Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Don Bosco odaadása Jézus Szent Szíve iránt

Don Bosco odaadása Jézus Szent Szíve iránt

Don Bosco odaadása Jézus Szent Szíve iránt

2020-06-19 Péntek   |   #Szalézi világ

Don Bosco  • építkezés  • Róma  •

Jézus Szent Szívének ünnepe nagyon kedves volt Don Boscónak és mélyen gyökerezik a szalézi hagyományban. Don Bosco nagy odaadással volt a Szent Szív iránt: "Igazi melegségként jár át bennünket – mondta – ez maga Isten szeretete, és nemcsak önmagáért van, hanem hogy máshova is elvigyük és a lelkünk részévé váljon." Ezt az odaadást a gyakori gyónás és áldozás fejezi ki, valamint hogy ragaszkodott hozzá, hogy naponta részt vegyen szentmisén, ezek az oszlopok, amelyeknek támogatniuk kell a nevelés épületét és animálni a megelőző módszert a gyakorlatban.

Élete alkonyán Don Bosco elfogadta XIII. Leó pápa megbízatását, hogy befejezze a római Szent Szív-bazilikát, amelynek építését IX. Piusz pápa kezdte meg 1870-ben és Don Bosco 1880-1887 között néhány év alatt befejezte, de nagyon sok áldozatot hozott érte. A falakba sok kemény munka és sok bizonytalanság is beépült és ott rokkant meg Don Bosco egészsége is.

Boldog Rua Mihály


Don Bosco első utódja 1899. december 31-én a Szent Szív-bazilikában felajánlotta a Szalézi Társaságot Jézus Szentséges Szívének, és hangsúlyozta annak fontosságát, különösen a formációs házak szempontjából. Azt kérte, hogy a novíciusok szenteljék magukat a Szent Szívnek. Néhány nappal a halála előtt Don Rua megkérte Don Francesco Cerrutit, hogy imádkozzon a Szent Szívhez a hivatásokért.

Bemutattak neki egy imát, amelyet jóváhagyott, elmondott és kért belőle egy példányt, amit a párnája alá tett: "Ó, Jézus Legszentebb Szíve, küldj jó és méltó munkásokat a Jámbor Szalézi Társaságba, és tartsd meg őket hűségben, kérlek, hallgass meg! "

Krisztus Szíve - a nevelő szíve

"Mindenekelőtt egy erőteljes meghívás, hogy köszönetet mondjunk az Atyának, mert egyenként néven szólított minket, hogy szeretetének jelei és hordozói legyünk az Egyházban, megkönnyítve így számunkra annak a lelkipásztori szertetnek a megfogalmazását, amelyet az egyház iránti szenvedélyünk és a fiatalok iránti hajlandóságunk jelez - kommentálja Pierluigi Cameroni, a szalézi rend egyetemes posztulátora, aki azt javasolja, hogy ezen az ünnepen elmélkedjünk és imádkozzunk a Szalézi Alapszabály csodálatos 11. cikkelyének szavaival, amely kimondja:

„A szalézi lelkiség mintáját és forrását az Atya küldöttének, Krisztusnak szívében találjuk meg.

Az evangélium olvasásakor fogékonyabbak vagyunk az Úr arculatának bizonyos vonásaira: az Atya iránti hálájára azért az ajándékért, hogy minden embert meghívott az üdvösségre; a kicsinyek és a szegények iránti különleges szeretetére; buzgóságára az igehirdetésben, a betegek gyógyításában, az üdvösség munkálásában, amelyekkel az Isten országának eljövetelét sürgette; a Jó Pásztor magatartására, aki szelídséggel és önmaga odaajándékozásával nyeri meg az emberek szívét; arra a törekvésére, hogy a tanítványokat a testvéri közösség egységébe gyűjtse össze.”

Jézus szíve nem pusztán erkölcsi példa, amelyet követni kell, hanem a vele való élő találkozásnak köszönhetően ez egy ajándék, amelyhez megpróbáljuk hozzá igazítani a szívünket. Ma mindenekelőtt egy olyan világban, ahol sok fiatalnak nincs jövője, és sok családot kimerít a súlyos erkölcsi, kulturális, gazdasági és társadalmi válság, Isten szeretetének átalakító tapasztalata a remény bejelentése az ismétlődő kétségbeesett kísértések között.

A római Szent Szív-bazilika


1870 körül hevesen erősödött a Jézus Szent Szíve iránti erőteljes mozgalom, különösen Franciaországban és Olaszországban. IX. Piusz új templomot akart szentelni a Szent Szívnek a Termini állomás környékén.

A templom építése már az alapoknál megállt az anyagi források hiánya és a belső rendezetlenség miatt. Az új pápa, XIII. Leó, aki 1878 februárjában vette át IX. Piusz helyét, Giovanni Boscót bízta meg a vállalkozással, akinek találékonyságát és feltétel nélküli engedelmességét a pápának XIII. Leó jól ismerte.

1880. április 5-én XIII. Leó utasította Don Boscót, hogy vállalja a felelősséget az épülő templomért, jelezve, hogy nem rendelkezik forrásokkal, hogy megbízhassa őt: Don Bosco elfogadta, és egyetlen feltételeként az építkezés kibővítésének lehetőségét állította a pápa elé, hogy a templom mellett egy oratóriumot is egy intézetet, ahol mesterséget tanulhatnak az abból a vársorészből származó szegény fiatalok.

A templom építése óriási áldozatokat jelentett a már idős pap számára, de meglepő sebességgel haladt tovább. Több alkalommal a rendelkezésre álló források kiapadtak, de Don Bosco elrendelte, hogy ne szakítsák félbe a munkát: ilyenkor a legmeglepőbb módon érkeztek az adományok, amelyek fedezték az adósságokat és lehetővé tették az építkezés folytatását.

Don Bosco nagy sírása

1883-ban megáldják az új templom kórusát és a szentély. A következő évben Leó pápa nemzeti gyűjtést hirdet a homlokzat finanszírozására. 1887 elején a külső építkezés befejeződött, és folyamatban vannak a belső befejező munkák: Don Bosco 72 éves, már életének végén jár.

1887. április 20-án Don Bosco Torinóból elindul utolsó római útjára: ismét találkozott XIII. Leó pápával, aki dicsérte eredményességéért és szeretettel a szívébe zárja. 1887. május 14-én ünnepélyesen felszentelték a Szent Szív templomot a Castro Pretorióban.

1887. május 16-án a megfáradt, beteg Don Bosco az új templomban misézett a Segítő Szűzanya oltáránál: ez volt az egyetlen alkaolm, hogy szentmisét mutatott be a Szent Szíve templomban. A szertartást tizenöt alkalommal megszakította az idős pap zokogása, akit megrázott híres álma, melyet kilenc éves korában álmodott: abban a pillanatban teljes mértékbenfény derült a jelentésére, és ezzel együtt hosszú földi küldetésére.

 

www.sacrocuore-bologna.it - Don Pascual Chávez Villanueva SDB, Don Bosco kilencedik utóda/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Kazincbarcika – A járvány ellenére

Kazincbarcika – A járvány ellenére

#Magyar Tartomány 2021-04-30, Péntek

A járvány ellenére a munkának folytatódni kellett a Műhelyiskolában: diákjaink otthoni feladatokat kaptak, amelyeket a mentorok, mesterek írásban, online és..

Szent tollal a kezében - Don Bosco levelezése életének utolsó szakaszában

Szent tollal a kezében - Don Bosco levelezése életének utolsó szakaszában

#Szalézi világ 2021-04-15, Csütörtök

Don Bosco gyermekkorát és munkásságának első éveit alaposan megismerhetjük az Oratóriumi Emlékiratokból. De az már egy kicsit komolyabb feladat, hogy..

Don Bosco Szalézi Szent Ferenc adósa

Don Bosco Szalézi Szent Ferenc adósa

#Szalézi világ 2021-04-09, Péntek

Vajon Szalézi Szent Ferenc tettei és személye nélkül létrejött volna-e valaha Don Bosco megelőző módszere? És miért pont őt választotta az ifjúság..

Kazincbarcika – Már látszanak az új műhelycsarnok körvonalai

Kazincbarcika – Már látszanak az új műhelycsarnok körvonalai

#Magyar Tartomány 2021-03-31, Szerda

Alig hogy január végén aláírták a kivitelezési szerződést, a kazincbarcikai Don Bosco Szakiskola udvarának elkerített részén március végére már szépen..

Róma – Tanfolyam az újonnan kinevezett tartományfőnökök számára

Róma – Tanfolyam az újonnan kinevezett tartományfőnökök számára

#Szalézi világ 2021-03-25, Csütörtök

2021. március 21-én kezdődött és 31-ig tart a római rendfőnökségen a közelmúltban kinevezett tartományfőnökök számára kötelező tanfolyam, amelyen hat..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • ...
Összes címke
< Kazincbarcika – Segítenek a bajbanMenekültek világnapja – 80 millió ember kénytelen menekülni >