Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

2020-12-11 Péntek   |   #Magyar Tartomány

plébánia  • elmélkedés  • szalézi élet  •

A plébánia a krisztushívők közössége, amelynek lelkipásztori gondozását a püspök egy papra bízza, akit plébánosnak neveznek. Tehát egy plébánia kialakításának elsőleges és alapfeltétele: pap és hívő közösség. A plébániai épületek csak másodlagosak. (lásd CIC 515)

A plébánia létesítése a megyéspüspök hatáskörébe tartozik. A plébánia nem csupán területi jellegű, hanem indokolt esetben személyi jellegű is lehet: krisztushívőinek rítusa, nyelve, nemzetisége szerint. (lásd CIC 518) A vietnami ajkú magyar szaléziak a vietnami hívek között is kiváló lelkipásztori munkát végeznek hazánkban immár több mint tíz éve.

Az Egyház Törvénykönyve azt írja, hogy a plébánia lelkipásztori gondozása a plébánosra van rábízva, aki a megyéspüspök krisztusi szolgálatában vesz részt. A plébániai feladatot nem feltétlenül egyedül kell végeznie a plébánosnak, hanem paptestvéreivel, illetve a közösséggel együtt láthatja el hármas feladatát: 1. a tanítóit, 2. a megszentelőit, 3. kormányzóit. Adott esetben a világi Krisztushívők együttműködésével is végezheti a lelkipásztori munkát. (lásd CIC 519)

Mint tudjuk, csak pap lehet plébános, és akit plébánosnak kineveznek, annak az Egyház tanításainak alapos ismeretével, jó erkölccsel és a lelkek iránti buzgalommal kell rendelkeznie. (lásd CIC 521)

Plébániai hivatalt, illetve plébánosi kinevezést szerzetes pap is nyerhet. (CIC 682) Így például a szombathelyi, újpest-megyeri, clarisseumi, kazincbarcikai, nyergesújfalui plébániai lelkipásztori munkát a szaléziak közösen végzik.

Tudtommal a „papi közösség” koncepciót némely egyházmegyében megvizsgálják, utána alkalmazzák a megyéspüspökök. A plébániai központok létrehozásával nemcsak pótolják a hiányzó papokat, hanem megéreztetik a közösség erejét is, mivel a papok közösségben együtt élve nem magányosak, együtt látják el egyetlen plébánia vagy egyszerre több plébánia lelkipásztori munkáját, s ez megelőzi a kiégést, megkönnyíti a lelkipásztori munkát és mivel változatos is, frissességet hoz a hívek közösségének.  (lásd CIC 517)

A Szalézi Társaság Általános Szabályzatának 26. cikkelye megerősíti: a plébánia éltető központja a szerzetes közösség legyen. A szalézi plébánia különös figyelmet fordít a fiatalokra, főleg a legszegényebbekre, valóban olyan lelkipásztori terület, ahol a szalézi közösség megvalósítja az evangelizációs munkát a fiatalok között. (Általános Szabályzat 25) A szalézi plébánosok rendes esetben nem maradhatnak hivatalukban egyfolytában 9 évnél tovább. (Általános Szabályzat 28) Minden szalézi plébánia lelkipásztori tervet készít, amelyet a szalézi közösség felelősséggel teljesít (Általános Szabályzat 29).

A plébánosi hivatalt olyan papra bízza a püspök, aki bebizonyítja alkalmasságát, akár vizsga útján is, (lásd CIC 521) mert a püspök tudatában van annak, hogy a plébánia hivatal önmagában hatalmas felelősség. Ezért a plébánosnak „állandósággal” kell rendelkeznie, mert jól meg kell ismernie nyáját (lásd CIC 522).

A szalézi plébánosnak a saját ordináriusai (megyéspüspök és tartományfőnök) iránt tiszteletet és engedelmességet kell tanúsítania úgy, hogy elfogadja és hűségesen teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket ordináriusai rábíztak. (lásd CIC 273, 274) A plébános köteles Isten igéjét hirdetni a plébánia híveinek, megtanítani őket a hit igazságaira, különösen vasárnaponként a homília és a hittan oktatás kereteiben. Naponta maximum két misét, vasárnap vagy ünnepnapokon maximum három misét mutathat be. A plébános gondot fordít a társadalmi igazságosságra az evangélium szellemében.  A plébánia középpontja a legszentebb eucharisztia. A plébános elsődleges feladata a szentségek kiszolgáltatása, például a gyóntatás és a szentmiseáldozat bemutatása. Gyakran látogat családokat. Jól ismeri a híveit, osztozik gondjaikban, bajaikban, gyászukban. Erősíti a híveket a hitben, eligazítja őket, amikor tévútra térnek. Segíti a betegeket, haldoklókat, szegényeket és a szenvedőket lelkileg és anyagilag. (lásd CIC 528)  

A plébános szolgáltatja ki a keresztséget, a bérmálást indokolt esetben és a halálveszélyben lévőknek. Közreműködik házasságkötésnél, különleges áldásoknál és temetésnél is. (lásd CIC 530)

Minden plébános köteles törekedni az életszentségre, mert a felszenteléssel Istennek szentelődött és Isten misztériumainak szolgálatában kötelezte el magát. Hűségesen teljesíti lelkipásztori szolgálatát, táplálja lelki életét az Igével és az Eucharisztia által. A püspökök nyomatékosan felhívják a plébánosok figyelmét, hogy „naponta” ajánlják fel a szentmisét. Alkalmanként a plébánia híveiért is ajánlja fel az eucharisztikus áldozatot. A pap köteles naponta elvégezni a zsolozsmát. Évente legalább egyszer lelkigyakorlaton kell részt vennie. Különösen tiszteljék a Szűzanyát. (lásd CIC 276) Amikor a papok, szerpapok vagy szerzetesek végzik a zsolozsmát, akkor nemcsak kötelességeiket teljesítik, hanem hallgatják a népéhez szóló Istent, megemlékeznek az üdvösség titkáról, Istent dicsőítik és imádsággal szüntelenül dicsérik, és közbenjárnak az egész világ üdvösségéért. (lásd CIC 1173)

A plébános felismerve a hivatalától elvárt kötelességeit, tevékenységeit, ne szubjektív módon töltse be hivatalát, hanem objektív módon, hogy a hívek ne a személyét lássák, hanem hivatását. Ezt vázolja fel világosan az Egyház Törvénykönyve. A plébános tekintélye az életszentségre való törekvésen múlik. Bosco szent János atyánk ezt tudatosította, amikor a következőképpen köszöntötte a plébánosokat: „Mások megmentésével mentsétek meg magatokat!”

De Rossi Raja SDB/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A Jézus Szíve-tisztelet a szaléziaknál

A Jézus Szíve-tisztelet a szaléziaknál

#Szalézi világ 2021-06-04, Péntek

Június havában Jézus Szíve dicséretétől visszhangzik az egész világ. Az Anyaszentegyház méltán ráirányítja minden hívének tekintetét, mert Jézus..

Néri Szent Fülöphöz hasonlóan mi is a mennyországot választjuk?

Néri Szent Fülöphöz hasonlóan mi is a mennyországot választjuk?

#Aktuális 2021-05-26, Szerda

Fontosnak lenni, híressé válni, hatalmat és gazdagságot szerezni akkor is, ha nem érdemeljük meg – vajon ez a legtöbb, a legjobb, amire törekedhetünk? Róma..

Honduras – Elmélkedés Mária, a Keresztények Segítsége lábáról

Honduras – Elmélkedés Mária, a Keresztények Segítsége lábáról

#Szalézi világ 2021-05-26, Szerda

Mária, a Keresztények Segítsége lába egy evangelizáló misszionárius lába. A Szentírás azt mondja: „Milyen kedves a lépte annak, aki jó hírt hoz.” (Róm..

Húsz éve tért meg Teremtőjéhez P. Fias István SDB, az újrakezdés novíciusmestere

Húsz éve tért meg Teremtőjéhez P. Fias István SDB, az újrakezdés novíciusmestere

#Magyar Tartomány 2021-04-13, Kedd

Idén, március 28-án húsz éve annak, hogy az újrakezdés novíciusmestere, Fias István atya hosszabb betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Óbuda – Lektoravatás

Óbuda – Lektoravatás

#Magyar Tartomány 2021-03-15, Hétfő

Óbudán a Segítő Szűz Mária-kápolnában 2021. március 15-én, hétfőn a reggeli szentmise keretében Andrásfalvy János tartományfőnök atya lektorrá avatta..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • ...
Összes címke
< Óbuda – „Angyalka Projekt”Cagliero 11 - 2020. december >