Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Don Bosco és a munka

Don Bosco és a munka

Don Bosco és a munka

2021-01-18 Hétfő   |   #Aktuális   |   ARCHIVÁLT

Don Bosco  • munka  •

Valaki Don Bosco lelkiségét a "munka lelkisége"-ként határozta meg. Nekem úgy tűnik, nem egészen helyesen. Don Boscóban a munkának, a munka megbecsülésének és az általa vállalt rettentő tömegű munkának az indoka közreműködni a lelkek megmentésében, a legelhagyatottabbak iránti szeretet és az apostoli küldetés a legelhanyagoltabb népek iránt.

Bosco János az anyjától szívja magába a munka szeretetét, úgyhogy az rendes magatartási formájává lesz. Az anyja dolgozik és a maguk módján a fiai is segítenek neki. A Bosco család élete szegény. Becchi kevés háza között Boscóék háza a legszegényesebb: egyemeletes építmény, amely egyszerre szolgál lakás, szénapadlás és istálló gyanánt. A konyhában ott állnak a kukoricászsákok és egy vékony falon túl két tehén kérődzik. Valódi szegénység ez, de nem nyomorúság, mert itt mindenki dolgozik, és ha a földműves munka keveset hoz is, de valamit hoz.

A falak csupaszok, de a meszelés révén fehérek. A köleses zsák is kevés, de lassan ürítik őket, s így elegendőnek bizonyulnak. Ezért a Bosco-ház gyermekeinek az arcát nem üli meg a szomorúság, sem az erőszakosság. Nincs semmi feleslegük, de megvan a szükségesük, mert itt mindenki segít, hogy boldoguljanak. Ez az érzés, hogy "együtt" elő tudják teremteni a szükségeset, és napról-napra boldogulni tudnak, megelégedettekké s kicsit boldogokká is teszi őket.

János négyéves volt, midőn anyja először nyújtott oda neki 3-4 zúzott kenderszálat tisztításra. Kis munka, de munka. 8-9 évesen kezdett aktívabban bekapcsolódni a családi munkába, napkeltétől napnyugtáig dolgozva, mint egy kis földműves. Este aztán, midőn a kukoricalevelekkel keményre tömött szalmazsákon aludni tér, János mély megelégedettséget érez, hogy tagja lehet egy családnak, amely boldogul, legyőzi az akadályokat, mert ebbe ő is besegít. Tagsági érzésnek, felértékelő és méltóságot adó érzésnek nevezi a pszichológia ezt a megelégedettséget. Olyan elemek összessége ez, amelyek ízt adnak az életnek és amelyeket Don Bosco hiánytalanul tovább ad az ifjaknak és a szaléziaknak. Valdoccóban az ifjak számára a legnagyobb megvetés lesz, ha valakit "munkakerülőnek" neveznek. Annyit jelent ez, mint "családon kívüli", "méltóság nélküli" ifjú.

Don Bosco nem bálványozza a munkát. Ő mindenekelőtt a méltóságát látja: a munka tesz bennünket emberré, amikor kiemel a lustaság kátyújából és a társadalom aktív tagjaivá tesz (Don Bosco a bőrén érzi az akkori idők vádjait, amikkel tunyasága és parazita életmódja miatt illették a klérust.) De különösképp a nélkülözhetetlenségét látja. Ő a lelkeket akarja megmenteni, az emberi személyeket; el akarja vinni nekik Jézus Krisztus üdvösségét, és a munka eme üdvözítő szeretet megvalósításának egyedüli feltétele.

Monsignore Caglierónak mondja utolsó éveiben: "Mondd meg az összes szaléziaknak, hogy dolgozzanak szenvedélyesen és buzgón; munka, munka.” És még: "Életem utolsó éveiben vagyok. Most rajtatok a sor, hogy dolgozzatok, hogy megmentsétek az ifjúságot.” A munka tehát az az áldozat, amellyel Krisztussal egyesülten megmenthetjük az ifjakat.

Don Caviglia 1937-ben a klerikusok előtt szinte kiabálva mondta: "Nem szabad azt mondani és írni (a szaléziak halotti levelében), hogy "munkája ellenére szentté lett. Mert ti. a munkád által leszel szentté, nem pedig annak ellenére.”

A szalézi munkáról beszélve Don Bosco a földműves életből vett árnyalatokat használja, amik mentalitásából fakadnak. Tudja, hogy a termés eléréséhez kapálni kell, rögről-rögre fáradozni, tehát lélekről-lélekre haladni. Ő nem kereskedő, aki a jó üzletet, a jó alkalmat keresi. Ösztönösen többre becsüli a mindennapi fáradozást a zseniális üzletnél. Nem is iparos, aki elosztja és megszervezi mások munkáját. Mint egy új kongregáció szervezőjének meg kell tanulnia ezt is, de a többiek mellett ő is dolgozik: gyóntat, prédikál, ír, az ifjak között tartózkodik.

Don Bosco számára a munkához társul s vele majdnem összevegyül egy másik keresztény érték, amit áldozatosságnak hívunk. Úgy látszik, az ő praktikus paraszti mentalitása nem értette meg az önmagáért való áldozatot, amit meg kell fizetni minden jócselekedetért. Nem egyszer elmondja majd a szaléziaknak: „Mi nem viselünk ciliciumot, de ebéd után, midőn szemünket az álom kerülgeti, asszisztálunk a gyerekek mellett.”

 

Forrás: Teresio Bosco – Lelkigyakorlat Don Boscóval

 

Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Don Bosco, az építő - Az első menhely Valdoccóban

Don Bosco, az építő - Az első menhely Valdoccóban

#Szalézi világ 2023-06-03, Ma

Alig néhány nappal a Szalézi Szent Ferenc-templom felszentelése után, 1852 nyarán Don Bosco megkezdte a templom és a Pinardi-ház közé szorított keskeny..

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

#Szalézi világ 2023-05-23, Kedd

Don Bosco számos csodát művelt, és ezeket mindig Máriának a Keresztények Segítségének tulajdonította. Ha egy pillantást vetünk a tanúságtételekre, akkor..

A Keresztények Segítsége később érkezett

A Keresztények Segítsége később érkezett

#Aktuális 2023-05-18, Csütörtök

Ahogy az a szentekkel gyakran előfordul, Don Bosco is Isten szemszögéből nézte a történelmet. Szemét az égre szegezte, de soha nem emelte fel a lábát a..

Akik ismerték Don Boscót - Giorgio Moglia, földműves

Akik ismerték Don Boscót - Giorgio Moglia, földműves

#Aktuális 2023-05-11, Csütörtök

Amikor Giovannino Boscónak 1827 februárjában egy hideg napon el kellett hagynia a Becchi-beli házukat mert féltestvére, Antonio rossz szemmel nézte tanulási..

Don Bosco 139 éve írta meg híres „római levelét”

Don Bosco 139 éve írta meg híres „római levelét”

#Szalézi világ 2023-05-10, Szerda

Május 10-én van 139 éve, hogy Don Bosco megírta a szaléziaknak híres "levelét Rómából", hogy figyelmeztesse őket arra a veszélyre, hogy elveszítik a..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • ...
Összes címke
< Szalézi szavak - Halljuk meg a hívást!Hajnali imádság Bosco Szent János égi születésnapján >