Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Don Bosco és a zene / Don Bosco Szalézi Társaság \ Szalézi társaságról röviden >

A szalézi szent mondta...

Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, remeg alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.

Helyezzük magunkat Isten kezébe. Imádkozzunk és minden sikerül.

Semmi lazítás! Ne fáradjunk el a jóban, velünk az Isten!

Biztosan jó lesz minden tettünk, ha Isten jelenlétében tesszük.

Járjatok a földön, lakjatok az égben.

Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat.

Az ima olyan, mint a fegyver, amikor veszélyben vagyunk, legyen mindig kéznél.

Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni.

A legnagyobb kincs Isten kegyelme.

Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni.

Viseld el mások hibáit, ha azt akarod, hogy a tieidet is elviseljék.

Ne jöjj zavarba, akiben Isten él, mindene megvan.

Az engedelmesség biztosít bennünket, hogy Isten akaratát tesszük.

Istenre hittel gondolj, felebarátodra szeretettel, magadra alázatosan.

Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.

Egy szerény képességű, alázatos és erényes ember sokkal több jót tesz, mint egy büszke okos.

Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten lehetőséget ad a jóra.

Ne vesztegessétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg soha sem.

A bölcsesség az a művészet, amely segít kormányozni akaratunkat.

Istenről tisztelettel szólj, felebarátodról úgy, ahogy magadról szeretnél hallani, magadról vagy alázatosan, vagy sehogy.

Aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki: Isten is és az emberek is.

A segítség felülről jön. Nagyon mélyre kell szállni, hogy kiérdemeljük. Minél mélyebbről kezdünk, annál magasabbra érünk.

Egyedül a jótettek készítenek nekünk helyet ott fent az égben.

Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyországét.

A kísértésekben hívd az őrangyalok segítségét. Szívesebben segít, mint te fogadod az ő segítségét.

Ne tartsd barátodnak azt, aki sokat dicsér.

Aki nem él békében Istennel, magával, az mással sincsen békében.

Akinek lelkiismerete békében van, nagy kincset bír.

Akkor leszel igazán boldog, ha mindenkivel jóban vagy, szereted barátaidat, könnyezel a sírókkal, nem irigyled más boldogságát, jót teszel mindenkivel és senkivel sem rosszat.

A vallás megvigasztal minden nyomorban, elviselhetővé teszi a csapásokat, biztosítja a boldogságot földön és mennyben.

Ha a jókkal jártok, garantálom, hogy az égbe juttok. Az ellenkezője is igaz.

A jótetthez kell egy kis bátorság és egy kis önmegtagadás vállalása is.

Ha a szívben nem székel Isten békéje, szorongatott, nyugtalan, nem tűri az engedelmességet, a semmiért is felizgatja magát, és úgy véli, hogy minden rosszul megy.

Járjátok az erény útját és szívetekben mindig béke lesz.

Gondold meg, hogy csak a jótett tesz boldoggá.

Az igaz katolikus bosszúja a megbocsátás, és az imádság azért, aki megbántotta.

Bűnbánati tettek helyett inkább engedelmeskedjetek.

Isten a nagy ajándékait a csendben osztogatja.

Jaj annak, aki munkájáért a világ elismerését várja. A világ rosszul fizet és mindig hálátlan.

Ebben az életben sok tövisünk van, a másikban rózsából lesz sok.

Ha nincsen egy barátod, aki figyelmeztet a hibáidra, fizess meg erre egy ellenséget.

Ha javakat gyűjtünk, a Gondviselés elhagy bennünket.

Viselj el mindent, amivel a bűnt meg lehet akadályozni.

A szeretet leleményes: mindig tud mit dicsérni.

Isten kegyelme után a legnagyobb kincsünk az egészség.

Legyetek biztosak, hogy egy nagyon szép nap lesz számotokra, amikor jótettel győztök le egy ellenséget, aki ezáltal barátotok lesz.

Amikor lemond valaki akaratáról, nagy dolgokra képes.

Ha imádkoztok, két búzamagból négy kalász lesz.

Egy fiatal legszebb dísze: a szerénység, az alázatosság, az engedelmesség és a szeretet.

Számomra sokkal értékesebb egy kitartó erény, mint egy rendkívüli kegyelem.

Haladjatok a béke útján, és béke lesz szívetekben, az emberek jóindulata és Isten áldása.

Az engedelmesség minden erény alapja.

Az ember munkára született. Aki szeretetből és kitartóan dolgozik, könnyűnek találja a fáradtságot.

Ne azért engedelmeskedjünk, mert egy bizonyos valaki parancsol, hanem azért, mert Isten parancsol valakin keresztül.

Aki valóban nagy akar lenni, már fiatalon harcolnia kell az erényekért.

Isten nem hagyja el az erényes fiatalt.

Legyen bátorságod megvallani hitedet és meggyőződésedet.

Mindenben az ésszerűség vezéreljen és ne a szenvedély.

Minden fáradozás gazdag jutalommal jár, ha Jézus nevében történik.

Sokkal többet ér egy kicsi zaj, mint egy indulatos csönd és gyanakvás.

Az első gazdagság és az igazi gazdagság Isten félelme.

Tegyünk meg mindent, amit megtehetünk és az irgalom Atyja pótolja, ami hiányzik.

Helyezzük magunkat nagy bizalommal Isten kezébe, imádkozzunk és minden jól fog menni.

Kérdezitek, hogy mi kell ahhoz, hogy a Gondviselést megnyerjétek magatoknak.

Maga Isten mondta meg ezt: adjatok és kapni fogtok.

Úgy kell dolgozni, mintha soha sem kellene meghalni és élni pedig úgy kell, mintha mindennap meg kellene halni.

A földiekhez való ragaszkodás csökkenti, gyakran kioltja az égiek utáni vágyat.

Aki bőségben él, könnyen megfeledkezik az Úrról.

Az Úr jó gazda, hagyjuk, hogy ő irányítson, mert amit tesz még mindig jobb, mint amit kívánhatunk.

Nagy bizalmam van a Gondviselésben, de ő is akarja, ha nagy erőfeszítés árán is, de megtegyük a magunkét.

Szinte lehetetlen, hogy aki hálás, ne legyen neki több más erénye is.

A harag biztos legyőzése abban áll, hogy nem mondjuk ki a kapott sértést.

Higgyük el, minden szellemi és anyagi jó az Úrtól származik.

A hit mindent elér.

Az idő kincset ér. El kell hárítani minden akadályt, ami nehezíti kihasználását.

Amikor játszatok, társalogtok vagy szórakoztok, emeljétek szíveteket Istenhez, neki ajánlva mindent.

Ami szépet látunk a világban, Isten nekünk teremtette. Hálával tartozunk ennyi jóért az alkotó Istennek.

Isten túlszárnyalja a kívánságunkat.

Amíg valaki tiszta, élő hite, szilárd reménye és tevékeny szeretete van.

Az idő egy értékes kincs. Jól kihasznált rövid idő alatt megnyerhetjük az örökkévalóságot.

Ne vesztegessétek az időt, tegyetek jót, sok jót, soha nem bánjátok meg.

Minden reggel ajánljátok Istennek a nap tetteit.

Gondoljátok meg, hogy Isten lát benneteket és a gondolataitokat is.

Az legyen a fontos, amit Isten tart rólunk, ne az, amit az emberek.

Helyezzük magunkat Isten kezébe. Imádkozzunk és minden sikerül.

Isten látja a pohár vizet is, amit a nevében adunk és jutalmat ad érte.

Jézus arra tanít, hogy jóakaratunkat minden emberre ki kell terjeszteni, még az ellenségeinkre is, mert az ő vallásának és eljövetelének a célja a szeretet.

Tegyétek gyorsan a jót, mert kifuthattok az időből.

A jóság nem abban áll, hogy nem hibázunk, hanem abban, hogy javulni akarunk.

A jóban kitartó fiatal tiszteletet érdemel.

Ne fáradjunk bele a jóba, Isten mindig velünk lesz.

Legyetek készek, hogy mindig kedvező ítéletet mondjatok másról, ha ez nem megy, legalább a szándékát ítéljétek kedvezően, legalább ez legyen mentségére.

Az Istent szeretőknek minden a javukra szolgál.

Aki késleltetve adja magát Istennek, elveszítheti a lehetőséget.

A szentáldozásra mindenkinek szüksége van: hogy a jók kitartóak legyenek, és a rosszak megjavuljanak.

Egy káromkodás jobban fáj, mint egy csattanó pofon.

Legyetek határozottak a jó elérésében és a rossz megakadályozásában, de mindig kedvesen és okosan.

Boldogok, akik együttműködnek Isten kegyelmével; szerencsétlenek pedig azok, akik hallják, hogy kopog ajtajukon és bezárják előtte: nagy veszély, hogy nem tér vissza.

Vállaljuk az egyszerű dolgokat, de végezzük kitartással.

Az ember munkára van teremtve, csak annak könnyű a fáradtság, aki szeretetből és kitartóan dolgozik.

Tegyetek meg mindent, amit tudtok. Amit nem tehetünk meg mi, megteszi az Isten.

Sokat tesz, aki keveset tesz, de azt teszi, amit tennie kell; nem tesz semmit, aki sokat tesz, de nem azt teszi, amit tennie kell.

Kedvesség a beszédben, figyelmeztetésnél mindent és mindenkit megnyer.

A legnagyobb jóindulattal sem lehet mindig mindenkit kielégíteni.

Tudás lelkiismeret nélkül a lélek veszte.

Tanulás, munka és imádság: ez őrzi meg a fiatalokat jónak.

A segítség a magasból jön. Az elérésére lentről kell törekedni.

Minden megtanult nyelv alkalmas, hogy ledöntse a korlátokat, amelyek millió és millió embertől távol tartanának. Általuk több jót is tehetünk.

A jelentéktelen dolgokat is lassan és jól kell elvégezni.

Beszélj keveset másokról, magadról még kevesebbet.

Amikor véleményt kapsz valakiről, legyél azon, hogy minden részét jól megvizsgáljad. Sok esetben azt mondják, hogy gerenda, pedig csak szálka.

Szokjátok meg az apró önmegtagadásokat és készüljetek fel a nagyobbak elviselésére.

Megmondom, mit akar veletek az ördög: lustálkodva akar látni és nem elfoglalva. Amikor lustálkodtok, azt mondja: nekem már nincsen semmi dolgom.

Az élet tövisei az örökkévalóság virágai.

Az ellentmondásos ügyben fontos álláspont a nyugalom és a szeretet.

Legyetek okosak: ne felejtsük el azonban, hogy az okosság a hit és a lelkiismeret megóvását szolgálja.

Bízzunk Istenben és haladjunk előre félelem nélkül.

Tagadjátok meg magatokat, elviselvén társaitok néhány hibáját.

A mennyország nem a lustáknak való.

Nem a tudomány tesz szentté, hanem az erény.

Az életszentségre legjobbak a legkeserűbb tabletták.

Jézus példája nyomán mindenkinek hordoznia kell keresztjét. A mi keresztünk az életben tapasztalt nehézségek.

Az élet tövisei az örökkévalóság virágai.

A kereszt útja Istenhez vezet.

Rózsaszedés közben tövissel találkozunk, de a tövis mellett mindig ott van a rózsa.

A szeretet jóságos és türelmes, mindent elvisel, mindent remél, és minden zavart kiáll.

Ha megbántottatok valakit, engesztelődjetek ki vele azonnal, távolítsatok el minden neheztelést szívetekből.

Ezen a földön nincsen olyan ember, akinek ne lenne hibája. Aki elvárja, hogy viseljék el a hibáit, először ő viselje el másokét.

A szeretet mindent elvisel, tehát nem lehet igaz szeretete annak, aki mások hibáit nem viseli el.

A viccelődés, amelyik nem tetszik felebarátunknak vagy sértő hangú, a szeretet ellen van.

Egy és ugyanaz a parancs irányítja Isten és a felebarát szeretetét. Ezért hazug, aki azt állítja, hogy szereti Istent, de gyűlöli felebarátját

Nem lehet úgy szeretni Istent, hogy ne szeressük felebarátainkat.

Ne nyugodjon le a nap haragotok felett és legyetek kiengesztelődők felebarátaitok felé.

A szeretet mindig győzedelmeskedik.

A jótettet nem pénzért teszik.

Isten másokért teremtett bennünket.

Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat.

Megtettem mindent, hogy bizonyítani tudjam, lehet szórakozni Isten megbántása nélkül is.

Amikor játszatok, társalogtok, vagy egyéb időtöltéssel foglalkoztok, emeljétek föl néha lelketeket az Úrhoz és ajánljátok fel azokat a szórakozásokat Istennek.

Aki óhajtja a szeretetet, mutassa meg, hogy szeret.

A földi dolgok szeretete leszűkíti és gyakran ki is oltja az égiek utáni vágyat.

Aki eredményesen akar dolgozni, legyen szeretet a szívében és türelem a munkásságában.

Viselj el mindent, de a szeretetet ne tépd szét.

Bárhol vagytok, mutassátok ki, hogy jó keresztények és megbízható emberek vagytok.

Ha lelkiismeretről van szó, úgy kell megoldani, hogy Isten nagyobb dicsőségét szolgálja.

A világ csalóka, Isten az igazi barát.

Vigyázzatok, én halászni küldelek titeket, nehogy titeket fogjanak ki.

Tegyünk úgy, mint a földműves: vessük el a magot, és türelemmel várjuk az aratást.

Ami megszentel, az nem a szenvedés, hanem a türelem.

Mária nélkül szinte lehetetlen Jézushoz menni

A legeredményesebb tanítás az, ha azt tesszük, amit tanítunk.

Akinek hatalma van, fordítsa a lelkek javára.

A tisztaság legbiztosabb őre Isten jelenlétének a gondolata.

Az erkölcstelenség miatt Isten előtt elveszítjük a lelkünket, a világ előtt a tiszteletet.

Bízzál hitedben és meggyőződésedben… Reszkessenek a gonoszok a jók előtt és ne a jók a gonoszok előtt.

Mária a valóságot akarja és nem a külsőséget.

Istennek az erőltetett dolgok nem tetszenek. Ő a szeretet Istene, ezért akar mindent szeretetből.

Akarsz-e sok kegyelmet? Látogasd meg az Urat gyakran! Ha nem, csak ritkán menj hozzá.

Türelem nélkül nem lehetünk szentek.

Legyél engedelmes és szent lesz belőled.

Az áldozik gyakran, aki szent akar lenni. Az ellenszert a betegeknek adják, az ételt a gyengének.

Mária segíti a jókat, hogy megőrizzék a kegyelmet, de segíti a bűnösöket is és kiesdi számukra Isten irgalmát.

Dolgozz és szenvedj Jézusért, aki sokat dolgozott és szenvedett érted.

Vezesd barátodat az életszentségre és te is eléred azt.

Nem a tudomány tesz szentté, hanem az erény.

Ha a testet minden nap tápláljuk, miért ne táplálnánk a lelket is?

Az áldozás mindenkinek szükséges: a jóknak, hogy azok maradjanak, a rosszaknak, hogy megjavuljanak.

Dolgozzatok szívesen. Isten jó munkaadóként fizet.

A Szentlélek mondja: a restség minden bűn atyja; a tevékenység harcol ellene és legyőzi.

Hordozzuk a keresztet hősiesen, és ne rakjuk át másra, inkább segítsünk

a sajátjuk hordozásában.

Hogyan lehetünk Jézus tanítványai, ha különbözünk a Mestertől? Jézus szegénynek született, úgy élt és szegényen halt meg.

Aki megvédi a szegényeket, az isteni ítélőszéknél könnyű dolga lesz.

Az áldozik gyakran, aki szent akar lenni. Az ellenszert a betegeknek adják, az ételt a gyengének.

Bízz Istenben és haladj előre félelem nélkül.

Még senkitől sem hallottam, hogy halála pillanatában elégedett lett volna az elkövetett rosszal.

Szándékunk akkor tiszta, ha mindent Isten akarata szerint az engedelmesség szellemében teszünk.

Tudjátok meg, hogy amink van, az nem sajátunk, hanem a szegényeké: jaj, ha nem használjuk jóra.

Tedd mindig azt, ami Isten szemében jó.

Két biztos támpont van az ég felé vezető úton: a bűnbánat és az Eucharisztia.

A pénz gyűjtése elzárja a Gondviselés útját.

A szép beszédek példa nélkül nem érnek semmit.

Legyetek a jó példa hirdetői.

Viselkedjünk úgy, hogy valóra váljon az Üdvözítő szava: az emberek lássák jótetteinket és dicsőítsék a mennyei Atyát.

Az erényes tett példája többet ér egy jó előadásnál.

Szavaid és tetteid bizonyítsák, hogy a lelkek javát akarod.

Bízz Istenben és haladj előre félelem nélkül.

Amikor az ember intézkedik, az Isten visszalép.

Törekedjél arra, hogy amit másoknak előírsz, te magad is megcsináld.

A leghatásosabb tanítás az, ha azt tesszük, amit másoknak parancsolnánk.

Ha jól akarunk parancsolni, tanuljunk meg engedelmeskedni.

Nem tud parancsolni, aki nem tud engedelmeskedni.

Menetközben lehet módosítani a célon: tevékenykedve át lehet hidalni a nehézségeket.

Nehézségeink közepette fő mentség a nyugalom és a szeretet.

A jelentéktelen dolgokat is lassan és jól kell végezni.

Bízzunk Istenben és haladjuk előre félelem nélkül.

Amit az égben kapsz, kárpótol mindenért, amit ezen a földön kell elszenvedned.

A szeretet tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyországét.

Amikor az emberekre nem támaszkodhatunk, közbelép az Isten és felemel.

Az ellentmondásos ügyekben fontos álláspont a nyugalom és a szeretet.

Kitartó türelemre van szükség: állhatatosságra, ügybuzgóságra és erőpróbára.

Tudjátok meg, az ördög fél a vidám emberektől.

Lépkedjetek a földön, de szívetek legyen már otthon az égben.

Amit mások tesznek érdekünkben, a mi dicsőségünk ragyogását növeli az égben.