Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / A Szalézi Társaság tömegtájékoztatási dokumentumának megújítása: újraindítás

A Szalézi Társaság tömegtájékoztatási dokumentumának megújítása: újraindítás

A Szalézi Társaság tömegtájékoztatási dokumentumának megújítása: újraindítás

2023-03-24 Péntek   |   #Szalézi világ

kommunikáció  •

A rendfőnök, Ángel Fernández Artime atya nyomán a 28. Egyetemes Káptalan végén kiadott jelzések nyomán a Tömegtájékoztatási Osztály jelenleg is foglalkozik a Szalézi Tömegtájékoztatási Rendszer (SSSC) kommunikációs dokumentumának megújításával. Ennek az új dokumentumnak az a célja, hogy megújítsa és kiszélesítse a tömegtájékoztatásról szóló kommunikáció látásmódját és kezelését. Ez a dokumentum egy olyan mélyreható tanulmányozást követ, amely erősíti a szalézi rend örökségét és hagyományait Don Boscótól egészen napjainkig, és folyamatosságot biztosít a kommunikáció folyamatainak és gyakorlatának.

 

Egy jelentős és kiterjedt munka során, 2021 és 2022 között, mintegy 150 ember dolgozott együtt az Instrumentum Laboris elkészítésében, amely szöveg tartalmazza a kommunikációs küldöttek, csapataik és több kommunikációs szakértő összes javaslatát. 2023 februárjától egy csapat dolgozik a dokumentum végleges tervezetén.

"Az új szöveg célja, hogy összegyűjtse a szalézi rend eszközeit, gyakorlatát és tapasztalatait a kommunikáció területén" - magyarázza Gildasio Mendes atya, a tömegtájékoztatásért felelős főtanácsos a dokumentum bemutatásához adott interjúban.

Mielőtt belemerülnénk a szöveg tanulmányozásába, Gildasio atya, el tudná magyarázni, mi volt ennek az új dokumentumnak az eredete és perspektívája?

Nekünk, szaléziaknak fontos, hogy együtt járjunk a fiatalokkal és a korral. A tömewgtájékoztatás témája történelmileg alapvető a szalézi küldetés számára. A kommunikáció mindig a szalézi karizma és küldetés szolgálatában áll.

Nagyon jól tudjuk, hogy a digitális technológia világa folyamatosan változik. Ez az a szektor, amely ma a legnagyobb mértékben fejlődik a világon. És ezek a változások hatással vannak az emberi életre, az interperszonális kapcsolatokra, a közösségi életre, az oktatás és a munkavégzés módjára.

Egy kérdés, amit mindig is feltettünk kommunikációs delegáltjainknak és csapataiknak: hogyan lehet megújítani egy kommunikációs dokumentumot, figyelembe véve, hogy a digitális technológia folyamatosan változik? Igaz, hogy ezt a realitást figyelembe kell vennünk, de szeretnénk néhány iránymutatást adni a kommunikációhoz, összhangban a rendfőnök és tanácsa cselekvési tervével. 2023 januárjában az Egyetemes Tanács ülésén megvitatásra és javaslattételre ismertettük a dokumentum kereteit.

Úgy gondolom, hogy ez a megújult dokumentum segíteni fog testvéri kommunikációnkban az emberekkel, valamint lelkipásztori nevelési küldetésünkben a laikusokkal és az ifjúsággal. Jómagam, Harris Pakkam atya, Maciej Makuła atya és Ricardo Campoli atya szorosan kísérjük ezt a munkát.

Miért kell megújítani a Szalézi Társaság kommunikációs dokumentumát?

A Szalézi Tömegtájékozatási Rendszer (SSSC) dokumentumot először 2008-ban tették közzé, majd 2010-ben a második kiadásban, hogy útmutatóul szolgáljon a szalézi rend kommunikációjához.

Ez a szöveg fontos és szükséges hivatkozás volt a szalézi rend kommunikációjában, de jelentős változtatásra volt szüksége, mind fogalmak terén, mind szervezeti felépítésében és gyakorlati irányelveiben.

Mik voltak a motivációk a megújítására?

Ennek a dokumentumnak a megújítása rendkívül fontos, figyelembe véve a következőket:

- A kommunikációban az elmúlt 15 évben bekövetkezett óriási változás a digitális, a közösségi hálózatok fejlődése és a szociokulturális változások révén a fiatalok univerzumában.

- Hogy az Egyház az elmúlt években Benedek pápa és Ferenc pápa tanítóhivatala idején kiszélesítette kommunikációs látásmódját, különösen a tömegtájékoztatás világnapján közzétett évenkénti üzenetek, az internet etikája, az Ifjúsági Zsinat, a Laudato Sì, a Fratelli Tutti és Ferenc pápa globális nevelési egyezménye nyomán.

- Az utolsó két Egyetemes Káptalan (EK27 és EK28) kérése és a rendfőnök 6 éves akcióterve 3. számú javaslata: Élni a szalézi jelenlét szentségével.

- A kommunikáció látásmódjának kiszélesítése annak karizmatikus dimenziójából, küldetéséből, valamint a kommunikáció oktatási-lelkipásztori és egyházi víziójából kiindulva, összhangban a szalézi ifjúsági szolgálat keretrendszerével.

- A kommunikációs folyamatok követésének szükségessége a formatív elkötelezettségtől kezdve, egy világos szalézi identitással a jelen és a jövő szalézijai számára, valamint a kommunikáció missziós dimenziójával.

- A szalézi intézményi kommunikáció jobb rendszerezésének és megszervezésének fontossága.

Tehát a kommunikációról alkotott elképzelés bővítéséről és aktualizálásáról van szó, a digitális világból kiindulva?

Az SSSC dokumentum fontos hivatkozási szöveg volt a kommunikáció növekedése és szervezése szempontjából; azonban nem tükrözi a digitális kommunikáció és a közösségi hálózatok változásait, valamint a digitális és intézményi kommunikáció egyéb dinamikáját. Ezért szükséges volt a dokumentum (SSSC) kibővítése és megújítása a tömegtájékoztatás nevelési-pasztorális dimenziójának világosabb és következetesebb látásmódjával, összhangban az Ifjúsági SzolgálatrReferenciakeretének jövőképével és irányvonalaival, amelyek bevonják az új, aktuális pasztorális igényeket, valamint szükséges volt a kommunikáció irányzatainak és szervezeti részének frissítése is.

Mi ennek a megújulásnak a fő célja?

Ezekből a motivációkból kiindulva a cél az SSSC dokumentum megújítása az Egyház Tanítóhivatala és a Szalézi Kongregáció irányvonalai szerint, hűségesek maradva hagyományainkhoz és kommunikációs örökségünkhöz, a nevelés és az evangelizálás érdekében, miközben szalézi stílusban válaszolunk az új generációk társadalmi és kulturális változásaira a digitális világban.

Kiket bíztak meg ezzel a munkával?

Ennek a dokumentumnak a kidolgozásával a Kommunikációs Osztályt bízták meg, kezdve a rendfőnök felkérésével a digitális élőhely alapos tanulmányozására:

„Bevonni a Tömegtájékoztatási Osztályt különböző szinteken, hogy forrásokat és ösztönzőket ajánljon fel a szalézi küldetés folyamatos ellenőrzési, frissítési és inkulturálási folyamatához azon a digitális élőhelyen, ahol a fiatalok élnek, bevonva egyetemeinket egy hálózatba más központokkal és szervezetekkel, amelyek közelebbről követik és tanulmányozzák azokat az átalakulásokat, amelyeket a digitális világ hoz az új generációk körében.” (Cselekvési terv 3. – „Élni a jelenlét szalézi szentségével”)

Mi volt az eddigi út, és milyen folyamatok vannak még folyamatban?

Amikor elkezdtük, sok javaslatot kaptunk az előző csapattól a rendi szöveg megújítására. 2021 januárjától tavaly novemberig a tartományi képviselőktől, szaléziaktól és médiaszakértőktől kértünk és kaptunk javaslatokat és ajánlásokat. Ezután a 2022 novemberében Lisszabonban megrendezett Tömegtájékoztatási Világtanács tanácskozásán bemutattuk a hozzászólások szintézisét. Jelenleg a dokumentum első tervezetének megírásán dolgozunk, amelyet reményeink szerint 2024 januárjára az egyetemes Tanács elé terjeszthetünk, hogy új iránymutatások és javaslatok álljanak rendelkezésre. A végső szándék az, hogy ugyanazon év júliusában másodszor is benyújtsuk atervezetet a Tanácshoz jóváhagyásra.

Milyen módszertant alkalmaznak ehhez a megújításhoz?

A kezdetektől fogva a módszertan nagyszámú kommunikációs küldött, a Szalézi Értesítőkért, kiadókért és közösségi médiáért felelős személyek részvétele a kommunikációs kérdések mélyreható tanulmányozása (Kommunikációs Iskola) és javaslatok révén a kommunikáció Instrumentum Laborisának kidolgozása (bibliai, egyházi, szalézi, konvergens és intézményi dimenziókban).

Mondana néhány példát a dokumentumban szereplő témákkal kapcsolatban?

A szalézi spiritualitás és a nevelési-pasztorális módszertan irányvonalait követve a dokumentum a következő témával nyit: a fiatalok társadalmi és kulturális közegében, kezdve Valdoccóval, mint otthonnal, amely Isten szeretetéből és a fiatalok központi szerepéből kiindulva befogad, nevel és kommunikál. Ezt követően a következőket tárgyalják: a fiatalok, mint főszereplők  a Don Boscóval közös nevelési, kommunikációs és művészeti környezet építésében; a jelenlét szalézi szentsége és az emberi és tömegtájékoztatási hálózat összefonódása a valdoccói Oratóriumban; az Oratórium, mint az emberi és társadalmi digitális kommunikációs ökoszisztéma prototípusa; fiatalok a digitális élőhelyen: nyelv, személyes média, transzmédiás platformok, játékok, mesterséges intelligencia.

A második fejezetben Jézust, mint az élet és a remény közvetítőjét mutatjuk be az emmausi úton. Például az elkísérés, a párbeszéd és a meghallgatás pedagógiája. A szabadság, a felelősség és a kritikai szellem dinamikája a digitális világban. A személyes találkozás és a közösségi kommunikáció pedagógiája. A keresztény antropológia mint az emberi-digitális kommunikáció alapja.

Egy másik fejezetet szentelünk a tömegtájékoztatásnak az oktatási-lelkipásztori küldetésben; egy újabb pedig a kommunikációról, mint a teremtés, termelés, információ és formálás folyamatáról és rendszeréről szól; valamint a szalézi intézményi kommunikáció identitásának, rendszerezésének és láthatóságának szentelt fejezet.

Nyilvánvaló, hogy ehhez a dokumentumhoz más témák is kidolgozásra kerülnek.

Kik a kiemelt címzettjei ennek a szövegnek?

Minden szalézi szuerzetes, laikus, fiatal, mindazok, akik általában együttműködnek a szalézi küldetés végrehajtásában. Természetesen a tömegtájékoztatási küldöttek és csapataik számára is érdekes lesz, de nem szabad szakemberek számára készült "technikai" szövegnek felfogni. Ez egy tágabb dolog; benne van, hogyan lehet ma kommunikációval evangelizálni és oktatni.

Végül, Gildasio atya, mondja el: mi az álma a szalézi rend számára a tömegtájékoztatásról szóló új dokumentummal kapcsolatban?

Don Bosco nagyszerű kommunikátor volt. A kommunikáció karizmánk és küldetésünk fontos dimenziója. A kezdetektől napjainkig a szaléziak a világ minden részén mindig a kommunikációnak szentelték magukat annak különböző megnyilvánulásain keresztül: a Szalézi Értesítő, rádió, kiadók, művészeti produkciók, kommunikációs központok, oldalak... és még sok más.

Fontos, hogy az új dokumentum összhangban legyen az Egyház és a szalézi rend mai oktatási és lelkipásztori javaslataival, a társadalmi és kulturális sokszínűség hatalmas és összetett univerzumán belül, amelyben a fiatalok élnek.

És fontos, hogy az új dokumentum valóban alkalmas legyen arra, hogy segítse az új szaléziak jó formálását; hogy mélyen megértsék a kommunikáció valóságát, kihívásait és lehetőségeit; elősegítse, hogy felelősségteljesen, kritikusan és kreatívan használják a ma és a holnap eszközeit; egy olyan eszköz, amelyet oly sok szalézi és munkatársunk vehet igénybe, hogy küldetésünket még élőbbé és hatékonyabbá tegye.

Remélem, hogy ez az új dokumentum segíteni fog nekünk abban, hogy az élet, a testvériség, az igazságosság és a béke szolgálatában álló kommunikátorok legyünk egy olyan változó világban, amely erős szalézi identitást, hozzáértést és kreativitást követel tőlünk.

 

ANS-Róma/Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

A katolikus kommunikátorok és a közösség elősegítése a digitális világban

A katolikus kommunikátorok és a közösség elősegítése a digitális világban

#Egyház 2023-11-26, Vasárnap

A Katolikus Hetilapok Országos Szövetsége, az Olasz Folyóiratok Sajtószövetsége, a „Corallo” és az „Aiart - Cittadini mediali” egyesületek..

A szaléziak a fiatalokkal a digitális kultúrában

A szaléziak a fiatalokkal a digitális kultúrában

#Aktuális 2023-11-26, Vasárnap

Gildasio Mendes atya, a tömegtájékoztatásért felelős főtanácsos „Járjunk a fiatalokkal a digitális kultúrában” című levele a szalézi világ..

Ne féljünk az új technológiáktól!

Ne féljünk az új technológiáktól!

#Aktuális 2023-11-11, Szombat

"Ne féljünk az új technológiáktól!" - a cikk címében szereplő szavakat Maciej Makuła atya, a rend tömegtájékoztatási szektorának munkatársa írta a..

Manipuláció és dezinformáció: álhírek és mélyhamisítás

Manipuláció és dezinformáció: álhírek és mélyhamisítás

#Aktuális 2023-10-11, Szerda

A modern kommunikációs média gyors információcserét kínál a világnak. A hírek olyan sebességgel terjednek, amit néhány évtizeddel ezelőtt még elképzelni..

Az Egyház jövője a metaverzumban

Az Egyház jövője a metaverzumban

#Aktuális 2023-09-17, Vasárnap

Mi a jövője az Egyháznak a metaverzumban? Maciej Makuła szalézi atyának, a Tömegtájékoztatási Szektor tagjának cikkéből szemlézünk, amelyben arra hív..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • ...
Összes címke
< A víz világnapja - Szalézi projektek, melyek friss vizet biztosítanakElmélkedés - Dönts a hit fényében: gondolatok Lázár feltámasztásáról >