Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / A Kongregációval kapcsolatos intézkedések a rendfőnök bíborosi kinevezése után

A Kongregációval kapcsolatos intézkedések a rendfőnök bíborosi kinevezése után

A Kongregációval kapcsolatos intézkedések a rendfőnök bíborosi kinevezése után

2023-07-16 Vasárnap   |   #Szalézi világ   |   KIEMELT

rendfőnök  • kinevezés  • Ferenc pápa  •

Miután Ferenc pápa váratlanul bejelentette, hogy P. Ángel Fernández Artimét, a Szalézi Kongregáció rendfőnökét bíborossá nevezte ki, maga a rendfőnök levelet írt a szaléziaknak és a Szalézi Családnak, amelyben megosztja, hogy a jövőben mit tervez a kongregáció irányításával kapcsolatban.

Don Á. F. Artime azzal kezdte, hogy hangsúlyozta, hogy a hír teljesen "váratlan" volt számára, és úgy fogadta, mint "ajándékot, amelyet Ferenc pápa adott nekünk, mint Szalézi Kongregációnak és mint Don Bosco Családnak".

"Mennyire szeret minket a pápa!!!" - írja a rendfőnök.

Maga Ferenc pápa - meséli Don Bosco tizedik utóda - július 11-én, kedden hívta be a Vatikánba P. Á. F. Artimét, hogy atyai figyelemmel "a kongregáció javára egyeztessük a szolgálatom szükséges időzítését".

A rendfőnökkel folytatott beszélgetés végén a Szentatya, aki "figyelmes, melegszívű, Don Bosco karizmájának mélységes csodálója és különösen szeretetteljes" volt, úgy döntött, hogy P. Á. F. Artime egy évig folytatja szolgálatát egyidejűleg rendfőnöki és bíborosi minőségben. Ezt követően összehívja a 2025 februárjában tartandó Egyetemes Káptalant - a kongregáció 29. Egyetemes Káptalanját -, amelyen új rendfőnököt választanak. 2024. július 31-én felajánlja lemondását a Kongregáció vezetéséről. Ettől kezdve a vikáriusa, Stefano Martoglio atya veszi át ideiglenesen a Kongregáció vezetését, és ő lesz az, aki a 29. Egyetemes Káptalanon elnököl.

A rendfőnök közleményében leszögezi, hogy amint lemondása érvénybe lép, átveszi a Szentatya által rábízott feladatot, amelyről még nem tud. És kéri a szaléziakat és a Szalézi Családot, hogy fokozzák imáikat a pápáért és érte is, "szembesülve ezzel az új szolgálattal az Egyházban, amelyet Don Bosco fiaként engedelmesen elfogadok, anélkül, hogy kerestem volna, vagy akartam volna".

A rendfőnök levele teljes egészében elolvasható alul.

 

ANS-Róma/Szaléziak.HU

 

Societá di San Francesco Sales
Sede Centrale Salesiana
Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino
Az Egyetemes Főnök


Torino, 2023. július 12.


Minden szalézi rendtársnak (SDB)

A Szalézi Család tagjainak


Kedves testvéreim és nővéreim: fogadjátok mindannyian testvéri köszöntésemet telve szívélyes és őszinte szeretettel!

A (különösen számomra) váratlan hírek után, amelyben a Szentatya, Ferenc pápa kihirdette az én nevemet is a 21 személy között, akiket kiválasztott, hogy az Egyház bíborosaivá kreálja a következő konzisztórium alkalmával szeptember 30-án, ezrek tették fel a kérdést: és most mi fog történni? Ki fogja vezetni a Szalézi Társaságot a közeljövőben? Milyen lépések várhatóak? Jól megérthetitek, hogy ugyanezeket a kérdéseket tettem fel én is, miközben hittel megköszöntem ezt az adományt Ferenc pápának, amelyet ő a Szalézi Társaságnak és Don Bosco Családjának adott.

Milyen nagy szeretettel van irántunk a Pápa!

Ebből adódóan, miközben megköszönöm Istennek ezt az ajándékot, amely mindannyiunké Társaságban és a Szalézi Családban, kifejezem hálámat Ferenc pápának, biztosítva őt a mi nagy
családunk minden tagja részéről buzgóbb és intenzívebb imáról. Imádság, amely ahogy említettem, mindig a mi őszinte és mély szeretetünkkel párosul.

Körülbelül fél órával a kinevezésem kihirdetése után, a július 9-i vasárnap Angelus imádsága után, a Szentatya küldött nekem egy levelet, melyben kért tőlem egy sürgős találkozót, hogy megegyezzünk a szükséges időről, mely az én rendfőnöki szolgálatomat illeti, elsősorban a Társaság javára. A pápa maga, az idézett levélben, beszélt főleg az előkészületről a következő Egyetemes Káptalanra, mely 2026-ban várható.

Így tehát tegnap délután, július 11-én kedden, fogadott engem Ferenc pápa. Testvéri beszélgetésben volt részem vele. Mint mindig, Ferenc pápa figyelmet, szívélyességet, mély elismerést tanúsított Don Bosco karizmája iránt és különösen nagy szeretetet. Érzelmeket viszonoztam személyem és az egész Szalézi Család iránt.

Most megoszthatom veletek, a Szalézi Társasággal és az egész világon elterjedt Családunkkal azokat a rendelkezéseket, melyeket a Szentatya közölt velem.


Íme:

Előre hozhatjuk a 29-ik Egyetemes Káptalant egy évvel, azaz 2025. februárjára.
A Pápa tekintettel van arra, hogy a Társaság javára, a 2023. szeptember 30-i Konzisztórium után, folytathatom szolgálatomat, mint rendfőnök 2024. július 31-ig, azaz az Egyetemes Tanács nyári ülésszakának végéig.
Ugyanennek a dátumnak alkalmával benyújtom lemondásomat, mint Rendfőnök, hogy elfogadhassam a Szentatya kezéből azt a szolgálatot, amit rám fog bízni. Ezt maga a Pápa közölte
velem.

Alapszabályaink 143. pontja szerint, amely rendelkezik arról az esetről, amikor megszűnik a rendfőnök hivatala, mivel más feladatra hívott Ferenc pápa, az én vikáriusom, Don Stefano
Martoglio fogja átvenni a Társaság kormányzását ad interim a 29EK megünneplésének végéig.

A 29-ik Egyetemes Káptalant én fogom összehívni legalább 1 évvel a megünneplése előtt, amint előírják az Alapszabályaink és az Általános Szabályzatok (SZ111), és az én vikáriusom, Don
Stefano Martoglio fog elnökölni rajta.

Mindezen idők alatt folytatni fogjuk a hat évre megállapított programokat, hogy animáljam és kormányozzam a Társaságot. Minden megtervezett rendkívüli látogatás befejezése után (beleértve
azokat, amelyek 2025-ben lesznek), a rendfőnök, meghallgatva az Egyetemes Tanács tagjainak véleményét, ki fog nevezni mást a rendkívüli látogatásokra. Ily módon lehetséges lesz elérkezni a
29EK-hoz egy teljes és naprakész képpel az egész Társaság helyzetéről.

Minden más pontban, ami kapcsolódik az egyetemes káptalanhoz, részletes tájékoztatást fogok adni a 29EK. hivatalos összehívó levelében.
Végezetül annyit kell még elmondanom és válaszolnom a többi kérdésre, amit sokan feltennétek: milyen feladatot fog rám bízni a Szentatya?

Ferenc pápa nem mondta még el nekem. Továbbá, ezzel a nagy idősávval azt hiszem, hogy ez így a legmegfelelőbb.

Mindenesetre, kérlek mindannyiatokat, kedves Rendtársak és a Szalézi Családunk minden tagja, hogy erősítsétek meg imáitokat. Mindenekfölött Ferenc pápáért. Ő maga kifejezetten kérte ezt tőlem a magánkihallgatásom végén.

És kérlek titeket, hogy imádkozzatok azért is, amit ebben az egy évben megélünk, mint Társaság és mint Szalézi Család.

Kérem végül, hogy imádkozzatok értem, az Egyházban lévő új szolgálatomra előre tekintve, amelyet mint Don Bosco fia, elfogadtam fiúi engedelmességgel, amelyet sem nem vártam, sem nem akartam.
A mi szerető atyánk Don Bosco erre a tanú Urunk Jézus Krisztus előtt.

Segítő Szűz Mária Bazilikájából küldöm nektek szerető és elismerő üdvözletemet, mindannyiatokat egyenként rábízva Anyánk pártfogására, aki továbbra is kísérjen és támogasson titeket.


Ugyanazokat a kifejezéseket érzem, melyeket a Madonna mondott Don Boscónak kilenc éves kori álmában amelynek jövőre kétszázadik évfordulóját ünnepeljük: A maga idejében mindent meg fogsz érteni. És tudjuk, hogy Atyánknak ez valóban megtörtént majdnem élete végén, a Segítő Szűz oltáránál a Jézus Szent Szíve bazilikában, amelyet az előtte lévő napon, 1887. május 16-án szenteltek fel.

Tegyünk mindent az Úr és az Ő Anyja kezébe.

Végtelen szeretettel üdvözöllek titeket

Don Ángel Fernández Artime SDB,
rendfőnök

 

Kapcsolódó cikkek

Kinevezések és áthelyezések a Magyar Szalézi Tartományban 2024-ben

Kinevezések és áthelyezések a Magyar Szalézi Tartományban 2024-ben

#Magyar Tartomány 2024-06-19, Szerda

Andrásfalvy János, szalézi tartományfőnök atya az alábbi személyi és szervezeti változásokat rendelte el a 2024. évben a Magyar Szalézi Tartományban:

Amikor egy nevelő megérinti gyermekei szívét  – a rendfőnök júniusi üzenete

Amikor egy nevelő megérinti gyermekei szívét – a rendfőnök júniusi üzenete

#Szalézi világ 2024-06-15, Szombat

Annak a művészete, hogy olyanok legyünk, mint Don Bosco: „Ne feledjétek, hogy a nevelés a szív dolga, a szív ura pedig egyedül Isten. Nem leszünk semmiben..

Pápai üzenet: A sport a találkozás és a testvériség helye

Pápai üzenet: A sport a találkozás és a testvériség helye

#Egyház 2024-05-28, Kedd

Ferenc pápa üzenetet küldött a Sport és Spiritualitás témájáról szervezett nemzetközi konferenciára, amelyben megismételte azt a meggyőződését, hogy az..

Ferenc pápa üzenete a gyermekek I. világnapjára

Ferenc pápa üzenete a gyermekek I. világnapjára

#Egyház 2024-05-27, Hétfő

Március 2-i keltezéssel tették közzé Ferenc pápa üzenetét, mellyel május 25-én Rómában a Szent Péter megnyitja a Gyermekek első világnapját. A Szentatya..

A rendfőnök májusi üzenete - Segítő Szűz Mária a világban

A rendfőnök májusi üzenete - Segítő Szűz Mária a világban

#Szalézi világ 2024-05-17, Péntek

Kedves Barátaim, a Szalézi Értesítő kedves olvasói! Fogadjátok szívélyes üdvözletemet! Zavaros világban élünk, amelyet háborúk és nem kevés erőszak..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Fehéroroszország – „Istent keresve” szalézi ifjúsági evangelizációs zarándoklatVatikán – Nyári oratórium a Vatikánban >