Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Don Bosco, a szó ereje és a kapcsolatok ajándéka

Don Bosco, a szó ereje és a kapcsolatok ajándéka

Don Bosco, a szó ereje és a kapcsolatok ajándéka

2022-06-13 Hétfő   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

kommunikáció  • Don Bosco  •

Közöljük Gildasio Mendes, a tömegtájékoztatásért felelős főtanácsos „Don Bosco és a digitális és virtuális valóság” témában írt tíz cikkéből álló sorozatának következő részét, amelyben ezúttal különös figyelmet kap a szó ereje és a kapcsolatok ajándéka.

A kommunikáció a szavak által születik! Az első dolog, amit a gyermek megtanul kimondani, a legelső szavak, az „édesanya” és „édesapa” (általában rövidebb) változata, talán egyszerűen „anya” és „apa”. A szó a kommunikáció kezdete. A Genezis könyve szerint Isten az embert és mindent úgy teremt, hogy szól, nevet ad, életet ad... a szó erejével!

Mi eredendően a szavak emberei vagyunk. A szavakon keresztül egy személyes enciklopédiát alakítunk ki, amely meghatározza, kik vagyunk, mit csinálunk, hogyan értelmezzük mindazt, ami körülöttünk létezik. Szavakkal építjük a nyelvet. A nyelven keresztül kommunikálunk egymással.

Történelmileg mi, emberek teremtettünk szavakat és olyan nyelvet fejlesztettünk ki, amelyen keresztül társadalmi lényekké fejlődtünk minden kulturális környezetünkben.

A digitális világnak köze van a szavakhoz és a nyelvekhez is. A kódok egy bizonyos írás szavai. A bitek és a bájtok szavak. Minden számítógépes rendszer és szoftver egy nyelv. Az alkalmazások nyelvek. A számítástechnika, az információ és a virtuális valóság területén a titkosított üzenetek nyelvvé alakulnak át, a kódok és az algoritmusok nyelvek.

Amikor egy számítógépet programozunk, olyan szavakkal van dolgunk, amelyek számokkal és rejtjelekkel kombinálva számítógépes kóddá válnak, egy olyan nyelvvé, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba léphessünk a számítógéppel. Az Interneten belüli rendszerek közötti interakciók olyanok, mint egy enciklopédia. Az egyik példa a Wikipédia kialakítása, amely lehetővé teszi számunkra, hogy szavakon keresztül virtuálisan kommunikáljunk egyik hely és a másik között.

Az emberi szavaknak és nyelveknek azonban mélyebb jelentése van. Nem csupán fonológia, morfológia, szintaxis vagy technikai kommunikációs eszköz. Köze van a jelentéshez és a mélységhez. A szavak feltárják előttünk, kihozzák azt, amit emberként gondolunk és érzünk. A nyelv tehát a létünk, a szeretetünk és a hitünk kifejezése. A nyelven keresztül megtanuljuk kezelni magunkat a társadalmi világban, döntéseket hozni és proaktívak lenni abban a térben, amelyet ebben a világban elfoglalunk.

A szó érzelmeket, érzéseket, értékeket fejez ki. Ez az emberi szív és lélek hangja. A beszéd és a nyelv kifejezi azt, amilyenek vagyunk.

A nyelvnek tehát van egy rejtett dimenziója, egy része a mi misztériumunknak, ami az élet. Ezért létünk során új szavakat találunk új tapasztalatok, új felfedezések, új valóságok kifejezésére.

A szavakon keresztüli önkifejezés további és egymást kiegészítő aspektusa a kapcsolat. A szó az emberi kapcsolatokhoz vezet vissza. A szó arra adatott, hogy beszéljünk, alkossunk, párbeszédet folytassunk és életet adjunk világunknak.

Don Bosco a szavak embere volt! A nyelvet arra használta, hogy éljen és neveljen!

Gyermekkorától a halála előtti utolsó pillanatokig Don Bosco arra használta a szavakat, hogy kifejezze legmélyebb valóját és meggyőződését. Hadd beszéljek a kilencéveskori álomról a szavak és a nyelv erejének perspektívájából. Segíthet jobban megérteni, miért a szavak a „kommunikáció anyja”. Ő játszik a szavakkal! Saját nyelvet hoz létre!

Azt mondja: „Kilenc évesen volt egy álmom, amely egész életemre mélyen az emlékezetembe vésődött. Valahol a házunk közelében, egy nagy udvaron voltam, ahol egész csapat gyerek hancúrozott körülöttem. Nevetgéltek, játszottak, de sokan közülük csúnyán káromkodtak is. Amint meghallottam a csúnya beszédet, rögtön odaugrottam, fenyegetésekkel és ökölcsapásokkal akartam elhallgattatni őket.”

Érdekes módon leírja, hogy az álom ezen részében a „rossz szavaik” felzaklatták. Csúnya beszéd! A szavak ereje! Szavak, amelyek elárulják, milyen szomorú helyzetben voltak ezek a fiatalok életük során.

Don Bosco így folytatja: „Abban a pillanatban megjelent egy méltóságteljes, fényesen öltözött férfi. […] A nevemen szólított, és rám parancsolt, hogy vegyem pártfogásomba ezeket a gyerekeket.”

A párbeszéd ellentétes kifejezésekkel kezdődik:

ütések - édesség

a bűn csúnyasága – az erény értéke

Don Bosco azzal fejezi ki magát, hogy "csak egy szegény, tudatlan gyerek volt, és nem tudott a vallásról beszélni ezeknek a kópéknak".

Don Bosco megkérdezte: "Ki maga, hogy olyasmit parancsol nekem, ami lehetetlen?"

Az álombeli személy ezt mondta: "Ha lehetetlennek érzed, tedd lehetségessé engedelmességgel és a tudás megszerzésével."

Don Bosco mélyreható kérdést tesz fel: „Hol és hogyan tehetnék én szert efféle tudásra?”

A párbeszéd folytatódik. Most a Személy válaszol a kérdésére:

„Tanítónőt fogok neked adni, méghozzá azt adom melléd, akinek vezetése alatt igazi bölccsé válhatsz, és aki nélkül minden tudomány csak ostoba szófecsérlés.”

A nyelvhasználat révén a párbeszéd egyre jobban megnyílik… A lét kifejezésre jut, mély kérdések merülnek fel…. A vágy, hogy megtudja, ki a beszélgetőpartnere. Szavak az igazság keresésében!

„De hát ki maga, hogy így tud beszélni?” – kérdezte Giovanni Bosco.

És akkor azt mondta: "Annak a fia vagyok, akihez édesanyád tanítása szerint naponta háromszor imádkozol."

A nyelv az a mód, ahogy a fiatal Giovanni Bosco megvédi magát, biztonságot talál, érzelmi hivatkozást a probléma megoldásához.

Don Bosco ezt mondta: „Anyám azt mondta, hogy az engedélye nélkül ne álljak szóba idegenekkel; szóval mondja meg a nevét!"

A nyelv dinamikus. A kérdések arra késztetnek bennünket, hogy keressünk, elmélkedjünk, mérlegeljünk, szembenézzünk az élet és a valóság igazságával. A nyelv kéz a kézben jár az emberi hiedelmekkel és meggyőződésekkel.

Az elbeszélés így folytatódik: "Egy szépséges hölgy jelent meg mellette, akinek köpenye úgy tündöklött, mintha csillagokkal szórták volna tele. Zavaromat észrevéve, odaintett magához. Szelíden megfogta a kezemet és így szólt: - Nézd!” Amit meg is tett.

A nyelv utat nyit az élethez és a bizalomhoz. A nyelv olyan, mint egy kulcs a nyitott ajtókhoz és új távlatokhoz. "Akkor vettem észre, hogy a gyereksereg eltűnt, helyettük kecskék, kutyák, macskák, medvék és egyéb állatok sokasága foglalta el a teret."

A párbeszéd folytatódik, mindig ellentétes feltételekkel.

Vadon élő állatok – szelíd bárányok

Erős - energikus - alázatos

Tovább mondja álmát: "Ez a te területed, itt kell dolgoznod. Légy alázatos, erős és tettrekész. Ami most szemed láttára történik ezekkel az állatokkal, azt kell majd tenned a fiaimmal. – Ismét körülnéztem, és íme, a vadállatok helyett csupa kezes báránykát láttam, amelyek bégetve ugrándoztak a férfi és az asszony körül, mintha csak ünnepelnék őket.”

A nyelv olyan, mint egy óceán. Mélyreható, időnként nagyon összetett. Bizonyos szempontból titokzatos. Megérinti a szívet, a lelket és az elmét. Az olyan szavakkal, mint „igen, nem, talán”, az emberek meghatározzák életüket, jövőjüket, valódi helyüket ebben a világban.

Giovanni Bosco kifejezi legmélyebb érzéseit: "Ekkor, még mindig álmomban, sírva fakadtam és arra kértem a hölgyet, hogy beszéljen érthetően, mert én nem tudom, mit akarnak jelenteni ezek a dolgok.

- Akkor Ő a fejemre tette a kezét és azt mondta:

- A maga idejében mindent meg fogsz érteni.

Abban a pillanatban valami zaj fölébresztett.”

Miután beszélt... erős jelentésű és szimbolikus szavakat. Szavakat, amelyek kifejezik a nyelv erejét, a kapcsolatok ajándékát!

A kapcsolatok a szavak célja!

A kapcsolatokon keresztül kiterjesztjük interperszonális kommunikációnkat, és értelmet és szilárdságot adunk szavainknak.

Don Bosco számára a „fiatal” szó olyan nyelvvé válik, amely mélyen megérintette egész életét, szívét és lelkét. Szóvá válik élni, adni, kommunikálni. A szív és a lélek nyelvén keresztül érinti meg azok életét, akik ismerték őt, és tudtak arról, milyen nagy dolgokat tett a fiatalokért.

Számára a szó élettervvé válik, mert az Istentől származó szó olyan Ige, amely megvilágítja az életét, és kitartást ad neki, hogy életét adja azért, amit szeretett, és amiért élt: „Megígértem Istennek, hogy az utolsó leheletemig szegény fiaimé leszek." (Lásd ASZ 1)

 

ANS-Róma/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A katolikus kommunikátorok és a közösség elősegítése a digitális világban

A katolikus kommunikátorok és a közösség elősegítése a digitális világban

#Egyház 2023-11-26, Vasárnap

A Katolikus Hetilapok Országos Szövetsége, az Olasz Folyóiratok Sajtószövetsége, a „Corallo” és az „Aiart - Cittadini mediali” egyesületek..

A szaléziak a fiatalokkal a digitális kultúrában

A szaléziak a fiatalokkal a digitális kultúrában

#Aktuális 2023-11-26, Vasárnap

Gildasio Mendes atya, a tömegtájékoztatásért felelős főtanácsos „Járjunk a fiatalokkal a digitális kultúrában” című levele a szalézi világ..

Ne féljünk az új technológiáktól!

Ne féljünk az új technológiáktól!

#Aktuális 2023-11-11, Szombat

"Ne féljünk az új technológiáktól!" - a cikk címében szereplő szavakat Maciej Makuła atya, a rend tömegtájékoztatási szektorának munkatársa írta a..

Manipuláció és dezinformáció: álhírek és mélyhamisítás

Manipuláció és dezinformáció: álhírek és mélyhamisítás

#Aktuális 2023-10-11, Szerda

A modern kommunikációs média gyors információcserét kínál a világnak. A hírek olyan sebességgel terjednek, amit néhány évtizeddel ezelőtt még elképzelni..

Don Bosco és az őrangyalok: "Ha veszélyben vagy, őt hívd!"

Don Bosco és az őrangyalok: "Ha veszélyben vagy, őt hívd!"

#Aktuális 2023-10-02, Hétfő

Az Egyház október 2-át a Szent Őrangyaloknak szenteli, akik a Biblia vallási világegyetemében jelen lévő égi alakok, és akikről 1670 óta X. Kelemen pápa..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • ...
Összes címke
< Nyergesújfalu - Megemlékezések a ZafférybanÓbuda - Oratórium avató ünnepség >