Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Szalézi szavak - Pünkösd - Megnyitja a zárakat

Szalézi szavak - Pünkösd - Megnyitja a zárakat

Szalézi szavak - Pünkösd - Megnyitja a zárakat

2021-05-22 Szombat   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

prédikáció  •

Pünkösdvasárnap evangéliuma a feltámadt Jézus megjelenését mondja el a zárt ajtók mögött együtt lévő tanítványoknak Húsvétvasárnap este. Jézus közéjük lép és rájuk lehel ezekkel a szavakkal: „Vegyétek a Szentlelket!” Ötven nappal később ismét együtt vannak a tanítványok, együtt imádkoznak, várják az Atya ígéretét. Most nem Jézus jelenik meg előttük, hanem a Szentlélek árad ki rájuk: ő az Atya ígérete, őrá várakoztak. A Szentlélek mintegy kitárja az ajtókat és kiárad a környező világra. (Az Atya ígéretére váró tanítványokat a zárt ajtók jellemezték.) Ma viszont a Szentlélek azok között jelenik meg, azokra árad ki, akik bezárkóztak csalódott reményeikbe, bezárkóztak tépelődéseikbe és kételkedéseikbe, bezárkóztak a világtól való félelmükbe.

Mit tesz a kiáradó Szentlélek?

Megnyitja a csalódások zárjait. Alighanem sokan vannak embertársaink között, sőt a keresztények között is, aki csalódtak Jézusban és Jézus egyházában. Hol a megváltás? – kérdezik csüggedten. Hiszen Jézus kereszthalála után sem változott meg a világ, ma is a bűn és a halál uralkodik. Az Egyházban sem szentek élnek leginkább, hanem nagyon is gyarló emberek. Jézus az Utolsó Vacsorán ezt mondta tanítványainak: „Bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Sokan fölkiáltanak: Hol ez a győzelem? Hol találjuk ennek akár a legkisebb jelét?

- Emlékezzünk, milyen jelet adott az angyal a pásztoroknak: „Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2,12). Vagyis ebben az istállóban, ebben a Gyermekben kell fölismerni a rejtőző Istent. Ez a fölismerés csak hittel lehetséges. És ki adja meg ezt a hitet? A Szentlélek.

- Az apostolok csüggedő szívét fölnyitja a Szentlélek és látókká teszi őket. – Ma ugyanezt műveli a Lélek: minden látszólagos sikertelenség ellenére biztos reménnyel tölti be hívei szívét. Igaz, kívül a világ szinte semmit sem változott. Jézus azonban nem a tudományos világba jött, hogy új fölfedezéseket vagy új ideológiákat hozzon. Nem a világ uraihoz jött, hogy új társadalmi rendet teremtsen. Jézus az emberi szívekbe jött, hogy új embereket teremtsen. Úgy, amint az ószövetségi zsoltáros imádkozott: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” (51,12). Ezt teszi a pünkösdi Lélek. Jézus azt mondja nekünk, könnyen csüggedőknek: „Isten országa köztetek, bennetek van (Lk 17,21). Isten országa ma sincs jelen szembetűnő módon, nem lehet azt mondani: itt van, vagy amott. Mindenütt ott van, ahol a Lélek megnyitja a csalódások zárjait, ahol a szívek megnyílnak, hogy befogadják a Lélek indításait és ajándékait.

Mit tesz a kiáradó Szentlélek? – Megnyitja a szeretetlen szívek zárjait. – Bizonyára ismerjük a csillagászatban az ún. kopernikuszi fordulatot. Kopernikusz előtt azt gondolták, hogy a Föld körül keringenek az égitestek, a Nap és a csillagok is. Kopernikusz a 16. században kimutatta, hogy a Föld is, a többi bolygó is a Nap körül kering.

- Krisztus föllépése is kopernikuszi fordulatot hozott az emberi gondolkodásba, életfelfogásba. Krisztus előtt úgy gondoltuk, hogy minden mi körülöttünk forog, mi vagyunk a világ középpontja, s még a Gondviselés is azon dolgozik, hogy mindenünk meglegyen, hogy siker és szerencse kövesse minden lépésünket, hogy tartson távol tőlünk minden bajt.

- Jézus azonban elküldi a Szentlelket, hogy tépje föl az önzés zárjait: nem magunkért élünk, hanem másokért. – Szent Pál apostol látja a korintusi hívek versengését, mindegyik túl akar tenni a másikon: egyik a nyelvek adományával dicsekszik, a másik a gyógyítás, a harmadik a prófétálás adományával. Az apostol viszont a szívükre köti, hogy egyetlen adomány a döntő: a szeretet. „Szóljak bár az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom… Legyen bár olyan teljes a hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek (1 Kor 13, 1.2).

- A Szentlélek azért jött pünkösdkor zúgó szélben és lobogó lángokban, hogy föltörje az önzés zárjait.

Mit tesz a kiáradó Szentlélek? – Feltöri a magába zárt világ zárjait. – Az utolsó vacsorán az egyik tanítvány fölteszi Jézusnak a kérdést: „Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak?” (Jn 14,22). Ebben a kérdésben benne van egy kicsit az is, amivel a gonosz kísértette Jézust: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad…” (Mt 4,6), hadd lássa a világ hatalmadat. Benne van a kérdésben az az elképzelés, hogy Isten országa földi, evilági ország lesz, a hatalom és a dicsőség országa.

- Jézus ezt nem akarja, de azt sem, hogy a világ is bezárva maradjon a kegyelemmel szemben. Ezért adja Jézus tanítványainak a nagy missziós parancsot: „Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19). Főpapi imájában pedig ezt mondja az Atyának: „Ahogy engem a világba küldtél, úgy küldöm őket én is a világba.”(Jn 17,18). A Jelenések Könyvében pedig így beszél magáról: „Nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai” (1,18). A kulcs mindig a teljhatalmat jelenti, mint ahogy Péterre bízta a mennyek országa kulcsait, az oldás és kötés hatalmát (vö. Mt 16,19). Amikor Jézus visszatért az Atyához, akkor ezt a kulcsot Egyházának hagyta, az Egyházat pedig a Szentlélekre bízta, ahogy Péter apostol pünkösdi beszédében idézi Joel próféta szavait: „Kiárasztom Lelkemet minden emberre” (ApCs 2,17).

Amikor tehát a mai napon hívjuk és fogadjuk a Szentlelket, ne csupán magunkra gondoljunk, ne is csupán szeretteink szűk körére, hanem minden jóakaratú emberre: mindazokra, akik valami jobbat akarnak, mindazokra, akik keresik az igazságot és szomjazzák a szeretetet. Kívánjuk és kérjük, hogy boruljon pünkösdbe a világ, hogy a Szentlélek járja át tisztító, frissítő, éltető erejével. Ne csupán a bimbók boruljanak virágba, hanem a remények is váljanak valóra.

Lélek nélkül lélektelen, más szóval lelketlen lesz a világ, lelketlen világban pedig nem lehet élni. Ilyen a világ, ha csalódások bénítják, ha az önzés és a szeretetlenség hidege sorvasztja, ha zárva maradnak a kegyelemmel szemben. Az Atya ajándéka, Krisztus lelke azonba feltöri, megnyitja a zárakat. Bízzuk rá magunkat a Lélek lelkesítő, lélekadó erejére!

P. Szikszay Sándor SDB

 

Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Michele Rua, aki a forrást folyóvá tette

Michele Rua, aki a forrást folyóvá tette

#Szalézi világ 2022-10-28, Péntek

2022. október 29-én ünnepli a Szalézi Család Don Bosco első utóda, Don Michele Rua boldoggá avatásának 50. évfordulóját.

Vatikán – Ferenc pápa homíliája Artemide Zatti testvér szentté avatásakor

Vatikán – Ferenc pápa homíliája Artemide Zatti testvér szentté avatásakor

#Egyház 2022-10-26, Szerda

Október 9-én délelőtt a Szentatya vezette az ünnepi szentmisét, valamint Giovanni Battista Scalabrini püspök és Artemide Zatti szalézi testvér szentté..

Mindig az Istené az utolsó szó! – a rendfőnök pünkösdi prédikációja

Mindig az Istené az utolsó szó! – a rendfőnök pünkösdi prédikációja

#Magyar Tartomány 2022-06-05, Vasárnap

Pünkösdkor Don Ángel Fernández Artime szalézi rendfőnök atya Óbudán, a Segítő Szűz Mária-kápolnában mutatott be ünnepi szentmisét, amelynek keretében..

Budapest - Családiasság, szeretet, bizalom

Budapest - Családiasság, szeretet, bizalom

#Magyar Tartomány 2022-01-10, Hétfő

A budapest-városmajori Jézus Szíve-templomban szeptember óta minden hónapban első pénteki konferenciabeszédeket tartanak a családról, a magyar családokért...

Szalézi szavak – Krisztus Király vasárnapja – Nem ebből a világból való

Szalézi szavak – Krisztus Király vasárnapja – Nem ebből a világból való

#Magyar Tartomány 2021-11-17, Szerda

Kr. u. 325-ben gyűlt össze az Egyház első egyetemes zsinata a kisázsiai Niceában, görögös kiejtéssel Nikaiában. Ennek a zsinatnak az összehívását az a..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • ...
Összes címke
< Tartsunk ki az imában, a szétszórtság, sivárság és restség ellenébenA Szalézi Munkatársak Egyesülete alapításának 145. évfordulójára >