Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Ferenc pápa: Feszület és evangélium segítségével a nagy otthoni liturgiában

Ferenc pápa: Feszület és evangélium segítségével a nagy otthoni liturgiában

Ferenc pápa: Feszület és evangélium segítségével a nagy otthoni liturgiában

2020-04-08 Szerda   |   #Egyház   |   ARCHIVÁLT

Ferenc pápa  • húsvét  •

Április 8-án Nagyszerdán délelőtt nemcsak a pápai kihallgatás formája volt rendkívüli, hanem a tartalma is. A korlátozó intézkedések miatt ezúttal is zárt körben tartották az élőben közvetített audienciát, melyen Ferenc pápa katekézisében a jelenlegi válsághelyzetet értelmezte a húsvéti misztérium fényében. Választ a keresztrefeszített, csendes és szelíd Üdvözítő ad, aki egyedül a szeretetében mindenható.

A világjárvány okozta aggodalomnak ezen heteiben a kérdéseink az Istent is érintik: Mit csinál a fájdalmunk láttán? Miért nem oldja meg gyorsan a problémákat? – tette fel a kérdéseket a pápa is a katekézis kezdetén. Segítségünkre jön Jézus szenvedés története, melyben szintén sok kérdés sűrűsödik össze. Az emberek, miután Jézust diadalmasan fogadták a jeruzsálemi bevonulásakor, azt kérdezték, vajon ő szabadítja meg a népet ellenségeitől. Hatalmas, győzedelmes Messiást vártak, karddal a kezében. Ezzel szemben egy szelíd és alázatos szívű valaki érkezik, aki megtérésre és irgalomra szólít fel. A tömeg pedig, mely korábban hozsannázott, most azt kiáltja, hogy Feszítsd meg őt! Akik korábban követték most megzavarodva és félelemmel eltelve  elhagyják őt. Azt gondolták ugyanis: ha ez Jézus sorsa, akkor nem ő a Messiás, mert Isten erős és legyőzhetetlen.

Isten a kereszten, a katedráján nyilatkoztatta ki magát  

Ám Jézus szenvedéstörténetében találunk egy meglepő mozzanatot – figyelmeztetett a pápa. Amikor Jézus meghal, egy római százados, egy pogány, nem hívő és nem zsidó, miután látta őt a kereszten szenvedni és hallotta, hogy mindenkinek megbocsátott, aki a kezével érintette a határtalan szeretetét, most megvallja: „Valóban, ez az ember Isten Fia volt!” Mk 15,39). Pontosan az ellenkezőjét mondja annak, amit a többiek mondanak. Ezek után megkérdezhetjük: Melyik az igazi arca az Istennek? Gyakran kivetítjük őrá, amik vagyunk, a legfőbb hatalmat, sikereinket, igazságosságunk értelmét, de éppúgy megvetésünket is. Ám az evangélium azt mondja nekünk, hogy az Isten nem ilyen. Más, akit mi nem ismerhetünk meg a saját erőnkből. Ezért lett közeli hozzánk és elénk jött, éppen Húsvétkor nyilatkoztatva ki magát, mégpedig a kereszten. Ott ismerjük meg Isten arcának vonásait. A kereszt ugyanis Isten katedrája. Éppen ezért javunkra válik, ha csendben szemléljük a keresztrefeszítettet, a mi Urunkat. Ő az, aki nem mutogat az ujjával senkire sem, azokra sem, akik őt megfeszítik, hanem kitárja a karját mindenkinek. Dicsőségével nem hengerel le, hanem engedi, hogy értünk lemeztelenítsék. Ő nem szavakkal szeret, hanem életet ad csendben, aki nem kényszerít, hanem szabadít. Aki nem kezel idegenként minket, hanem magára veszi a bűneinket. Hogy megszabaduljunk az Istenről alkotott előítéleteinktől, tekintsünk a Keresztrefeszítettre! – ajánlotta a pápa. Aztán nyissuk ki az evangéliumot. Ezekben a napokban, bezárva otthonaink házi karanténjába, két dolgot vegyünk a kezünkbe: a feszületet és az evangéliumot - kérte Ferenc pápa nagyszerdai katekézisében. Ez számunkra egy nagy családi liturgia lesz, hiszen ezekben a napokban nem mehetünk a templomba!

Isten a szeretetben mindenható!        

Az evangéliumban azt olvassuk, hogy amikor a nép, például a kenyérszaporítás után királlyá akarja kenni őt, akkor elmegy onnét. Amikor pedig a gonosz lelkek fel akarják fedni isteni hatalmát, elhallgattatja őket. Ő ugyanis nem akarja, hogy félreértsék, nem akarja, hogy az igaz Istent, aki alázatos szeretet, összetévesszék egy hamis istennel, aki látványosan lép fel, kényszerítő hatalmával. Ő nem bálvány. Ő emberré lett Isten, egy velünk, aki emberként mutatja meg magát, de istenségének az erejével. Mikor hirdetik meg az evangéliumban ünnepélyesen Jézus identitását? – tette fel a kérdést a pápa. Akkor, amikor a százados kijelenti: „Ez az ember valóban Isten Fia volt!” Éppen ott mondják róla, amikor a kereszten függ, hogy senki ne hibázhasson, amikor látható, hogy Isten a szeretetben mindenható, és nem másként! Ez az ő természete, mert így lett. Ő a Szeretet!

Húsvét azt üzeni, hogy az Isten mindent jóra tud fordítani

Az ellenvetésre, hogy mit csinálhatunk egy ilyen gyenge istennel, aki meghal, Ferenc pápa így válaszolt: Akarhatsz erős és hatalmas Istent, de tudd meg, hogy ez a világ elmúlik, miközben a szeretet megmarad. Csak a szeretet őrzi meg az életet, mert átöleli a gyengeségeinket és átalakítja azokat. Isten szeretete gyógyította meg Húsvétkor a bűneinket a megbocsátással, hogy a halálból az életbe vezetett minket, hogy félelmeinket bizalommá, szorongásainkat reménységgé alakította. Húsvét azt üzeni, hogy az Isten mindent jóra tud fordítani. Igazán bízhatunk benne, hogy minden menni fog! És ez nem illúzió, mert Jézus halála és feltámadása nem illúzió, hanem igazsággá lett! Ezért mondja Húsvét hajnalán: Ne féljetek! És egy szempillantás alatt szertefoszlanak a félelmeink, mert a Feltámadottban szilárd alapot találunk, aki megóv minket a hajótöréstől. Fölajánlva az életét a kereszten, Jézus legyőzte a halált. A Keresztrefeszített szívéből az Isten szeretete elér mindnyájunkat és így mi is megváltoztathatjuk az életünk történetét, ha hozzá közeledünk és elfogadjuk a nekünk felkínált üdvösséget. Befejezésül Ferenc pápa megismételte javaslatát: javunkra válik, ha csendben szemléljük a Keresztrefeszítettet, a mi Urunkat. Kereszt és evangélium! Nyissuk meg szívünket az imádságban! – kérte és zárta katekézisét Ferenc pápa.        

www.vaticannews.va/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A pápa Urbi et Orbi üzenete: a feltámadt Krisztus egy megújult világba vezet

A pápa Urbi et Orbi üzenete: a feltámadt Krisztus egy megújult világba vezet

#Egyház 2024-04-02, Kedd

Március utolsó napján, Húsvétvasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött az ünnepi szentmise Ferenc pápa elnökletével a Szent Péter téren, melyet..

Vatikán – Kedves fiatalok,  ti egy úton lévő Egyház élő reménysége vagytok!

Vatikán – Kedves fiatalok, ti egy úton lévő Egyház élő reménysége vagytok!

#Egyház 2024-03-27, Szerda

Öt évvel ezelőtt, 2019. március 25-én tette közzé a Szentatya az ifjúságról tartott püspöki szinódus utáni apostoli buzdítását Christus vivit –..

Ferenc pápa a szentgyónásról: Tekintsünk mindig Isten irgalmas arcára!

Ferenc pápa a szentgyónásról: Tekintsünk mindig Isten irgalmas arcára!

#Egyház 2024-03-13, Szerda

A nagyböjti időszak és főként a jubileumra készülő imaév kapcsán a pápa azt ajánlotta, hogy a kiengesztelődés szentségének bűnbánati imájáról..

Az ifjú Giovanni Bosco húsvétja

Az ifjú Giovanni Bosco húsvétja

#Aktuális 2024-03-11, Hétfő

Öt évvel pappá szentelése után a fiatal papnak, Giovanni Boscónak kettős kihívással kellett szembenéznie: az egyik az oratórium helye volt, a másik pedig..

Péliföldszentkereszt - Nagyheti Családos Lelkigyakorlat 2024

Péliföldszentkereszt - Nagyheti Családos Lelkigyakorlat 2024

#Magyar Tartomány 2024-02-20, Kedd

A korábbi évek hagyományai szerint idén is meghívjuk a családokat Péliföldszentkeresztre, hogy nagycsütörtöktől kezdve a húsvétot megelőző napokat..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • ...
Összes címke
< A Szalézi Család „karantén” keresztútja Szlovákia – „Böjti függöny” >