Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / A rendfőnök üzenete a fiataloknak Don Bosco napján

A rendfőnök üzenete a fiataloknak Don Bosco napján

A rendfőnök üzenete a fiataloknak Don Bosco napján

2021-02-01 Hétfő   |   #Szalézi világ   |   KIEMELT   |   ARCHIVÁLT

üzenet  • Ángel Fernández Artime  • fiatalok  •

Kedves fiataljaim, egy keresztény életének központi eleme az öröm. Szívből jövő üdvözletem mindegyikőtöknek, mind az öt földrészen: nektek, a „szalézi világ” fiataljainak és mindazoknak a fiataloknak, akik általatok kapják meg ezt az üzenetet.

A Don Bosco szalézi Alapszabályok 17. cikkelyében - „Optimizmus és öröm” címmel - ezt olvashatjuk:

Mivel az örömhírt hirdeti, (a szalézi) mindig vidám. Kiárasztja ezt az örömet, és ért ahhoz, hogy keresztény életörömre és ünnepi érzésre neveljen.” Biztos vagyok benne, hogy ez életszabály számunkra, szaléziak számára és Szalézi Családunk minden tagjának számára: ez valami szép, ami karizmatikus identitásunkhoz tartozik. Mennyire szeretném, ha ez a ti életetekben is így lehetne, kedves fiatalok!

Beszélni akarok nektek erről a mélységes örömről, amely Istentől származik, és Őbenne gyökerezik. Egyértelmű, hogy keresztény hivatásunknak az is a küldetése, hogy örömet hozzon a világnak: ezt a mély és hiteles örömet, amely azért tart, mert Istentől származik. Meggyőződésem, hogy ti és sok más fiatal, arra vágyakoztok (és néha igénylitek), hogy halljátok, hogy a keresztény üzenet az öröm és a remény üzenete.

Kedves fiataljaim, szívünk örömre teremtetett és arra, hogy reménységgel éljük. Olyan dolog ez, amellyel együtt születtünk, és mélyen be van vésve minden ember szívének mélyébe; hiteles, nem múlandó, de mély és teljes öröm, amely „zamatot ad” létünknek. „Ti, fiatalok vagytok Isten jelene”, ahogy Ferenc pápa mondta nektek[1]. Életetek azon szakaszában vagytok, amelyet az élet, önmagatok és a másokkal való kapcsolataitok felfedezése jellemez. A jövőbe néztek és vannak álmaitok. Erős a boldogság, a barátság és a szeretet iránti vágyatok. Szerettek megosztani, eszméket cserélni és terveket készíteni. Mindez a fiatalos életetek része. Nem azt mondom, hogy minden fiatal így él. Vannak sajnos olyan fiatalok, akik nagyon távol állnak az ilyen fiatalos álmoktól, bár nekik is joguk van ápolni álmaikat, és nem szabad feladniuk az álmodozást.

Az életet elkísérik azok az ajándékok, amelyeket Isten, a mi Atyánk folyamatosan nyújt: annak az öröme, hogy élünk és egészségesek vagyunk, a természet szépségéből fakadó öröm; a barátság és a valódi szeretet, a jól elvégzett munka öröme, amely erőfeszítésekbe kerül, de ugyanakkor nagy megelégedettséget is jelent. A jó családi légkör öröme - még akkor is, ha mindannyian nem tapasztaljátok meg ezt; a megértés és mások szolgálatának öröme.

Gyönyörű felismerni, hogy részesei vagyunk ennek a valóságnak, kedves fiatalok, és felfedezni, hogy mindez nem a véletlen gyümölcse, hanem az, amire Isten vágyik mindannyiunk számára, mindannyiótok számára, mert Isten az igazi öröm forrása, ez az öröm tőle származik. Nagyon szép felfedezni az életben, hogy Isten elfogad, szívesen lát és szeret bennünket. Nagyon szép a szíved mélyén érezni, hogy Isten személyesen téged szeret. Megható, ha egy fiatal eljut odáig, hogy meggyőzően elmondhassa önmagának ezt a nagy igazságot: „Isten szeret engem, és feltétel nélkül, egyedi és személyes módon szeret”. És ennek a szeretetnek a nagy bizonyítéka a találkozás Fiával, Jézus Krisztussal: benne megtaláljuk azt az örömet, amelyet keresünk. A Jézussal való hiteles és igaz találkozás mindig mindenkiben nagy belső örömre ad okot. 

Amíg ezt írom, rátok gondolok, kedves, más vallásokhoz tartozó fiatalokra, akik talán saját tapasztalataitok alapján nem vagytok képesek felfogni, hogy Jézusra hivatkozva miről beszélek, még akkor sem, ha értitek a szavaimat. Viszont megszerezhetitek ezt a személyes és bensőséges tapasztalatot, függetlenül a vallási hovatartozástól: Isten szeret, mélységesen szeret téged, mert Isten lényegéhez tartozik, hogy mérhetetlenül szeret mindent, amit teremtett. Ott vagy az Ő szeretetében; én is ott vagyok, minden egyes személy, mindannyian ott vagytok, kedves fiataljaim. 

Isten szeretett fiataljai, bárhol is vagytok a világon, bármilyen vallásúak is vagytok, nyissátok meg a szíveteket Isten előtt, fedezzék fel, hogy Isten jelen van az életetekben, hogy hűséges és soha nem hagy el benneteket. Mindig találkozhatunk vele az ő Igéjében: „Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket; kedvem telt szavadban és öröme szívemnek.” ( Jer 15,16) Hallgassátok Isten hangját és szavát, és sok választ fogtok kapni arra, amit a szívében és a gondolataiban hordoztok.

Don Boscóhoz, a világ ifjúságának atyjához és mesteréhez hasonlóan, szeretnélek meghívni benneteket az ő nevében, hogy legyen bátorságotok arra, hogy soha ne kalandozzatok el messzire Istentől, hogy nagylelkűen válasszátok Őt életetek minden pillanatában, ne elégedjetek meg azzal, hogy a minimumot adjátok, de kötelezzétek magatokat arra, hogy a legjobbat adjátok, ami mindegyiknek a szívében van. A ti életetek, kedves fiatalok, drága, és bármilyen hivatásra hív is Isten, ez olyan élet, amelyet érdemes önmagunk odaadásában, a mások iránti szolgálatban és szeretetben leélni. Mint Ferenc pápa mondja: „Kedves fiatalok, felbecsülhetetlenek vagytok! Nem vagytok eladóak! Kérlek, ne hagyjátok, hogy megvásároljanak benneteket. Ne hagyjátok magatokat elcsábítani. Ne hagyjátok magatokat rabszolgává tenni az ideológiai gyarmatosítás olyan formáival, amelyek olyan ötleteket adnak a fejetekbe, amelyek eredményeként végül rabszolgákká, függőkké váltok és kudarcot vallotok az életben. Ti felbecsülhetetlenek vagytok… Szeressetek bele ebbe a szabadságba, amit Jézus kínál nektek.”[2] Hadd hívjalak meg benneteket arra is, hogy legyen bátorságotok megélni azokat a boldogságokat, amelyeket Jézus javasol nekünk az evangéliumban. Ezek az evangélium megélésének gyönyörű módjai, különféle „arcokkal” és utakon vezetnek a boldogsághoz Krisztusban.

Don Boscót utánozva azt javasolom nektek, amint azt az idei strennában írtam, hogy legyetek lelkesek, hogy az életet ünnepként, a hitet pedig igazi boldogságként éljétek meg. Erre tökélte el magát Don Bosco, és valóra is váltotta a fiúkkal Valdoccóban. Ma ez az ünnepi élet és öröm Valdoccója lehet bármely szalézi vagy nem szalézi hely és ház, ahol vagytokk. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek az öröm misszionáriusai, mert ti Jézus tanítványai-misszionáriusai vagytok. Mondjátok el barátaitoknak és más fiataloknak, hogy megtaláltátok ezt az értékes kincset, amely maga Jézus. Terjesszétek a hitből fakadó örömöt és reményt, és ezekkel az ajándékokkal érjetek el másokat is. Legyetek misszionáriusok más fiatalok számára, ahogy Don Bosco javasolta fiainak Valdoccóban, eljuttatva azokhoz is, akiknek nincsenek jól, a szenvedőknek, a legszegényebbeknek, azoknak, akiknek „nincsenek lehetőségeik”, az örömet, amelyet Jézus mindenkinek fel akar ajánlani. Vigyétek el ugyanezt az örömöt családjaitokba, iskoláitokba vagy egyetemeitekre; beszéljetek róla a munkahelyeteken és a barátaitok között. Látni fogjátok, hogy ha ez az öröm a szívetekben Istentől származik, akkor valóban fertőzővé, csodálatosan fertőzővé válik, mert életet ad.

Nem gondoljátok, hogy az imént elmondottak után könnyebb megérteni, amit Savio Domonkos szokott mondani Valdoccóban: „A szentséget abból áll, hogy mindig vidám vagyunk”?

Kísérje Mária, a Keresztények Anyja és Segítsége mindannyiunkat ezen az úton. Ő üdvözölte magában az Urat, és hírnöke lett a dicséret és az öröm énekével: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben.” ( Lk 1,46–47) 

Mi az öröm, ami visszhangzik ma a szívetekben, kedves fiataljaim?

Legyetek boldogok most és örökké a mennyországban, ahogy Don Bosco szokta mondani!

 

Megáldalak és igaz, mély szeretettel köszöntelek benneteket!

 

Ángel Fernández Artime

rendfőnök

 

[1] Ferenc pápa homíliája az ifjúsági világnap szentmiséjén, Campo San Juan Pablo II - Metro Park (Panama), 2019. január 27. A zsinat utáni apostoli buzdításban a pápa ezeket a szavakat használja a III. fejezet címében is.

[2] Ferenc pápa, Christus vivit , 122. o.

 

sdb.org/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Montenegro – BOSCO Cirkusz – iskola és együttlét

Montenegro – BOSCO Cirkusz – iskola és együttlét

#Szalézi világ 2024-02-16, Péntek

A montenegrói Podgoricában a szaléziaknál 2014 óta aktívan működik egy nem mindennapi program: a Bosco Cirkus – cirkuszi képzés gyerekeknek, fiataloknak...

És a csillag megállt egy kerekesszék felett - a rendfőnök februári üzenete

És a csillag megállt egy kerekesszék felett - a rendfőnök februári üzenete

#Szalézi világ 2024-02-15, Csütörtök

Csodálatos, jószívű és ragyogó hitű emberekkel találkoztam vízkereszt napján. Kedves Barátaim! Szeretettel köszöntelek benneteket és kívánok minden jót..

Olaszország – „Mindannyian az álmodban”: himnusz Don Bosco álmának évfordulójára

Olaszország – „Mindannyian az álmodban”: himnusz Don Bosco álmának évfordulójára

#Szalézi világ 2024-02-05, Hétfő

Bosco Szent János ünnepén a Dél-Olaszországi Szalézi Ifjúsági Mozgalom (MGS IME) kiadta a „Tutti nel tuo sogno” (Mindannyian az álmodban) című, még..

STRENNA 2024: Az álom, mely álmodni késztet

STRENNA 2024: Az álom, mely álmodni késztet

#Kiemelt 2024-01-14, Vasárnap

Az álom, mely álmodni késztet” Egy szív, mely a „farkasokat” „bárányokká” változtatja 2024-ben lesz 200 éve, hogy a fiatal Bosco János, a mi Don..

Az égi álmok éve - a rendfőnök januári üzenete

Az égi álmok éve - a rendfőnök januári üzenete

#Szalézi világ 2024-01-14, Vasárnap

Kedves barátaim! Új év küszöbén állunk, a 2024-es év küszöbén, amely egy nagyon különleges év, mert Don Bosco kilencéves kori álmának kétszázadik..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • ...
Összes címke
< Tartományi Don Bosco ünnep – egy kicsit másképpMentsük meg Don Boscót! – Online szabadulószoba a Don Bosco Nővérektől >