Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Ferenc pápa: Péter és Pál valódi emberek voltak, ma is ilyenekre van szükség

Ferenc pápa: Péter és Pál valódi emberek voltak, ma is ilyenekre van szükség

Ferenc pápa: Péter és Pál valódi emberek voltak, ma is ilyenekre van szükség

2023-07-03 Hétfő   |   #Egyház

Ferenc pápa  •

Június 29-én, Róma védőszentjeinek főünnepén Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutatott be szentmisét, majd az Apostoli Palota ablakából elimádkozta a déli Mária-imát. Péter szikla volt, aki követte Jézust, kő, akire támaszkodhattak társai, de amikor gyengeségében megtagadta az Urat, kaviccsá változott. Mi is ilyenek vagyunk, de ha Istenre bízzuk magunkat, nagy dolgokat visz végbe általunk.

Kedves testvérek! Ma, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Jézus azt mondja az evangéliumban Simonnak: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat” (Mt 16,18). A Péter névnek több jelentése van: egyszerre jelent sziklát, követ, vagy egyszerűen kavicsot. Ha megnézzük Péter életét, valóban megtaláljuk nevének mindhárom vonását – kezdte beszédét a pápa.

Péter, a szikla

Péter egy szikla: sokszor erős és szilárd, őszinte és nagylelkű. Mindent otthagy, hogy kövesse Jézust (vö. Lk 5,11). Fölismeri benne Krisztust, az élő Isten Fiát (Mt 16,16), a tengerbe veti magát, hogy siessen találkozni a Feltámadottal (vö. Jn 21,7). Aztán nyíltan és bátran megvallja Jézust a templomban, korábban és akkor is, miután letartóztatták és megkorbácsolták. A hagyomány elbeszéli, milyen határozottan nézett szembe a vértanúsággal, ami éppen itt következett be, a Szent Péter-bazilika közelében. Péter valóban szikla.

Péter, a kő

Ferenc pápa ezután így folytatta beszédét: Péter egyben kő is, mely képes támaszt nyújtani másoknak. A Krisztusra épült kő támogatja a testvéreket az egyház építésében. Ezt a vonást is megtaláljuk életében: válaszol Jézus hívására testvérével, Andrással, Jakabbal és Jánossal együtt (vö. Mt 4,18-22). Megerősíti az apostolok szándékát, hogy kövessék az Urat. Gondjaiba veszi a szenvedőt, bátorítja az evangélium közös hirdetését. Kő, megbízható vonatkozási pont az egész közösség számára.

Péter, a kavics

Ferenc pápa ezután rátért Péter nevének harmadik jelentésére. Péter egyszerűen kavics is, mert gyakran megmutatkozik kicsinysége. Olykor nem érti, amit Jézus cselekszik. Letartóztatásakor erőt vesz rajta a félelem és megtagadja őt, majd megbánja tettét és keservesen sír, de mégsincs bátorsága a kereszt alatt állni. Bezárkózik a többiekkel a cenákulumba, mert attól tart, hogy elfogják. Antióchiában zavarja, hogy pogány megtérőkkel van – Pál emiatt következetességre inti. Végül pedig a Quo vadis hagyomány szerint megpróbál elmenekülni a vértanúság elől, de aztán az úton találkozik Jézussal és visszanyeri bátorságát, hogy vállalja sorsát.

Péter nem szuperhős, valódi ember

Ferenc pápa rámutatott: Péterben mindez megvan. Megtaláljuk benne a szikla erejét, a kő megbízhatóságát és az egyszerű kavics kicsinységét. Nem egy szuperhős: olyan ember, mint mi, aki nagylelkűen igent mond Jézusnak a maga tökéletlenségében. De éppen ezért – ahogy Pálban és az összes többi szentben – Péterben is nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten tesz erőssé minket a kegyelmével. Isten egyesít minket szeretetével, és ő bocsát meg nekünk irgalmával. Ezzel az igazi emberséggel alakítja a Lélek az egyházat. Péter és Pál valódi személyek voltak, és ma, jobban, mint valaha szükségünk van valódi emberekre – húzta alá a pápa.

Legyünk erősek, nagylelkűek és alázatosak

Nézzünk magunkba és tegyünk föl magunknak néhány kérdést, kezdve a sziklától, kőtől, kavicstól. A szikla: megvan bennünk a buzgóság, a szenvedély az Úr és evangéliuma iránt, vagy olyasvalami, ami könnyen szétmállik? Aztán kövek vagyunk, nem azért, hogy elbotoljanak bennünk, hanem hogy építsük az egyházat? Dolgozunk az egységért, érdeklődünk mások iránt, főleg a gyengébbek iránt? Végül pedig a kavicsra gondolva: tudatában vagyunk önnön kicsinységünknek? És ami a fő: gyengeségeinkben ráhagyatkozunk az Úrra, aki nagy dolgokat visz véghez azokkal, akik alázatosak és őszinték?

Mária, az Apostolok Királynője segítsen nekünk, hogy kövessük Szent Péter és Pál erejét, nagylelkűségét és alázatosságát – fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa.

 

vaticannews.va/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 109. világnapjára

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 109. világnapjára

#Egyház 2023-09-24, Vasárnap

"Szabadon dönteni: menni vagy maradni?" Kedves Testvérek! Napjaink menekülthullámai egy bonyolult és sokrétű jelenségnek a tünetei, amelynek megértéséhez..

A fiatalok a béke jelei, egy új világ reménye – Ferenc pápa Úrangyala imája

A fiatalok a béke jelei, egy új világ reménye – Ferenc pápa Úrangyala imája

#Egyház 2023-08-06, Vasárnap

Vasárnap, Urunk színeváltozása ünnepén délben, a lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozót lezáró szentmise végén Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozása..

Ferenc pápa homíliája az ifjúsági világtalálkozó zárószentmiséjén

Ferenc pápa homíliája az ifjúsági világtalálkozó zárószentmiséjén

#Egyház 2023-08-06, Vasárnap

Ferenc pápa apostoli látogatásának utolsó napján a lisszaboni Tejo parkban tartották meg az ünnepi szentmisét, mely az ötnapos ifjúsági világtalálkozó..

Ferenc pápa a fiatalok imavirrasztásán Lisszabonban

Ferenc pápa a fiatalok imavirrasztásán Lisszabonban

#Egyház 2023-08-06, Vasárnap

Szombaton este kilenckor kezdődött a portugál főváros Tejo parkjában az ifjúsági világtalálkozó egyik csúcseseménye, a virrasztás. Ferenc pápa ismét..

A pápa az Ifjúsági Világtalálkozó keresztútján

A pápa az Ifjúsági Világtalálkozó keresztútján

#Egyház 2023-08-05, Szombat

Az Ifjúsági Világtalálkozó péntek esti Via Crucis-án a lisszaboni VII. Eduárd parkban Ferenc pápa emlékeztette a mintegy 800 ezer fiatalt, hogy Jézus ma is..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • ...
Összes címke
< Eritrea – A szaléziak és a VIS a frontvonalban az elsivatagosodás ellenKiss József: A boldog - színikritika >