Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / 180 éve született Savio Szent Domonkos

180 éve született Savio Szent Domonkos

180 éve született Savio Szent Domonkos

2022-04-02 Szombat   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

Savio Domonkos  • szentség   • évforduló  • évforduló  •

Bár az Egyház május 6-án ünnepeli, a Szalézi Családban megemlékezünk arról, hogy 180 évvel ezelőtt, 1842. április 2-án Riva di Chieriben megszületett Domenico Giuseppe Savio, Don Bosco angyali tanítványa, aki az első volt azok közül, akik az oratóriumból a szentség magasságaiba emelkedtek. Nem volt vértanú, akit Isten ellenségei feláldoztak, nem a szenvedésben felemésztett áldozat. Egy nagylelkű fiatal volt, akit lenyűgözött az isteni Kegyelem, aki fiatalsága őszinte lelkesedésével a hősiességig képes volt tanúságot tenni Krisztusról, akit ellenállhatatlanul szeretett.

Domonkos a Savio a család tíz gyermeke közül a másodiknap látta meg a napvilágot. Apja Carlo Savio, földműves volt, majd a kovácsmesterséget űzte, anyja Rosa Brigida Agagliate, varrónő. Domonkost már születése napján megkeresztelték a helyi plébániatemplomban, ahogy azt a keresztelői okirat mutatja, amelyet don Vincenzo Burzio pap írt alá.


Savio Domonkos szülőháza

A kis Domonkos édesanyja térdein nevelődött vallásossá. Már 5 éves korában ministrált. Sokszor a templom ajtaját még zárva találta, de ő letérdelt a puszta földre esőben, hóban... fejét az ajtóhoz támasztva meghajlott fővel, összekulcsolt kézzel imádkozott, amíg az ajtót kinyitották. Leírhatatlan öröm töltötte el a szívét, amikor 7 éves korában magához vehette a Szentségi Jézust. "Ez volt az én legszebb napom!" szokta mondogatni. Ezen a napon az imakönyvébe ezeket a jófeltételeket írta: "Gyakran járulok a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz, ahogyan lelkiatyám megengedi. Vasár- és ünnepnapokat megszentelem. Legjobb barátaim Jézus és Mária lesznek. Inkább meghalok, mintsem halálosan vétkezzem!" Ezeket a jószándékokat gyakran elolvasta és jóraindítói voltak minden cselekedetében egészen haláláig.

Tanítója ajánlatára apja Don Boscóhoz vezette. Amikor Savio Domonkos belépett Don Bosco irodájába, rögtön megakadt a szeme egy nagy feliraton, amelyen ezek a titokzatos szavak álltak: „Da mihi animas, caetera tolle!”. Az édesapa hazautazása után legyőzte kezdeti habozását és megkérdezte Don Boscót, mit jelentenek azok a titokzatos szavak. Don Bosco segített neki lefordítani. „Add nekem a lelkeket, a többit vedd el tőlem!” Ez volt Don Bosco apostoli munkájának jelszava. Amikor Domonkos megértette, - mesélte később maga Don Bosco -, egy pillanatra gondolkodóba esett, aztán ezt mondta: „Értem, itt nem pénzzel üzletelnek, hanem lelkekkel. Remélem, az én lelkem is tárgya lesz ennek az üzletnek!”

Don Bosco kikérdezte őt addigi tanulmányiról. Mikor a próbára adott szöveget kis idő múlva szó szerint elmondja, Don Bosco így szólt: "Úgy látszik jó posztóval van dolgom!" Erre Domonkos így felelt: "Én vagyok a posztó, Ön legyen a szabó, kérem vigyen magával és készítsen belőlem szép ruhát a Jóistennek!" Elmondja Don Boscónak azt is, hogy a latin tanulmányai befejezése után Isten segítségével a papi pályára szeretne lépni. "Ne féljen, - mondta - hogy gyenge szervezetem nem bírja a tanulást. A Jóisten, aki eddig egészséget és kegyelmet adott a jövőben is meg fog segíteni" Amikor Don Bosco megmondta, hogy magához veszi Torinóba és kedves gyermekei közé sorozza őt, hálásan megragadta Don Bosco kezét, megszorította, csókolgatta mondván: "Remélem, hogy semmi panasz nem lesz ellenem!"

Megkezdte az intézeti életét, amely először csak egészen közönséges volt, minden rendkívüliség nélkül. Minden szabályt szépen megtartott, szorgalmasan tanult, kötelességeit pontosan teljesítette, tanárait, társait szerette. Társai nem csak jámborsága, tudománya, de udvarias és kellemes bánásmódja miatt is szívesen társalogtak vele. Egyszer egy hősies kis esemény játszódott le életében. Két társa összeveszett és a szóváltásnak az lett a vége, hogy kőpárbajban akartak elégtételt szerezni maguknak. Domonkos ki akarta békíteni őket, de nem sikerült. Velük ment a kőpárbaj színhelyére s amikor lerakták a köveket, az öt követ, és kimérték a húsz méter távolságot, ő középre lépve elővette kis feszületét, magasra emelve így szólt: "Jézus Krisztus meghalt ártatlanul és megbocsátott megfeszítőinek! Az első követ rám dobjátok..." E nem várt hősiességre a két fiú kibékült és megbocsátott egymásnak. Társai nagyon szerették őt, együtt pedig nagyon szerették a Szűzanyát s maguk között megalapították a Szeplőtlen Szűz Társulatát.

Don Bosco egyszer névnapján meg akarta örvendeztetni a fiúkat és így szólt:"Mindenki írja fel kívánságát egy papírszeletre!" Domonkos csak e pár szót írta: "Óhajtom, mentse meg lelkem, neveljen szentté!" Don Bosco komolyan vette kérését, magához hívatta és így szólt: "Figyelj csak! Légy vidám, teljesítsd híven kötelességeidet a tanulásban és a jámborságban, tégy jót másokkal! Így az életszentség útján fogsz járni!" Domonkos minden követelménynek megfelelt. Azonban Isten iránti szeretete, a lelkekért lángoló buzgalma korán felőrölték testi egészségét. Az orvos tanácsára haza kellett mennie. Szomorúan vált meg Don Boscótól, - akivel három évig volt együtt- és társaitól: "Viszontlátásra a Mennyországban!" Csak pár napig szenvedett otthon. "Ó mily csodaszépeket látok!"- szavakkal mosolyogva lehelte ki lelkét.

Savio Szent Domonkos mindössze tizenöt évet élt ezen a földön, de csodálatos példája volt a keresztény erényeknek és bebizonyította, hogy ennyi is elegendő ahhoz, hogy valaki szentté váljon. Tisztelete napjainkban is élő, nagy népszerűségnek örvend az egész világon, különösen a fiatalok körében.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Boldog Sándor István vértanúságának 70 éve

Boldog Sándor István vértanúságának 70 éve

#Magyar Tartomány 2023-06-07, Ma

Immár tíz éve lesz, hogy a kommunizmus idejében vértanúságot szenvedett szalézi szerzetes testvért, Sándor Istvánt a budapesti Szent István bazilika előtti..

Felkészülés a Szalézi Munkatársak Egyesülete alapításának 150. évfordulójára

Felkészülés a Szalézi Munkatársak Egyesülete alapításának 150. évfordulójára

#Szalézi világ 2023-05-12, Péntek

2023. május 9-én kezdődött az az út, amely a Szalézi Munkatársak Egyesületét 2026. május 9-ig vezeti, amikor 150. évfordulója lesz annak, hogy az Apostoli..

Savio Domonkos, a béke apostola

Savio Domonkos, a béke apostola

#Szalézi világ 2023-05-05, Péntek

Május 6-án ünnepeljük Savio Domonkos, a Bosco Szent János iskolájában felnőtt fiatal szent liturgikus ünnepét, akit a keresztény élet példájaként mutattak..

Óbuda – Meghívó Családi Savio Napra

Óbuda – Meghívó Családi Savio Napra

#Magyar Tartomány 2023-05-01, Hétfő

Az óbudai szaléziak szeretettel várnak mindenkit május 6-án, szombaton 14.30-19 óra között a Családi Savio Napra, hogy közösen megünnepeljük Savio Szent..

Egy anya, mint Margit

Egy anya, mint Margit

#Aktuális 2023-04-27, Csütörtök

A nagyszerű szalézi mű Margit mama térdein ringott. Ha létezik az eksztázis és a látomások szentsége, akkor létezik a mosatlan edények, a lyukas zoknik, a..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • ...
Összes címke
< Szalézi Szent Ferenc, a kommunikátor – Bensőségesség mint a kommunikáció forrásaPéliföldszentkereszt - Befejeződött a 12. Magyar Szalézi Tartományi Káptalan >