Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Néri Szent Fülöphöz hasonlóan mi is a mennyországot választjuk?

Néri Szent Fülöphöz hasonlóan mi is a mennyországot választjuk?

Néri Szent Fülöphöz hasonlóan mi is a mennyországot választjuk?

2021-05-26 Szerda   |   #Aktuális   |   ARCHIVÁLT

elmélkedés  •

Fontosnak lenni, híressé válni, hatalmat és gazdagságot szerezni akkor is, ha nem érdemeljük meg – vajon ez a legtöbb, a legjobb, amire törekedhetünk? Róma "második apostola" nem értett egyet ezzel... P. Bruno Esposito OP elmélkedése következik:

Nem tudom, hogy azok közül, akik felfigyeltek erre a címre és olvassák az elmélkedést, hányan látták a Néri Szent Fülöpről (1515-1595) szóló, 2010-ben készült életrajzi filmet, főszerepben a nagyszerű és egyedülálló Gigi Proiettivel: „Preferisco il Paradiso” (A mennyországot választom)?
Én személy szerint legalább harmincszor láttam különféle nyelveken, és nem szégyellem kimondani, hogy minden alkalommal mélyen meghatott és megindított. Mindenkinek, de mindenekelőtt azoknak ajánlom, akik Istentől a megszentelt életre vagy a szent szolgálatra kaptak hivatást. Talán kicsit túlzok, de meg vagyok győződve arról, hogy egy teljes lelkigyakorlatra elegendő gondolkodásra és elmélkedésre való táplálékot tartalmaz.

E szent alakja valamilyen módon mindig jelen volt életemben és domonkos hivatásomban. Néri Fülöp fiatalemberként a firenzei San Marco kolostort látogatta, ahol csak néhány évtizeddel korábban Girolamo Savonarola (1452-1498) élt és dolgozott. Ebben a kolostorban töltöttem a noviciátust, amely során elolvastam Néri Fülöp néhány életrajzát, akihez mindig is közel éreztem magam, legalábbis a jó humor kedvéért! A filmben Fülöp szájáról elhangzik egy gyönyörű és megindító ima, amely összefoglalja reményeit, vágyait, erőfeszítéseit, küzdelmét: "Uram, hogyan tudom megértetni velük, hogy Te vagy az öröm és a szépség egyetlen forrása, én nélküled nem vagyok semmi, miért választottál ki arra, hogy mindezeket a dolgokat megtegyem? Nem vagyok méltó! Annak ellenére, hogy szeretem az embereket, a legnagyobb örömöm az, hogy Veled vagyok, de végül mindenkire jut időm, csak Rád nem!”

Mindenesetre, itt csak néhány jelenetet szeretnék javasolni, először azt, amely a film második részét nyitja meg. A gyermekek, akik az utcákról sereglettek Fülöp atya köré és az Oratóriumban gyűltek össze, hogy anyagi és szellemi táplálékot kapjanak, már felnőttek, és találkoznak, hogy megünnepeljék "atyjuk" születésnapját, aki viccesen emlékeztetik őket arra, hogy csak egy évvel több van a vállán, mint előző évben: ennyi! Az asztal körül mindenki megosztja az emlékeit és terveit a jövőre nézve. Alessandro, aki megtért, a jezsuitákkal indul Indiába (ez volt Fülöp álma is), Camillo a helyére lép a betegek gondozásában, mert megértette, hogy így fogja az Urat szolgálni, Pierotto kb. érettségizni készül. Végül Aurelio mindenki előtt bejelenti, annak ellenére, hogy rájött, hogy nehéz lesz, úgy döntött, hogy egyházi karrierbe kezd: "Püspök akarok lenni!" Érezve a büszke hangot és természetesen nem a legjobb szándékot, Fülöp komolyan és érdeklődve kérdezi tőle: „És azután? …” Aurelio kissé zavarba jön, és azt válaszolja, hogy ha megteszi az első lépést, utána majd kaphat egy kis nunciatúrát. Atyai hangnemben, de egyben sürgetően Fülöp megismétli: „Természetesen! És azután? …” A fiatalember, remélve, hogy majd támogatják, azt válaszolja: "... és azután bíborossá válhatok ..." "Bíboros!?!, ... És azután? … És azután pápa? ”- kérdezi tőle ellentmondást nem tűrő hangon Fülöp. Aurelio zavarodottan azt válaszolja: „…talán igen…”, de Fülöp fürkésző pillantással ismét felteszi neki a kezdeti kérdését: „És azután? …, és azután??? …” „Azután elég, Fülöp! Az életemnek vége lesz ... ”- válaszolja Aurelio lesütött szemmel. Ekkor Fülöp finoman emlékezteti az élet értelmére, és apaként arra kéri, hogy tegye fel magának a kérdést: „… és azután mit gyűjtött össze?”.

Sajnos Aurelio nem fontolja meg Szent Fülöp meghívását, hogy gondolja át az élet értelmét, hogy ne pazarolja el a múlandó és veszendő dolgokra (vö.  Mt  6,19–23;  2 Kor 4,18), épp ellenkezőleg, elárulva bizalmát, megragadja az alkalmat, hogy kémkedjen és elmondja az egyházi hatóságoknak Fülöp lelkipásztori választásait (amelyek igen merészek voltak abban a korban), akik "megjutalmazzák", megadva neki azt, amire mindig is vágyott: püspök lesz Franciaországban! A film vége felé Aurelio pazar püspöki köntösben jelenik meg püspöki palotájának nagy parkjában, monsignorokkal és adminisztrátorokkal körülvéve, akik közlik vele egyházmegyéjének jelentős gazdasági növekedését. Gondolataiba merülve szomorúan levelet ír Fülöpnek, ahol elismeri, hogy annak ellenére, hogy mindent elért, amit mindig is szeretett volna, úgy érzi, nincs semmije. Visszagondolva életére, végül elismeri, hogy Fülöpnek igaza volt, a legszebb dolog annak a cigánynak a simogatása volt (amikor Fülöp arra kérte, hogy mossa le tetőtől talpig: különösen a lábát!), és Fülöp mosolya, aki szándékairól és árulásáról is tudva mindig is szerette őt, mint minden más gyermekét.

Továbbá az is érdekes, hogy röviddel azelőtt, hogy ezt javasolja az, akinek van tapasztalata arról, hogyan dobja el az életét, a film bemutatja Fülöp atya találkozását a pápával (VIII. Kelemen, 1592-1605), hogy felvázolja neki alakulóban lévő közösségének szabályait és céljait. Fülöp remegve, de ugyanakkor derűs határozottsággal emlékezteti arra, hogy az engedelmesség érdekében néhány szabályra van szükség (Igen! Ha a különféle uralkodók egy kicsit jobban szem előtt tartották volna ezt az igazságot...), ezek közül csak egyet választott: a  szeretetet! A pápa, akit mélyen meghatott Fülöp atya őszintesége és szentsége, bíborost akar kreálni belőle ("Senki nem érdemli meg jobban, mint te" - mondja a pápa meghatottan), de az, akit "Róma második apostolának" fognak nevezni, elveszi a  Szentatya kezéből a bíborosi kalapot, és szent vidámsággal kérdezi tőle: „Szentséged, én bíboros??? Inkább a mennyországot választom!!! " - és feldobja a levegőbe a kalapot.

Nos: „És azután? …”

Napjainkban is ezt a reális és egyszerű kérdést tehetjük fel mindenkinek, kivétel nélkül, ha saját életének értelméről kérdezzük, az egyetlenről, amit Isten adott nekünk, nem mint adminisztrátor, és nem mint mester (vö. 1Kor  4,7). Ma csakúgy, mint tegnap, a vak ambíció, az önzés és az egocentrizmus változatos példái különféle módokon és helyzetekben nyilvánulnak meg, amelyeket azonban fel kell ismerni és leleplezni, ha nem akarjuk elpazarolni az életünket. Soha ne felejtsük el: csak egy életünk van, és ezen a meccsen nincs extra idő kérés!

A hatalom iránti megszállottság, hogy mindenáron "karriert" építsenek, még akkor is, ha nincsenek készségeik, nem hajlandóak felismerni a valóságot és kórosan elhatárolódnak tőle, hatalmi pozíciókra törekedni és a keletkező hatalmat gyakorolni - ezt mindannyian megtapasztaljuk minden nap: kezdve attól, amikor felszállunk egy buszra, akkor, amikor orvosi ellátásra van szükségünk, egészen addig, amikor bármelyik irodában a jogainkat szeretnénk gyakorolni, vagy csak egy egyszerű kérdést feltenni, vagy kérést benyújtani anélkül, hogy valaki a másik oldalon időnként a jólneveltség elemi szabályai szerint legalább azt válaszolja, hogy megkapta (Minek és kinek a nevében? Úgy gondolom, hogy végül csak sajnos egyszerű durvaságról van szó ...). Kompromisszum, tisztességtelenség, korrupció, durvaság, tiszteletlenség, szisztematikus hazudozás, ha nem is rágalmazás, de a lehetetlent is megígérés, a szívességek a választásokon, vagy ugyanitt szégyentelen csalás annak érdekében, hogy megválasszák őket, manapság már egészen "nyilvánvalónak / természetesnek" tűnik az interperszonális kapcsolatokban (és ez súlyos és nagyon veszélyes dolog), a különböző társadalmi területeken. Amint Ferenc pápa a Via Crucis utáni beszédében a Colosseumban hangsúlyozta, elveszett: "... a szégyen, hogy elveszett a szégyen" (30-III-2018). Az olvasó emlékezetére és intelligenciájára bízom, hogy arcot adjon hozzá ezekhez és lássa ennek a szent - bár szomorú – igazságnak a kontextusát.

Nos: „És azután? …”

De hiba lenne, ha Dávid királyhoz hasonlóan azt gondolnánk, hogy ez csak másokat érint: "Te vagy az az ember!" ( 2 Sám  12,7) Hány olyan „törtetőt / karrieristát” ismerünk vagy ismertünk, mint  Aurelio? A hatalomtól és a sikertől elvakult személyek, akik néha, a saját mindenhatóságuk iránti rögeszmés vágyakozásukban elfelejtik, hogy halandók, és életüket úgy teljesítik ki, hogy mások "szolgálják" őket, vagy hogy "önmagukat szolgálják" az intézményekben, ahelyett, hogy felfedeznék a valódi örömét annak, hogy önmagukat mások szolgálatába állítják, az intézmények pedig az emberek javát szolgálják. Elfeledkezve arról, hogy egy napon a szeretet alapján fogunk megítéltetni, amellyel éltünk, vagy nem éltünk, végül csak ez, és semmi más alapján (vö.  Mt  5,1–12; Lk  6,20-23; Mt  25,31–46).

Nos: „És azután? …”

Remélem, és imádkozom érte, hogy ezt a kérdést előbb-utóbb felteszik, és mindenkinek kérdőre kell vonnia a lelkiismeretét, senki sincs kizárva, így, Szent Fülöphöz hasonlóan nagylelkűen válaszolunk, felfedezve, hogy minden ajándék, amit Isten kér tőlünk (vö.  Mt  10,8), és nem úgy, mint Aurelio, aki túl későn fedezte fel, hogy mindent megszerzett, amit akart, de elpazarolta a legfontosabbat: hogy arra hivatott, hogy Isten fia és embertársai testvére legyen. És ez az a lehetőség, amelyet mindenki remél, még ha túl későn is. Aurelio rájött arra, hogy túlságosan a látható és földi dolgokra összpontosítva az a veszély fenyegeti, hogy nem gyűjti össze  azt, ami örök (vö.  2Kor 4,18). Ez a tudatosság nem más, mint megtérés! Így végül soha nem késő, amíg csak élünk! A Szent Lukács által elmondott gyönyörű epizód Krisztusnak a „jobb latorral” folytatott párbeszédéről mély, szenvedélyes, irgalmas kifejezésekkel emlékeztet minket erre: „…Jézus, emlékezz rám, amikor belépsz a királyságodba ”- azt válaszolta: „Valóban mondom neked, ma  velem leszel a paradicsomban!” (Lk  23,42–43)

Ezeket a sorokat elolvasva bizonyára azt gondolhatja valaki, hogy ezek szép szavak, gondolatok, amelyeket egy papnak „át kell adnia”, de a valóság még az egyházban is egészen más dolog. Tökéletesen egyetértek, de éppen ezért elengedhetetlen a veszély tudatosítása, és mindenekelőtt annak tisztázása, hogy az élet ilyen eltöltése - szándékosan megismétlem – az egyetlen életünk ilyen jellegű eltöltése nem kifizetődő. Végül majd felfedezzük, hogy kudarcot vallottunk, de mindenekelőtt azt, hogy a hatalom, a siker nevében "mindenhatóak" akarunk lenni, de valójában rabságra ítéljük magunkat: "Mert mindenki annak a rabja, aki legyőzte." (2Pt  2,19)

Tehát kérdezzük meg magunktól őszintén, ebben a pillanatban (főleg, ha döntéseket hozunk), hogy ez a jelen az egyetlen, amely teljes egészében hozzánk tartozik, szemben a múlttal és a jövővel: "És azután? ... "

 

 P. Bruno Esposito OP

 

www.padrebruno.com/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Isten sem akar „független” lenni a szeretettől

Isten sem akar „független” lenni a szeretettől

#Magyar Tartomány 2023-12-17, Vasárnap

A magyarok Rómában lévő „nemzeti templomára”, Szent István vértanú körtemplomára hivatkozott XVI. Benedek pápa, amikor Jézus megtestesülési..

Megtestesült a mi üdvözülésünkért

Megtestesült a mi üdvözülésünkért

#Szalézi világ 2023-12-12, Kedd

Ebben az adventi időszakban a missziós főtanácsos, Alfred Maravilla atya missziós elmélkedése a hónap 11. napján egy összetett, de alapvető témával..

A Szentek (és) a Szeretteink

A Szentek (és) a Szeretteink

#Magyar Tartomány 2023-10-29, Vasárnap

Novemberben két fontos ünnep van: Mindenszentek és a Halottak napja. Mindenszentekkor az Egyház megemlékezik a szentekről, Halottak napján pedig az elhunyt..

Szaléz gondolatok Szűz Máriáról 3.

Szaléz gondolatok Szűz Máriáról 3.

#Magyar Tartomány 2023-10-24, Kedd

Mária szegénységéről elmélkedve Egidio Viganò, korábbi rendfőnökünk úgy véli, hogy az Isten kedvencei azok, akik a társadalom szegényei. Isten..

Szalézi gondolatok Szűz Máriáról 2.

Szalézi gondolatok Szűz Máriáról 2.

#Magyar Tartomány 2023-10-15, Vasárnap

Emeritus rendfőnökünk, Pascual Chávez Villanueva Szűz Máriáról elmélkedve három kulcsszót emel ki, amelyek megragadják Mária anyai jelenlétét Alapítónk,..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Jelentőségteljes bérmanevek mai fiataloknakKongói Demokratikus Köztársaság - A szaléziaknak is költözni kellett >