Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Vissza / Szentek / Szalézi Szentség

Mária a Keresztények Segítsége

Mária a Keresztények Segítsége

A Szalézi Szent Ferenc Társaság, a Segítő Szűz Mária Leányai Intézmény és a Don Bosco Önkéntesei Világi Intézmény főpatrónája. Főünnep: május 24.

Az Egyház gyakran megtapasztalta égi édesanyánk, az Istenszülő hathatós segítségét, a keresztény hit ellenségei által támasztott üldözések közepette is. Már a kereszténység első századaiban elterjedt az a szokás, hogy az üldözések viharában a Boldogságos Szűz Máriát hívják segítségül.

Szűz Mária, a Keresztények Segítsége liturgikus ünnepét VII. Piusz rendelte el szabadulása emlékére: amikor Napóleon elűzte a pápát Szent Péter székéből, és fogságban tartotta Franciaországban, a pápai államot pedig birodalmához csatolta, az egész Egyház buzgón imádkozott, a Boldogságos Szűz oltalmát kérve. VII. Piusz a loretói litánia fohászai között szereplő megnevezéssel fordult védelemért Máriához, a Keresztények Segítségéhez. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, a pápa 1812-ben kiszabadult. 1814. május 24-én magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába. 1815-ben a pápai állam is visszakerült fennhatósága alá. VII. Piusz a Szűzanya iránti hálából, Mária tiszteletére rendelte el az ünnepet május 24-ére – Szűz Mária, a Keresztények Segítsége elnevezéssel.

Don Bosco leggyengédebb szeretetének tárgya az Úr Jézus után a Szűzanya volt. Gyermeki áhítattal viseltetett iránta, és ezt az áhítatot igyekezett beleplántálni mindenkinek a szívébe. 

Prédikációiban, gyónási intelmeiben, baráti beszélgetéseiben sűrűn emlegette őt. A Keresztények Segítsége címet nem Don Bosco találta fel, se nem volt az ő Mária iránti nagy rajongásának eredménye. Ez a fohász már az 1571-es lepantói győzelem után bekerült a lorettói litániába.
Don Bosco így ír Máriáról:

”Dicsőséges égi trónusáról lenéz ránk anyai tekintetével és ezt mondja: azért vagyok a dicsőség legmagasabb trónusán, hogy gazdagítsam azokat, akik áldanak és szeretnek engem és égi kincsekkel töltik meg kincstáraikat. Ezért, és az Ő mennybevétele óta állandóan és folyamatosan ostromolják a keresztények Máriát kéréseikkel. Soha nem hallottam, hogy bárki, aki hittel ment az Irgalmas Szűzhöz, ne kapott volna választ.”

Don Bosco egy napon bizalmasan közölte az egyik első szalézival, don Caglieróval, aki Latin Amerika nagy misszionáriusa és bíboros lett: „A Madonna azt akarja tőlünk, hogy a Keresztények Segítsége címen tiszteljük őt. Annyira szomorú idők köszöntöttek ránk, hogy szükségünk van a Szent Szűz segítségére, hogy megvédjük és megőrizzük a keresztény hitet.”
Maga Don Bosco ajánlotta a szaléziaknak a világ bármely részén, hogy menjenek és terjesszék a Mária-tiszteletet és szólítsák a Szűzanyát a Keresztények Segítsége megszólítással. Hála Don Boscónak, a Mária a Keresztények Segítsége megszólítás meggyökeresedett az Egyházban. Ezért ma Máriáról, a Keresztények Segítségéről úgy beszélünk, mint Don Bosco Madonnájáról.

Segítő Szűzanyánk ünnepe legyen annak az örök ünnepségnek a bevezetője, amelyet közösen fogunk ünnepelni a mennyországban!

Fohász a Segítő Szűz Máriához: 

Ó, áldott Szűzanya, Keresztények Segítője, ki Bosco Szent János által annyi csodát műveltél s művelsz napjainkban is, anyai szereteteddel és az ő érdemeire való tekintettel esdd ki nekem is, szegény bűnösnek, azt a kegyelmet, amelyet szívem egész buzgóságával alázattal kérek!  Ámen