Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: August Hlond (1881-1948)

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: August Hlond (1881-1948)

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: August Hlond (1881-1948)

2023-09-16 Szombat   |   #Szalézi világ

történelem  • Lengyelország  • bíboros  •

Akit Don Bosco fiai közül másodiknak tüntettek ki a bíborral, a szalézi August Hlond volt, akit ma az egyház tiszteletreméltóként ismer el. A 20. század történelme egyik legdrámaibb korszakának főszereplője, Hlond bíboros – a jelenlegi rendfőnök és leendő bíboros, Don Ángel Fernández Artime szavai szerint – „erényes ember volt, a szalézi szerzetes ékes példája, nagylelkű, szigorú, prófétai látomásokra képes és az Egyháznak engedelmeskedő lelkipásztor”, aki " művelte a szegénységet és igazságot gyakorolt a szegények és rászorulók felé".

August Hlond 1881. július 5-én született az akkor még porosz járomban sínylődő Felső Sziléziában, Brzeckowicében. A szegény vasutas tizenkét gyermeke közül kilenc maradt életben. A legidősebb: Ignatius, mint szalézi pap 27 évig működött több argentínai szalézi intézetben. Másodiknak August született. A harmadikból, Antonból, szintén szalézi pap, termékeny zeneszerző lett; a nevéhez fűződik a przemyśli kántorképző. A negyedik fiú, János, bőrgyógyász lett, orvosként működött Katowicében; a legkisebb fiú: Kelemen szalézi testvérnek csapott föl, a barcelonai vasipari szakiskolánkban nyert oklevelet, s Elisabethvilleben kongói néger fiúkat tanított finommechanikára. A négy leánytestvér mind férjhez ment, példás családanya lett.

 Miután szüleitől egyszerű, de erős hitet kapott, 12 éves korában már magához vonzotta Don Bosco híre, követte idősebb testvérét, Ignatiust Olaszországba, hogy a szaléziként az Úrnak szentelje magát, és hamarosan két másik testvérét is magához vonzotta. Foglizzo Canavesében felvették a noviciátusba, és Boldog Michele Ruától megkapta a reverendát.

Miután szerzetesi fogadalmat tett, Rómába került, ahol a Gregorián Egyetemre járt. 1905. szeptember 23-án szentelték pappá, majd különböző szalézi házak igazgatója volt Przemyślben, majd Bécsben. Don Bosco karizmáját követve minden tevékenységében a fiatalokkal, különösen a szegényekkel foglalkozott.

Ő volt a német-magyar tartomány első elöljárója (hazáűnkban is többször járt, ő szentelte fel a szombathelyi Szent Kvirin szalézi templomot). Bécsben alkalma nyílt arra, hogy Achille Ratti érsek megismerje munkásságát, aki, miután XI. Piusz néven pápává lett, kinevezte őt Felső-Szilézia apostoli adminisztrátorává, ami kivételesen kényes és felelősségteljes szolgálat volt, mivel ez egy Németország és Lengyelország között vitatott területet ölelt fel: az ő közvetítésével született meg 1925-ben a németek és lengyelek között a katowicei egyházmegye, amelynek püspöke lett. Jelzésértékű, hogy Don Bosco jelmondatát választotta püspöki jelmondatául: "Da mihi animas coetera tolle" (Lelkeket adj nekem, a többit vedd el).

Az emberek között élt, osztozott örömeikben és a legegyszerűbb emberek szenvedéseiben. 1926-ban kinevezték Gniezno és Poznań érsekévé és Lengyelország prímásává, majd alig egy évvel később a pápa bíborossá nevezte ki. Hlond prímás hivatalának első pillanatától kezdve az ország függetlenségének visszanyerésével kapcsolatos, a nemzeti egységre való törekvést elősegítő akciók és szervezetek létrejöttét támogatta és irányította. Ilyen volt a Katolikus Akció létrehozása, amelynek előzménye a poznań-gnieznói érsekség területén, 1920-ban megalakult Katolikus Liga volt. Célja a katolikus értékek védelme és népszerűsítése volt, valamint szoros együttműködés kialakítása a legkülönfélébb legális egyházi szervezetekkel és mozgalmakkal. Reagált a nacionalizmus erősödő áradatára is.  Amikor 1936-ban Przytyk területén pogromra került sor, határozott hangú pásztorlevelet írt a társadalmi és politikai szférában érvényesülő erkölcsi elvekről, amelyet Lengyelország valamennyi templomában többször felolvastak.
Szintén 1936-ban vezette a lengyel püspökök első zsinatát. A Katolikus Akció nagy támogatójaként ő volt az első lelkipásztor Lengyelországban, ha nem a világon, aki bevezette az "ifjúsági napot".

1939 márciusában részt vett a XII. Piuszt megválasztó konklávén. Ugyanezen év szeptember 1-jén a nácik megszállták Lengyelországot: megkezdődött a második világháború. Hlond bíboros a lengyel kormány kérésére és az apostoli nunciussal egyetértésben Rómába utazott, hogy tájékoztassa a Szentatyát a tragikus lengyelországi helyzetről; mivel nem tudott hazatérni, Lourdes-ban keresett menedéket. Felemelte szavát az emberi jogok és a vallásszabadság hitleri megsértése ellen. A Hautecombe apátságból elítélte a lengyelországi zsidóüldözést. A Gestapo behatolt az apátságba, letartóztatta és Párizsba deportálta. A bíboros kategorikusan elutasította a nácibarát lengyel kormány megalakításának támogatását. Előbb Lotaringiában, majd Vesztfáliában internálták. A szövetséges csapatok által kiszabadítva 1945-ben visszatért hazájába.

De a nácizmus alól felszabadult új Lengyelországban teret nyert a kommunizmus. Ismét bátran védelmezte a lengyeleket, ezúttal erőteljes pásztorbeszéddel állt ki az ateista marxista elnyomás ellen, és még néhány merényletet is meg kellett úsznia. 1946. március 4-én, miközben megtartotta gnieznói székét, XII. Piusz Varsó érsekévé nevezte ki. Utódja, Stefan Wyszyński bíboros úgy jellemezte őt, mint egy "a jövőbe tekintő" lelkipásztort.
A Szentszék őt bízta meg az Oroszország által elcsatolt területekért kárpótlásul Lengyelországnak átengedett germán terület egyházi rendezésével is: ez egy kolosszális feladat volt, amelyet remek tapintattal és gyorsasággal teljesített, öt nagy apostoli kormányzóságot hozva létre,  amelyek fáradhatatlan munkájának köszönhetően és a pápától kapott messzemenő támogatásnak hála, fokozatosan átalakultak egyházmegyékké és főegyházmegyékké, és kinevezve a Szentszék nevében a megfelelő tisztségviselőket.
1948. október 22-én halt meg tüdőgyulladásban, 67 éves korában. Halálos ágyán e szavakat mondta ki: "Krisztusért és Lengyelországért dolgoztam, és ezután is ezt fogom tenni... Sok áldozatot hoztam Jézusért, és az ő dicsőségét kerestem; örömmel távozom", és megjövendölte: "Harcoljatok a Boldogságos Szűz Mária oltalma alatt! A győzelem, amikor eljön, a Boldogságos Szűzanya győzelme lesz." Ezrek özönlöttek a temetésre, és Lengyelország történetében először a temetést is ugyanabban a székesegyházban tartották.

A lengyel egyház történetében Augustus Hlond bíboros életének tanúságtétele, lelkipásztori szolgálatának nagysága, változatossága és eredetisége, valamint az Isten országáért rettenthetetlen keresztény lélekkel vállalt szenvedései miatt az egyik legkiemelkedőbb személyiség volt.

ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Olaszország – Két új szalézi pásztor az Egyháznak

Olaszország – Két új szalézi pásztor az Egyháznak

#Szalézi világ 2024-04-24, Szerda

Don Bosco két kiváló fiának, Ángel Fernández Artime bíborosnak, a Szalézi Kongregáció rendfőnökének és Ursona címzetes érsekének, valamint Giordano..

Ángel Fernández Artime bíboros rendfőnök levele

Ángel Fernández Artime bíboros rendfőnök levele

#Szalézi világ 2024-04-23, Kedd

Kedves testvéreim és nővéreim a Szalézi Család különböző csoportjaiból a világ minden tájáról, szeretettel és közelséggel teli üdvözletem érjen el..

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

#Aktuális 2024-04-11, Csütörtök

Don Pietro Merla Don Bosco testvéri barátja volt, aki közösséget alapított az utcanők megmentésére. Egy rablóbanda kövekkel ölte meg. Egy vértanú, akire..

Akik ismerték Don Boscót – Borel teológus, a barát és munkatárs

Akik ismerték Don Boscót – Borel teológus, a barát és munkatárs

#Aktuális 2023-12-15, Péntek

A Valdoccói Oratóriumban elhelyezett emléktáblán a következőket olvashatjuk: „Gio. B. Borel teológus – a születőben lévő Oratórium jeles munkatársa és..

Lengyelország – II. János Pál pápa napja és zarándoklat Karol Wojtyła nyomdokain

Lengyelország – II. János Pál pápa napja és zarándoklat Karol Wojtyła nyomdokain

#Szalézi világ 2023-10-19, Csütörtök

Minden évben, a Karol Wojtyla pápává választását (1978. október 16.) megelőző vasárnapon II. János Pál pápa napját ünneplik Lengyelország-szerte és a..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Péliföldszentkereszt - Régebb óta fiatalok, Don Bosco és a jelen gondjaiFedezzük fel a szalézi bíborosokat: Raúl Silva Henríquez (1907-1999) >