ferenc pápa, majd a rázúgó Igen-igen nyomán hozzátette: Igenetek továbbra is legyen a belépő kapu, hogy a Szentlélek adjon új Pünkösdöt a világnak és az egyháznak! – zárta homíliáját Ferenc pápa a panamavárosi Ifjúsági Világtalálkozó vasárnapi szentmiséjén. 

 

www.vaticannews.va/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

 Ferenc pápa júliusi imaszándéka: Imádkozzunk a családokért!

Ferenc pápa júliusi imaszándéka: Imádkozzunk a családokért!

#Egyház 2020-07-09, Tegnap

A pápa ima világhálózata közzé tette Ferenc pápa július havi imaszándékát, amelyet videóformában is mindig közre ad. Ez alkalommal a pápa figyelme a..

Ferenc pápa tíz programadó mondata a szaléziak számára az egész világon

Ferenc pápa tíz programadó mondata a szaléziak számára az egész világon

#Szalézi világ 2020-06-29, Hétfő

Ferenc pápa nagyon szeretett volna lenni jelen lenni a szaléziak 28. Egyetemes Káptalanján Torino-Valdoccóban, abban a házban, ahol Don Bosco a szentség valódi..

Mit tennénk a fiatalok nélkül? - A rendfőnök júniusi üzenete

Mit tennénk a fiatalok nélkül? - A rendfőnök júniusi üzenete

#Szalézi világ 2020-06-15, Hétfő

A fiatalok azt mondták nekünk, hogy igazán szeretnek bennünket, mint nevelőket, barátokat, testvéreket és szülőket, mert „nekünk, mai fiataloknak nagyon..

A gyermekmunka elleni világnapon

A gyermekmunka elleni világnapon

#Egyház 2020-06-12, Péntek

Június 12-én tartják a gyermekmunka elleni világnapot, mely megfosztja a fiúkat és lányokat a gyermekkoruktól, lehetővé teszi a kizsákmányolásukat és..

A „Poznańi Boldog Ötök”

A „Poznańi Boldog Ötök”

#Szalézi világ 2020-06-12, Péntek

Június 12-én emlékezünk meg arról az öt fiatalról, akiket Lengyelországban „Poznańska Piątka” (Poznani Ötök) néven ismernek. 1940 szeptemberében..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldozat • állandó • Amerika • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • Don Bosco Sportközpont • Don Bosco Szakközépiskola • Don Bosco Szalézi Társasága • Egyesült Királyság • Egyetemes Káptalan • ...
Összes címke
< Nyergesújfalu - Házi Don Bosco verseny a ZafférybanConstantino Vendrame, aki meghódította az őserdőt >