Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Óbuda – Akolitus avatás

Óbuda – Akolitus avatás

Óbuda – Akolitus avatás

2021-02-16 Kedd   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

szerzetesnövendék  • szerzetes  • Óbuda  • szalézi élet  •

Óbudán, a Segítő Szűz Mária-kápolnában 2021. február 16-án Andrásfalvy János tartományfőnök atya akolitussá avatta Ilodigwe Emmanuel és Kovács Sándor szalézi kispapokat.

Emmanuel és Sándor örökfogadalmas szalézi szerzetesek a pappászentelés felé vezető úton most az oltár nagyszerű szolgálatának hivatalos formában is részeseivé váltak. Az akolitusavatás a legközelebbi lépcsőfoka a papságra készülő szerzetesnövendék teljes elköteleződéséig, amely a diakonátusszentelésben történik meg és nyer végleges formát. A szertartás révén az Eucharisztia rendkívüli szolgálóivá váltak, így szükség esetén a szentmiséken való áldoztatást, valamint a szent edények purifikálását (elöblítését, megtörlését) is teljesíthetik, emellett elvihetik az Oltáriszentséget a betegek és az öregek részére kórházakba, idősek otthonába.

„Illő és helyénvaló, hogy alázattal közeledünk az Úr titkaihoz – kedves testvéreink is így közelednek ehhez a kisebb rendhez, az akolitátushoz is – kezdte szentbeszédét Andrásfalvy János tartományfőnök, majd így folytatta: – Joggal föltehetjük – föltehetitek magatoknak a kérdést: »Méltó vagyok-e erre? Eléggé képzett vagyok-e?« Erre válaszként az Anyaszentegyház arra biztat, hogy tegyetek meg mindent, de mindemellett ne alapozzatok saját életszentségetekre, hanem Isten kegyelmére, az Ő szentségéből kapjatok mindig új erőre. Az Úr ezt mondta Szent Pálnak: »Elég neked az én kegyelmem« - kísérjen benneteket tehát az Úr kegyelme. Akolitus azt jelenti krisztuskövető. Ha Benne maradtok és Krisztus bennetek marad, akkor azt teszitek, amit valóban kell. Ha széthúzást láttok, ha látjátok, hogy indulat ragad el benneteket vagy másokat, akkor gondoljatok Krisztusra, aki a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette és a közöttük levő válaszfalat lebontotta saját testével. Krisztusban maradva az Ő békéjének és reményének hirdetőivé tudtok lenni és a kenyérből Krisztus teste lesz, így pedig a kenyér összehoz. Akik szívesen megosztják a kenyerüket, azok ezzel kifejezik egymás iránti szeretetüket. Tisztelet és valódi tanúságtétel az életetekkel. Elsősorban tanúságtétel az apró szolgálatok, amelyeket ti szeretetből cselekedtek…”   

„Hálát adunk, hogy két testvérünk közelebb került az egyházi rend szent szolgálatához és Krisztus misztériumához. Imádkozzunk értük, hogy ez a közelkerülés, ez a krisztuskövetés mindig örömmel és tiszta szívvel történhessen és ez a szolgálat egyre jobban ki tudjon bontakozni az életükben!” – mondta a szentmise végén a tartományfőnök.

A szertartást élőben lehetett követni az óbudai szaléziak Facebook oldalán.

 

Szaléziak.HU

Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Óbuda - Akolitus avatás

Óbuda - Akolitus avatás

Óbuda - Akolitus avatás

2023-02-26 Vasárnap   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

Óbudán, a Segítő Szűz Mária-kápolnában február 24-én Andrásfalvy János tartományfőnök atya akolitussá avatta Sivadó Balázs szalézi szerzetesnövendéket.

Sivadó Balázs szalézi szerzetesnövendék - kispap a pappászentelés felé vezető úton most az oltár nagyszerű szolgálatának hivatalos formában is részesévé vált. Az akolitusavatás a legközelebbi lépcsőfoka a papságra készülő szerzetesnövendék teljes elköteleződéséig, amely a diakonátusszentelésben történik meg és nyer végleges formát. A szertartás révén az Eucharisztia rendkívüli szolgálóivá vált, így szükség esetén a szentmiséken való áldoztatást, valamint a szent edények purifikálását (elöblítését, megtörlését) is teljesítheti, emellett elviheti az Oltáriszentséget a betegek és az öregek részére kórházakba, idősek otthonába.

Imádkozzunk Sivadó Balázs kispapunkért! Isten áldása kísérje szolgálatát!

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

< Ferenc pápa nagyböjti üzenete: A hit, remény és szeret megújításának az idejeOlaszország - Borgo Ragazzi Don Bosco: járvány és közösségi "kihívás" >