Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén 180 éves az oratórium

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén 180 éves az oratórium

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén 180 éves az oratórium

2021-12-08 Szerda   |   #Szalézi világ   |   ARCHIVÁLT

oratórium  • Don Bosco  •

Számos segédanyag áll rendelkezésére annak, aki meg szeretné ismerni, hogyan született Don Bosco szívéből az Oratórium zseniális nevelési műve. Most Gianni Ghiglione művéből idézünk.

Az Oratórium ma aktuálisabb, mint 180 évvel ezelőtt, látván, hogy milyen körülmények között él városaink és országaink sok-sok fiatalja: szükségük van arra, hogy olyan nőkkel és férfiakkal találkozzanak, akik melléjük szegődnek és tudják alkalmazni teljes mélységében a szalézi nevelési módszert. Ezáltal egy kicsit megtapasztaltatják velük Isten gyengéd szeretetét, ahogyan azt a fiatalok Atyja és Tanítómestere tette.

A Garelli Bertalannal való véletlen találkozás (1841. december 8., az Assisi Szent Ferenc templom sekrestyéjében) elindította egy úton, mely lehetőséget nyújtott arra, hogy pártfogásába vegye a család és mindenféle egyházi hovatartozás nélkül maradt idénymunkás fiatalokat.

Megszületik az Oratóriumok létrehozásának gondolata

„Az Oratóriumok létrehozásának gondolata a városi börtönökben tett látogatások hatására született.

A testi és lelki nyomor e helyein sok életerős, értelmes jóravaló fiatal élt...

Egyre inkább meggyőződött arról, hogy ezek a fiatalok az erkölcsi és a vallásos nevelés hiányossága miatt kerültek ebbe a szerencsétlen helyzetbe. Látta,hogy ezzel a két nevelési eszközzel hatékonyan lehet jóknak megőrizni a fiatalokat, illetve elvezetni őket a jóra, miután kiengedik őket büntetésük helyéről. ”

1842-től (a fiúk száma húsz körül volt) 1846 áprilisáig (a Valdoccóba érkező fiúk száma néhány százra emelkedett) az Oratórium vándorolt.

Most nem foglalkozunk a különböző állomásokkal. Inkább kiemelünk néhány mozzanatot, melyek Don Boscót arra ösztönzik, hogy meghatározza az Oratóriumok néhány jellemző vonását.

  1. Kiknek szánja az oratóriumot? A szegény és elhagyatott fiataloknak. Don Bosco papi szolgálatnak legelső pillanatától a „legelhagyatottabb és a legtöbb veszélynek kitett” fiatalokat választotta, azokat „akik szegények, éheznek, akik a legtudatlanabbak, mert nekik nagyobb szükségük van a gondoskodásra, hogy megmaradjanak az örök üdvösség útján ”.

Ezek a kijelentések egyre gyakrabban jelennek meg Don Bosco írásaiban, hogy mindenki előtt világos legyen választása: az idénymunkások és a munkás fiatalok rétegei, akiket családjuk elhanyagolt, akikhez a hagyományos polgári és egyházi szervezet nem jutott el, vagy ők nem akartak ezekbe beépülni.

  1. A hagyományos lelkipásztorkodás mellett a nevelés hangsúlyozása: ennek köszönhette, hogy teljesebben és hatékonyabban tudott működni a belső átalakulás és a pozitív ráhatás területén, „az emberi képességek fejlesztésében és alakításában, azért hogy mindenki tudjon szabad és személyes döntéseket hozni, valamint az egyéni és társadalmi, az erkölcsi és vallásos életben odaadóan elköteleződni.”

Ez a nevelés konkrétan a következőkben fejeződik ki: 

Kik voltak ezek a fiatalok? „...kőfaragók, kőművesek, asztalosok, útépítő munkások, inasok és mások, akik messzi vidékekről jöttek. ” Nem volt kapcsolatuk a plébániájukkal „mert nem kevesen közülük kicsapongóak és rakoncátlanok voltak, de a nálunk szokásos vidám játékok, kirándulások csábították őket és így hajlottak arra, hogy részt vegyenek a hitoktatáson és az imádságokon is.”

Bosco Teresio atya írja: „A szalézi Oratórium immár döntően a következők keveréke: imádságjáték, rándulás, az animátorral kötött barátság és a vele együttműködés vágya, aki egyetlen cél felé tereli a rábízottakat, hogy hozzá hasonlóan ők is apostolokká váljanak;

  1. A módszer megválasztása: a jóság. Az első kápolna (1844. december 8.!) Barolo őrgrófné házában Szalézi Szent Ferenc nevét viselte, „ ...mivel szolgálatunkhoz nagy nyugalom és szelídség szükséges, ennek a Szentnek a pártfogására bíztuk magunkat, hogy kiesdje számunkra Istentől azt a kegyelmet, hogy ónozhassuk őt rendkívüli szelídségében és a lelkek megnyerésében. ” 

Ez a jóság az alábbiakban mutatkozik meg: 

  1. Az együttműködés melletti döntés a felnőttekkel és olyan fiatalokkal, „akiknek jó volt a magaviseletük és elegendő tudással rendelkeztek”: ők azon kívül, hogy segítettek a csoportok életének megszervezésében és számos kezdeményezésben, hatékony példaképeknek bizonyultak a fiatalok, gyerekek előtt, akik egészen más környezethez és életstílushoz voltak szokva. 

 

A „Tanítónő”- Szűz Mária -, akiről Bosco János álmodott, úgy mutassa meg minden nagylelkű szívnek a fiatalok helyzetét, mint „munkateret”, ahol dolgozhatnak egy jobb világ megvalósítása érdekében.

 

In: Gianni Ghiglione - DON BOSCO ORATÓRIUMA

 Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Bosco Szent János, Krisztus papja és az Egyházé

Bosco Szent János, Krisztus papja és az Egyházé

#Aktuális 2023-06-05, Hétfő

„Pappá szentelésem Szentháromság vasárnapjának vigíliáján volt” – írja Don Bosco az Oratóriumi emlékiratokban. 1841. június 5-én szentelte pappá az..

Baj – Óbudai munkatársak látogatása

Baj – Óbudai munkatársak látogatása

#Magyar Tartomány 2023-06-05, Hétfő

Május utolsó hétvégéjén az óbudai munkatársak meglátogatták a baji oratóriumot. A délelőtti animátorképzés témája a mindennapi evangelizáció volt,..

Don Bosco, az építő - Az első menhely Valdoccóban

Don Bosco, az építő - Az első menhely Valdoccóban

#Szalézi világ 2023-06-03, Szombat

Alig néhány nappal a Szalézi Szent Ferenc-templom felszentelése után, 1852 nyarán Don Bosco megkezdte a templom és a Pinardi-ház közé szorított keskeny..

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

#Szalézi világ 2023-05-23, Kedd

Don Bosco számos csodát művelt, és ezeket mindig Máriának a Keresztények Segítségének tulajdonította. Ha egy pillantást vetünk a tanúságtételekre, akkor..

A Keresztények Segítsége később érkezett

A Keresztények Segítsége később érkezett

#Aktuális 2023-05-18, Csütörtök

Ahogy az a szentekkel gyakran előfordul, Don Bosco is Isten szemszögéből nézte a történelmet. Szemét az égre szegezte, de soha nem emelte fel a lábát a..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • ...
Összes címke
< Mikulás a szaléziaknálSzalézi Értesítő mindenkinek! >