Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / A rendfőnök üzenete a fiataloknak Don Bosco ünnepén 2022

A rendfőnök üzenete a fiataloknak Don Bosco ünnepén 2022

A rendfőnök üzenete a fiataloknak Don Bosco ünnepén 2022

2022-02-02 Szerda   |   #Szalézi világ   |   KIEMELT   |   ARCHIVÁLT

rendfőnök  • Ángel Fernández Artime  • üzenet  • fiatalok  •

Don Bosco ünnepének napján, védőszentünk, Szalézi Szent Ferenc halálának negyedik centenáriumi évében a szalézi rendfőnök, Don Bosco tizedik utódja, Ángel Fernández Artime atya a következő üzenetet intézte a fiatalokhoz:

Drága fiataljaim,
igaz szeretettel és teljes szívemből üdvözlök mindenkit Valdoccóból, ahol szeretett Don Boscónk, az „ifjúság atyja és mestere”– ahogy Szent II. János Pál nevezte - ünnepét ünnepeljük.

Miközben ezt a levelet írom nektek, csak néhány pillanattal ezelőtt tértem vissza a bazilikából, ahol értetek imádkoztam az Úr előtt, anyánk, a Segítő Szűz Mária előtt, Don Bosco, Mazzarello anya és Savio Szent Domonkos, a tizenéves szent előtt, aki az oratórium korai éveiben itt élt, Valdoccóban.

A tegnapi Eucharisztiát a televízió közvetítette a torinói Segítő Szűz Mária-bazilikából, és a Szentatya, Ferenc pápa az Úrangyala-imádság után kijelentette, hogy a televízióban követte a szentmisét, hozzátéve, hogy Don Bosco ünnepén köszönti a szaléziakat ebből az alkalomból. Mindezek megfogalmazásakor felidézte, hogy „Atyánk nem zárkózott be a sekrestyébe, nem zárkózott be a dolgaiba. Kiment az utcára a fiatalokat keresni, azzal a kreativitással, ami fémjelzi”. Kétségtelen, hogy Don Bosco ma is ezt tenné, és mindannyiunkat meghívna, hogy legyünk mellette, hogy együtt járjunk az élet útján.

Mennyire szereti a Szentatya a Szalézi Családot, Don Bosco családját! És mekkora felelősséggel jár ez, mert mindig a legjobbat kell adnunk magunkból az evangélium szolgálatában az Úr Jézus nevében.

És ti, kedves fiatalok, ennek a történetnek a főszereplői vagytok, ahogy a fiatalok Valdoccóban, Don Boscóval is azok voltak.

Ebben az évben, amikor az Egyházban megemlékezünk egy nagy szent halálának négyszázadik évfordulójáról, a „szentség óriásáról”, aki Szalézi Szent Ferenc volt, Don Bosco Szalézi Családja, és ti, a fiatalok, akik annak részei vagytok, mindannyian veletek együtt arra vagyunk hivatva, hogy keresztény hitünket és azt a fiatalos dinamizmust, amelyet szívünkben hordozunk, ezzel a „szalézi” jótékonysággal és édességgel éljük meg, amelyet Szalézi Szent Ferenc hagyott ránk örökségül, és amelyet Don Bosco magáévá tett. 1854-ben ő maga írta a valdoccói Oratóriumról: "Ez az oratórium Szalézi Szent Ferenc oltalma alatt áll, jelezve, hogy az alapnak, amelyen ez a kongregáció nyugszik, a jószívűségnek és a szelídségnek kell lennie, amelyek e szent jellemző erényei." Don Bosco munkáját Szalézi Szent Ferenc ihlette, a szent, aki – mint kevesen mások – megértette, hogy Isten és irgalmas szeretete áll élete és történelme középpontjában. Szalézi Ferenc a gyengédség, az Atyaisten szívéről mintázott szív szentje, aki édességével mindenkit magához vonz.

És ezt az érzékenységet és szellemiséget visszhangozva, amelyet Don Boscón keresztül Szalézi Szent Ferenctől kaptunk, és az Ige erejével, amellyel XVI. Benedek emeritus pápa és Ferenc pápa is megszólított benneteket, szeretnélek meghívni benneteket, kedves fiatalok, minden szalézi jelenlétünkben az egész világon, hogy nagy eszmékkel, nagy célokkal éljetek, amelyek a boldogság útján és Isten felé vezetnek.

Nagyon kedves volt számomra, amikor XVI. Benedek pápa a hozzátok, fiatalokhoz intézett egyik üzenetében így szólt: "Kedves fiatalok, ne elégedjetek meg kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne elégedjetek meg kevesebbel, mint Krisztus." Milyen szép és micsoda javaslat ez, amit érdemes bátran elfogadni, mert nagyon valószínű, hogy a társadalmi és kulturális környezet sok helyen, ahol éltek, nem segít ebben. De az kiváltság, hogy nem elégedhetsz meg semmi kevesebbel, mint Krisztussal az életedben, hogy bízhatsz Istenben, átadhatod magad Neki, az élő Istennek, aki mindenkit arra hív, hogy úgy éljen, ahogy Jézus élt. Meggyőződésem, hogy ma fiatal kereszténynek lenni valóban bátor kihívás.

És amikor ezt mondom, nem feledkezem meg arról sem, hogy sokan közületek, kedves fiatalok a világ szalézi jelenléteiből, más vallásúak. Őszinte szeretettel kívánom, hogy mélyen éljétek meg hiteteket, legyetek igaz hívők a megvallott hitetekben, éljétek meg azt hitelesen. Az egyetlen Isten, aki létezik, és akihez mindannyian fordulunk, mindig mellettetek lesz, és tudni fogja, hogyan találkozhat mindenkivel. Don Bosco és az egész Szalézi Család házai a világon mindig nyitva állnak, és mindig is nyitva lesznek minden fiatal előtt, aki megkeresi őket.

Ugyanakkor szalézi testvéreimmel, a Segítő Szűz Mária Leányai nővértársaimmal és sok mással, akik ezt a drága családunkat alkotják, megismétlem azokat a javaslatokat, amelyeket Ferenc pápa és Benedek pápa intézett hozzátok, mert megértem, hogy ahogy Don Bosco tette a fiaival, mi is együtt arra szeretnénk kérni benneteket, hogy legyetek bátrak, soha ne féljetek, hagyjátok, hogy Jézus, az Úr meglepjen benneteket, nyissátok meg előtte szívetek ajtaját, hagyjátok, hogy beszéljen veletek. Jézus mindig meglep és a valódi boldogság ösvényére vezet: arra, amit keresel, amire vágysz és amire szükséged van.

Drága fiataljaim, Don Bosco ünnepén azt merem mondani nektek, hogy ma is, mint mindig, vagy még minden eddiginél nagyobb szüksége van rátok az Úrnak, és arra hív benneteket, hogy legyetek missziós tanítványok a Királyságban. Don Boscónak szüksége van rátok, mint a valdoccói fiaira, hogy jót tegyetek oly sok mással. És nagyon sok bajtársatoknak és barátotoknak szüksége van rátok és a támogatásotokra. Nekik szükségük van rátok, fiatalokra, akik felelősséggel és nagylelkűen kézbe veszitek az életeteket.

A mi világunknak szüksége van olyan fiatalokra, akik úgy érzik, hogy Isten által megálmodott küldetésük van, és beleszeretnek. Fiatalokra, akik úgy érzik, hogy Istennek van egy álma és egy szép terve mindegyikükkel. Reményteli, erős fiatalokra. Fiatalokra, akik nem engedik, hogy megfosszák őket a reménytől, ahogy Ferenc pápa mondja: „A fiatalok nem arra valók, hogy elcsüggedjenek; arra valók, hogy nagy dolgokat álmodjanak meg, hatalmas távlatokat keressenek, magasabbra törjenek, vállalják a világot, elfogadják a kihívásokat és a legjobbat ajánlják fel magukból valami jobb felépítéséhez. Ezért folyamatosan arra buzdítom a fiatalokat, hogy ne hagyják megfosztani magukat a reménytől.” (Christus Vivit, 15)

Kedves fiatalok!

Engedjétek meg, hogy ezt az üzenetet azzal zárjam, hogy boldog Don Bosco ünnepet kívánjak és meghívjalak benneteket, hogy egész évben nagy harmóniában éljétek Don Boscóval és Szalézi Szent Ferenccel. Továbbra is vezetnek benneteket, hogy találkozzatok az egyetlen emberrel, aki számít: Jézus Krisztussal, az Úrral.

Emlékszem, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom Világtanácsának (SDB-LEADS) tavaly decemberi ülésén, miután jóváhagyták a Szalézi Ifjúsági Mozgalom Világtanácsának irányelveit, a világ minden tájáról érkező fiatal képviselők egyöntetűen azt javasolták, hogy ünnepeljük meg Szalézi Szent Ferenc halálának 400. évfordulóját. Az Afrika-Madagaszkár Régió Tanácsának tagjai koordinálják ezt az eseményt, amelyen a Szalézi Ifjúsági Mozgalom összes csoportja részt vesz a világ minden szalézi tartományából, a tisztelet, hála, szeretet és odaadás jeleként e nagy szent iránt, aki megihlette szeretett Don Boscónkat.

Arra biztatlak benneteket, hogy továbbra is törődjetek az ima pillanataival, a hátrányos helyzetűek érdekében tett kezdeményezésekkel, ismertessétek és osszátok meg mindazt, amit csináltok.

Kedves fiataljaim, boldog Don Bosco ünnepet és boldog Szalézi Szent Ferenc ihlette „szalézi” évet.

Áldásom mindnyájatokra.

Igaz szeretettel és annak a biztosítékával, hogy imáimban megemlékezem rólatok, 

Ángel Fernández Artime szalézi atya,

rendfőnök

 

 ANS-Torino/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Kelet-Timor – A szaléziak ételt juttatnak a fiataloknak

Kelet-Timor – A szaléziak ételt juttatnak a fiataloknak

#Szalézi világ 2024-07-10, Szerda

A kelet-timori szalézi programokban részt vevő fiatalok jobb táplálkozáshoz jutnak egy új, egyéves projekten keresztül, amely a helyi Don Bosco Alapítvánnyal..

Málta – „Örökségünk felkarolása: Utazás együtt Don Boscóval”- voltnövendékek

Málta – „Örökségünk felkarolása: Utazás együtt Don Boscóval”- voltnövendékek

#Szalézi világ 2024-06-28, Péntek

Június 24-én, Keresztelő Szent János születésnapján, Bosco Szent János névnapján és Don Bosco Voltnövendékei megalakulásának szimbolikus napján a..

Gonzaga Szent Alajos, a fiatalok védőszentje, ahogy Don Bosco látta

Gonzaga Szent Alajos, a fiatalok védőszentje, ahogy Don Bosco látta

#Aktuális 2024-06-21, Péntek

Június 21. Gonzaga Szent Alajos, a katolikus ifjúság védőszentjének liturgikus emléknapja, akit mindig a hitbéli buzgósága jellemzett. Egy itáliai..

 Olaszország - Közeleg a Szalézi Ifjúsági Szinódus

Olaszország - Közeleg a Szalézi Ifjúsági Szinódus

#Szalézi világ 2024-06-20, Csütörtök

Don Bosco kilencéves kori álmának kétszázadik évfordulója (1824-2024) alkalmából a Szalézi Társaság Ifjúságpasztorációs Osztálya egybehívta a..

3. Don Bosco Ifjúsági Világ Filmfesztivál 2024 - felhívás

3. Don Bosco Ifjúsági Világ Filmfesztivál 2024 - felhívás

#Szalézi világ 2024-06-16, Vasárnap

A szalézi egyetemes tömegkommunikációs tanácsos, Don Gildásio Mendes SDB, valamint az egyetemes ifjúságpasztorációs tanácsos, Don Miguel Angel García SDB..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Hungary Helps a szaléziaknál GhánábanAz állami és egyházi fenntartású iskolák finanszírozásáról kicsit egyszerűbben >