Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Szalézi világ / Továbbra is szeretnék másokat szolgálni... más módon - a rendfőnök októberi üzenete

Továbbra is szeretnék másokat szolgálni... más módon - a rendfőnök októberi üzenete

Továbbra is szeretnék másokat szolgálni... más módon - a rendfőnök októberi üzenete

2023-10-04 Szerda   |   #Szalézi világ   |   KIEMELT

rendfőnök  • üzenet  • Ángel Fernández Artime  • bíboros  •

BÍBOROSI KINEVEZÉSEMRŐL Kedves barátaim, őszinte, testvéri és szeretetteljes üdvözletem küldöm mindannyiótoknak. Az olasz Szalézi Értesítő „javasolta”, hogy ezt az üzenetet ne úgy készítsem el, mint máskor, hogy elmesélek valami fontosat, amit átéltem, hanem úgy, hogy magamról beszélek, erről az új feladatról, ami rám vár. És megtapasztaltam valamit, amit Don Bosco atyánkról már tudtam. Nehéz volt neki sajátmagáról beszélni, és még nehezebb volt kifejezni az érzéseit. Nekem is - be kell vallanom - egy kicsit nehéz beszélnem vagy írnom a velem történt legutóbbi eseményekről, de be kellett látnom, hogy előbb vagy utóbb meg kell tennem.

A váratlan hír után (különösen számomra), amellyel Ferenc pápa az én nevemet is bejelentette azon 21 személy között, akiket kiválasztott, hogy a következő, szeptember 30-i konzisztóriumon az Egyház bíborosaivá legyenek, emberek ezrei tűnődtek, különösen a Don Bosco Szaléziak és a Szalézi Család tagjai között szerte a világon: „És most mi lesz? Ki fogja kísérni a kongregáció életét a jövőben? Milyen lépések várnak rá?” Ezek ugyanazok a kérdések, amelyeket én is feltettem magamnak, miközben hálát adtam az Úrnak ezért az ajándékért, amelyet Ferenc pápa adott nekünk, a szalézi kongregációnak és Don Bosco családjának.

Ismerve Isten nagyszerű tetteit és azt, amit az Ő Igéje által tudunk, mondhatjuk, hogy Isten szereti a meglepetéseket. A Bibliában Isten azt mondja: „Menjetek! Az út majd feltárul.” Egy fontos dolgot megtanulhattunk Don Boscótól: ne engedjük, hogy bármi megzavarjon minket, bízzunk Isten gondviselésében.

Úgy érzem, osztom szent Alapítónk 1884-es kijelentését: „Egyre inkább látom, milyen dicsőséges jövő van előkészítve Társaságunk számára, milyen nagy lesz, és mennyi jót tud majd elérni."

A bejelentés után személyesen beszélhettem a Szentatyával, Ferenc pápával, biztosítottam őt arról, hogy a rendelkezésére állok, és bármilyen szolgálatban számíthat rám. Úgy válaszoltam, ahogy Don Bosco tette, amikor felkérték, hogy építse fel a Szent Szív templomot Rómában. Akkor az idős és beteg Don Bosco, akinek egy fiatal kongregáció súlya és felelőssége nehezedett a vállára, így válaszolt: „Ha ez a pápa parancsa, akkor engedelmeskedem!"

Egyszerűen elmondtam a Szentatyának, hogy mi, szaléziak Don Boscótól megtanultuk, hogy mindig álljunk az Egyház rendelkezésére, különösen arra, amit a pápa kér. Ezért, miközben hálát adok Istennek ezért az ajándékért, amely az egész kongregáció és Szalézi Család tulajdona, hálámat fejezem ki Ferenc pápának azzal, hogy nagyszerű családunk minden tagja nevében buzgó és intenzív imádságunkról biztosítom őt. Imádság, amelyet, mint mondtam, mindig őszinte és mély szeretetünk fog kísérni.

Mi fog most történni?

Meg kell osztanom veletek, hogy mélyen megérintett Ferenc pápánk az érzékenysége, amikor felismerte, hogy az én szolgálatom, mint rendfőnök, nem tud azonnal, egyik napról a másikra megváltozni. Ezért a Szentatya a kinevezés bejelentése után körülbelül fél órával küldött nekem egy levelet, amelyben arról írt, hogy időre van szükségem ahhoz, hogy felkészüljek kongregációnk Egyetemes Káptalanjára, mielőtt átveszem azt a feladatot, amit rám kíván bízni. Mint mindig, a Szentatya most is nagyon figyelmes és szeretetteljes volt, mint Don Bosco karizmájának mélységes csodálója.

Szeretném ismertetni veletek azokat a rendelkezéseket, amelyeket a Szentatya közölt velem.

A pápa úgy döntött, hogy kongregációnk érdekében a 2023. szeptember 30-i konzisztóriumot követően 2024. július 31-ig folytathatom szolgálatomat, mint rendfőnök. Ez után az időpont után benyújtom a lemondásomat, ahogyan azt Alapszabályaink és Szabályzatunk kéri, hogy a Szentatya kezéből átvehessem azt a szolgálatot, amelyet rám bíz.

Ezt maga a pápa közölte velem. A 29. Egyetemes Káptalant egy évvel, azaz 2025 februárjára tudjuk majd előrehozni. A vikáriusom, Stefano Martoglio atya fogja átvenni a kongregáció vezetését ad interim a 29. Egyetemes Káptalanig, ahogyan azt az Alapszabályaink előírják.

Végezetül még egy kérdést kell feltennem és megválaszolnom, amely sokakat érdekelhet: milyen feladattal bíz meg a Szentatya? Ferenc pápa még nem mondta meg nekem. De mivel a megbízatásom kezdete időben távolabb van, úgy gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb eljárás.

Mindenesetre arra kérek mindenkit, rendtársaimat és a Szalézi Családunk tagjait, hogy továbbra is imádkozzatok. Különösen Ferenc pápáért. Ő maga kifejezetten kérte ezt a velem folytatott magánaudiencia végén.

Végül arra is kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem is, aki az Egyházban egy új szolgálat előtt állok, amelyet Don Bosco fiaként gyermeki engedelmességgel fogadok el, anélkül, hogy kértem volna, mert őszintén hiszem, hogy az Egyházban az általunk végzett szolgálatokat nem lehet és nem is szabad úgy keresni vagy követelni, mintha személyes karrierről lenne szó. Ami a világhoz tartozik, az hozzánk, Jézus nevében szolgálókhoz nem való. És nekünk (nagymértékben) el kell térnünk a világ egyes normáitól. Mindennek tanúja a mi szeretett Don Bosco atyánk az Úr Jézus előtt.

Köszönöm azt a rengeteg szeretetet, amelyet ezekben a hetekben a világ minden tájáról kaptam.

Úgy érzem, mintha hozzám intéznék ugyanazokat a szavakat, amelyeket a Szűzanya mondott Don Boscónak a kilencéves kori álmában, amelynek kétszázadik évfordulóját jövőre ünnepeljük: „A kellő időben mindent meg fogsz érteni.” És tudjuk, hogy atyánk számára ez valóban meg is történt élete vége felé, a Jézus Szíve Bazilikában lévő Mária Keresztények Segítsége oltár előtt, amelyet egy nappal korábban, 1887. május 16-án szenteltek fel. A Mária Keresztények Segítsége Bazilikából küldöm szeretetteljes és hálával teli üdvözletemet nektek, mindenkit a Szűznyára bízva, aki továbbra is kísér és támogat bennünket.

 

Don Ángel Fernández Artime SDB, rendfőnök

 

Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Amikor egy nevelő megérinti gyermekei szívét  – a rendfőnök júniusi üzenete

Amikor egy nevelő megérinti gyermekei szívét – a rendfőnök júniusi üzenete

#Szalézi világ 2024-06-15, Szombat

Annak a művészete, hogy olyanok legyünk, mint Don Bosco: „Ne feledjétek, hogy a nevelés a szív dolga, a szív ura pedig egyedül Isten. Nem leszünk semmiben..

Ferenc pápa üzenete a gyermekek I. világnapjára

Ferenc pápa üzenete a gyermekek I. világnapjára

#Egyház 2024-05-27, Hétfő

Március 2-i keltezéssel tették közzé Ferenc pápa üzenetét, mellyel május 25-én Rómában a Szent Péter megnyitja a Gyermekek első világnapját. A Szentatya..

A rendfőnök májusi üzenete - Segítő Szűz Mária a világban

A rendfőnök májusi üzenete - Segítő Szűz Mária a világban

#Szalézi világ 2024-05-17, Péntek

Kedves Barátaim, a Szalézi Értesítő kedves olvasói! Fogadjátok szívélyes üdvözletemet! Zavaros világban élünk, amelyet háborúk és nem kevés erőszak..

Olaszország – Két új szalézi pásztor az Egyháznak

Olaszország – Két új szalézi pásztor az Egyháznak

#Szalézi világ 2024-04-24, Szerda

Don Bosco két kiváló fiának, Ángel Fernández Artime bíborosnak, a Szalézi Kongregáció rendfőnökének és Ursona címzetes érsekének, valamint Giordano..

Ángel Fernández Artime bíboros rendfőnök levele

Ángel Fernández Artime bíboros rendfőnök levele

#Szalézi világ 2024-04-23, Kedd

Kedves testvéreim és nővéreim a Szalézi Család különböző csoportjaiból a világ minden tájáról, szeretettel és közelséggel teli üdvözletem érjen el..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< A szaléziak Szűz Mária-tiszteletérőlEger - Örökfogadalmat ünnepeltek a Don Bosco Nővérek >