Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Don Bosco hétköznapi keresztjei

Don Bosco hétköznapi keresztjei

Don Bosco hétköznapi keresztjei

2023-03-31 Péntek   |   #Aktuális   |   ARCHIVÁLT

Don Bosco  •

Don Bosco élete tele volt szenvedéssel, de mindent hősies alázattal és türelemmel tűrt. Szóljunk most a hétköznapi keresztjeiről, melyeket bár rövidebb ideig hordozott, de nem kevésbé voltak nehezek. Ezek voltak azok a tövisek, amelyekkel útja során minden lépésnél találkozott, sőt, olyan tövisek, amelyek egyenesen a lelkiismeretébe és érzékeny szívébe fúródtak, és amelyek bizonyára elbátortalaníthatták volna a nála kevésbé türelmeseket. Csak néhány példát említünk azokra a – főleg anyagi jellegű – nehézségekre, amelyeket mások hibájából kellett elviselnie.

1876. április 25-én Rómából Don Ruának küldött levelében többek között ezt írta: "Hány dolog, hány carrozzini volt, amin már túl vagyok, és hány van még mindig folyamatban. Olyanok, mint ha egyenesen valami meséből léptek volna elő!” A carrozzini egy piemonti kifejezés, amellyel Don Bosco a mások által okozott problémákra, nehézségekre utal, amelyek súlyos és váratlan terheket jelentettek számára, és amelyeket nem az ő okozott, hanem az áldozatuk volt.

Három fontos példa

Egy tésztagyár tulajdonosa, a jótékonysági tevékenységéről ismert torinói Luigi Succi egy nap arra kérte Don Boscót, hogy aláírásával garantálja a banki tranzakciót 40 000 líra felvételére. Mivel gazdag emberről volt szó, akitől sok jótéteményt kapott, Don Bosco beleegyezett. De három nappal később Succi meghalt, a váltó lejárt, és Don Bosco üzenetet küldött örököseinek az elhunyt kötelezettségvállalásáról.

Cagliero János így meséli el az esetet: "Vacsorázni voltunk, amikor Don Rua belépett, és elmondta Don Boscónak, hogy az örökösök semmit sem tudtak és nem is akartak tudni semmit a váltókról. Don Bosco mellett ültem. Éppen, a levesét ette, és láttam, hogy két kanál leves között izzadságcseppek hullanak a homlokáról a tányérjára (ne feledjük, január volt, és az ebédlő fűtetlen volt), de nem mutatott aggodalmat, és nem szakította félbe szerény étkezését."

Az örökösöket nem lehetett észhez téríteni, és Don Boscónak fizetnie kellett. Csak körülbelül tíz év után térítették meg szinte az egész összeget, amelyet aláírásával biztosított.

Egy másik jótékonysági munkája is sokba került az általa okozott zaklatás miatt. Egy bizonyos torinói Giuseppe Rua feltalált egy olyan szerkezetet, amely a templomban a tabernákulum fölé emelte monstrancát, majd visszaengedte az oltárasztalra, és ezzel egyidejűleg leengedte, majd felemelte a keresztet. Ezzel elkerülhető lett volna annak kockázata, hogy a papnak a feladat elvégzéséhez fel kelljen másznia a létrán. Ez egyszerűbb és biztonságosabb módszernek tűnt az Oltáriszentség felmutatására. Hogy bátorítsa, Don Bosco elküldte terveit a Szent Rítusok Kongregációjának, és ajánlotta a kezdeményezést. A Kongregáció azonban nem hagyta jóvá a találmányt, és még a vázlatokat sem volt hajlandó visszaadni, azzal érvelve, hogy ilyen esetekben ez a szokásos gyakorlat. Végül kivételt tettek vele, hogy megmentsék a komolyabb zaklatástól. De Rua úr, látva, hogy találmánya nem elhanyagolható veszteséget fog szenvedni, megvádolta ezzel Don Boscót, bíróság elé vitte és követelte, hogy a bíróság kötelezze őt nagy összegű kártérítés megfizetésére. Szerencsére később kiderült, hogy a bíró egészen más véleményen volt. De Don Bosco szenvedése a jogi eljárások hosszú ideje alatt nem volt csekély.

A harmadik zaklatást is Don Bosco jótékonysága motiválta. 1872-1873 telén különleges adománygyűjtő akciót szervezett. Az a tél különösen nehéz volt az amúgy is súlyos pénzügyi problémák miatt. . Hogy biztosítsa a Valdoccóban lévő missziója fenntartásához szükséges eszközöket, amelynek akkoriban mintegy 800 fiatal tanítványa volt, Don Bosco írt egy levelet, amelyet lezárt borítékban küldött el a potenciális adományozóknak, és arra kérte őket, hogy vásároljanak sorsjegyeket az Oratórium javára, amelyeket egyenként tíz líráért lehetett venni.  Cserébe a sorsoláson az egyik nyertes Raffaello Folignói Madonnájának értékes reprodukcióját kapta volna.

A hatóságok ezt a kezdeményezést törvénysértésnek tekintették. A törvény tiltotta a nyilvános sorsolást, ezért pert indítottak Don Bosco ellen. Amikor kérdőre vonták, azzal érvelt, hogy a lottó nem szerencsejáték, hanem egy egyszerű felhívás a polgári jótékonyságra, egy apró hálajel kíséretében. Az ügy sokáig húzódott, és csak 1875-ben ért véget a Fellebbviteli Bíróság ítéletével, amely súlyos pénzbüntetésre ítélte "Bosko János papot" a lottótörvény megsértése miatt. Bár kétségtelen, hogy az általa kitűzött cél dicséretes volt, jóhiszeműsége nem mentesítette a büntetés alól, hiszen a tárgyi tény is elegendő volt a szabálysértés megállapításához, már csak azért is, mert az "talán messze meghaladta a kitűzött célt"!

Ez a figyelmeztetés arra késztette Don Boscót, hogy tegyen még egy utolsó kísérletet. Panaszt tett II. Viktor Emmánuel királynál, és kegyelmet kért az uralkodótól a fiai javára, akikre a büntetés következményei hárulnak. Az uralkodó pedig kegyesen elfogadta és jóváhagyta a kegyelmet. A kegyelem megadására akkor került sor, amikor többek között Don Boscót teljes mértékben megterhelték a szalézi misszionáriusok első amerikai expedíciójának költségei. De akkoriban akkora volt a félelem!

Bár Don Bosco a béke érdekében mindig igyekezett kerülni a jogi vitákat, mégis el kellett viselnie azokat, és csak néha ért el teljes megbocsátást. "Summum jus summa iniuria" - mondta Cicero, ami azt jelenti, hogy a túl sok szigor a perben gyakran nagy igazságtalanság.

Egy bölcs tanács

Don Bosco annyira idegenkedett a pereskedéstől és a vitáktól, hogy ezt írta Lelki Testamentumában :

„A kívülállókkal szemben nagyon türelmesnek kell lenni, és inkább elviselni a károkat, mintsem vitába keveredni. A polgári és egyházi hatóságokkal szemben annyit tűrj el, amennyit őszintén el tudsz viselni, de soha ne legyen tárgyalás a polgári bíróságokon. Mivel a pereket és vitákat minden áldozat és minden jóakarat ellenére néha nem lehet elkerülni, azt tanácsolom és ajánlom, hogy a vitát egy vagy két teljes jogkörrel rendelkező bíró elé utalják, és a vitát bízzák bármelyikük véleményére.

Ily módon megőrizzük a tiszta lelkiismeretet, és véget vetünk a pereskedésnek, amely rendszerint nagyon hosszú és költséges, és amelyben nehéz megőrizni a szív békéjét és a keresztényi szeretetet."

Francesco Motto

donbosco.press/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Politizált Don Bosco? Igen, de nem a szó hagyományos értelmében. Ő maga mondta, hogy a politikája a Miatyánk: a lelkek megmentése, a szegény fiatalok nevelése..

Egy szenttel ebédeltem

Egy szenttel ebédeltem

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Ma már elég könnyű találkozni egy szenttel, ahogy ez már velem is többször megtörtént. Többekkel is találkoztam: Ildefonso Schuster milánói bíborossal (ő..

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

#Szalézi világ 2024-06-10, Hétfő

Don Bosco nagyon tisztelte Jézus Szent Szívét, és ezt ajánlotta fiainak is. Ez az áhítat élete során számos formában és megnyilvánulásban megmutatkozott:..

Dogliani, a nagy maestro

Dogliani, a nagy maestro

#Aktuális 2024-05-31, Péntek

Don Bosco 1864-ben, 14 évesen fogadta be valdoccói (torinói) oratóriumába, asztalos tanulóként. Azonban határozott hajlama volt a zene iránt, és Don Boscóban..

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

#Aktuális 2024-05-29, Szerda

Don Bosco egy nemrég felfedezett, kiadatlan levele, amelyet Őexcellenciája Francesco Crispi (1818-1901) miniszterhez írt, alkalmat ad arra, hogy emlékeztessük..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Vietnam – Szlovén küldöttség tett látogatást a szalézi Vietnamban„Bízz úgy, mint Don Bosco” – találkozás Pakisztán első szalézi papjával >