Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Olaszország – Don Bosco és más szociális tevékenységet folytató szentek 2.

Olaszország – Don Bosco és más szociális tevékenységet folytató szentek 2.

Olaszország – Don Bosco és más szociális tevékenységet folytató szentek 2.

2024-01-18 Csütörtök   |   #Aktuális

szent  • Torino  • szociális szolgálat  •

Az úgynevezett torinói „szociális szentek” látszólag hétköznapi emberek voltak, de valójában rendkívüliek, mert úgy éltek, hogy önmagukról megfeledkezve Istent és legrászorultabb embertársaikat helyezték előtérbe. Éppen a közös attitűdök és a többé-kevésbé egy időben, ugyanazon a földrajzi területen való közös létezésük miatt sokan közülük közvetlenül ismerték egymást, és együttműködtek - vagy legalábbis az út egy részét együtt tették meg. És éppen ezért sokuknak emléket állítanak relikviákkal és táblákkal a torinói Valdoccóban található Casa Don Bosco Múzeumban is.

Cafasso Szent József az akasztófáig kísérte az elítélteket

  1. január 15-én született Castelnuovo d Astiban, ugyanabban a városban, ahol Bosco Szent János is született.

Parasztcsaládból származott, szülei mélységes hitüket fiukra is átörökítették, akit 22 évesen szenteltek pappá. Négy hónappal később belépett a torinói Convitto ecclesiastico di San Francescóba, ahol először erkölcsteológia tanár, később lelkivezető, végül igazgató, hitét a leendő papoknak adta át, de nem csak azt.

Utóbbiakra mindig odafigyelve a bebörtönzötteknek szentelte magát, látogatta a leromlott büntetés-végrehajtási intézeteket. Az „akasztófa-pap” becenevet kapta, mert gyakran elkísérte az akasztófára az elítélteket, vigasztalva őket a végsőkig.

  1. június 23-án halt meg: XII. Piusz pápa 1947. június 22-én szentté nyilvánította.

 

Boldog Francesco Faà di Bruno „gazdaságos tűzhelyeket” hozott létre

Mielőtt magára öltötte volna a reverendát, Francesco Faà di Bruno igen intenzív életet élt. 1825. március 29-én született Alexandriában, fontos nemesi családban, majd 1840-ben beiratkozott a Torinói Katonai Akadémiára, ahol ragyogó tiszti karriert kezdett, eljutott egészen a vezérkari kapitány kinevezésig.

A hadsereget elhagyva a tudomány iránti szenvedélye miatt matematikából szerzett diplomát a rangos párizsi Sorbonne Egyetemen, majd 1857-ben matematika és csillagászat professzora lett a Torinói Egyetemen.

Hitű emberként a legszegényebbeknek, és különösen a nőknek szentelte magát, házat teremtett a lányanyáknak, és megalapította a Közbenjáró Szűzanya Legkisebb Nővérei Kongregációt.

Kezdeményezései között szerepel a gazdaságos tűzhely (a munkásoknak szerény áron meleg ételt osztottak), a kölcsön mozgókönyvtár (a könyvkölcsönzés egész Olaszországra kiterjedően) és a nyilvános mosdók.

1876-ban döntött úgy, hogy felvállalja a papi életet. 1888. március 27-én halt meg, II. János Pál pápa 1988-ban avatta boldoggá.

 

Marello Szent József nyugdíjas otthont adott a rászoruló időseknek

Az 1844. december 26-án Torinóban született Giuseppe Marello 3 éves korában elvesztette édesanyját, és apjával és testvérével San Martino Alfieribe (Asti) költözött. 12 évesen belépett az asti szemináriumba: egy rövid gondolkodási szünet után, amely alatt visszatért Torinóba műszaki-kereskedelmi tanulmányokat folytatni, visszatért a szemináriumba, és 1868-ban pappá szentelték, majd Asti püspöke, Carlo Savio titkáraként helyezkedett el.

1878-ban megalapította a Szent József Oblátusok Kongregációját. 1889-ben kinevezték Acqui (Alexandria) püspökévé, és a plébániákon befogadott fiatalok megsegítésének szentelte magát.

Ennek egy befogadó, nevelő iskolának kellett lennie, hogy a fiúkból "jó keresztények és becsületes polgárok" válhassanak.

Nem kevésbé fontos volt a beavatkozása a rászoruló idősek érdekében, akik számára idősotthont alapított.

  1. május 30-án halt meg 50 éves korában. II. János Pál pápa 2001-ben szentté avatta.

 

Boldog Allamano József missziós központot alapított

Joseph Allamano Castelnuovo d Astiban született 1851. január 21-én: rokona és tanítványa volt egy szentnek, nagybátyjának, aki Cafasso Szent József volt.

Bosco Szent János Oratóriumában tanult Valdoccóban. 1873-ban szentelték pappá, teológiai diplomát szerzett a torinói pápai teológiai karon, majd négy évvel később, 1880-ban a torinói Consolata-szentély  igazgatója lett.

Lelkesen igyekezett Isten igéjét és konkrét segítséget vinni a világ legszegényebb népeihez, ezért 1901-ben megalapította a "Consolata Missziós Intézetet", amely a következő évben négy misszionáriust küldött Kenyába.

1910-ben megalapította a "Consolata Missziós Nővérek" nevű szervezetet.

Mottójához hűen "a jó kevés zajt okoz: a sok zaj kevés jót tesz. A jót jól és zaj nélkül kell csinálni", azon munkálkodott, hogy felhívja az Egyház és a társadalom figyelmét a misszionáriusok tevékenységére, és kérte egy nekik szentelt nap hivatalos bevezetését (ezt 1926-ban XI. Piusz pápa megadta).

  1. február 16-án halt meg, II. János Pál pápa 1990. október 7-én avatta boldoggá.

 

Boldog Pier Giorgio Frassati: gazdag emberként mindent a szegényeknek adott

Alfredo Frassati, a "La Stampa" újság szerkesztője és szenátor, valamint Adelaide Ametis művész fia, Pier Giorgio Frassati Torinóban született 1901. április 6-án.

Miután 1818-ban elvégezte a klasszikus gimnáziumot, beiratkozott a torinói Politechnikumba, ahol a gépészmérnöki szakot választotta, bányászati szakirányon. Arra a kérdésre, hogy miért döntött így, Pier Giorgio azt válaszolta, hogy azért akart tanulni, hogy segítsen javítani a bányászok munkakörülményein.

 

Mély hite arra késztette, hogy csatlakozzon a FUCI-hoz (Olasz Katolikus Egyetemi Szövetség) és szorgalmasan együttműködjön a Szent Vince Konferencia katolikus karitatív szervezettel.

Pénzét teljes mértékben a rászorulók szolgálatába állította és gyakran kifogyott a pénzből, mert mindent a szegényeknek adott.

Áhítatának köszönhetően 1922-ben laikusként (terciáriusként) belépett a domonkos rendbe, ezzel is fokozva a szegények segítése iránti elkötelezettségét.

  1. július 4-én halt meg gyermekbénulásban. II. János Pál pápa 1990. május 20-án boldoggá avatta.

 

ANS – Torinó/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Októberben szentté avatják Allamano atyát. Carlo Acutis is szent lesz

Októberben szentté avatják Allamano atyát. Carlo Acutis is szent lesz

#Egyház 2024-07-02, Kedd

Hétfőn reggel rendes, nyilvános konzisztóriumot vezetett a pápa számos boldog szentté avatása ügyében: a Consolata Misszionáriusok alapítóján kívül..

Gonzaga Szent Alajos, a fiatalok védőszentje, ahogy Don Bosco látta

Gonzaga Szent Alajos, a fiatalok védőszentje, ahogy Don Bosco látta

#Aktuális 2024-06-21, Péntek

Június 21. Gonzaga Szent Alajos, a katolikus ifjúság védőszentjének liturgikus emléknapja, akit mindig a hitbéli buzgósága jellemzett. Egy itáliai..

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Politizált Don Bosco? Igen, de nem a szó hagyományos értelmében. Ő maga mondta, hogy a politikája a Miatyánk: a lelkek megmentése, a szegény fiatalok nevelése..

Elismerték a Carlo Acutis közbenjárására történt második csodát

Elismerték a Carlo Acutis közbenjárására történt második csodát

#Egyház 2024-05-23, Csütörtök

A vatikáni Szenttéavatási Ügyek Dikasztriumának 2024. május 23-i nyilatkozata bejelentette, hogy Carlo Acutis (1991-2006) közbenjárásának újabb csodát..

Mazzarello Szent Mária, aki ma is közel van leányaihoz

Mazzarello Szent Mária, aki ma is közel van leányaihoz

#Szalézi világ 2024-05-12, Vasárnap

2024. május 13-án a Segítő Szűz Mária Leányainak Intézménye az egész Szalézi Családdal együtt Mazzarello Szent Mária Domenica (1837 – 1881), az FMA..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Olaszország – „Az álom, mely álmodásra késztet”: Bozzolo atya teológiai olvasataOlaszország – Tanfolyamok fiatal menekülteknek >