Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

2023-05-23 Kedd   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

csoda  • Mária Keresztények Segítsége  • Don Bosco  •

Don Bosco számos csodát művelt, és ezeket mindig Máriának a Keresztények Segítségének tulajdonította. Ha egy pillantást vetünk a tanúságtételekre, akkor megérthetjük, mennyire hitt Máriában, a Keresztények Segítségében.

Egy napsütéses tavaszi napon Don Bosco az olaszországi Lanzóban járt, és látogatást tett az egyik általa alapított iskolában. Amikor megérkezett, hét himlős fiú volt a gyengélkedőn karanténban. Betegek-e vagy sem, de hitük egy szentben olyan nagy volt, hogy biztosak voltak abban, hogy ha Don Bosco, ahogy ők nevezték –  a Don Olaszországban a papok megszólítása – csak feljön és megáldja őket, meggyógyulnak, és nem szenvednek, hogy lemaradnak a látogatására tervezett szórakozásról. A betegszobájukból sürgős kérést küldtek, hogy a látogató pap jöjjön el hozzájuk.

Szokásos módon egyáltalán nem törődve saját jólétével – egyszer egy körülötte lebzselő nőre ráförmedt: „Madame, nem azért lettem pap, hogy vigyázzak az egészségemre” –, a szent belépett a tiltott szállásukra. A fiúk megéljenezték és kiabálni kezdtek: „Don Bosco, Don Bosco! Áldj meg és gyógyíts meg minket!” A fiúk soha nem voltak túl lármásak ennek a szentnek. Csak nevetett a tombolásukon. Aztán megkérdezte, hogy hisznek-e Mária közbenjárásában, mert mint minden szent, Bosco sem tulajdonította soha a gyógyításait a saját imái erejének.

„Igen, igen” – mondták kórusban. Ha Don Bosco imádkozott, ők tele voltak hittel.

„Akkor mondjunk el együtt egy Üdvözlégy Máriát” – javasolta. Talán arra emlékeztette őket, hogy mint Kánában, amikor Jézus az ő kérésére megtette első nyilvános csodáját, amikor Mária szívességet kér Fiától, megkapja azt. Mindenesetre csak az ima után, amely a gyógyulást nem Bosco, hanem Mária imái által kérte, megáldotta a beteg diákokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akitől minden gyógyulás származik.

Ahogy a kel befejezték a válaszadó kereszt jelet, a fiúk azonnal a ruháikért nyúltak. – Most már felkelhetünk, igaz?

„Tényleg bíztok a Szűzanyánkban?” „Teljes mértékben!"

„Akkor keljetek fel!” Megfordult és elment, és hat fiú, figyelmen kívül hagyva a halálos betegséget kísérő gennyes pattanásokat, amelyek még mindig tetőtől talpig elborították őket, felpattantak, belebújtak a ruhájukba, és kiszaladtak az ünnepségre.

Az óvatlan, tetőtől talpig csirkefogóknak, akik teljes magabiztossággal rohantak ki szórakozni és játszani, játék közben kezdtek eltűnni a kiütéseik. Az 1869. májusi nap egyetlen közeli áldozata a szegény lelkiismeretes iskolaorvos volt, aki majdnem szívinfarktust kapott, amikor látta, hogy a himlős betegek az egész iskolát „megfertőzik” egy gyakran végzetes betegséggel. Bár érthetően dühös volt, valójában senki sem kapta el a betegséget.

Sok évvel később, amikor tiszta, tisztességesen öltözött, jólnevelt felnőttekként, akik kezdő bűnözőkből már régen becsületes munkásokká és derék keresztényekké váltak, ugyanaz a pár, és több száz hozzájuk hasonló, valamint sok valamivel jobb módú fiú, mint az a hét lanzói, heves szeretettel emlékeztek Don Boscóra.

 

Egy másik, Don Bosco által jól hitelesített gyógyítás is történt Lanzóban, ugyanazon a helyen, ahol a fiúkat kigyógyultak a himlőből. 1867. május 16-án, pünkösd estéjén délután 5 óra körül történt a Segítő Szűz Mária-templomban, amelyet Don Bosco a torinói fiúotthonok és iskolák komplexuma mellé épített. Maria Starderót, egy tíz-tizenkét éves vak lányt a nagynénje vezette be a templomba, ahol fiúk tucatjai álltak vagy térdeltek imábkozva, és várták, hogy Don Bosco megérkezzen gyóntatni. Francis Dalmazzo atya, az egyik első szalézi beszélt a nővel. Tanúságtételében később így emlékezett vissza: „Szomorúan láttam, hogy a fiatal lány szemében nem volt szaruhártya, és fehér golyókra emlékeztetett.”

Amikor Don Bosco megérkezett, kikérdezte a lányt az állapotáról. Nem vakon született, de szembetegség következtében két évvel korábban teljesen elveszítette a látását. Amikor az orvosi kezelésről kérdezett, a néni zokogni kezdett, hogy mindent megpróbáltak, de az orvosok csak annyit tudtak mondani, hogy a szemei „reménytelenek”.

„Meg tudod mondani, hogy a dolgok nagyok vagy kicsik?” – kérdezte a szent.

„Nem látok semmit.”

Egy ablakhoz vezette. Tudja-e érzékelni a fényt?

"Egyáltalán nem."

"Szeretnéd látni?"

"Ó, igen! Ez az egyetlen dolog, amit akarok” – és zokogni kezdett, hogy mennyire nyomorult.

„A lelked javára fogod használni a szemed, és nem arra, hogy megbántsd Istent?”

„Ígérem, teljes szívemből megteszem!”

„Jó. Visszanyered a látásodat” – biztosította a férfi, akinek saját látása is segítségre szorult. Néhány mondattal biztatta a látogatókat, hogy higgyenek Mária közbenjárásában. Velük együtt elmondott egy Üdvözlégy Máriát és egy másik imát Máriához, az Üdvözlégy Szent Királynő kezdetűt. Majd arra buzdította őket, hogy teljes mértékben bízzanak Krisztus Anyjának imáiban, megáldotta a lányt. Ezután a lány elé tartotta Mária, a Keresztények Segítsége érmét, és megkérdezte: „Isten és a Boldogságos Szűz dicsőségére, mondd meg, mit tartok a kezemben!”

„Nem lát…” – kezdte az idős néni, de Don Bosco nem törődött vele, míg a lány néhány másodperc múlva felkiáltott: „Látom!” Azonnal leírta az érem részleteit. Amikor azonban kinyújtotta a kezét, hogy átvegye, az egy homályos sarokba gurult.

A néni megmozdult, hogy elhozza, de Don Bosco visszaintette.

„Hagyd, hadd vegye fel, hogy lássa, a Szűzanya teljesen helyreállította a látását” – erősködött. A lány tévedhetetlenül lehajolt az árnyékban, és felkapta az apró tárgyat. Miközben a sok szemtanú csodálkozva és mélységesen meghatódottan nézte, Maria, az örömtől elragadtatva hazaszaladt, nagynénje pedig, most már örömében zokogva köszönetet mondott Don Boscónak.

 

A szent által meggyógyítottak között voltak hitetlenek is. Egy neves orvos jött meglátogatni Don Boscót. Néhány társasági megjegyzés után azt mondta: „Az emberek azt mondják, hogy minden betegséget meg tud gyógyítani. Valóban így van?”

„Természetesen nem” – felelte a szent.

„De nekem azt mondták…” A jól képzett férfi hirtelen dadogni kezdett. A zsebében tapogatózva elővett egy apró füzetet. "Nézze meg! Még a nevek is megvannak, és az is, hogy ki miből gyógyult meg.”

Don Bosco vállat vont. „Sokan jönnek ide, hogy Mária közbenjárására kegyelmeket kérjenek. Ha megkapják, amit keresnek, az a Szent Szűznek köszönhető, nem nekem.”

„Nos, akkor gyógyítson meg engem – mondta izgatottan az orvos, és megkopogtatta a füzetet –, és én is hinni fogok ezekben a csodákban.

„Mi az ön betegsége?”

„Epilepsziás vagyok.” Elmondta Don Boscónak, hogy rohamai olyan gyakoriak lettek az elmúlt évben, hogy nem tudott többet kimozdulni. Kétségbeesésében az orvostudományon túli segítséget remélt.

„Nos, tegye azt, amit a többiek, akik idejönnek” – mondta Don Bosco tárgyilagosan. „Ha azt akarja, hogy a Boldogságos Szűz meggyógyítsa, akkor térdeljen le, imádkozzon velem, és készüljön fel, hogy megtisztítsa és megerősítse a lelkét a gyónás és a szentáldozás által.”

Az orvos elfintorodott. „Javasoljon valami mást. Semmi ilyesmit nem tehetek.”

"Miért nem?"

„Becstelenség lenne. Materialista vagyok, nem hiszek sem Istenben, sem Szűz Máriában. Nem hiszek a csodákban. Még az imában sem hiszek.”

A két férfi egy ideig csendben ült. Aztán Don Bosco rámosolygott a látogatójára úgy, ahogy csak ő tudott. „Nem vagy teljesen hitetlen – elvégre gyógyulás reményében jöttél ide.”

Miközben a szent rámosolygott, az orvosban valami feltört. Don Bosco letérdelt, és ő is szó nélkül letérdelt, és keresztet vetett.

Néhány pillanattal később elkezdte a gyónását.

Később kijelentette, olyan örömet érzett, amelyet soha nem hitt volna. Újra és újra visszatért, hogy hálát adjon lelki gyógyulásáért.

Ami az epilepsziát illeti, az egyszerűen eltűnt.

 

Forrás: Patricia Treece „Nothing Short of a Miracle”

 

ANS-Róma/Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Politizált Don Bosco? Igen, de nem a szó hagyományos értelmében. Ő maga mondta, hogy a politikája a Miatyánk: a lelkek megmentése, a szegény fiatalok nevelése..

Egy szenttel ebédeltem

Egy szenttel ebédeltem

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Ma már elég könnyű találkozni egy szenttel, ahogy ez már velem is többször megtörtént. Többekkel is találkoztam: Ildefonso Schuster milánói bíborossal (ő..

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

#Szalézi világ 2024-06-10, Hétfő

Don Bosco nagyon tisztelte Jézus Szent Szívét, és ezt ajánlotta fiainak is. Ez az áhítat élete során számos formában és megnyilvánulásban megmutatkozott:..

Dogliani, a nagy maestro

Dogliani, a nagy maestro

#Aktuális 2024-05-31, Péntek

Don Bosco 1864-ben, 14 évesen fogadta be valdoccói (torinói) oratóriumába, asztalos tanulóként. Azonban határozott hajlama volt a zene iránt, és Don Boscóban..

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

#Aktuális 2024-05-29, Szerda

Don Bosco egy nemrég felfedezett, kiadatlan levele, amelyet Őexcellenciája Francesco Crispi (1818-1901) miniszterhez írt, alkalmat ad arra, hogy emlékeztessük..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Szűz Máriáról szalézi szívvel - ”Íme, az Úr szolgálóleánya; legyen nekem..."Meghívó – „A Boldog” felolvasószínházi előadásra >