Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Szalézi szavak - Húsvét 5. vasárnapja - A szőlőtő, a szőlővesszők és a termés

Szalézi szavak - Húsvét 5. vasárnapja - A szőlőtő, a szőlővesszők és a termés

Szalézi szavak - Húsvét 5. vasárnapja - A szőlőtő, a szőlővesszők és a termés

2021-05-01 Szombat   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

prédikáció  •

A szőlőműves a kertészetnek és egyáltalán a mezőgazdaságnak az az ága, amely a legnagyobb odafigyelést, a körültekintő gondosságot és a szinte aggódó, féltő szeretetet kívánja meg a szőlősgazdától. Jézus hasonlata, amelyet a mai evangéliumban olvastunk, hallottunk, ugyanerről beszél képletesen, Jézus és tanítványai, Jézus és a krisztushívők kapcsolatáról. Csakhogy ebben a hasonlatban minden résztvevőnek személyes szerepe van.

Éppen ezért Jézus hasonlata sokkal, de sokkal többet mond, mint a szőlőtő és a szőlővesszők természetes kapcsolata. Ezért lehet mondani, hogy az evangéliumban, az evangéliumi példázatban minden résztvevőnek személyes szerepe van: Jézus ugyanis mintegy megszemélyesíti a szőlőtőt és a szőlővesszőket is.

 A szőlőművesnek, a mennyei Atyának egyértelműen és feltétlenül meghatározó szerepe van. Ő ítél ugyanis arról, hogy melyik a termést hozó és melyik a terméketlen szőlővessző. A haszontalan, termést nem hozó vesszőket lemetszi és eltávolítja. Az értékeseket, a termő vesszőket pedig „megtisztítja, hogy még többet teremjenek.” Ebben áll a szőlősgazda odafigyelő gondoskodó szeretete.

A szőlőtő, Jézus viszont mintha teljesen passzív lenne. Ám az is igaz, hogy nem a szőlőtő dolga, hogy megítélje, melyik a termő és melyik a terméketlen szőlővessző. Az ő dolga az, hogy gazdagon és nagylelkűen továbbítsa minden vesszőnek, azaz minden tanítványának azt az isteni erőt, amely belőle bőségesen árad.

A szőlővesszők kapnak Jézus hasonlatában olyan felelős szerepet, amely messze túlmutat a természet rendjén. Itt, a példázatban ugyanis azok, akik valamilyen kapcsolatban vannak Jézussal, mintegy maguk döntik el, hogy akarnak-e Jézus kegyelmi gazdagságából, életerejéből részesülni, vagy másképpen: akarnak-e Jézusban maradni vagy sem.

A szőlővesszők tehát Jézus tanítványai, azaz mi vagyunk. És rajtunk áll, hogy akarunk-e Jézussal élő kapcsolatban lenni, és ezáltal a tartalmas keresztény élet, a jócselekedetek és az erények bő termését hozni, vagy megelégszünk a külsődleges, azaz a látszólagos kapcsolattal: a puszta megszokással, a parancsok lélektelen teljesítésével, vagy egyfajta félelem által mozgatott, motivált vallásossággal, amely azt mondja, hogy ha nem tartod meg a parancsokat, vagy ha elhanyagolod a vallásos gyakorlatokat, elkárhozol.

A mi kapcsolatunk Jézussal az élő, a tevékeny és a készséges szeretet kapcsolata, amit hagyományos kifejezéssel így nevezünk: a megszentelő kegyelem állapota. Csak ebben a kegyelmi állapotban vagyunk képesek bármilyen üdvösségszerző cselekedetre. Erre utal Jézusnak ez a mondata: „Nélkülem semmit sem tehettek.”

Nyilvánvaló, hogy a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló hasonlat eucharisztikus utalást is tartalmaz. A Krisztussal való állandó életkapcsolat a szentmise és a szentáldozás által valósul meg. Minden szentáldozásunk, amelyet Isten igéjének meghallgatása és befogadása készít elő, alkalom Jézusnak, hogy ő hozzon termést bennünk saját magunk és a világ megmentésére és üdvözítésére.

Nem csupán rólunk van szó, hanem Jézus becsületéről is: Jézus, a szőlőtő, nem maradhat termés nélkül. Mondhatjuk, hogy a mi hiteles keresztény életünk igazolja Isten fia megtestesülésének értelmét. A múlt vasárnap olvastuk Jézus példázatát a jó pásztorról és a juhairól, ma pedig a szőlőtőről és a szőlővesszőkről. A két hasonlatot egy mozzanat kétségtelenül összekapcsolja, bár mindkettő önálló mondanivalót hordoz. Amelyen képtelenség a nyáj nélküli pásztor, olyan értelmetlen a termés nélküli szőlőtő. Legyünk tehát jó pásztorunkhoz ragaszkodó, őt ismerő és követő juhok, és legyünk a szőlőtőnek termést biztosító szőlővesszők. Maradjunk Jézusban, hogy Ő is bennünk maradhasson!

Mély és szép összefüggés van a szőlőtő hasonlata és az édesanyák szerepe között az ember életében. A 127. zsoltár a szép családi életről beszél, s benne az édesanyát úgy emlegeti, mint „bőven termő szőlőtőt”. S ha a gyermek a szüléskor ki is szakad az édesanya védelmező és tápláló testéből, kapcsolatuk továbbra is egész életére élő és valóságos kell, hogy maradjon, ha fizikailag távol is kerülnek egymástól. Ezért ellenkezik a természet rendjével, s így Isten akaratával a gyermekét eltaszító anya (születés előtt vagy után): vagy az édesanyját megtagadó, semmibevevő gyermek (akár gyermekként, akár felnőttként). – Kapcsolatuk akkor tartalmas és életszerű, ha az minél inkább hasonlít Jézus és tanítványi kapcsolatához: a gyermekek, később az unokák az édesanyák életének szépséges termései. Ma azért imádkozzunk, hogy ez a kapcsolat a mi zord világunkban is újra és egyre jobban ilyen nemes és termékeny, élő és éltető kapcsolat legyen. Ez az anyák napjának értelme.

 

P. Szikszay Sándor SDB

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Ferenc pápa: Helyezzük a Lelket a szinódusi munkák kezdetére és központjába

Ferenc pápa: Helyezzük a Lelket a szinódusi munkák kezdetére és központjába

#Egyház 2023-05-29, Hétfő

Május 28-án Pünkösd főünnepén a Szentatya vezette a Szent Péter bazilikában tartott szentmisét. A Szentatya homíliájában a Szentlélek három..

Ferenc pápa a Kossuth téren: Legyetek nyitott kapuk!

Ferenc pápa a Kossuth téren: Legyetek nyitott kapuk!

#Egyház 2023-04-30, Vasárnap

A Parlament előtti Kossuth téren mutatott be szentmisét Ferenc pápa az egyházfő háromnapos magyarországi apostoli látogatásának utolsó napján, április..

Michele Rua, aki a forrást folyóvá tette

Michele Rua, aki a forrást folyóvá tette

#Szalézi világ 2022-10-28, Péntek

2022. október 29-én ünnepli a Szalézi Család Don Bosco első utóda, Don Michele Rua boldoggá avatásának 50. évfordulóját.

Vatikán – Ferenc pápa homíliája Artemide Zatti testvér szentté avatásakor

Vatikán – Ferenc pápa homíliája Artemide Zatti testvér szentté avatásakor

#Egyház 2022-10-26, Szerda

Október 9-én délelőtt a Szentatya vezette az ünnepi szentmisét, valamint Giovanni Battista Scalabrini püspök és Artemide Zatti szalézi testvér szentté..

Mindig az Istené az utolsó szó! – a rendfőnök pünkösdi prédikációja

Mindig az Istené az utolsó szó! – a rendfőnök pünkösdi prédikációja

#Magyar Tartomány 2022-06-05, Vasárnap

Pünkösdkor Don Ángel Fernández Artime szalézi rendfőnök atya Óbudán, a Segítő Szűz Mária-kápolnában mutatott be ünnepi szentmisét, amelynek keretében..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • ...
Összes címke
< Ferenc pápa rózsafüzér imája és beszéde a májusi ima-maraton megkezdésekor„Jöjjetek utánam” (Mt 4,19) - szalézi gondolatok a hivatásról >