Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Kinevezések, áthelyezések, változások a Magyar Szalézi Tartományban

Kinevezések, áthelyezések, változások a Magyar Szalézi Tartományban

Kinevezések, áthelyezések, változások a Magyar Szalézi Tartományban

2020-07-05 Vasárnap   |   #Magyar Tartomány   |   KIEMELT

kinevezés  •

Júliusi tartományi körlevelében Andrásfalvy János tartományfőnök atya tájékoztat a Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartományban 2020-ban végbemenő változásokról.

NYERGESÚJFALU

Erdő Péter bíboros atya kérésére, miután a tartományi tanáccsal mérlegelték és a rendfőnök atya szóban jóváhagyta, a Don Bosco Szaléziak átveszik a nyergesújfalui Szent Mihály Plébániát, Bajót és Mogyorósbánya fíliákkal. A Zafféry Károly Szalézi Középiskola és a templom ilyen közeli kapcsolata nevelő-lelkipásztori szempontból előnyösnek mutatkozik.

Helyezések, kinevezések

A tartományfőnök augusztus 1-jei hatállyal a következő kinevezéseket teszi:

KAZINCBARCIKA

- Megköszönve Vitális Gábor atya áldozatos igazgatói tevékenységét Kazincbarcikán, felmenti ez alól a tisztsége alól, és Ábrahám Béla atyát a rendfőnök atya jóváhagyásával kinevezi igazgatónak.

- Tran Si Nghi Ferenc atyának megköszönve eddigi szalézi nevelési igazgatóhelyettesi tevékenységét a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban felmenti ez alól a tisztsége alól, és kinevezi Ábrahám Béla atyát a szalézi nevelési igazgatóhelyettesi feladatkörre. Ferenc atya a szalézi igazgatóval egyeztetve ezentúl is részt vesz a gimnázium tevékenységében, amennyire ideje engedi.

- Megköszönve Vitális Gábor atya áldozatos apát-plébánosi tevékenységeit, a tartományfőnök javaslatára Ternyák Csaba érsek atya megbízza Tran Si Nghi Ferenc atyát a kazincbarcikai Avilai Szent Teréz Plébánia plébánosi tevékenységének ellátásával.

- Kirner Zoltán atyát megbízza a Don Bosco Iskola lelkészi feladatainak ellátásával, mellette ismerje meg a tanoda munkáját. A tartományfőnök javaslatára Ternyák Csaba érsek atya plébániai kisegítő lelkészi feladatokkal bízza meg.

- Sivadó Balázs tirocinistát a kazincbarcikai közösségbe helyezi fő pasztorációs feladataként a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban való tevékenységet jelölve meg. 

PÉLIFÖLDSZENTKERESZT-ÚJPEST

- Megköszönve Márkus Zoltán atyának a Segítő Szűz Mária Lelkészségben végzett áldozatos kápláni tevékenységeit a Péliföldszentkereszt-Újpest rendház újpesti közösségébe helyezi.

- Megköszönve Tran Dinh Biet Pál atya áldozatos plébániai kormányzói tevékenységét a Clarisseumban, a tartományfőnök javaslatára Erdő Péter bíboros atya fölmenti ez alóli tisztsége alól, egyúttal kinevezi Márkus Zoltán atyát az Újpest-Clarisseum plébánia kormányzójának. A tartományfőnök kéri Zoltán atyát a clarisseumi oratórium vezetésére, valamint arra, hogy az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskolában továbbra is teljesítsen szolgálatot a megbeszéltek értelmében. Ezen kívül még a SZÁMALK-Szalézi és Meta-Don Bosco Szakgimnáziumokban fog szolgálatot teljesíteni Claudius atyával egyeztetve.

- Kirner Gábor testvér a clarisseumi oratóriumban fog besegíteni.

- Hartai Gábor atyának megköszöni áldozatos oratóriumvezetői tevékenységét a Nagyboldogasszony Plébánián, helyette Misquitta Claudius atyát kéri föl az oratóriumvezetői feladat ellátására. Hartai Gábor atyát egyúttal fölkéri a magyar szalézi múlt digitális földolgozására, rendszerezésére,  koordinálására, esetenként ezzel kapcsolatos előadások tartására.

- Emmanuel Ilodigwe kispap rendtársat eddigi feladatai mellett az újpesti ministránsokkal való foglalkozással bízza meg.

- Gnana Pragasam De Rossi Raja atyát a rendfőnök atya jóváhagyásával megerősíti Péliföldszentkereszt-Újpest igazgatói feladatkörében a következő három évre.

- Megköszönve Ábrahám Béla atya áldozatos péliföldszentkereszti templomigazgatói tevékenységét a tartományfőnök javaslatára Erdő Péter bíboros atya  fölmenti őt ez alól a tisztsége alól, helyette Gnana Pragasam De Rossi Raja atyát nevezi ki a templomigazgatói feladatkörre.

- Vitális Gábor atyát a Péliföldszentkereszt-Újpest rendház péliföldszentkereszti közösségébe helyezi a tartományfőnök.

- A tartományfőnök javaslatára Erdő Péter bíboros atya Vitális Gábor atyát nyergesújfalui plébánosnak nevezi ki a Nyergesújfalui Plébániai Központba, amelyhez oldallagos ellátásban hozzátartozik Bajót, valamint Mogyorósbánya plébániai kormányzósága. Mogyorósbányán Nguyen Hay Ly Jakab atya látja majd el a plébániai kormányzó feladatkört.

- Juhász Márton testvér tirocinistát a péliföldszentkereszti közösségbe helyezi, és kéri, hogy a nyergesújfalui Zafféry Károly Szalézi Középiskolában végezze további tirocíniumi szolgálatát.

ÓBUDA

- Puthukulathil Sabu József atyát a rendfőnök atya jóváhagyásával megerősíti Óbudán igazgatói feladatkörében a következő három évre.

- Tran Dinh Biet Pál atyát az óbudai közösségbe helyezi vikáriusi megbízással. Erdő Péter bíboros atya kinevezi őt az Óbudai Segítő Szűz Mária Kápolnaigazgatóság kápolnaigazgatójává. Emellett megköszönve Márkus Zoltán atyának az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskolában való tevékenységét, megbízza Tran Dinh Biet Pál atyát az ottani lelkészi feladatok ellátásával.

- Jani Áron testvért megbízza az óbudai oratórium vezetésével, az ottani animátorok képzésével.

- Kovács Sándor kispap rendtársat megbízza az óbudai ministránsokkal való foglalkozással, míg az animátorok képzésének vezetését átadja Áron testvérnek.

SZOMBATHELY

- Csány Péter atyát a rendfőnök atya jóváhagyásával megerősíti Szombathelyen igazgatói feladatkörében a következő három évre.

- Pham Quoc Thai Hung Domonkos atyát Székely János püspök atya megbízza a Szent Kvirin Szalézi Plébánia Szombathely Petőfitelep Jézus Szíve temploma kápláni feladatainak ellátásával.

A felmentések és kinevezések időpontja 2020. augusztus 1.

Változások a tartományi posztokon

A tartományfőnök megköszöni Vitális Gábor atya áldozatos tartományi vikáriusi, és Nádudvari Géza testvér áldozatos tartományi ekonómusi tevékenységét.

- A rendfőnök atya kinevezte Gnana Pragasam De Rossi Raja atyát tartományi vikáriusnak három évre.

- A rendfőnök atya kinevezte Vitális Gábor atyát tartományi ekonómusnak három évre.

Szolgálatukat hivatalosan 2020. augusztus 1-én kezdik meg.

- Kirner Gábor testvérnek saját kérésére egyelőre szünetelteti tömegkommunikációs felelősi megbízatását, mivel időt kért a feladatához szükséges magyar valóságba való visszazökkenéshez.

- Németh Ádám pedagógiai referens, szaktanácsadó munkakörben július 1-jétől segíti a SZIF munkáját a szalézi  intézményekben.

 Örökfogadalmak

- A tartományfőnök nagy örömmel közli, hogy örökfogadalom kérelmük benyújtása és elfogadása után 2020. augusztus 15-én, szombaton 10.30 órakor Nyergesújfalun a Szent Mihály templomban Jani Áron és Kovács Sándor örökre elkötelezik magukat a Don Bosco Szalézi Társaságában.

- A rendfőnök atya elfogadta Kővári László szalézi kispap különleges kérelmét is, az ő örökfogadalma 2020. szeptember 12-én, szombaton 10.30 órakor lesz Péliföldszentkereszten.

Laicizálás

- A Hittani Kongregáció 2020. március 12-én kelt intézkedésével közölte, hogy Ferenc pápa felmentette Quadros Lytton Ervantót a papsággal járó összes kötelezettsége és a szerzetesi fogadalmai alól és világi állapotba helyezte. Imádkozzunk érte, találja meg útját az életben.

Egyéb

- Kirner Zoltán atya idén ezüstmisés. Az Úr áldja meg eddigi papi szolgálatáért, és adjon neki erőt a további évtizedekben is szalézi és papi szolgálatában!

- Megérkezett tartományunkba Mbanu Dávid, nigériai tirocinista. Fogadjuk szeretettel, segítsük a beilleszkedését!

- Vitális Gábor atyát, Ábrahám Béla atyát és Nádudvari Géza testvért a tartományfőnök kinevezi a Boldog Sándor István Ereklye Bizottságba. A bizottság tagja lesz a Clarisseum mindenkori plébániai kormányzója is.

 

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Vatikán – A Szalézi Család három tagja az újonnan kinevezett tanácsadók között

Vatikán – A Szalézi Család három tagja az újonnan kinevezett tanácsadók között

#Egyház 2021-04-14, Szerda

A Szentszék Sajtóirodája április 10-én kihirdette a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja új tanácsadóinak nevét. A..

Giuseppe Costa a szalézi rend társ-szóvivője

Giuseppe Costa a szalézi rend társ-szóvivője

#Szalézi világ 2020-06-22, Hétfő

Ángel Fernández Artime rendfőnök felkérte Giuseppe Costa szalézi atyát, hogy a szalézi rend társ-szóvivőjeként együttműködjön a titkárságával.

Rendfőnöki kinevezésekkel fejeződött be az új Egyetemes Tanács első ülése

Rendfőnöki kinevezésekkel fejeződött be az új Egyetemes Tanács első ülése

#Szalézi világ 2020-05-12, Kedd

Ángel Fernández Artime rendfőnök az Egyetemes Tanács tagjaival, akik fizikailag jelen voltak, és az online jelenlevő tanácsosokkal együtt, akik Vietnamban,..

Kinevezték a Szalézi Család új egyetemes delegátusát

Kinevezték a Szalézi Család új egyetemes delegátusát

#Szalézi világ 2020-05-10, Vasárnap

Ángel Fernández Artime rendfőnök május 8-án, az Egyetemes Tanács ülésszakának végénelmondott jóéjszakája során bejelentette Joan Lluís Playà i Morera..

28.EK – Kinevezték az Egyetemes Tanács ágazati felelőseit

28.EK – Kinevezték az Egyetemes Tanács ágazati felelőseit

#Szalézi világ 2020-03-12, Csütörtök

Formáció, ifjúságpasztoráció, tömegtájékoztatás, misszió és gazdasági ügyek: a Szalézi Társaság 28. Egyetemes Káptalanja kinevezte egyes ágazatok..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • ...
Összes címke
< Hondurasz – Papi szolgálatának 50. évfordulóját ünnepelte Maradiaga bíborosBoldog Romero Meneses Mária és a csodatevő csapvíz >