Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

A szalézi plébánia mint a szalézi közösség közös küldetése

2020-12-11 Péntek   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

plébánia  • elmélkedés  • szalézi élet  •

A plébánia a krisztushívők közössége, amelynek lelkipásztori gondozását a püspök egy papra bízza, akit plébánosnak neveznek. Tehát egy plébánia kialakításának elsőleges és alapfeltétele: pap és hívő közösség. A plébániai épületek csak másodlagosak. (lásd CIC 515)

A plébánia létesítése a megyéspüspök hatáskörébe tartozik. A plébánia nem csupán területi jellegű, hanem indokolt esetben személyi jellegű is lehet: krisztushívőinek rítusa, nyelve, nemzetisége szerint. (lásd CIC 518) A vietnami ajkú magyar szaléziak a vietnami hívek között is kiváló lelkipásztori munkát végeznek hazánkban immár több mint tíz éve.

Az Egyház Törvénykönyve azt írja, hogy a plébánia lelkipásztori gondozása a plébánosra van rábízva, aki a megyéspüspök krisztusi szolgálatában vesz részt. A plébániai feladatot nem feltétlenül egyedül kell végeznie a plébánosnak, hanem paptestvéreivel, illetve a közösséggel együtt láthatja el hármas feladatát: 1. a tanítóit, 2. a megszentelőit, 3. kormányzóit. Adott esetben a világi Krisztushívők együttműködésével is végezheti a lelkipásztori munkát. (lásd CIC 519)

Mint tudjuk, csak pap lehet plébános, és akit plébánosnak kineveznek, annak az Egyház tanításainak alapos ismeretével, jó erkölccsel és a lelkek iránti buzgalommal kell rendelkeznie. (lásd CIC 521)

Plébániai hivatalt, illetve plébánosi kinevezést szerzetes pap is nyerhet. (CIC 682) Így például a szombathelyi, újpest-megyeri, clarisseumi, kazincbarcikai, nyergesújfalui plébániai lelkipásztori munkát a szaléziak közösen végzik.

Tudtommal a „papi közösség” koncepciót némely egyházmegyében megvizsgálják, utána alkalmazzák a megyéspüspökök. A plébániai központok létrehozásával nemcsak pótolják a hiányzó papokat, hanem megéreztetik a közösség erejét is, mivel a papok közösségben együtt élve nem magányosak, együtt látják el egyetlen plébánia vagy egyszerre több plébánia lelkipásztori munkáját, s ez megelőzi a kiégést, megkönnyíti a lelkipásztori munkát és mivel változatos is, frissességet hoz a hívek közösségének.  (lásd CIC 517)

A Szalézi Társaság Általános Szabályzatának 26. cikkelye megerősíti: a plébánia éltető központja a szerzetes közösség legyen. A szalézi plébánia különös figyelmet fordít a fiatalokra, főleg a legszegényebbekre, valóban olyan lelkipásztori terület, ahol a szalézi közösség megvalósítja az evangelizációs munkát a fiatalok között. (Általános Szabályzat 25) A szalézi plébánosok rendes esetben nem maradhatnak hivatalukban egyfolytában 9 évnél tovább. (Általános Szabályzat 28) Minden szalézi plébánia lelkipásztori tervet készít, amelyet a szalézi közösség felelősséggel teljesít (Általános Szabályzat 29).

A plébánosi hivatalt olyan papra bízza a püspök, aki bebizonyítja alkalmasságát, akár vizsga útján is, (lásd CIC 521) mert a püspök tudatában van annak, hogy a plébánia hivatal önmagában hatalmas felelősség. Ezért a plébánosnak „állandósággal” kell rendelkeznie, mert jól meg kell ismernie nyáját (lásd CIC 522).

A szalézi plébánosnak a saját ordináriusai (megyéspüspök és tartományfőnök) iránt tiszteletet és engedelmességet kell tanúsítania úgy, hogy elfogadja és hűségesen teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket ordináriusai rábíztak. (lásd CIC 273, 274) A plébános köteles Isten igéjét hirdetni a plébánia híveinek, megtanítani őket a hit igazságaira, különösen vasárnaponként a homília és a hittan oktatás kereteiben. Naponta maximum két misét, vasárnap vagy ünnepnapokon maximum három misét mutathat be. A plébános gondot fordít a társadalmi igazságosságra az evangélium szellemében.  A plébánia középpontja a legszentebb eucharisztia. A plébános elsődleges feladata a szentségek kiszolgáltatása, például a gyóntatás és a szentmiseáldozat bemutatása. Gyakran látogat családokat. Jól ismeri a híveit, osztozik gondjaikban, bajaikban, gyászukban. Erősíti a híveket a hitben, eligazítja őket, amikor tévútra térnek. Segíti a betegeket, haldoklókat, szegényeket és a szenvedőket lelkileg és anyagilag. (lásd CIC 528)  

A plébános szolgáltatja ki a keresztséget, a bérmálást indokolt esetben és a halálveszélyben lévőknek. Közreműködik házasságkötésnél, különleges áldásoknál és temetésnél is. (lásd CIC 530)

Minden plébános köteles törekedni az életszentségre, mert a felszenteléssel Istennek szentelődött és Isten misztériumainak szolgálatában kötelezte el magát. Hűségesen teljesíti lelkipásztori szolgálatát, táplálja lelki életét az Igével és az Eucharisztia által. A püspökök nyomatékosan felhívják a plébánosok figyelmét, hogy „naponta” ajánlják fel a szentmisét. Alkalmanként a plébánia híveiért is ajánlja fel az eucharisztikus áldozatot. A pap köteles naponta elvégezni a zsolozsmát. Évente legalább egyszer lelkigyakorlaton kell részt vennie. Különösen tiszteljék a Szűzanyát. (lásd CIC 276) Amikor a papok, szerpapok vagy szerzetesek végzik a zsolozsmát, akkor nemcsak kötelességeiket teljesítik, hanem hallgatják a népéhez szóló Istent, megemlékeznek az üdvösség titkáról, Istent dicsőítik és imádsággal szüntelenül dicsérik, és közbenjárnak az egész világ üdvösségéért. (lásd CIC 1173)

A plébános felismerve a hivatalától elvárt kötelességeit, tevékenységeit, ne szubjektív módon töltse be hivatalát, hanem objektív módon, hogy a hívek ne a személyét lássák, hanem hivatását. Ezt vázolja fel világosan az Egyház Törvénykönyve. A plébános tekintélye az életszentségre való törekvésen múlik. Bosco szent János atyánk ezt tudatosította, amikor a következőképpen köszöntötte a plébánosokat: „Mások megmentésével mentsétek meg magatokat!”

De Rossi Raja SDB/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Újpest-Megyer - Elsőáldozás volt plébániánkon

Újpest-Megyer - Elsőáldozás volt plébániánkon

#Magyar Tartomány 2024-06-11, Kedd

Az újpest-megyeri Nagyboldogasszony templomban 2024. június 9-én kilenc gyermek, öt fiú és négy lány vehette magához első ízben az Úr Jézust az..

A Szalézi Társaságba való belépés feltételei

A Szalézi Társaságba való belépés feltételei

#Aktuális 2024-04-19, Péntek

Közeledik az az idő, amikor a világ különböző részein egyes fiatalok, akiket Isten kegyelme vonz, arra készülnek, hogy kimondják „Fiat”-jukat, hogy..

Péliföldszentkereszt – Kezdetét vette a 13. Tartományi Káptalan

Péliföldszentkereszt – Kezdetét vette a 13. Tartományi Káptalan

#Magyar Tartomány 2024-02-25, Vasárnap

Péliföldszentkereszten február 25-én megkezdődött a Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány 13. Tartományi Káptalanja, melynek jelmondata:..

Don Boscóval Maradok (DOBOMA) - Nyílt hétvége a szaléziaknál

Don Boscóval Maradok (DOBOMA) - Nyílt hétvége a szaléziaknál

#Magyar Tartomány 2024-02-06, Kedd

Nyílt hétvége a szaléziaknál! Szeretettel várunk minden 16 év feletti, hivatásukat még kereső fiút, akik szeretnék megismerni a szalézi rend sajátosságát..

Isten sem akar „független” lenni a szeretettől

Isten sem akar „független” lenni a szeretettől

#Magyar Tartomány 2023-12-17, Vasárnap

A magyarok Rómában lévő „nemzeti templomára”, Szent István vértanú körtemplomára hivatkozott XVI. Benedek pápa, amikor Jézus megtestesülési..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Óbuda – „Angyalka Projekt”Cagliero 11 - 2020. december >