Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza / Elhunyt szaléziak / Magyar Tartomány

Hámor József

hamor_jozsefszalézi szerzetes pap
1914-1999
Halála: Edmonton (Kanada) 1999.02.13.

Hámor József 1914. szeptember 27-én született Szentendrén, buzgó németajkú katolikus családban. Tizennégy éves volt, amikor Nyergesújfalura került a Szalézi Intézetbe. Hamarosan megismerkedett Don Bosco lelkületével, a fiatal magyar szaléziak lelkesedésével, ifjúsági munkájukkal. Így nem csoda, hogy ő is lelkesedett Don Boscóért és jelentkezett a szalézi noviciátusba. 1930. november 30-án fogadalommal kötelezte el magát Don Bosco követésére.

Gimnáziumi tanulmányait szalézi szerzetes növendékként Péliföldszentkereszten fejezte be. 1932-36 között a gyulai Szalézi Intézetben volt, mint nevelő kispap. 1936-ban visszatért Péliföldszentkeresztre, hogy megkezdje teológiai tanulmányait. 1940. június 23-án Serédi Jusztinián, Magyarország   hercegprímása szentelte pappá az esztergomi bazilikában.

A tehetséges fiatal papra nagy feladat várt: a szalézi kispapok nevelését bízta rá az akkori tartományfőnök, Antal János. Mezőnyárádon Hámor atya előbb felügyelő, majd lelkiigazgató, végül rendházfőnök lett. Fiatalok egész seregét nevelte és vezette be a szalézi életbe. Szigorú, de melegszívű elöljáró volt. Nem csak a szalézi életre oktatta növendékeit, de mestere volt a tudományoknak is. Németet, olaszt, latint és görögöt tanított a kispapoknak.

Szalézi munkássága 1950. június 13-án szűnt meg - ekkor vége lett a szép nyárádi életnek. A kispapoknak azonnal el kellett hagyni a házat, hogy megmeneküljenek az esetleges elhurcolástól. Utánuk nehéz szívvel távozott Mezőnyárádról Hámor atya is. Nem működhetett, mint lelkipásztor, azért különböző helyeken volt kántor és sekrestyés. Az 1956-os események után több társával ő is elhagyta az országot. Ausztriában, majd Olaszországban szervezte a menekült magyar gyerekek nevelését több magyar rendtársával együtt. Terve az volt, hogy összegyűjtse a magyar gyerekeket és magyar iskolában oktassa őket, de ez sajnos nem sikerült. 1957. április 13-án Triesztben elbúcsúzott magyar rendtársaitól és elhagyta Európát. Elöljárói Kanadába, Edmontonba küldték, ahol Balázskövi József szalézi atya már létesített egy magyar kolóniát. Itt, a magyar Szent Imre templom plébánosa és a magyarok vezetője lett. Megszervezte a magyarok csoportját, különös buzgósággal dolgozott a magyar cserkészek nevelésén. Magyar iskolát szervezett és oktatta a külföldre szakadt magyar gyerekeket. Munkásságát nem csak a magyarok becsülték meg, akiknek minden idejét és tehetségét szentelte, hanem a kanadai hatóságok is.

Hámor atya sajnos nem tudta tehetségét, munkáját magyar földön kifejteni. Távol kellett dolgoznia hőn szeretett hazájától és itt is halt meg. 1999. február 13-án hunyt el Edmontonban.