Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Szalézi szavak - Nagyboldogasszony - Boldog, aki hordozott Téged

Szalézi szavak - Nagyboldogasszony - Boldog, aki hordozott Téged

Szalézi szavak - Nagyboldogasszony - Boldog, aki hordozott Téged

2021-08-13 Péntek   |   #Magyar Tartomány

prédikáció  • Szűz Mária  •

Mária mennybemenetelének, Nagyboldogasszonynak az ünnepe azon kevés ünnep között van, amelynek előesti, ún. Vigília-miséjében más miseszöveget használunk, mint az ünnep napján. Ebből is kitetszik, hogy az Egyház hagyományában, a keresztény nép hitéletében milyen nagy súlya volt és van ma is a Boldogságos Szűz megdicsőülése ünnepének. És ehhez még hozzávehetjük a keresztény magyarság töretlenül hűséges ragaszkodását Nagyboldogasszonyhoz – Szent István királytól kezdve napjainkig.

Az ünnepek gazdag tartalmát tükrözik mindig a szentmisék szentírási olvasmányai, akár szószerinti értelemben, akár jelképes, vagy mondhatjuk így is: előképi értelemben.

„Frigynek szent szekrénye” – így szólítjuk meg a Szűzanyát a lorettói litániában. Ennek a megszólításnak az értelmét a mai ószövetségi Olvasmányban találjuk meg. A régi magyar nyelvben a frigy azt jelentette, hogy szövetség. A szentírásban Istennek népével, Izraellel kötött szövetségét jelenti. A frigyszekrény vagy másképpen a szövetség ládája, a szövetség szekrénye a szent sátorban, később a jeruzsálemi templomban szinte fizikailag láthatóvá és foghatóvá tette az Úr jelenlétét népe körében. A frigyszekrényben őrizték a Tízparancsolat kőtábláit, valamint a mannából, az Istentől kapott eledelből egy kis edényre valót.

- A Tízparancs magát Istent, a törvényadó Urat jelképezte, a manna pedig emlékeztette Izrael népét az Úr gondviselő, tápláló, életadó szeretetére.

- A frigyláda ünnepélyes, teljes pompával, ma így mondanánk: ünnepi liturgiával való elhelyezése a szent sátorban – amint az ószövetségi Olvasmányban hallottuk – arra utal, hogy az Úr visszavonhatatlanul jelen van népe körében, s ez volt a választott nép öröme és vigasztalása.

A Boldogságos Szűz hordozta és világra hozta az Isten Fiát, és így, mint az új és örök szövetség szekrénye, ugyancsak az Isten köztünk való jelenlétének élő és dicsőséges jele egészen a világ végezetéig.

 A mai Evangéliumban egy asszony Jézus tanításáról és személyének varázsától elragadtatva ezt kiáltja: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált.” Ez a mondat a maga természetes, biológiailag pontos megfogalmazásában adja vissza a „frigynek szent szekrénye” kifejezést.

A Boldogságos Szűz, istenanyai mivoltában, valóban eszköze és jele annak a boldogító ténynek, hogy Isten köztünk lakik Fiában, Jézus Krisztusban. – Persze, Jézus hozzáfűzi, hogy hasonlóképpen ilyen jelek, Isten igéjének boldog hordozói azok is, „akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják.” – Természetes, hogy Jézus ezzel a kijelentéssel nem édesanyjának senkiével össze nem mérhető üdvösségtörténeti szerepét akarja lekicsinyelni, hiszen a Boldogságos Szűz ebben a lelki-szellemi értelemben is jele annak, hogy valóban köztünk van az Isten, hiszen ő Krisztus első és legtökéletesebb tanítványa, akiben Fiának minden szava megvalósult és életté vált.

A frigyláda olyan drága és féltett kincse volt Izrael népének, hogy ha a gyakori harcokban, véres küzdelmekben nemegyszer elrabolta az ellenség, a nép árvának és támasztalannak érezte magát, mintha megfosztották volna az Úr jelenlétének bizonyosságától. És amikor a jeruzsálemi templom elpusztult s a tűz martalékává lett a frigyláda is, Isten népét az elveszettség és a boldogtalanság érzése kerítette hatalmába.

Az újszövetségi frigyszekrényt, Máriát senki nem veheti el tőlünk. Az örök szövetség része volt az ő testi mennybevétele, romolhatatlansága, amire Szent Pál utal a Szentleckében: „A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Mária él, Krisztust kihordó és megszülő testével együtt, s így a világ végéig ragyogó, megdicsőült jele marad annak, hogy Isten nem hagyja magára, nem engedi elveszni népét, Fiának titokzatos testét, mert él reménycsillagunk: a mennybe fölvett Szűz.

 

P. Szikszay Sándor SDB

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Szalézi szavak - Évközi 25. vasárnap - Versengés nélkül

Szalézi szavak - Évközi 25. vasárnap - Versengés nélkül

#Magyar Tartomány 2021-09-16, Csütörtök

Azt tapasztaljuk, hogy a világban, szinte az élet minden területén a versengés uralkodik. Legszembetűnőbben a politikában, a gazdasági életben, sőt, már a..

Szalézi szavak - Évközi 24. vasárnap - Ti kinek tartotok engem?

Szalézi szavak - Évközi 24. vasárnap - Ti kinek tartotok engem?

#Magyar Tartomány 2021-09-09, Csütörtök

Az evangéliumok alapkérdése hangzott ma el Jézus ajkáról: „Hát it kinek tartotok engem?” Jézus ma is fölteszi ezt a kérdést azoknak, akik hozzá..

Szalézi szavak - Évközi 23. vasárnap  - Az Isten uralma

Szalézi szavak - Évközi 23. vasárnap - Az Isten uralma

#Magyar Tartomány 2021-09-03, Péntek

Súlyos terheket, nehéz élményeket hordoz az emberi család, a közösségek és az egyének egyformán. Eszerint az emberiség történetének és minden kor..

Szalézi szavak - Évközi 22. vasárnap - A szeretet szent törvénye

Szalézi szavak - Évközi 22. vasárnap - A szeretet szent törvénye

#Magyar Tartomány 2021-08-27, Péntek

Ma a szentírási olvasmányok hallatán a Hozsanna 230-as énekének 3. szakasza jut eszembe: „Üdvözítőnk tanítása szeretet szent törvénye/Melyet hirdet szent..

Szalézi szavak - Évközi 21. vasárnap - Döntések és választások

Szalézi szavak - Évközi 21. vasárnap - Döntések és választások

#Magyar Tartomány 2021-08-20, Péntek

Az élet lépten-nyomon döntésre kényszerít bennünket – a legmindennapibb ügyektől kezdve egészen az életbevágóan fontos kérdésekig. Vannak..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • ...
Összes címke
< Megjelent a Szalézi Ifjúsági Mozgalom „direktóriuma”USA - Nemzetközi ifjúsági nap: bepillantás a szalézi mezőgazdasági programokba >