Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza/ Magyar Tartomány

META-Don Bosco Technikum és Szakgimnázium

Szalézi.HU - META-Don Bosco Technikum és SzakgimnáziumSzalézi.HU - META-Don Bosco Technikum és SzakgimnáziumSzalézi.HU - META-Don Bosco Technikum és Szakgimnázium
Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
Telefon: +36-1-203-0304
E-mail: info@metakepzes.hu
Honlap: ugrás az oldalra
Alapítás: 2013 (átvétel)

A Modern Európai Tanulmányok Akadémiája Szakközépiskola 2011 szeptemberében indította el első tanévét a Számalk cégcsoport egyik iskolájaként 1000 diákkal. A köztudatban META Szakközépiskola néven vált ismertté. 

A képzési kínálat kialakításánál a fő hangsúlyt a humán, az egészségügyi és a szociális ellátás területére, a hiányszakmák oktatására helyeztük. Fogászati, gyógyszertári asszisztensnek, gyógy- és sportmasszőrnek, ápolónak, csecsemő- és gyermekápolónak, mentőápolónak, kisgyermekgondozónak, gyógypedagógiai segítő munkatársnak, idegenvezetőnek, turisztikai szervezőnek, fitness-wellness instruktornak, pénzügyi számviteli ügyintézőnek, pénzügyi termékértékesítőnek, kereskedőnek, logisztikai ügyintézőnek tanulnak az intézménybe beiratkozott tanulók.

A 2012-es évben az oktatás terén bekövetkezett változások, a finanszírozás feltételei, az új köznevelésről és szakképzésről szóló törvény, a nem állami fenntartású iskolák bizonytalan helyzete miatt  került az iskola kapcsolatba a szalézi renddel. A rend alapértékei, pedagógiai módszerei, emberközpontúsága közel állt és áll iskolánk értékrendjéhez, így közös döntés alapján a 2013/14-es tanévtől a Szalézi Intézmény Fenntartó fenntartása alatt folytatják a munkát.

Általános célunk – Don Bosco szándéka szerint – az, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik képesek felelősségteljesen gondolkodni, szabadok, tisztelik embertársaikat, elkötelezettek, keményen dolgoznak, tanulnak. A Szalézi rend és iskolánk szerencsés egymásra találása következtében az ifjúság oktatása, nevelése közös cél, feladat, ars poetica. Az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályainak, a polgári társadalom normáinak, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetésére és betartatására törekszünk értékközpontú nevelésünk során. Fontosnak tartjuk a tanulók személyiségének kibontakoztatását, a közösségfejlesztésre, a közösségformálásra a kötelező iskolai foglalkozások és az iskolán kívüli tevékenységek keretében is találunk alkalmat. Megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanulók felé. Az egymás iránti figyelem, tolerancia, empátia fejlesztése napi feladatunk.

Tevékenységünk kizárólag az érettségi utáni képzésre irányul, amely nappali és esti munkarendben folyik. Utóbbi tagozat fenntartását azért tartjuk szükségesnek, mert egyrészt a munka mellett tanulni vágyóknak is lehetőséget biztosítunk a képzésre, másrészt a tanulmányaikat nappali rendszerben kezdő, de később családi, szociális problémák miatt azt abbahagyni kényszerülő tanulóink számára az esti tagozaton fel tudjuk kínálni a folytatás lehetőségét. Fő feladatunk, hogy felvértezzük az ifjúságot a munkavállaláshoz szükséges készségekkel, képességekkel és végzettséggel. Gyakorlatorientált elméleti képzéseket biztosítunk, amely esélyt ad a végzett diákoknak a szakmában való elhelyezkedéshez, a továbbfejlődéshez. A szakmai  ismeretek alkalmazásához, megalapozásához szükséges képességek, készségek fejlesztését egyaránt fontosnak tartjuk. Úgy ítéljük meg, hogy mindezek és az ismeretszint fejlesztése vezet csak megfelelő eredményhez.

Az érettségi után pályát választó fiatalok számára fontos, hogy megtalálják azt a munkát, amit szívesen fognak végezni. Nem mindegy, hogy milyen körülmények között, milyen tanároktól sajátítják el a szakmát. Oktatóink kitűnő szakemberek, akik mögött kiemelkedő szakmai múlt, tapasztalat áll. Természetesen nemcsak a tananyag átadása a feladatuk, hanem gondoskodnak arról is, hogy emberközpontú, kellemes légkör, barátságos, jó hangulat társuljon a magas színvonalhoz.

Mielőtt külső gyakorlóhelyekre irányítjuk a diákokat, az iskolán belül kialakított, kitűnően felszerelt demonstrációs teremben sajátítják el a legalapvetőbb gyakorlati tudnivalókat, rutintevékenységeket. Ez a megoldás is erősíti a tanulókban, milyen hatalmas felelősség valós környezetben dolgozni, tanulni, alkalmazni az elméleti ismereteket. Ezek az alapozó gyakorlati órák nagyon sok pozitív hozadékkal szolgálnak a külső partnerek megítélése szerint is.

Kitűnő kapcsolatot ápolunk a gyakorlóhelyekkel. Iskolákban, bölcsődékben, fürdőkben, kórházakban, mentőállomásokon, mentőautókban, rendelőintézetekben, a vállalati szférában, az utazási irodákban sajátítják el a diákok a gyakorlati tudnivalókat, tehát szakmai tapasztalatra is szert tehetnek már tanulóéveik alatt is. A kapcsolattartás és az együttműködés egyre szorosabb és mélyebb. A szakmai munka, az elméleti és gyakorlati tudás átadása, elsajátítása így válik egésszé.

Igazgató: Somogyi Zsuzsa