Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Szalézi szavak - Húsvét 2. vasárnapja - A hit törvénye

Szalézi szavak - Húsvét 2. vasárnapja - A hit törvénye

Szalézi szavak - Húsvét 2. vasárnapja - A hit törvénye

2021-04-09 Péntek   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

prédikáció  •

Tamás apostol története egészen különleges jelentőségű a húsvéti eseményekben, ill. azok között a beszámolók között, amelyek Jézus, a feltámadt Jézus megjelenéseiről szólnak. Ezzel az elbeszéléssel bizonyára valami nagyon fontosat akar hangsúlyozni a Szentírás, pontosabban a belőle szóló feltámadt Úr. De ugyanígy az Egyház is, amely húsvét második vasárnapján olvastatja ezt az evangéliumot.

meg ezúttal a tanítványoknak. A nyolcadik napnak különös jelentősége volt mind az ószövetségi, mind az újszövetségi hagyományban és gondolkodásban. A 7 napos ünneplés után a 8. napon mintegy újra megjelenik, és erőteljes hangsúlyt kap az ünnepelt esemény, tehát Jézus feltámadása. A másik fontos mozzanat az, hogy mintha éppen Tamás miatt jelennék meg az Úr másodízben. Tamás nem volt ott az első húsvét este, így csak hallomásból tudhatott Jézus feltámadásáról. A feltámadás hiteles tanúi – elsősorban az apostolok – azonban hiába állították Tamásnak, hogy látták az Urat. Nem volt hajlandó elhinni apostoltársai tanúságtételét. És ez annál súlyosabban esik a latba, mert bizonyára figyelmeztették az angyal szavára is, melyet az asszonyoknak mondott az üres sírnál: „Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: az Emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad. Erre eszükbe jutottak e szavak.” (Lk 24,6-7) Nyilvánvaló, hogy addigra az apostoloknak is eszükbe jutottak már. De Tamás nem tudott, vagy nem akart visszaemlékezni. És ebben van Tamás hitetlensége. Nem csak apostoltársainak nem hitt, de az Úr szavainak sem, amit pedig a többiek nyilván elébe tártak. Hiszen az Úr is elmagyarázta az emmauszi tanítványoknak is, meg az utolsó vacsora termében összegyűlteknek is mindazt, „ami az Írásokban róla szól” (Lk 24,27). Továbbá megkapták a feltámadt Jézustól az írásmagyarázat ajándékát, hiszen az evangélium azt írja az első húsvétestről, hogy „megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat” (Lk 24,45).

Annál megindítóbb, hogy Jézus mintegy Tamás kedvéért újra eljön a nyolcadik napon, és megmutatja neki sebeit. Az is figyelemreméltó, hogy Tamás nem követelt többet, mint amit a többi apostol megkapott: „Megmutatta nekik kezét és oldalát.” Első este a félelemmel eltelt tanítványoknak ezt mondta Jézus: „Nézzétek meg kezemet és lábamat. Én vagyok! Tapogassátok meg és lássátok. A szellemnek nincs csontja és húsa, de amint látjátok, nekem van.” (Lk 24,39) Úgy látszik, ezektől a tanítványoktól Jézus nem vette rossz néven, „hogy örömükben még mindig nem mertek hinni”. (Lk 24,41)

Igazában Tamástól sem vette rossz néven az Úr követelőzését, de éppen ennek kapcsán alkalmat talál arra, hogy kihirdesse a hit törvényét. Bármennyire szeretnénk is Krisztus megdicsőült testének sebhelyeit látni, érinteni – tehát megtapasztalni - bármennyire szeretnénk a kegyelem, a természetfölötti élet valóságát fizikai érzékszerveinkkel megragadni, Jézus azok hitét dicséri, „akik nem láttak és mégis hisznek.”

Jézusnak ezekre a szavaira rímelnek Péter apostol első levelének ezek a szép és veretes gondolatai a második ker. generációnak:

     „Krisztust, bár nem láttátok, szeretitek,
     akiben, bár most sem látjátok, hisztek,
     s mivel hisztek, örvendezni fogtok
     kimondhatatlan és megdicsőült örömmel,
     s eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét.”          (1Pt 1,8-9)

Nos, ez a hit törvénye, mert Isten a hit világában és nem a fizikai megtapasztalás rendjében készítette el nekünk a megváltást. Tamás hitetlenségét megértjük, és nem irigyeljük tőle a tapasztalás ajándékát. Inkább örvendünk annak, hogy Jézus boldogoknak nevez bennünket, akik nem láttuk őt, és mégis hiszünk benne „kimondhatatlan és megdicsőült örömmel”.

 

P. Szikszay Sándor SDB

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Mindig az Istené az utolsó szó! – a rendfőnök pünkösdi prédikációja

Mindig az Istené az utolsó szó! – a rendfőnök pünkösdi prédikációja

#Magyar Tartomány 2022-06-05, Vasárnap

Pünkösdkor Don Ángel Fernández Artime szalézi rendfőnök atya Óbudán, a Segítő Szűz Mária-kápolnában mutatott be ünnepi szentmisét, amelynek keretében..

Budapest - Családiasság, szeretet, bizalom

Budapest - Családiasság, szeretet, bizalom

#Magyar Tartomány 2022-01-10, Hétfő

A budapest-városmajori Jézus Szíve-templomban szeptember óta minden hónapban első pénteki konferenciabeszédeket tartanak a családról, a magyar családokért...

Szalézi szavak – Krisztus Király vasárnapja – Nem ebből a világból való

Szalézi szavak – Krisztus Király vasárnapja – Nem ebből a világból való

#Magyar Tartomány 2021-11-17, Szerda

Kr. u. 325-ben gyűlt össze az Egyház első egyetemes zsinata a kisázsiai Niceában, görögös kiejtéssel Nikaiában. Ennek a zsinatnak az összehívását az a..

Szalézi szavak - Halottak estéje

Szalézi szavak - Halottak estéje

#Magyar Tartomány 2021-10-30, Szombat

Halottak estéje titokzatos, rejtelmes est! Kinézek az éjbe, a novemberi ködbe, mintha valakik után néznék, akik elmentek ugyan, de voltaképp nem hagytak el..

Szalézi szavak - Évközi 30. vasárnap - "Mit tegyek veled?"

Szalézi szavak - Évközi 30. vasárnap - "Mit tegyek veled?"

#Magyar Tartomány 2021-10-23, Szombat

Kerekded, egységes és szemléletes elbeszélést olvastunk ma Szent Márk leírása szerint, amelyben a történet, a „sztori” is érdekes, sőt lebilincselő...

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • díj • Don Bosco • ...
Összes címke
Adó 1%
< Don Bosco Szalézi Szent Ferenc adósaCaglieroLIFE: tisztelet >