Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza / Szalézi házak / Magyar Tartomány

Clarisseum

Szalézi.HU - ClarisseumSzalézi.HU - Clarisseum
Cím: 1045 Budapest, Árpád út 199.
E-mail: -
Telefon: 1/369-1904
Honlap: ugrás az oldalra
Alapítás: 1925

Gróf Károlyi Sándorné született Korniss Klára grófnő még 1870-ben alapította az Első Budapesti Gyermekmenhely Egyletet, elhagyott gyermekek megmentésére. Az épületkomplexum megtervezésére a család Ybl Miklóst kérte fel. Az 1882-ben épült együttes középsô részét a francia román stílusú Szent István kápolna foglalja el. 

1903-ban a gyermekmenhelyeket az állam vette át. Ekkor az intézményt a vincés nővérek vezetésével katolikus leánynevelô intézetté szervezték át. Az elsô világháborúban hadikórháznak adott helyet, majd 1923. végén az Országos Katolikus Patronázs Egyesület tárgyalást kezdett egyrészt a Clarisseum örökös tulajdonosaival, hogy azt tőlük gyermeknevelési célokra kikérjék; másrészt a Szalézi Társasággal, hogy az intézet és a gyermekek gondozását elvállalja. Így kerül a Clarisseum Don Bosco fiainak tulajdonába.

1924-ben az Országos Katolikus Patronázs Egyesület vette bérbe és átadta a szalézi szerzeteseknek. A Clrasseumban kápolnát, körmenetek tartására alkalmas parkot, hatalmas játszótereket, gyermekgondozásra s oratóriumi munkára alkalmas tágas termeket, későbbi fejlődésre lehetőséget biztosító melléképületeket kaptunk, s mindezt két erősen fejlődésben levő peremváros találkozópontján - Újpest és Rákospalota - között.
Az Otthonban 85 bennlakó gyermekkel indult meg a rendszeres munka. Ezek részben iskolába jártak, többen azonban megkezdték már ipari kiképzésüket . Végre nagyobb szabású, állandó jellegű oratóriumot létesülhetett itt.

1925. év végén mutatkozott be a Clarisseum nyomdája - szűk helyiség, apró, kimustrált gépek. 1926. májusában került a könyvpiacra a Don Bosco Nyomda első könyve: Segítő Szűz Mária Csodatettei.

Később itt oktatta Boldog Sándor István szalézi testvér a fiatalokat.
Antal János atya a Clarisseumba telepítette a tartományfőnökséget, innen irányította a tartományt, amely az ő vezetésével igen dinamikus fejlődésnek indult. Az itt folyó áldásos lelkipásztori munkát a templom zsúfoltsága is bizonyította. Újpest–Rákospalota ipari negyedeinek lakossága, sőt távolabbról is számos fiatal járt a lelkigyakorlatokra, előadásokra, egyházi és nemzeti ünnepi megemlékezésekre, családi összejövetelekre, cserkész-programokra.

1942-ben a Károlyi család értékesíteni kívánta a területet, de a szalézi rend anyagi okból nem élhetett elővételi jogával, így 1944 elején a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) megvette az intézményt Károlyi Istvántól. Antal János szalézi tartományfőnök ekkor a nyomda telekrészeinek megvásárlására és a főépület bérletének megújítására tett javaslatot, de az egyezkedés abbamaradt, mert 1944 őszén zsidók bújtatásáért a nyilasok elhurcolták. A szaléziak továbbra is üldözötteket, kibombázottakat, később átmenő hadifoglyokat fogadtak be.

A háború pusztításai megkímélték az épületegyüttest. A Clarisseum 1949-ben lett önálló plébánia. A templom bejáratát ekkor választották el kerítéssel az állami épületrészektől, 1950 januárjában pedig teljesen leszerelték a nyomdát, a gépeket eltávolították.

A Szent István király templom – eredetileg kápolna - Ybl Miklós francia-román stílusú, impozáns épületegyüttesének tengelyében áll. Az utcáról felvezető lépcsősor mellett a parkból áthelyezett kőkereszt, illetve a bronz Bosco Szent János-szobor fogadja az érkezőket, melyet 1940-ben emeltek, talapzatán az 1944–57 között üldözést szenvedett szaléziak nevét örökítették meg.

 A Szent István király plébániát 1989-től 2015-ig Bíró Lóránt szalézi szerzetes pap, plébániai kormányzó vezette. A rendházat 2015-ben zárták be.

 A Clarisseumban élt és dolgozott az 1953-ban kivégzett Boldog Sándor István szalézi testvér, vértanú, akit 2013-ban avattak boldoggá.

2018 őszén a kormány jóvoltából a szaléziak ismételten birtokba vehették a Clarisseum épületének egynegyed részét, így újra szalézi élet költözött a történelmi jelntőséggel bíró falak közé.Plébániai kormányzó: P. Márkus Zoltán SDB