Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / A szalézi rendfőnökök strennái - Don Bosco

A szalézi rendfőnökök strennái - Don Bosco

A szalézi rendfőnökök strennái - Don Bosco

2023-12-16 Szombat   |   #Szalézi világ

Don Bosco  • strenna  •

A strenna (újévi üzenet) hagyományának elindítója a Szalézi Családban természetesen Don Bosco volt. A strenna már akkoriban pedagógiai és nevelési értékű üzenetet hordozott, és Don Bosco az év során a fiaival való találkozásokon több alkalommal is felvetette a témát, ahogy ma is végigkíséri a strenna a rend lelkipásztori tevékenységeinek teljes egészét.

Ugyanakkor voltak eltérések is: például Don Bosco, különösen a kezdeti években, nemcsak egy strennát adott át, hanem az üzeneteit is változatossá tette azok számára, akik kapták. Egyesek személyesek voltak, mások pedig egyes csoportokhoz kapcsolódtak (szaléziak, kispapok, diákok, inasok, oratóriumba járó fiúk...). És a maiaktól eltérően voltak „folytatásosak” is, abban az értelemben, hogy ezeket Don Bosco több estén keresztül mutatta be.

Don Bosco strennái nyomon követhető sajátosságai közé tartoznak, hivatkozva Santo Russo atya könyvére La Strenna di Don Bosco e dei suoi successori, felidézhetjük azokat, amelyek az álmokból eredtek (1863-64-68-77); az 1862-est, amelyet nem ő diktált, hanem személyesen a Szűzanya, és amelyet mindenkinek személyesen adott át egy kártyán; és másokat, amelyek a jövőre vonatkozó előjeleket tartalmaznótak, mint például egy fiú vagy más emberek halálának különféle jóslatai (1859-60-62-68-77) – mindezeket azonban nem mint valami félelmetes dolgot, hanem mint az Atyával való örömteli találkozás szükséges lépését mutatta be.

Don Bosco strennáinak visszatérő témái a fiatalokhoz való atyai hozzáállása; a földi idő múlandósága, amelynek célja az örök élet végső céljának kiemelése; valamint a hitélet hasznos eszközeire való utalások (gyónás, szentáldozás, Mária-áhítat, imádság).

Bár az életrajzok arról számolnak be, hogy Don Bosco már 1849-ben felajánlotta a strennát, az első dokumentálás 1858-ban történt, bár ebből az évből csak néhány személyes strenna maradt fenn, amit a papoknak és kispapoknak szentelt.  A következő években nem mindig lehetett nyomon követni a strennák üzeneteit, és néhány üzenet kétséges. Azonban 23 éven át biztosak vagyunk abban, hogy azokat személyesen diktálta vagy írta.

Az alábbiakban a Don Bosco által felkínált strennák üzenetei találhatók, hivatkozva - kivéve, ahol másként van feltüntetve - a mindenkire érvényes általános üzenetekre:

1859: „Jó gyónás, nyisd meg szívedet őszintén a gyóntató előtt...” (Magone Mihály halálának jóslata).

1860: „Ami engem illet, teljes egészében odaadom magam neked; ez kevés lesz, de ha mindent odaadok, az azt jelenti, hogy semmit sem tartok meg magamnak."

1861: „Gyakori és őszinte gyónás, gyakori és áhítatos áldozás.”

1862: „Törekedjetek arra, hogy jól hallgassátok a szentmisét, és mindenki a maga részéről igyekezzék előmozdítani a szentmisén való áhítatos segédkezést” (ezután a Szűzanya strennája minden oratóriumban részt vevő fiatalnak külön kártyán).

1863: Álom az elefántról és Szűz Máriáról. „Venite ad me omnes; mindnyájan folyamodjatok hozzá, minden veszélyben hívjátok segítségül Máriát, és biztosíthatlak benneteket, hogy meghallgatásra találtok."

1864: „Az új év kezdetén mit kérdezzek tőletek? Mit ígérjek és milyen tanácsot adjak? Három dolgot. Ami azt illeti, csak azt kérhetem tőled, amit a szobámban ír ennek a háznak a programjaként: Da mihi animas, caetera tolle: nem kérek semmit, csak a lelketeket, nem kívánok mást, csak a lelki javatokat. Ígérjek valamit? Megígérem és odaadok nektek mindent, amim van. Értetek tanulok, értetek dolgozom, értetek élek és értetek hajlandó vagyok az életemet is odaadni. Ajánljak valamit? Hallgassatok figyelmesen, hogy megértsétek (egy nagy földgömbről mesél nekik, amelyet két oszlopra erősített két póznával függesztettek fel) ... A földgömb a világot jelképezi. A két oszlop: az egyik a Boldogságos Szűz Mária, a másik az Oltáriszentség. Ők azok, akik valóban támogatják a világot...”

1865: Minden szalézi számára. „Mentsetek meg sok lelket és köztük a saját lelketeket is”; a diákoknak: „Et erit fides in temporibus suis: divitiae salutis, sapientia et scientia: timor Domini ipse est thesaurus ejus" (s a hit lesz a ti időtök állandósága, az üdvösség bősége, a bölcsesség és a tudás; az Úr félelme az ő kincse).

1866 (bizonytalan eredet): Álom: Árvíz – Malom – Tutaj... Mária ígérete: „Ha odaadó gyermekeim vagytok, én irgalmas anyátok leszek".

1867: A diákok számára: „Folyamatosan viseld nyakadban a Boldogságos Szűz érmét, és naponta többször buzgó imával hívd az Irgalmasság Anyját.”

1868: „A gyakori és áhítatos gyónás és áldozás nagyszerű eszköz a lelkünk megmentésére.”

1869: Az Oratórium diákjai számára (szóban): „Tenni akartok valamit Don Boscóért? Miközben mások lelkének javáról gondoskodtok, ne feledkezzetek meg a sajátotokról.” (Továbbiak következtek az oratórium különböző tagjai számára, valamint levelek útján a mirabellói és lanzói házak számára).

1872: "Jó példa és engedelmesség."

1873: „Mindenki számára tehát egy követendő példa, egy vezető, akit követni kell, egy oltalmazó, és legyen olyan, mint Szent Alajos; mindenki számára egy barát, akit tisztelni kell – a szentségi Jézus; egy anya, akit hívni kell, és ez legyen Mária, a Keresztények Segítsége.”

1875: A Bonetti atyának írt levelében a szavak mögött egy strennát ismerhetünk fel. „A fiúknak: gyakori áldozás. Mindenkinek: pontosan teljesítsétek kötelességeiteket.”

1876: „Egy tennivaló és két barát. A két barát: a jó példa és Jézus az Oltáriszentségben. Egyetlen dolog, amit meg kell tenni: ápoljátok azokat a kis szodalitásokat.”

1877: „Mindig úgy cselekedjünk, hogy akármikor is jön a halál, mindig felkészülten találjon bennünket.” (Egy halál előrejelzése)

1878: Rómából 1877. december 27-én Rua atyának írt levelében: „Az év végén járunk, és fájdalmasan távol vagyok kedves fiainktól. Köszöntsd mindegyiket a nevemben és ajánld az új évre: 1. Küzdjenek a dohányzás és a panaszkodás szokása ellen. 2. Legyenek pontosak az állami kötelességekben, Rua atyatól egészen Giulióig [egy családtag]. 3. Menjünk áldozni és imádkozzunk nagyon sokat a missziókban most megnyílt és megnyíló házakért, ahol Isten bőséges termést készített nekünk.”

1879: Utasítja Rua atyát, hogy az ő nevében adja át mindenkinek az üzenetet (strenna) az új évre. "Egység."

1880: Mindenkinek megkülönböztetés nélkül: „Szavakkal és tettekkel segítsétek elő a jó példát; tegyétek félre még a viszonylag ártalmatlan szokásokat is a felesleges dolgokban.”

1883: Egy strenna körlevél formájában, amely az egyes igazgatóknak és különösen Lemoyne atyának szól. (…) „Minden fiúnak. „Gyakori gyónás és áhítatos szentáldozás.”

1884: A diákoknak: „Ne lopjátok el mások dolgait, ne az idejüket, ne az ártatlanságukat, ne az anima verbis et operibus. A szaléziak számára: „Az első szeretet-cselekedeted a saját lelkedért szól.”

1886: „Ima... A szentáldozás gyakorisága: engedelmesség”.

1888: A Cagliero püspöknek szóló 1887 decemberi ajánlásai között szerepel: „Strenna: odaadás Mária iránt és gyakori szentáldozás."  Majd egyetértett azzal, hogy ez általánosabb strennaként is szolgáljon.

 ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Az Oratórium végleges helyére költözik

Az Oratórium végleges helyére költözik

#Aktuális 2024-04-12, Péntek

A Valdoccói Oratóriumot (vagy Szalézi Szent Ferenc Oratóriumot) Bosco Szent János 1846. április 12-én, húsvét vasárnapján alapította. Ez jelképezi az első..

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

#Aktuális 2024-04-11, Csütörtök

Don Pietro Merla Don Bosco testvéri barátja volt, aki közösséget alapított az utcanők megmentésére. Egy rablóbanda kövekkel ölte meg. Egy vértanú, akire..

A kis hernyó álma

A kis hernyó álma

#Aktuális 2024-04-10, Szerda

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis hernyó, amely apró lábacskáinak minden erejével elszántan kúszott a nap felé. Egy szöcske meglátta, és..

Margit mama receptje a gyógyuláshoz

Margit mama receptje a gyógyuláshoz

#Aktuális 2024-04-10, Szerda

A chieri szemináriumban Bosco János először két évig filozófiai tanulmányokat végzett, amelyeket "logikának" és "fizikának" neveztek (1835-37). 1837-ben..

Don Bosco megérkezik Valdoccóba

Don Bosco megérkezik Valdoccóba

#Aktuális 2024-04-05, Péntek

Don Bosco 1846. április 5- én érkezett meg először Valdoccóba. Virágvasárnap volt, és amint megérkezett, kibérelte a Pinardi-ház fészerét és a..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Isten sem akar „független” lenni a szeretettőlMargit mama kosara - a rendfőnök decemberi üzenete >