Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Don Bosco és a munka

Don Bosco és a munka

Don Bosco és a munka

2021-01-18 Hétfő   |   #Aktuális

Don Bosco  • munka  •

Valaki Don Bosco lelkiségét a "munka lelkisége"-ként határozta meg. Nekem úgy tűnik, nem egészen helyesen. Don Boscóban a munkának, a munka megbecsülésének és az általa vállalt rettentő tömegű munkának az indoka közreműködni a lelkek megmentésében, a legelhagyatottabbak iránti szeretet és az apostoli küldetés a legelhanyagoltabb népek iránt.

Bosco János az anyjától szívja magába a munka szeretetét, úgyhogy az rendes magatartási formájává lesz. Az anyja dolgozik és a maguk módján a fiai is segítenek neki. A Bosco család élete szegény. Becchi kevés háza között Boscóék háza a legszegényesebb: egyemeletes építmény, amely egyszerre szolgál lakás, szénapadlás és istálló gyanánt. A konyhában ott állnak a kukoricászsákok és egy vékony falon túl két tehén kérődzik. Valódi szegénység ez, de nem nyomorúság, mert itt mindenki dolgozik, és ha a földműves munka keveset hoz is, de valamit hoz.

A falak csupaszok, de a meszelés révén fehérek. A köleses zsák is kevés, de lassan ürítik őket, s így elegendőnek bizonyulnak. Ezért a Bosco-ház gyermekeinek az arcát nem üli meg a szomorúság, sem az erőszakosság. Nincs semmi feleslegük, de megvan a szükségesük, mert itt mindenki segít, hogy boldoguljanak. Ez az érzés, hogy "együtt" elő tudják teremteni a szükségeset, és napról-napra boldogulni tudnak, megelégedettekké s kicsit boldogokká is teszi őket.

János négyéves volt, midőn anyja először nyújtott oda neki 3-4 zúzott kenderszálat tisztításra. Kis munka, de munka. 8-9 évesen kezdett aktívabban bekapcsolódni a családi munkába, napkeltétől napnyugtáig dolgozva, mint egy kis földműves. Este aztán, midőn a kukoricalevelekkel keményre tömött szalmazsákon aludni tér, János mély megelégedettséget érez, hogy tagja lehet egy családnak, amely boldogul, legyőzi az akadályokat, mert ebbe ő is besegít. Tagsági érzésnek, felértékelő és méltóságot adó érzésnek nevezi a pszichológia ezt a megelégedettséget. Olyan elemek összessége ez, amelyek ízt adnak az életnek és amelyeket Don Bosco hiánytalanul tovább ad az ifjaknak és a szaléziaknak. Valdoccóban az ifjak számára a legnagyobb megvetés lesz, ha valakit "munkakerülőnek" neveznek. Annyit jelent ez, mint "családon kívüli", "méltóság nélküli" ifjú.

Don Bosco nem bálványozza a munkát. Ő mindenekelőtt a méltóságát látja: a munka tesz bennünket emberré, amikor kiemel a lustaság kátyújából és a társadalom aktív tagjaivá tesz (Don Bosco a bőrén érzi az akkori idők vádjait, amikkel tunyasága és parazita életmódja miatt illették a klérust.) De különösképp a nélkülözhetetlenségét látja. Ő a lelkeket akarja megmenteni, az emberi személyeket; el akarja vinni nekik Jézus Krisztus üdvösségét, és a munka eme üdvözítő szeretet megvalósításának egyedüli feltétele.

Monsignore Caglierónak mondja utolsó éveiben: "Mondd meg az összes szaléziaknak, hogy dolgozzanak szenvedélyesen és buzgón; munka, munka.” És még: "Életem utolsó éveiben vagyok. Most rajtatok a sor, hogy dolgozzatok, hogy megmentsétek az ifjúságot.” A munka tehát az az áldozat, amellyel Krisztussal egyesülten megmenthetjük az ifjakat.

Don Caviglia 1937-ben a klerikusok előtt szinte kiabálva mondta: "Nem szabad azt mondani és írni (a szaléziak halotti levelében), hogy "munkája ellenére szentté lett. Mert ti. a munkád által leszel szentté, nem pedig annak ellenére.”

A szalézi munkáról beszélve Don Bosco a földműves életből vett árnyalatokat használja, amik mentalitásából fakadnak. Tudja, hogy a termés eléréséhez kapálni kell, rögről-rögre fáradozni, tehát lélekről-lélekre haladni. Ő nem kereskedő, aki a jó üzletet, a jó alkalmat keresi. Ösztönösen többre becsüli a mindennapi fáradozást a zseniális üzletnél. Nem is iparos, aki elosztja és megszervezi mások munkáját. Mint egy új kongregáció szervezőjének meg kell tanulnia ezt is, de a többiek mellett ő is dolgozik: gyóntat, prédikál, ír, az ifjak között tartózkodik.

Don Bosco számára a munkához társul s vele majdnem összevegyül egy másik keresztény érték, amit áldozatosságnak hívunk. Úgy látszik, az ő praktikus paraszti mentalitása nem értette meg az önmagáért való áldozatot, amit meg kell fizetni minden jócselekedetért. Nem egyszer elmondja majd a szaléziaknak: „Mi nem viselünk ciliciumot, de ebéd után, midőn szemünket az álom kerülgeti, asszisztálunk a gyerekek mellett.”

 

Forrás: Teresio Bosco – Lelkigyakorlat Don Boscóval

 

Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Szent tollal a kezében - Don Bosco levelezése életének utolsó szakaszában

Szent tollal a kezében - Don Bosco levelezése életének utolsó szakaszában

#Szalézi világ 2021-04-15, Csütörtök

Don Bosco gyermekkorát és munkásságának első éveit alaposan megismerhetjük az Oratóriumi Emlékiratokból. De az már egy kicsit komolyabb feladat, hogy..

Don Bosco Szalézi Szent Ferenc adósa

Don Bosco Szalézi Szent Ferenc adósa

#Szalézi világ 2021-04-09, Péntek

Vajon Szalézi Szent Ferenc tettei és személye nélkül létrejött volna-e valaha Don Bosco megelőző módszere? És miért pont őt választotta az ifjúság..

Don Bosco Szent József-tisztelete

Don Bosco Szent József-tisztelete

#Szalézi világ 2021-03-19, Péntek

Szent József ünnepélyén és ebben a különleges évben, amelyet Ferenc pápa az egyetemes egyház védnökének szentelt, a Szalézi Család Don Boscóhoz..

Eritrea - „Munkaért ennivaló”: erdőtelepítési program nőnapra

Eritrea - „Munkaért ennivaló”: erdőtelepítési program nőnapra

#Szalézi világ 2021-03-08, Hétfő

A nagy szegénység, kevés oktatási lehetőség és hatalmas vízellátási nehézségek fényében az eritreai nők kulcsfontosságúak lehetnek az ország..

Don Bosco és a gondviselő nagynénik

Don Bosco és a gondviselő nagynénik

#Szalézi világ 2021-03-04, Csütörtök

Don Bosco mindig bátor alázattal kopogtatott az isteni Gondviselés „ATM-jén”, és a Gondviselés mindig kegyes volt vele.

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális oktatás • díj • Don Bosco • Don Bosco Kiadó • Don Bosco Nővérek • ...
Összes címke
< Szalézi szavak - Halljuk meg a hívást!Hajnali imádság Bosco Szent János égi születésnapján >