Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / A szaléziak a fiatalokkal a digitális kultúrában

A szaléziak a fiatalokkal a digitális kultúrában

A szaléziak a fiatalokkal a digitális kultúrában

2023-11-26 Vasárnap   |   #Aktuális

kommunikáció  • digitális  • interjú  •

Gildasio Mendes atya, a tömegtájékoztatásért felelős főtanácsos „Járjunk a fiatalokkal a digitális kultúrában” című levele a szalézi világ különböző részeiről érkezett megkeresések által motivált dokumentum, a Tömegtájékoztatási Szektorban végzett közös munka eredménye, az egyes küldöttekkel folytatott beszélgetések, látogatások és számos találkozó után. Minden szalézi meghívást kap, hogy egyre többet tudjon meg mindennapi életünk e nélkülözhetetlen eszközeiről, tanuljon meg viszonyulni hozzájuk, és jól lelkipásztori hasznát vegye a fiatalok körében.

Az ANS interjút készített a főtanácsossal, amelyben 10 kérdésre válaszolva Gildasio Mendes atya illusztrálja a dokumentumot, és elmagyarázza annak jelentőségét és célját.

Miért tette közzé a Tömegtájékoztatási Szektor ezt a „Járjunk a fiatalokkal a digitális kultúrában” című levelet?

Forradalmat élünk át a kommunikáció világában és semmi sem lesz többé a régi. Mi, szaléziak arra vagyunk hivatva, hogy választ adjunk a fontos kérdésekre, amelyeket ez a hatalmas változás magában hordoz. A technológia változik, de a keresztény értékek változatlanok maradnak. Ez a levél megerősíti ezeket az értékeket, amelyek számunkra meghatározó hivatkozási alapot jelentenek a fiatalok oktatásához. Ebben a változó kontextusban fontos számunkra, hogy a digitális valóságot szalézi szemszögből kiindulva értelmezzük.

A levél egy kérdésből indul ki: "Hogyan élhetjük meg és közvetíthetjük Don Boscót és karizmáját a digitális világban anélkül, hogy elveszítenénk a lelkünket?" Szóval, hogyan tehetjük ezt meg?

Célunk, hogy mindig lépést tartsunk a korral. A laikusokkal együtt a mai világ értelmezői akarunk lenni: meghallgatni az új generációkat; elkísérni a fiatalokat társadalmi világukban; új nyelveket és módszereket találni a szeretetre, az élet értelmére, a személyes és társadalmi felelősségvállalásra, valamint élettervük felépítésére az evangélium és a megelőző módszer értékeiből kiindulva. Vagyis kommunikálni és evangelizálni. Kommunikálni és nevelni.

A levél szerint gondoskodnunk kell arról, hogy „az online tér ne csak biztonságos, hanem lelkileg is életet adó legyen”. Hogyan tegyük ezt?

A digitális környezet nem egy hóbort számunkra. Ez egy lehetőség, hogy a fiatalokkal az ő élőhelyükön kommunikáljunk. Ebben a környezetben a lányok és fiúk elhozzák álmaikat, történeteiket, kihívásaikat és kreativitásukat. De nem csak ennyit. Választ keresnek az életük szempontjából kulcsfontosságú kérdésekre. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy párbeszédet kezdjünk velük. Hogy referenciapontként ismerjük el őket. Ez azt jelenti, hogy meg kell érteni a nyelvüket, el kell kísérni őket az útjukon, fel kell tüntetni az értékeket anélkül, hogy úgy érezzék, megítéljük őket. A velük való jelenlét révén egy közös és éltető utazás születik.

Ha hatást akarunk gyakorolni a fiatalok életére, digitális apostolokat és misszionáriusokat kell képeznünk. Ön szerint a szaléziak eléggé ki vannak képezve erre?

A kérdés megválaszolásához figyelembe kell vennünk az Egyház ajánlásait, amely mindig is vállalta a jelenkori világ nagy kihívásait. Valójában a digitális világ antropológiai és etikai dimenziójának elmélyítésére hív bennünket. A fiatalokról szóló püspöki szinódus záródokumentuma „Fiatalok, hit és hivatástisztázás” kimondja, hogy „ A digitális környezet több szinten is kihívás elé állítja az Egyházat, ezért elengedhetetlen, hogy elmélyítsük az ismereteket annak dinamikájáról, lehetőségeinek tárházát antropológiai és etikai szempontból." (145. sz.).

A közelmúltban a püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűlésének első ülésének dokumentuma kimondta, hogy " nem evangelizálhatjuk a digitális kultúrát anélkül, hogy először megértenénk azt" (17. sz., d). Teológusok és nevelők segítségével fontos megérteni és ösztönözni az e téren már megszerzett tapasztalatainkat.

A nevelés és az evangelizáció a szalézi misszió két pillére. Milyen erőfeszítéseket tesz a rend a digitális környezet evangelizálására?

A Szalézi Kongregáció létrehozta a kommunikátorok mozgalmát, akik folyamatosan követik a digitális evolúciót. Aktiváltunk egy interdiszciplináris reflexiót, felhasználva az egyetemeink kutatóinak tapasztalatait. Ezenkívül a kommunikációs szektor – az Ifjúsági Szolgálattal, a Formációs, a Missziós és a Gazdasági Szektorral együtt  – a jelenség megértése és intelligens és kreatív módon történő kezelése érdekében szilárd programot dolgozott ki a képzési találkozók és rendezvények számára. Ebben a folyamatban mindig a fiatalok a főszereplők, videóprodukciók, filmek, zene, tánc és a művészet minden formája révén.

A zsinati jelentés leszögezi, hogy fontos olyan befolyásolói hálózatok létrehozása, amelyekbe más vallásúak, vagy akár olyanok is beletartoznak, akik semmilyen hitet nem vallanak, de közös ügyekben szeretnének együttműködni az emberi méltóság, az igazságosság és a közös otthonunkról való gondoskodás érdekében. Ön mit gondol?

Az Egyház és a szalézi rend küldetése az evangelizáció, amely az interkulturalitásból indul ki. Célszerű élénk beszélgetést folytatni, tiszteletben tartva a különböző nézőpontokat. a más vallású emberekkel való együttműködés, vagy a vallási megközelítéstől való eltávolodás. Együtt növelhetjük az élet, a szeretet, a szolidaritás kovászát, amely minden emberben benne van. Egyedül nem lehet győzni. Olyan emberek nagy mozgalma vagyunk, akik különböző kultúrákban és kontinenseken tevékenykednek, a fiatalok, különösen a legszegényebbek szolgálatában. Csak így tudunk gondoskodni a közös otthonról és építeni a békét. Kommunikátorként mindig a fiatalok nevelői vagyunk.

Azt mondta, ha Don Bosco ma itt lenne, digitális felfedező lett volna, és azonnal a digitális médiának szentelte volna magát, hogy kommunikáljon és elérje a fiatalokat. Mit tenne?

Don Bosco azt mondta, hogy a szaléziaknak "haladniuk kell a korral", "szeretniük kell azokat a dolgokat, amelyeket a fiatalok szeretnek". Ez azt jelenti, hogy ott kell lenni, ahol a fiatalok vannak, mellettük kell lenni. Don Bosco az élvonalban volt, és azt hiszem, ma is ezt szeretné. Nem elutasító magatartást tanúsítana a digitális dolgokkal szemben, hanem meghallgatná a benne felmerülő igényeket, lehetőségeket és veszélyeket.

Hogyan készítsük fel a szaléziakat a digitális jövőre?

Ma elmerülünk a digitális forradalomban és a mesterséges intelligenciában. A változások kontextusában mindig fontos, hogy a fiatalokkal való munkának szentelt szalézi identitásunkból induljunk ki. A 29. Egyetemes Káptalan témája: „Szenvedéllyel Jézus Krisztusért, elkötelezetten a fiatalokért. Szalézi hivatásunk hűséges és prófétai megélése.” Hűségesnek kell lennünk hivatásunkhoz, és tanúságot kell tennünk Krisztus és a legszegényebb fiatalok iránti szeretetünkről.

Biztosítanunk kell az oktatási és technológiai kompetenciát, hogy egészséges érzelmi és lelki életet tartsunk fenn. Emellett fontos, hogy kritikus szellemet ápoljunk a digitális környezettel szemben, hogy megértsük annak mechanizmusát és hatalmi játszmáit. Küldetésünk a digitális környezet humanizálása, az evangéliumi értékekből kiindulva, mindig ügyelve arra, hogy a fiatalok legyenek ennek a folyamatnak a főszereplői, és ne szenvedjenek tőle.

Minden technológiai újítás ellenére mi a jelentősége a testvéri közösségnek a kommunikációban?

A digitális levél rámutat, hogy a keresztény kommunikáció alapja az evangéliumban van. Az evangéliumról kommunikálni azt jelenti, hogy a testvériség, az irgalom, az együttérzés, a jótékonyság és a legszegényebbek iránti szolidaritás értékeit kell megerősíteni. Üzenetünk a digitális kommunikációban is azokban a tapasztalatokban gyökerezik, amelyeket nap mint nap megélünk munkáink révén, amellyel mások szolgálatában állunk.

Befejezésül a levél elején feltett kérdésre visszatérve: hogyan lehetünk továbbra is Don Bosco és karizmájához hűséges kommunikátorok egy változó világban?

Véleményem szerint fontos, hogy továbbra is éljük és tanúságot tegyünk a szalézi karizmáról világszerte. A fiatalok a nagy ajándék, amelyet Isten kínál nekünk. Köztük lenni, hallgatni őket, mellettük járni, ahogy Don Bosco tanította, a legjobb módja annak, hogy ne veszítsük el velük a kapcsolatot. Don Bosco mindig is azt tanította, hogy mindig van egy feladat mindannyiunk számára: örömmel és nagylelkűen élni azt az életet, amelyet Isten adott nekünk. Ez az igazi kommunikáció lényege!

ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

„FORMÁLNI A HOLNAPOT”: az egyház médiakommunikációja egy korszakváltásban

„FORMÁLNI A HOLNAPOT”: az egyház médiakommunikációja egy korszakváltásban

#Szalézi világ 2024-07-19, Péntek

Egy új korszakról beszélni néha megijeszti az egyház embereit, máskor viszont lenyűgözi őket. A történelem új szakasza változást jelent a gondolkodásban,..

„FORMÁLNI A HOLNAPOT” - hogyan kerüljük el a „túlmegosztás” kockázatát?

„FORMÁLNI A HOLNAPOT” - hogyan kerüljük el a „túlmegosztás” kockázatát?

#Szalézi világ 2024-06-04, Kedd

Egy hiperkapcsolatos világban, ahol a „megosztás” időről időre új és más jelentéseket kap, fennáll annak a veszélye, hogy az ember túlságosan vagy túl..

A Don Bosco Szaléziak készülnek a mesterséges intelligencia korszakára

A Don Bosco Szaléziak készülnek a mesterséges intelligencia korszakára

#Szalézi világ 2024-05-08, Szerda

A 28. Egyetemes Káptalan megbízására, hogy kreatívan, bátran és nevelő módon válaszoljon a digitális kultúrára, valamint Ferenc pápa közelmúltbeli..

"FORMÁLNI A HOLNAPOT" – A „nem megfelelő gesztusok” elkerülése

"FORMÁLNI A HOLNAPOT" – A „nem megfelelő gesztusok” elkerülése

#Szalézi világ 2024-04-28, Vasárnap

A testbeszéd, amikor nyilvánosan vagy a kamera előtt beszél, felfedi a beszélő titkait. Ezt a kijelentést azonban nem szabad eltúlozni. A testtartás..

„FORMÁLNI A HOLNAPOT” – A vezető

„FORMÁLNI A HOLNAPOT” – A vezető

#Szalézi világ 2024-04-14, Vasárnap

Vezetőket keresünk – olyanokat, akiknek van jövőképe, kommunikációs készségei, empátiája, képesek döntéseket hozni, motivációt és bizalmat építeni..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Margit mama, Don Bosco hivatásának kulcsfigurája és a szalézi munka kezdeteA katolikus kommunikátorok és a közösség elősegítése a digitális világban >